Telewizory LCD Plazma Chassis LC7.2E firmy Philips

Chassis LC7.X jest nowym chassis firmy Philips – następcą serii LC4.x i przeznaczone jest do odbiorników telewizyjnych LCD 26″ + 47″ lub plazmowych PDP 42″ + 50″.

Podstawowe bloki chassis to:

 • tor fonii, w którym wykorzystano układ MSP4450 firmy Micronas,
 • tor wideo, w którym zastosowano procesor SVP CV32-LF firmy Trident.

W analogowym torze odbiorczym sygnałów telewizyjnych zastosowano standardowy demodulator sygnałów p.cz.

W torze odbiorczym sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T zastosowano dekoder CODFM zintegrowany z dekoderem MPEG.

Procesor „Reneas” steruje pracą wszystkich bloków chassis LC7.x.

Układ zasilania chassis LC7.x

W chassis zastosowano zasilacz (Power Supply Unit – PSU), który jest gotowym wyrobem i jest częścią bloku sterującego ekranem. W przypadku uszkodzenia w układzie zasilacza innego niż spalenie bezpiecznika, cały blok powinien być wymieniony na nowy.

Przy zamawianiu zasilacza PSU należy zwrócić uwagę na jego oznaczenie – zasilacze do chassis 42″ + 50″ mają inne parametry niż zasilacze do chassis 26″ + 47″.

Zasilacz dostarcza następujące napięcia zasilania:

 • +12V do płyty SSB (+12V_DISP),• +12V i -12V do zasilania toru fonii (-AUDIO_POWER i +AUDIO_POWER),
 • +5V przełączane do zasilania wszystkich układów chassis(+5V_SW),
 • +5V2 Standby (+5V2_STANDBY).

Napięcie +5V podawane jest na płycie SSB do układu konwerterów DC-DC, które wytwarzają napięcia wymagane do zasilania poszczególnych bloków chassis.

Napięcie 5V_SW w chassis do ekranów LCD wytwarzane jest na płycie SSB z napięcia +5V2_STANDBY.

W przypadku chassis dla ekranów plazmowych napięcie 5V_SW wytwarzane jest w bloku zasilacza i do płyty SSB dostarczane jest napięcie +5V_SW.

Konwertery DC-DC dostarczają następujące napięcia zasilające:

 • +3.3V (+3V3_STBY)
 • +5.2V (+5V_SW) – tylko w chassis dla ekranów LCD
 • +1.8V(1V8S_SW)
 • +34V (+VTUN)
 • +3.3V (+3V3_SW)
 • +3.3V (+3V3_MOJO)
 • +1.2V (+1V2_M0J0)

Tor w.cz.-p.cz. chassis LC7.X

Przy odbiorze analogowych sygnałów telewizyjnych sygnał w.cz. z głowicy podawany jest poprzez filtr z falą powierzchniową do toru p.cz. i dalej z wyjścia toru p.cz. do toru wideo z procesorem Trident.

Przy odbiorze cyfrowych sygnałów telewizyjnych sygnał z głowicy podawany jest do dekodera kanałów, dekodera MPEG i następnie do toru wideo z procesorem Trident.

Stosowane w chassis typy głowic w.cz i filtrów z falą powierzchniową zależą od regionu, dla jakiego przeznaczone jest chassis.

W tablicy 1 podano wykaz głowic w.cz. stosowanych w chassis LC7.X.

wykaz głowic stosowanych w chassis

Głowica TD1316AF jest głowicą przeznaczoną do odbioru sygnałów telewizji analogowej i cyfrowej DVB-T.

W tablicy 2 podano numery i funkcje wyprowadzeń głowic analogowych.

wyprowadzenia głowic analogowych

W tablicy 3 podano numer i funkcje wyprowadzeń głowicy hybrydowej.

wyprowadzenia głowicy hybrydowej

W tablicy 4 podano wykaz filtrów z falą powierzchniową stosowanvch w chassis LC7.X,

rodzaje filtrów z falą powierzchniową

Filtry z falą powierzchniową przełączane są napięciem podawanym przez mikrokontroler na linię SAW _SW.

W tablicy 5 podano sposób przełączania filtrów SAW.

przełączanie filtrów saw

Rodzaj odbieranego sygnału (analogowy cyfrowy) w przypadku głowicy TD1316AV stosowanej w europejskich odbiornikach do odbioru telewizji analogowej i cyfrowej jest przełączany napięciem podawanym przez mikrokontroler na linię DVB_SW.

