Telewizory OTVC plazma Philips chassis LC4.41E

Na bazie chassis LC4.41E zostały skonstruowane odbiorniki 42PF7320G/79/98 i 50PF7320G/79/93/98 z wyświetlaczem plazmowym. Odbiornik 42PF7320G/79/98 wyposażony jest w wyświetlacz 42-calowy (107cm) w formacie 16:9 i o rozdzielczości 852×480, natomiast model 50PF7320G/79/93/98 w wyświetlacz 50-calowy (127cm), również formatu 16:9 ale o rozdzielczości 1366×768.

Inne parametry tych odbiorników to:

 • kontrast: 3000:1,
 • kąt oglądania: 160×160,
 • system strojenia: PLL,
 • ilość kanałów : 100,
 • tuner: VHF, UHF, S-band, Hyper-band,
 • systemy TV: PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, D/K, L/L.
 • systemy fonii: NICAM BG, D/K, 1. L; AV Stereo
 • maksymalna moc wyjściowa fonii: 2 x 15W,
 • zasilanie VAC: 90 + 276V,
 • częstotliwość: 50Hz/60Hz,
 • pobór mocy:
  – 42PF7320G/79/98: 160W
  – 50PF7320G/79/98: 290W
  – 50PF7320G/93: 360W.

Tryb serwisowy

Chassis LC4.41E podobnie jak inne chassis firmy Philips jest wyposażone w trzy tryby serwisowe: dwa tryby przeznaczone dla pracowników serwisu SDM (Service Default Mode) i SAM (Service Alignment Mode) oraz jeden tryb dla użytkownika CSM (Customer Service Mode) używany do komunikacji z serwisem.

Ponadto chassis oferuje możliwość używania systemu współpracy z komputerem ComPair za pomocą interfejsu hardware’owego. Oprogramowanie sterujące wyposażone jest również w system diagnozowania nieprawidłowości i wyświetlania kodów błędów.

SDM (Service Default Modę) – tryb ustawień domyślnych

Tryb ten jest przeznaczony do:

 • utworzenia pierwotnie zdefiniowanych ustawień dla wykonania pomiarów,
 • ..obejścia” zabezpieczeń software’owych,
 • rozpoczęcia procedury sygnalizacji kodów błędu za pomocą migania diod LED,
 • kontroli bufora kodów błędów,
 • odczytu czasu timera.

Pierwotnie zdefiniowane ustawienia są następujące:

 • częstotliwość programu, do którego zostanie dostrojony odbiornik po uruchomieniu trybu SDM oraz system są następujące:
  – OTVC dla Europy – 475.25MHz, system PAL B/G.
  – OTVC dla krajów NAFTA, Ameryki – 61.25MHz (kanał 3). Svstem NTSC M,
 • wszystkie ustawienia dotyczące obrazu (jaskrawość, nasycenie koloru, kontrast, odcień) na 50°%.
 • ustawienia barwy dźwięku i balansu na 50%. poziom głośności na 25%.
 • wszystkie funkcje zostają wyłączone lub stają się niedostępne:
 • timer Sleep timer.
 • blokada rodzicielska.
 • niebieski ekran przy braku sygnału.
 • tryb hotelowy.
 • automatyczne wyłączenie odbiornika przy braku sygnału wizyjnego (IDENT) przez dłużej niż 15 minut.
 • opuszczanie wybranych programów kanałów przy sekwencyjnym przełączaniu.
 • automatyczne zapamiętywanie ustawień użytkownika.
 • automatyczne wyłączanie menu użytkownika.
 • automatyczna regulacja poziomu głośności.

W celu wejścia w tryb SDM należy alternatywnie wykonać następujące czynności:

 • nacisnąć na nadajniku zdalnego sterowania przycisk [ MENU ], a następnie kolejno przyciski numeryczne: [ 0 ]. [ 6 ], [ 2 ]. [ 5 ]. [ 9 ]. [ 6 ]. Należy tę operację przeprowadzić w możliwie krótkim czasie, tak aby przed wprowadzeniem kolejnej cyfry nie zgasła już wprowadzona.
 • zewrzeć zworę serwisową „SDM” po stronie mozaiki lub po stronie elementów i włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym. Po włączeniu odbiornika zwarcie należy usunąć. Wejście w tryb SDM poprzez zwarcie zwór serwisowych powoduje wyłączenie protekcji napięcia +8V.
 • użyć ComPair (Computer Aided Repair).

