Inwerter z układem BD9883

W przypadku podejrzenia usterki w podświetleniu w większości przypadków sprawdzane są na początku elementy, które najczęściej się psują. Jako przykłady można tu wymienić bezpiecznik oraz kondensatory w zasilaniu. Następnie porównujemy między sobą transformatory inwertera pod kątem zgodności impedancji i rezystancji uzwojeń oraz sprawdzamy, czy nie występują różnice w stopniach wyjściowych sterujących transformatorami inwertera.

Następnie postępowanie jest już bardziej intensywne i skupia się na diagnostyce poszczególnych fragmentów obwodu i ich elementów.

Zasadniczo mogą być jeszcze przeprowadzone inne pomiary włącznie ze sprawdzeniem czy występują przebiegi na trafach, lecz w tym momencie użyteczny jest schemat lub przynajmniej karta katalogowa sterownika inwertera.

Niżej opisane są sugestie dotyczące inwertera na układzie BD9883.

W tym układzie wymaganym napięciem zasilania na pinie 20 jest wartość maksymalna 30 V gdzie typowe napięcia zasilania wynoszą 6 V do 22 V.

Bardzo ciekawe jest również to co dzieje się na pinie 18. W tym przypadku napięcie przełączania generowane na pinie 17 łączone za pomocą kondensatora z obwodem BootStrap na pinie 18 wykorzystywane jest do zwiększenia napięcia zasilania do 30 V (rys).

Na rysunku pokazany jest obwód włączenia układu, gdzie w celu kontroli czy układ jest włączany, sprawdzamy napięcie na pinie 11 (STB) oznaczającym standby. Poziomem wyłączenia (OFF) jest wartość 0 do 0,7 V a włączenia (ON) od 1,7 V do 5 V (rys. 2).

Tak jak w innych układach tak i w tym obwodzie (SS) można oczywiście włączyć opóźnienie załączenia, tak aby układ zaczynał pracować nieco później zapobiegając skokom napięcia i zapewniając tym samym bezpieczne działanie układu.

Softstart (SS) jest oddzielnie podłączony na pinie 13 i wymaga tylko jednego kondensatora (rys).

Na pinie 1 (Duty) określany jest tryb pracy układu – czy będzie on działał w trybie PWM czy Burst. Tryb Burst umożliwia wyższy zakres regulacji przyciemniania w stosunku do zmian w trybie PWM gdzie może wystąpić problem z minimalnym napięciem lampy a to będzie skutkować migotaniem. Technika jest często stosowana tam, gdzie konieczne są bardzo wysokie zakresy przyciemniania jak np. w aucie (oświetlenie przy jasnym świetle dziennym i nie oślepianie w nocy).

Na pinie 19 z wewnętrznego stabilizatora wyprowadzone jest napięcie stabilizowane 5 V, które jest napięciem referencyjnym dla pozostałych obwodów.

Pin 10 to detektor Over Voltage Protect Error monitorujący stopnie wyjściowe lamp, który w przypadku wzrostu napięcia ponad dopuszczalne wartości może wyłączyć układ.

Pin 9 (IS) służy kontroli prądów lamp analizując sumę wszystkich prądów płynących w lampach. Wszystkie prądy zbierane są przez rezystor R25 z pomocą diod D15 i D16. Informacja o spadku napięcia dodatkowo jest podawana na 2 rezystory R13 i R31, tak aby umożliwić dodatkowe zasilanie poprzez R9 i R21.

Rezystory te są połączone w punkcie ADJ – regulacja. W tym miejscu można więc zewnętrznie przyłożyć kolejne napięcie i poprzez rezystory zmienić prąd w obwodzie. Działa to dokładnie tak, jakby został zwiększony prąd lamp, dzięki czemu obwód „pomyśli”, że wymagany prąd został osiągnięty i zmniejszy go lub ustabilizuje. W diagnostyce jest to pomocny sposób wpłynięcia na regulację w celu oceny jak reaguje urządzenie, gdy podświetlenie zostanie przesunięte na niższy punkt pracy.

Na rysunku pokazano także wyprowadzenia pin 16 i pin 15 sterujące tranzystory przełączające w technice półmostka.

inwerter bd9883

Porównywarka cen sprzętu RTV