W tablicy 6 podano sposób przełączania głowicy.

przełączanie głowicy td1316av

Podczas odbioru sygnałów analogowych głowica hybrydowa otrzymuje zewnętrzny sygnał ARW z toru p.cz.. Przy odbiorze sygnałów cyfrowych zewnętrzne napięcie ARW nie jest podawane do głowicy. Głowica wykorzystuje w tym przypadku wewnętrzną pętlę ARW do regulacji wzmocnienia.

Odbiór telewizyjnych sygnałów cyfrowych DVB-T w chassis LC7.x

Blok DVB-T na płycie SSB zawiera dekoder MPEG zbudowany w oparciu o układ PNV8314HS (nazywany MOJO. oznaczony na płycie SSB jako 7G00). Na wejścia dekodera MPEG podawane są sygnały wyjściowe z dekodera kanałów CODFM – układu TDA 10046 (oznaczenie na płycie SSB jako 7F01). Głowica hybrydowa TD1316AF odbiera cyfrowe sygnały DVB-T i przekazuje je dalej do toru dekodera liniami VIM_IBO i VIP_IBO. Strumień sygnałów cyfrowych z wyjść dekodera MPEG podawany jest do procesora wideo SVP CX32 (oznaczenie na płycie SSB jako 7202). Interfejs CI (Common Interface) służy do odbioru zdekodowanych sygnałów z zewnętrznego modułu odbierającego zakodowane sygnały cyfrowe (Conditional Access Module – CAM).

Interfejs CI (Common Interface)

Odbiorniki telewizyjne z chassis LC7.X wyposażono w interfejs CI, który wraz z modułem CAM (Conditional Access Module) wyposażonym w kartę pozwala na odbiór kodowanych programów telewizyjnych. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego odbiornika typu Set Top Box do odbioru sygnałów SDTV i HDTV.

Karta dostarczana jest przez nadawcę programów telewizji kablowej pozwala na dostęp do kodowanych programów telewizji wysokiej rozdzielczości cyfrowej telewizji kablowej.

Głowica hybrydowa odbiera sygnały telewizji cyfrowej. Sygnały te podawane są poprzez interfejs CI do modułu CAM. W module CAM następuje weryfikacja karty i zapisanego na niej kodu autoryzacji. Jeżeli kod jest poprawny, sygnały są dekodowane w module CAM i wracają do toru odbiorczego DVB-T chassis gdzie następuje ich dalsza detekcja.

Tor CI wykorzystuje następujące napięcia zasilające: 5V (+5VSW), 3.3V (+3V3_MOJO), 1.2V (1V2_M0J0) i 1.8V (1V8S_SW).

W czasie włączania odbiornika ważne jest aby napięcie 1 V8S_SW pojawiało się wcześniej niż napięcie 3V3_MOJO. Tranzystor 7J05 włącza i wyłącza tranzystor MOSFET 7J04. Dioda 6J03 stanowi zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia 3V3.

Tor wideo

W torze wideo zastosowano procesor Trident SVP CX32 (oznaczenie na płycie SSB 7202). Układ realizuje następujące funkcje:

 • wejścia analogowych sygnałów CVBS,
 • wejście sygnałów RGB z toru DVB-T.
 • układ usuwania przeplotu z funkcją kompensacji ruchu i poprawy krawędzi obrazu,
 • zintegrowane przetworniki A/D,
 • wbudowany układ nadajnika LVDS,
 • układy poprawy jakości obrazu,
 • filtr grzebieniowy,
 • dekoder teletekstu,
 • układ OSD.

Przy odbiorze sygnałów analogowych do wejścia CVBS1 procesora wideo podawany jest analogowy sygnał CVBS.

Przy odbiorze sygnałów cyfrowych sygnały RGB z wyjścia dekodera MPEG podawane są do wejść PC_B. PC_G. PC_R.

Procesor wideo przetwarza również sygnały z wejść SCART, AV, HDMI.

Adresowanie pamięci

Sygnały sterujące CPU_RST, WR, RD i CE, linie adresowe A[0:19] i linie danych D[0:7] są wykorzystywane do przesyłania danych pomiędzy mikroprocesorem (oznaczenie na płycie SSB 7311) i pamięcią FLASH (oznaczenie na płycie SSB 7310).

Sygnały sterujące CS, WR, RD, linie adresowe A[0:7] i linie danych D[0:7] wykorzystywane są do przesyłania danych pomiędzy procesorem wideo (oznaczenie na płycie SSB 7202) i mikroprocesorem (7311).