Po wejściu w ten tryb na ekranie pojawia się menu wraz z informacją „SDM” w prawym górnym rogu, wskazującą na „przebywanie” odbiornika w trybie ustawień domyślnych.

Nawigacja w trybie SDM jest następująca:

 • naciśnięcie przycisku [ MENU ] na pilocie powoduje włączenie normalnego menu użytkownika w trybie SDM,
 • naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisków [ V – ] i [ P + ] powoduje przełączenie z trybu SDM do SDA i na odwrót; podobny efekt ma miejsce po naciśnięciu następujących przycisków numerycznych na pilocie: [ 0 ], [ 6 ], [ 2 ], | 5 ], [ 9 ], I 6 I, pamiętając o tym, aby wykonać to w możliwie krótkim czasie, tak żeby przed wprowadzeniem kolejnej cyfry nie zgasła już wprowadzona. Wyjście z tego trybu następuje po wyłączeniu odbiornika do stanu standby lub wyłączenie go wyłącznikiem sieciowym. Wyłączenie z sieci bez użycia wyłącznika sieciowego (wyciągnięciem przewodu z gniazdka sieciowego) nie powoduje wyjścia z trybu SDM. Po włączeniu odbiornik nadal będzie w tym trybie, a bufor błędów nie zostanie wykasowany.
  SAM {Service Alignment Mode) – tryb regulacji

Tryb ten jest przeznaczony do:

 • zmiany opcji,
 • wyświetlanie / kasowanie zawartości bufora błędów,
 • dokonywanie zmian w ustawieniach parametrów odbiornika za pomocą oprogramowania dotyczących tunera, balansu bieli, geometrii obrazu i toru fonii,
 • odczyt wersji oprogramowania sterującego i licznika godzin pracy urządzenia,
 • edycja pamięci NVM,
 • przełączenie w tryb obsługi ComPair.

W celu wejścia w tryb SAM należy:

 • nacisnąć na pilocie przycisk [ OSD/STATUS/INFO(I+) i bezpośrednio po tym nacisnąć kolejno następujące przyciski numeryczne: [ 0 ], [ 6 ], [ 2 ], [ 5 ], [ 9 ], [ 6 ). Należy pamiętać żeby czynność ta przeprowadzona była w możliwie krótkim czasie, tak aby przed wprowadzeniem kolejnej cyfry nie zgasła już wprowadzona,
 • użyć ComPair (Computer Aided Repair).

Po wejściu w tryb SAM na ekranie pojawi się menu wraz z informacją „SAM” w prawym górnym rogu, wskazującą na „przebywanie” odbiornika w trybie regulacji SAM.

Znaczenie menu trybu SAM jest następujące:

LLLLL. Licznik czasu pracy odbiornika. Zliczane są godziny pracy normalnej pracy, przebywanie w trybie standby nie jest zliczane.

AAAAABC X.YY. Identyfikacja oprogramowania sterującego głównego mikrokontrolera:

– A = nazwa projektu

– B = region: E = Europa, A = Azja, Pacyfik, U = NAFTA, L = LATAM

– C = numer klastra języka

– X = numer wersji oprogramowania głównego mikrokontrolera

– Y = numer wersji oprogramowania mikrokontrolera podrzędnego

EEEEE F.GG. Identyfikacja oprogramowania skalera:

– EEEEE = klaster softwaru skalera,

– F = numer wersji głównego softwaru,

– GG = numer wersji podrzędnej softwaru.

SAM. Sygnalizacja trybu Service Alignment Mode.

Error Buffer. Pokazuje wszystkie błędy wykryte od czasu ostatniego skasowania bufora. Możliwe jest zapamiętanie pięciu błędów.

Option Bytes. Używane do odczytu bajtów opcji. Znaczenie bajtów zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Clear. Kasuje zawartość bufora błędów. W tym celu należy wybrać w menu linię CLEAR i nacisnąć przycisk prawego kursora.

Option. Podmenu przeznaczone do ustawiania opcji.

