Informacje serwisowe dotyczące telewizorów PZ-43HV2/E/U oraz PZ-50HV2/E/U firmy Sharp

Odbiorniki: PZ-43HV2, PZ-43HV2E i PZ-43HV2U wyposażone są w wyświetlacze plazmowe o przekątnej 43″, a w PZ-50HV2, PZ-50HV2E i PZ-50HV2U przekątna wynosi 50″. Umożliwiają one korzystanie z systemu kodowania AVC (Ad-vanced Video Coding).

Tryb serwisowy i kody błędów

pierwsza strona trybu serwisowego

W celu wejścia w tryb serwisowy należy po włączeniu odbiornika nacisnąć na pilocie w ciągu trzech sekund 3 przyciski w następującej kolejności: [ MENU ], [ ENTER | i [ 0 |. Po wejściu w tryb serwisowy pojawi się informacja dotycząca wyświetlacza i systemu AVC. Tryb serwisowy zawiera 13 stron. Przykładową postać pierwszej strony przedstawiono na rysunku 1.

Poszczególne pozycje na tym rysunku mają następujące znaczenie:

1 – główna wersja oprogramowania systemu AVC,

2 – informacja o wersji OSD systemu AVC,

3 – wersja oprogramowania układu sterującego systemem AVC,

4 – informacja tekstowa systemu AVC,

5 – wersja oprogramowania sterującego modułem wyświetlacza,

6 – wersja programu sterującego wyświetlaczem,

7 – wersja pamięci flash ROM zastosowana w obwodzie wyświetlacza,

8 – wersja wyświetlacza: 01 – PIONEER 50″, 02 – PIONEER 43″, 11 – SHARP 50″, 12 – SHARP 43″,

9, 10 – informacja o wersji systemu AVC,

11  – miejsce przeznaczenia wyświetlacza: 0 – wszystkie regiony dystrybucji produktów firmy Sharp, 3 – Europa,

12 – informacja o wewnętrznej temperaturze wyświetlacza,

13 – czas pracy systemu AVC,

14 – kasowanie czasu pracy systemu AVC. Po włączeniu wyświetlacza nacisnąć przycisk [ VOL+ J, a następnie przycisk [ ENTER ].

15 – czas pracy wyświetlacza,

16 – kasowanie czasu pracy wyświetlacza. Po włączeniu wyświetlacza nacisnąć przycisk I VOL+ ], a następnie przycisk [ENTER].

17 – liczba zarejestrowanych na wyświetlaczu impulsów, ilość ta może wynosić nawet 10000000.

18 – kasowanie liczby zarejestrowanych impulsów. Przyciskami [ CH^ ] i [ CHv ] możliwe jest przemieszczanie się między poszczególnymi pozycjami menu serwisowego. Zmianę wartości o 1 umożliwiają przyciski regulacji siły głosu. Z kolei zmianę strony realizuje się naciskając na przyciski [ ^ |, [ v ]. Natomiast zmiana wartości o 10 możliwa jest po naciśnięciu przycisku [ > ], a zmniejszenie o 10 powoduje naciśnięcie przycisku [ < ].

Na stronach 2-10 trybu serwisowego możliwa jest zmiana ustawień parametrów systemu AVC. Natomiast strony 11-13 dotyczą ustawień dla panelu wyświetlacza.Nie zawsze wszystkie nieprawidłowości uda się usunąć poprzez zmianę wartości parametrów w trybie serwisowym, gdyż ich przyczyną może być uszkodzenie elementu lub bloku odbiornika.

Jego oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie procedury autodiagnozy, której wynik sygnalizowany jest poprzez liczbę mignięć czerwonej lub zielonej diody LED. W przypadku sygnalizacji usterki przez zieloną diodę LED, to czas świecenia wynosi 200ms następnie jest przerwa l00ms, a po zakończeniu sekwencji następuje przerwa trwająca 3 sekundy. Po tej przerwie sygnalizacja uruchamiana jest ponownie.

Maksymalna ilość błyśnięć tej diody wynosi 4, a poszczególne ilości błyśnięć mają następujące znaczenie:

1 – uszkodzenie panelu mikroprocesora,

2 – problemy na szynie I2C,

3 – sygnalizacja zawilgocenia,

4 – przekroczenie dopuszczalnej temperatury.

Natomiast czerwona dioda LED w taki sam sposób sygnalizuje uszkodzenia, które najczęściej powodują uaktywnienie obwodów zabezpieczeń, ich wykaz zamieszczono w tabeli 1.

sygnalizacja uszkodzeń przez czerwoną diodę led

Porównywarka cen sprzętu RTV