Telewizory Plazma Loewe Xelos A26, Xelos A32, Xelos A37 chassis L2600 – OTVC LCD

Opis dotyczy następujących modeli: Xelos A26 (art.-nr. 64413), Xelos A26 (art.-nr. 65413), Xelos A32 (art.-nr. 64466), Xelos A37 (art.-nr. 64467).

Tryb serwisowy

W celu wejścia w tryb serwisowy należy jednokrotnie nacisnąć przycisk [ M ] na klawiaturze lokalnej, następnie naciskać przycisk kursora [ > ] na pilocie (na wewnętrznym pierścieniu otaczającym przycisk [ OK ] aż do pokazania się komunikatu „SERVICE” i wówczas w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda nacisnąć przycisk [ MENU ] na pilocie.

Menu trybu serwisowego składa się z następujących podstron (grup ustawień):

  • Hotel mode

W kolejnych liniach podane są następujące informacje:

– Chassis – typ chassis zastosowany w odbiorniku.

–  TV application software version – wersja oprogramowania sterującego odbiornikiem TV,

–  TV application software code – kod oprogramowania sterującego odbiornikiem TV,

–  TVEAROM code – kod pamięci TV EAROM

Operating time – czas pracy

Firmware FPGA version – wersja oprogramowania FPGA

EDID-HDMI version – wersja EDID-HDMI

–  Firmware I2CUART version – wersja oprogramowania I2CUART

3.  Option byte – bajty opcji

Do dyspozycji przewidzioano 11 opcji.

4.  Colour VCO

W tym punkcie dostępne jest:

Adjust regulacja oscylatora, -Start I Stop

5.  Colour gain – wzmocnienie torów RGB

6.  Colour offset – ustawianie punktów odcięcia katod RGB

7. PIP positions – pozycjonowanie obrazka PIP:

  • General V
  • General H
  • Station table V
  • Station table H

8.  LCD adjustments – fabryczne regulacje serwisowe panelu LCD:

Panel service

9.  Other adjustments – pozostałe regulacje:

–  Y delay – regulacja opóźnienia sygnału luminancji względem chrominancji

–  Component Y delay – regulacja opóźnienia sygnahi luminancji względem sygnałów UV:

Y delay UV delay

– Subcontrast ustawianie zakresu regulacji kontrastu

–  Text Position V pozycjonowanie wyświetlania znaków teletekstu w pionie,

–  Text Position H – pozycjonowanie wyświetlania znaków teletekstu w poziomie,

RC subsystem – wybór kodu zdalnej regulacji,

–  Tuner AGCustawianie napięcia automatycznej regulacji wzmocnienia dla tunera,

–  Tuner AGC internal ustawianie napięcia automatycznej regulacji wzmocnienia dla tunera wewnętrznego

Center volume – ustawianie poziomu głośności w głośniku centralnym.

Porównywarka cen sprzętu RTV