Tuner. Podmenu przeznaczone do regulacji tunera.

White Tone. Podmenu przeznaczone do ustawiania balansu bieli.

Audio. Podmenu przeznaczone do ustawiania parametrów toru fonii, ale w opisywanych odbiornikach brak takich regulacji.

NVM Editor. Podmenu przeznaczone do zmiany danych w pamięci NVM.

SC NVM Editor. Podmenu może być używane do edycji skalera pamięci NVM.

Test Pattern. Używane do generacji obrazów testowych, przeznaczonych tylko dla wyświetlaczy plazmowych.

ComPair. Wybranie podmenu ComPair powoduje przełączenie odbiornika w tryb ISP (In System Programming). Należy pamiętać, że jeżeli nie zostanie podłączony zestaw ComPair (zestaw serwisowy oferowany przez producenta) odbiornik zostanie zablokowany. W celu jego odblokowania należy wyłączyć odbiornik.

Nawigacja w trybie SAM jest następująca:

 • wyboru parametru przeznaczonego do regulacji dokonuje się przyciskami [ MENU GÓRA ] / [ MENU/DÓŁ ] na pilocie, wybrana pozycja jest podświetlona; jeśli nie wszystkie parametry (podmenu) mieszczą się na ekranie. należy przyciskami [MENU/GÓRA ] / [ MENU/DÓŁ ] na pilocie spowodować ich wyświetlenie (odpowiednio: poprzednich/następnych),
 • użycie przycisków [ MENU/LEWY ] / [ MENU/PRAWY ] powoduje;
 • uaktywnienie wybranej pozycji menu,
 • zmianę wartości wybranego parametru,
 • uaktywnienie wybranego podmenu,
 • jeżeli w trybie SAM naciśnięty zostanie dwukrotnie przycisk [ MENU ], to odbiornik przełączy się do normalnej pracy (do menu użytkownika), a tryb SAM będzie „w tle”; powrót do tego trybu realizowany jest przez naciśnięcie przycisku [ MENU ],
 • naciśnięcie przycisku [ MENU ] powoduje powrót do poprzedniego menu,
 • naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisków [ V – ] i [ P + ] powoduje przełączenie z trybu SDM do SDA i na odwrót; podobny efekt ma miejsce po naciśnięciu następujących przycisków numerycznych na pilocie: [ 0 ], [ 6 ], [ 2 ], [ 5 ], [ 9 ], [ 6 ], pamiętając o tym, aby wykonać to w możliwie krótkim czasie, tak żeby przed wprowadzeniem kolejnej cyfry nie zgasła cyfra już wprowadzona.

W celu zapamiętania ustawień dokonanych w trybie SAM i wyjścia z trybu SAM należy w menu głównym (menu nadrzędnym) trybu SAM należy nacisnąć przycisk POWER na pilocie lub odbiorniku. Jeśli odbiornik zostanie wyłączony poprzez odłączenie go od sieci, po ponownym włączeniu odbiornik „wejdzie” ponownie w tryb SAM, a bufor błędów nie zostanie skasowany.

CSM (Customer Service Mode) – serwisowy tryb użytkownika

Serwisowy tryb użytkownika CSM informuje o statusie odbiornika i służy do przekazania serwisowi informacji pomocnych we wstępnej diagnozie rodzaju i przyczyn uszkodzenia. Tryb ten służy jedynie do odczytu informacji, nie ma możliwości wykonania żadnych modyfikacji.

W celu wejścia w tryb CSM należy nacisnąć następującą sekwencję przycisków numerycznych na pilocie: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 6 ], [ 5 ], [ 4 ]. Operacje tę należy wykonać możliwie w jak najkrótszym czasie, zanim zgaśnie wcześniej wprowadzona cyfra.

Podobnie jak dla trybów SDM i SAM wejście w tryb CSM sygnalizowane jest również pojawieniem się na ekranie informacji.