Sygnały sterujące CX_BA0. CX_BA1. CX_MCLK. CX_CLKE. CX_CS0. CX_RAS. CX_CAS i CX_WE. linie adresowe CX_MA[0:11] i linie danych DQ[0:31] wykorzystywane są do przesyłania danych pomiędzy procesorem wideo (oznaczenie na płycie SSB „202 i i pamięciami SDRM (7204 i 7205).

Tor fonii

W torze fonii zastosowano układ scalony MSP4450P firmy Micronas i oznaczenie na płycie SSB 7411). Jest to procesor sygnałów fonii realizujący następujące funkcje:

 • przetwarzanie sygnałów p.cz. fonii.
 • automatyczna detekcja standardu sygnału p.cz. fonii.
 • automatyczne przełączanie trybu fonii mono stereo dwa dźwięki,
 • przetwarzanie cyfrowych sygnałów fonii podawanych na wejście I:S,
 • przełączanie sygnałów podawanych do wejść analogowych,
 • tor fonii słuchawkowy z niezależną regulacją wzmocnienia,
 • układy regulacji sygnałów fonii.

Sygnał zegarowy o częstotliwości 18.432MHz niezbędny dla poprawnej pracy MSP4450 otrzymywany jest z zewnętrznego oscylatora kwarcowego.

Układ sterowany jest szyną PC.

Wzmacniacz mocy fonii

Sygnały wyjściowe fonii z układu MSP4450 podawane są do wzmacniacza mocy fonii firmy NXP TDA8932T (oznaczenie na płycie SSB 7A01).

TDA8932T jest wzmacniaczem mocy pracującym w klasie D.

Wzmacniacz mocy klasy D pracuje impulsowo z modulacją szerokości impulsów (PWM). Im większe jest napięcie wejściowe, tym szersze są impulsy na wyjściu wzmacniacza: jeżeli amplituda sygnału wejściowego maleje, szerokość impulsów na wyjściu wzmacniacza maleje.

Tranzystory stosowane w stopniu wyjściowym wzmacniacza klasy D pracują w dwóch stanach: są włączone (nasycone) lub wyłączone. Czas pracy w obszarze liniowej pracy jest krótki (tylko w krótkich okresach przełączania pomiędzy nasyceniem i wyłączeniem tranzystora). Dlatego też moc tracona w tranzystorach jest niewielka.

Sygnały wyjściowe ze wzmacniacza podawane są do filtrów dolnopasmowych LC, które usuwają z sygnałów wyjściowych sygnał kluczujący. Sygnał wyjściowy z filtrów jest wzmocnionym sygnałem fonii. Wzmacniacz objęty jest pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego, której zadaniem jest minimalizacja zniekształceń wzmacnianego sygnału.

Zaletą wzmacniacza klasy D jest jego wysoka sprawność wynikająca z mniejszych strat mocy dzięki czemu w porównaniu do wzmacniacza klasy AB może on pracować z mniejszym poborem prądu zasilania.

Wadą wzmacniacza klasy D jest konieczność stosowania wyjściowego filtru LC o częstotliwości odcięcia niższej niż częstotliwość kluczowania zastosowana we wzmacniaczu.

Układ z tranzystorami 7A05-7A07 stanowi zabezpieczenie wyjść wzmacniacza przed pojawieniem się składowej stałej. Sygnał DC_PROT z układu zabezpieczenia podawany jest do mikrokontrolera w przypadku uszkodzenia wzmacniacza.

Tor HDMI

Sygnały z wejść HDMI podawane są do wejść układu scalonego firmy Silicon Image SIL9025 (oznaczenie na płycie SSB 7817).

Tor HDMI realizuje następujące funkcje:

 • przetwarzanie sygnałów z dwóch wejść HDMI,
 • przetwarzanie sygnałów fonii z wejść HDMI,
 • cyfrowe sygnały fonii przesyłane szyną I2S z wyjść układu SIL9025 podawane są do przetworników D/A i po zamianie na sygnały analogowe podawane są do toru procesora fonii MSP4450.
 • obsługa kodowania HDCP sygnałów HDMI,
 • wbudowane klucze HDCP zabezpieczające przed kopiowaniem,
 • jeżeli sygnały wejściowe HDMI są sygnałami RGB lub sygnałami YCbCr w formacie 4:2:2, to układ SIL9025 zamienia je na sygnały YCbCr w formacie 4:4:4,
 • wyjściowe sygnały YCbCr w formacie 4:4:4 z układu SIL9025 są podawane dalej do procesora wideo.

Porównywarka cen sprzętu RTV