Znaczenie poszczególnych pozycji z tego rysunku jest następujące:

 • dziesiętny licznik ilości przepracowanych godzin, wersja oprogramowania głównego/skalera,
 • wyświetlanych jest 5 ostatnio zapisanych kodów błędu,
 • wyświetlane są bity opcji,
 • wersja numeru odbiornika,
 • aaaaaa / b.ccc – identyfikacja oprogramowania (Firmware) dla Pacific 3 i OTC,
 • aaaaaa = wersja oprogramowania Pacific 3 (Pixel+),
 • b.ccc = wersja oprogramowania OTC (dla dekodera 1000 stron teletekstu),
 • sygnalizacja czy w odbieranym sygnale (z danego źródła sygnału) są impulsy IDENT, ich brak sygnalizowany jest pojawieniem się napisu „NOT TUNED”,
 • sygnalizacja systemu, w którym nadawany jest sygnał koloru (np. PAL/NTSC),
 • sygnalizacja rodzaju fonii (np. stereo/mono),
 • informacja o ustawieniach parametrów obrazu,
 • informacja o ustawieniach parametrów toru fonii. Wyjście z trybu CSM następuje po wyłączeniu odbiornika przyciskiem na pilocie lub po dwukrotnym naciśnięciu przycisku [ MENU ] albo wyłącznikiem sieciowym.

Rozwiązywanie usterek w trybie CSM

Tryb CSM umożliwia wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości w pracy odbiornika, są wśród nich następujące problemy:

 • Za ciemny lub za jasny obraz

Jeżeli po naciśnięciu na pilocie przycisku [ SMART PICTURE ] następuje poprawa jakości obrazu lub jeśli taka poprawa następuje po wejściu w tryb CSM, to należy:

 • nacisnąć powtórnie (lub wielokrotnie) przycisk [ SMART PICTURE ] na pilocie w celu wybrania trybu obrazu PERSONAL,
 • nacisnąć przycisk [ MENU ] na pilocie w celu wyświetlenia menu użytkownika i wybrać w nim podmenu „PICTURE”, a następnie parametr BRIGHTNESS,
 • w zależności od tego czy obraz jest za jasny, czy za ciemny, dokonać odpowiednich regulacji jaskrawości, zapamiętać ustawienia przyciskiem [ MENU/PRAWY ] i naciskając przycisk [ MENU ] na pilocie opuścić tryb – podmenu „PERSONAL”.
 • Białe linie wokół elementów obrazu i tekstu

Jeżeli po naciśnięciu na pilocie przycisku [ SMART PICTURE ] zakłócenia te znikają, należy:

 • nacisnąć powtórnie (lub wielokrotnie) przycisk [ SMART PICTURE ] na pilocie w celu wybrania trybu obrazu PICTURE,
 • nacisnąć przycisk [ MENU I na pilocie w celu wyświetlenia menu użytkownika i wybrać w nim podmenu „PICTURE”, a następnie parametr SHARPNESS,
 • dokonać odpowiednich regulacji ostrości, zapamiętać ustawienia przyciskiem [ MENU/PRAWY ] i naciskając przycisk [ MENU ] na pilocie opuścić tryb – podmenu „PERSONAL”.
 • Zaśnieżony obraz

Sprawdzić 6. wiersz menu CSM; jeżeli jest w nim komunikat „NOT TUNED” należy:

 • sprawdzić instalację antenową oraz połączenie jej z odbiornikiem,
 • sprawdzić głowicę odbiornika. W przypadku uszkodzenia głowicy w linii 2 trybu CSM powinien pojawić się kod błędu 10. W razie potrzeby tuner wymienić lub naprawić.
 • Czarno-biały obraz

W przypadku pojawienia się koloru po naciśnięciu na pilocie przycisku [ SMART PICTURE], należy:

 • nacisnąć powtórnie (lub wielokrotnie) przycisk [ SMART PICTURE ] na pilocie w celu wybrania trybu obrazu PERSONAL,
 • nacisnąć przycisk [ MENU ] na pilocie w celu wyświetlenia menu użytkownika i wybrać w nim podmenu „PICTURE”, a następnie parametr COLOUR,
 • dokonać odpowiednich regulacji nasycenia KOLORU, zapamiętać ustawienia przyciskiem [ MENU/PRAWY ] i naciskając przycisk [ MENU ] na pilocie opuścić tryb -podmenu „PERSONAL”.

Kody błędów

Bufor kodów błędów zawiera wszystkie kody błędów, jakie wystąpiły i zostały wykryte po ostatnim kasowaniu bufora błędów. Kody błędów zapisywane są w buforze błędów od lewej strony do prawej. Jeżeli pojawi się błąd, którego kod nie jest jeszcze w tym buforze, to jest on zapisany z lewej strony, co powoduje przesunięcie pozostałych kodów o jedną pozycję w prawo.

Są trzy sposoby odczytywania bufora błędów:

 • jeżeli usterka nie spowodowała zaniku obrazu, kody błędów można odczytać na ekranie w trybie SAM; znaczenie poszczególnych zapisów jest następujące:
  -00000-w buforze nie został zapisany żaden kod błędu,
  – 6 0 0 0 0 – jedynym błędem zarejestrowanym po ostatnim kasowaniu bufora błędów jest błąd o kodzie 6,
  – 9 6 0 0 0 – najpierw zapisany został kod błędu 6, a ostatnim zapisanym błędem jest błąd o kodzie 9,
 • jeśli uszkodzenie spowodowało zanik obrazu, to kod błędu sygnalizowany jest ilością mignięć diody LED na panelu frontowym odbiornika. Sygnalizację kodów błędów rozpoczyna jedno długie, trwające 1.5 sekundy zaświecenie diody LED, po czym dioda miga tyle razy jaki jest numer (kod) błędu.

W celu rozpoczęcia procedury odczytu kodów błędów, należy wejść w tryb SDM. Jeżeli zawartość bufora błędu jest następująca: 12 9 6 0 0, to kod ten sygnalizowany będzie w następujący sposób:

 • jedno długie błyśniecie trwające około 5 sekund, które oznacza rozpoczęcie sygnalizacji sekwencji kodów błędów,
 • 12 krótkich błyśnięć, po których jest trwająca około 1.5 sekundy przerwa,
 • 9 krótkich błyśnięć zakończonych 1,5-sekundową przerwą,
 • 6 krótkich błyśnięć. po których jest 1.5-sekundowa przerwa,
 • jedno błyśniecie trwające 1.5 sekundy kończy sekwencję wyświetlania kodów błędów. Ponowny start procedury wyświetlania tego kodu zaczyna się od 12 krótkich mignięć,
 • jeśli uszkodzenie spowodowało zanik obrazu, to istnieje jeszcze alternatywna możliwość odczytania kodu za pomocą oprogramowania Com Pair.

Znaczenie kodów błędów zamieszczono poniżej:

 • 0 – Brak błędu – praca prawidłowa
 • 1 – Błąd oprogramowania procesora telewizyjnego (Hercules) i skalera
 • 2 – +12V
 • 3 – Błąd na magistrali l2C do wyświetlacza plazmowego
 • 4 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji ze skalerem Genesis
 • 5 – Układy ochrony napięcia +5V
 • 6 – Generalny błąd magistrali l2C; komunikacja między przetwornikami DC, tunerem analogowym, i/lub uszkodzenie na magistrali Columbus
 • 7 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z przetwornikami D
 • 8 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z pamięcią EEPROM skalera
 • 9 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z pamięcią EEPROM Hercules (pamięć NVM dla TV). Jeśli EEPROM Hercules jest uszkodzona, Hercules powinien pracować z wartościami domyślnymi
 • 10 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z tunerem PLL
 • 11 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z filtrem 3D IC-7M00 (Columbus)
 • 12 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z płytką mikrokontrolera (tylko w odbiornikach ITV)
 • 13 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z dekoderem HDMI IC-7D03 (tylko dla krajów NAFTA i AP)
 • 14 – Błąd odczytu-zapisu pamięci skalera SDRAM
 • 15 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z układem OTC
 • 16 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z EPLD lub Pacific III
 • 17 – Błąd na magistrali l2C podczas komunikacji z modułem cyfrowym (tylko dla odbiorników cyfrowych)

Wykrywanie usterek i wskazówki serwisowe

ustawienia greyscale

Uwaga: Zakłada się, że wszystkie podzespoły są zamontowane prawidłowo, posiadają prawidłowe wartości i brak ,,zimnych ” połączeń lutowanych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy sprawdzić, czy są ustawione prawidłowe opcje.

Edytor pamięci NVM

W niektórych przypadkach może być przydatna możliwość bezpośredniego wykonywania zmian zawartości pamięci NVM. Jest to możliwe za pośrednictwem opcji „NVM Editor” w trybie serwisowym SAM. Edytor ten umożliwia zmiany pojedynczych bajtów.

Uwaga:

 • nie należy zmieniać ustawień pamięci NVM bez znajomości funkcji każdego ustawienia, ponieważ nieprawidłowe ustawienie pamięci NVM może poważnie przeszkodzić poprawnemu funkcjonowaniu telewizora,
 • nie należy zmieniać ustawień dotyczących skalera, gdyż spowodować to może nieprawidłowe działanie funkcji DVII HDMI,
 • przed wykonaniem zmiany zawartości pamięci NVM należy zawsze zanotować istniejące ustawienia; to umożliwi powrót do oryginalnych ustawień, jeśli nowe ustawienia okażą się być niepoprawne.

Ładowanie wartości domyślnych

W przypadku, gdy zostanie zamontowana nowa (czysta) pamięć NVM lub gdy zawartość istniejącej pamięci ulegnie uszkodzeniu, możliwe jest załadowanie wartości domyślnych. (W przypadku zamontowania pustego zamiennika należy zewrzeć zworę SDM i włączyć do sieci.

Należy pamiętać, żeby po załadowaniu danych usunąć tę zworę.) Po załadowaniu wartości domyślnych możliwe jest włączenie odbiornika i rozpoczęcie procedur regulacyjnych. To zostaje wkrótce zainicjowane automatycznie.

W celu rozpoczęcia procedury załadowania danych należy wykonać następujące czynności:

 • wyłączyć telewizor poprzez wyjęcie wtyczki przewodu sieciowego z gniazdka,
 • zewrzeć układ zworą SMD (zwarcie ma pozostać),
 • nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk | P+ ] lub [ Ch+ ] na klawiaturze lokalnej,
 • włączyć telewizor poprzez podłączenie przewodu sieciowego do gniazdka,
 • trzymać wciśnięty przycisk [ P+ ] lub [ Ch+ ) na klawiaturze lokalnej, aż odbiornik włączy się i pokaże się menu SDM.

Metodą alternatywną jest:

 • wejście w tryb serwisowy SAM.
 • wybranie edytora NVM (nie wybierać „SC NVM Editor”).
 • wybranie adresu „ADR” równego 1 (dziesiętnie).
 • zmiana wartości „VAL” na 170 (dziesiętnie).
 • zapamiętanie ustawionej wartości.
 • odłączenie przewodu sieciowego z gniazdka i odczekanie kilka sekund.
 • ponowne podłączenie odbiornika do sieci i poczekanie do czasu, aż telewizor wejdzie w tryb standby – dioda LED zacznie świecić na czerwono.

Aktualizacja oprogramowania skalera

Aktualizacja oprogramowania skalera jest możliwa za pomocą systemu ComPair. Przed rozpoczęciem wykonywania tej procedury należy upewnić się. że zamknięte zostały wszystkie tryby serwisowe (SDM. SAM- CSM). To zmniejszy ryzyko zawieszenia się odbiornika w czasie wykonywania aktualizacji oprogramowania.

Tuner i układy p.cz.

 • Brak obrazu w trybie odbioru sygnału z tunera, raster jest obecny
  tabela kodów ustawienia wielkości panelu

Sprawdzić, czy obraz jest obecny w trybie AV; jeśli nie, postępować zgodnie z algorytmem diagnozowania problemów w torze przetwarzania i obróbki sygnału wizyjnego.

Jeśli obraz jest obecny, sprawdzić poprawność ustawienia opcji.

Sprawdzić, czy są obecne wszystkie napięcia zasilające: 3.3V, 5V. 8V. 12V. 33Y.

Skontrolować, czy magistrala PC pracuje prawidłowo (3.3V).

Ręcznie zapamiętać znany sobie kanał i sprawdzić, czy jest obecny sygnał IF na wyprowadzeniu 11 tunera.

Skontrolować stałe napięcie strojenia na wyprowadzeniu 2 tunera. Napięcie to powinno zmieniać się odpowiednio do zmiany częstotliwości kanału.

Jeżeli napięcie strojenia jest prawidłowe, sprawdzić sygnał na wyjściu tunera (wypr. 11).

Jeśli na wyjściu tunera brak sygnału, co może świadczyć o uszkodzeniu tunera, wymienić tuner.

 • Żądany system nie jest wybierany prawidłowo

Sprawdzić, czy jest zamontowana zwora serwisowa -jeśli jest, wymontować ją.

Przetwarzanie i obróbka sygnału wideo

 • Brak zasilania

Skontrolować napięcie +12V i 3V3 na złączu 1J02 (napięcie 3V3 na wyprowadzeniach 3 i 4, napięcie 12V na wyprowadzeniu 8).

Jeśli brak tych napięć zasilających, w pierwszej kolejności skontrolować złącze 1J02.

Jeśli złącze jest dobre, sprawdzić płytkę zasilacza.

 • Zasilacz działa prawidłowo, nie świeci zielona dioda LED

Sprawdzić, czy wtyk wiązki przewodów do panelu LED jest prawidłowo zamontowany w złączu 1K00 na płycie SSB.

Jeśli połączenia są prawidłowe, sprawdzić obecność i jakość napięcia 3V3.

 • Brak obrazu – ciemny ekran, fonia prawidłowa

Sprawdzić, czy widoczne jest menu użytkownika.
wartości sumaryczne opcja dla ustawień domyślnych

Jeśli menu użytkownika jest wyświetlane prawidłowo, wybrać tryb wyświetlania teletekstu.

Jeśli teletekst jest wyświetlany prawidłowo, problem znajduje się w układach przetwornika analogowo-cyfrowego i (jeśli jest zamontowany w danym modelu) filtru „Columbus 3D combfilter”.

Jeśli menu użytkownika nie jest widoczne, sprawdzić czy jest załączone podświetlenie tylne panelu LCD.

Jeśli podświetlenie tylne nie jest załączone, problem znajduje się na module zasilacza lub panelu LCD. Należy także sprawdzić na wyprowadzeniu 12 złącza 1J02 sygnał LAMP_ ON_ OFF. Poziom tego sygnału w trakcie normalnej pracy powinien być wysoki.

Uwaga: Na potrzeby wykrywania błędów ważne jest, by wiedzieć, że w modelach Pixel Plus i Digital Crystal Clear, które są wyposażone w przetwornik ADC i filtr Columbus 3D combfilter wejście cyfrowe skalera jest używane dla cyfrowego toru sygnału wideo (wyjście układu Hercules),podczas gdy analogowe wejścia RGB (analogowe wejścia skalera) używane są tylko przez teletekst. To oznacza, że nie jest możliwy żaden tryb mieszany (jednocześnie wideo plus teletekst). Jeśli jest fonia i teletekst, ale nie wideo i menu użytkownika (pusty ekran), ścieżka cyfrowa (Hercules – ADC – Columbus – Sealer) jest wadliwa. Jeśli jest fonia ale brak teletekstu, układy „back- end’u” (skaler – panel LCD) są wadliwe

 • Brak obrazu telewizyjnego, obraz z PC obecny

Sprawdzić, czy sygnały „Hsync_ SDTV” i „Vsync_ SDTV” są obecne na wyprowadzeniach 1 i 13 układu przełącznika 7E03 – 74HC4053D.

Jeśli oba sygnały są obecne, sprawdzić wyjście teletekstu.

Jeśli brak sygnału wyjściowego dla teletekstu, układ 7217 -TDA150xx (Hercules) może być uszkodzony.

Regulacje serwisowe

Regulacje serwisowe należy przeprowadzać w następujących warunkach:

 • napięcie zasilające (sieć): 90 *? 270V / 50/60Hz,
 • przed rozpoczęciem regulacji należy wygrzać odbiornik przez przynajmniej 10 minut,
 • sonda pomiarowa: Ri > 10M, Ci < 2.5pF. Przeprowadzanie regulacji elektrycznych w opisywanych modelach nie wymaga wspomagania komputerowego.

Za pomocą oprogramowania sterującego w trybie serwisowym SAM jest możliwe wykonanie regulacji geometrii, balansu bieli i tunera (IF). W celu zapamiętania dokonanych ustawień należy naciskając przycisk [ MENU ] wrócić do menu głównego (Main menu) i wyłączyć odbiornik do trybu standby.

Menu trybu SAM

Regulacja tunera

Regulacja tunera polega na ustawieniu napięcia ARW -RF AGC Take Over Point. W celu ustawienia tego napięcia należy postępować w następujący sposób:

 • aktywować menu trybu SAM,
 • wybrać submenu „Tuner”.
 • w submenu „Tuner” wybrać parametr „AGC”.
 • dla parametru „AGC” ustawić wartość AGC = 27,
 • dla parametru „AGC L'” ustawić wartość AGC L’ = 27 (tylko w modelach na Europę),
 • dla parametru „IFPLL” ustawić wartość IFPLL = 32 (tylko w modelach na Europę),
 • wyłączyć odbiornik do trybu standby w celu zapamiętania ustawień.

Regulacja oscylatora DCXO (Digital Xtal Oscillator) – tylko w modelach z fonią w systemie NICAM

 • do wejścia AV1 lub CVI-1 doprowadzić sygnał pasów kolorowych z podnośną koloru 4.43 MHz,
 • wybrać jako źródło sygnału EXT1 lub AV1,
 • uruchomić tryb serwisowy SAM i wybrać w nim „Audio”,
 • aktywować regulację „DCXO” i poczekać do zakończenia procedury regulacji (DONE),
 • sprawdzić, czy odbiór fonii w systemie NICAM jest prawidłowy, jeśli nie jest- powtórzyć procedurę,
 • wyłączyć odbiornik do trybu standby w celu zapamiętania ustawień.

Regulacja wzmocnienia ADC i regulacja skali szarości

W tabelach 2 i 3 pokazano numery ustawień pamięci NVM używane w każdym modelu odbiornika telewizyjnego dla regulacji wzmocnienia przetworników ADC i regulacji skali szarości.

Tabela 2.   Ustawienia SDTV ADC Gain
Używać edytora „NVM Editor” w trybie SAM do ustawienia wartości w pamięci Hercules NVM
Ustawienie Adres pamięci

NVM Herculesa

(wartość

dziesiętna)

Wszystkie odbiorniki
NVM   ADC   GAIN   R 006 135
NVM   ADC   GAIN   G 007 185
NVM_ADC_GAIN_B 008 145

Ustawianie wielkości panelu

W tabeli 4 pokazano ustawienia pamięci NVM dla wyboru panelu bazujące na wielkości panelu i jego producencie. Należy używać edytora „SC NVM Editor” w menu trybu serwisowego SAM do zmiany ustawień kodu panelu dla adresu dziesiętnego 320.

Opcje

Dostępne w menu trybu SAM opcje OP l.. .OP7 mogą być użyte do szybkiego przywrócenia 64 właściwościom lub ustawieniom procesora HERCULES dotyczących odbiornika telewizyjnego oryginalnych fabrycznych wartości domyślnych (8 grup po 8 właściwości/ustawień w każdej). Gdy wartość dziesiętna jednego bajtu opcji OP1…0P7 zostanie zmieniona (patrz tabela 5). wówczas grupa 8 bitów reprezentująca 8 opcji lub właściwości HERCULESA zmienia się również (patrz tabela 6, w której zamieszczono szczegółowy opis właściwości lub ustawienia, które uległo zmianie).

Każdy bit (0 … 7) włącza lub wyłącza poszczególne właściwości lub ustawienia procesora HERCULES w zależności od ustawionej wartości (1 albo 0).

Jest też możliwe dokonanie zmian wymienionych w tabeli 6 ustawień bezpośrednio za pomocą edytora pamięci NVM w menu trybu SAM. W edytorze NVM należy najpierw wprowadzić prawidłowy adres (ADR), następnie właściwą wartość (VAL, 1 lub 0) dla każdego bitu zgodnie z tabelą 6 i na zakończenie zapamiętanie ustawień (STORE). Najszybciej przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne HERCULESA.

Wyjście z podmenu „Option” automatycznie zapamiętuje dokonane zmiany w ustawieniach bajtów, jednakże niektóre zmiany mogą zostać zastosowane dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

znaczenie bajtów opcji i ich fabryczne ustawienia

tabela

Porównywarka cen sprzętu RTV