Naprawa odbiorników LCD Plazma Sharp

Sharp LC-26/32/37P55EE/EK/EF/EI/ERU, LC-26/32/37P70EE/EK/EF/EI/ERU, LC-32/ 37GA8EE/EF/EI/EK/RU, LC-32/37BV8EE/ EF/EI/EK/RU, LC-32/37GA9EE/EK/EF/EI/ ERU, LC-32/37BV9EEE (LCD)

Podwójny obraz.

Zdarza się, że w niektórych egzemplarzach pojawia się podwójny obraz w sytuacji gdy jakieś elementy obrazu znajdują się w ruchu – przesuwają się na ekranie. Można to określić jako zbyt wolną reakcję wyświetlacza na ruchomy obraz. Takie zachowanie się odbiornika telewizyjnego wymaga zastosowania nowszej (zmodyfikowanej) wersji oprogramowania układu VCTp (na płycie głównej).

W zależności od modelu telewizora są to następujące wersje (pliki):

 • dla OTVC serii P55: LEW05A_WPAL_V1202,
 • dla OTVC serii P70: LEW05A-WPAL-DTV_V1042,
 • dla LC32GA8E/LC32BV8E: LEW05A-GA8_V1022Q,
 • dla LC37GA8E/LC37BV8E: LEW05A-GA8_V1022Q,
 • dla OTVC serii GA9: LEW05A-WXGA_V1042.

Informację o wersji oprogramowania znaleźć można w menu serwisowym na stronie 1/11. Przy okazji na rysunku tym objaśniono znaczenie wyświetlonych informacji znajdujących się w nagłówku serwisowego menu regulacyjnego.

Po uaktualnieniu oprogramowania konieczne jest zatwierdzenie tych danych w pamięci nieulotnej NVM.

W czasie prac serwisowych w opisywanych odbiornikach telewizyjnych LCD, w których dochodzi do uaktualnienia oprogramowania lub wykasowania zawartości pamięci, konieczne jest ustawienie zgodnej z faktycznym rozmiarem ekranu wyświetlacza wielkości jego przekątnej w calach. Jest to możliwe do wykonania w trybie serwisowym na drugiej stronie serwisowego menu regulacyjnego w pozycji „Inch Setting”. Po wpisaniu i zatwierdzeniu właściwej liczby pojawia się ona również w nagłówku menu po prawej stronie.

Jak wspomniano wcześniej, po przeprowadzeniu uaktualnieniu oprogramowania i wpisaniu wielkości przekątnej wyświetlacza należy przepisać i zatwierdzić dane w pamięci NVM. Przeprowadza się tę czynność w trybie serwisowym.

W tym celu należy;

Wyłączyć odbiornik TV poprzez wyciągnięcie sznura sieciowego z gniazdka.

W trakcie jednoczesnego naciskania przycisków [ VOL – | i [ INPUT ] na klawiaturze lokalnej odbiornika podłączyć go do sieci; na ekranie powinna pojawić się litera „K”‚ (oznacza to tryb fabryczny).

Jednocześnie nacisnąć przyciski [ VOL – ] i [ P – ] na klawiaturze lokalnej odbiornika: pokazanie się na ekranie wielu linii pomarańczowych znaków wskazuje, że odbiornik znajduje się aktualnie w trybie procedur regulacyjnych: jeśli nie uda się wejść w ten tryb. o czym świadczy wyświetlanie na ekranie obrazu takiego jak w trybie normalnego użytkowania, należy powtórzyć opisane powyżej kroki od początku.

W celu wyjścia z trybu regulacyjnego po wykonaniu regulacji i ustawień należy odłączyć odbiornik od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu sieciowego z gniazdka; jeśli wyłączymy odbiornik za pomocą pilota, należy również wyłączyć odbiornik z sieci wyciągając wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka, z tym, że w takiej sytuacji należy odczekać około 10 sekund i dopiero po tym czasie ponownie podłączyć OTVC do sieci,

W celu usunięcia litery „K” z ekranu wyświetlacza należy jednocześnie nacisnąć przyciski [ VOL – ] i [ P -] na klawiaturze lokalnej odbiornika.

W trybie regulacji serwisowych wszystkich czynności dokonuje się przyciskami pilota, niektóre czynności można wykonywać również przyciskami klawiatury lokalnej. Funkcje przycisków w tym trybie są następujące:

 • [ P ^ ] / [ P v ] (na pilocie i na klawiaturze lokalnej) -poruszanie się po menu w górę / w dół,
 • [ VOL + ] / [ VOL. – ] (na pilocie i na klawiaturze lokalnej) – zmiana wartości wybranego parametru o 1 w górę / wdół(+1/-1),
 • kursor [ < ] / [ > ] (tylko na pilocie) – przełączanie stron menu poprzednia / następna,
 • kursor [ < ]/ [ > ] (tylko na pilocie) – zmiana wartości wybranego parametru o 10 w górę / w dół (+10/-10),
 • [ INPUT SOURCE ] (na pilocie), [ INPUT ] (na klawiaturze lokalnej) – sekwencyjne przełączanie źródeł sygnału: (TV -• EXT1 – EXT2- EXT3 – EXT4 – EXT5),
 • [ OK ] (tylko na pilocie) – wykonanie funkcji.

Uwaga: Tryb sygnału wejściowego jest przełączany automatycznie, gdy rozpoczną się związane z nim regulacje, o ile tylko odpowiedni sygnał jest dostępny.   
Sharp LC-30HV2E, LC-22SV2E, LC-13/15/ 20B2EA, LC-15C2EA, LC-20C2EA, LC-13/15/20E1E, PZ-43/50MR2E (LCD)

Brak teletekstu.

W wymienionych odbiornikach oprócz braku teletekstu zdarza się, że czas wejścia w tryb pracy po włączeniu wydłuża się oraz sporadycznie dochodzi do zablokowania. Wspólną przyczyną tych objawów (co często odnotowano) było pękanie punktów lutowniczych na wyprowadzeniach układów IC1602 i IC1603. Są to pamięci zamontowane na bloku AV na płytce DUNTKA537DE04. Układ pamięci FLASH 1C1602 -RH-iXA134WJNlQ (MBM29D1400TC) posiada 48 wyprowadzeń, układ pamięci SRAM IC1603 – VHi62S8308X-lQ (A62S8308X-70SI) posiada 32 wyprowadzenia. Staranna poprawa lutowania usuwała wymienione objawy niesprawności. Należy przy tym uważać, żeby poprawiając lutowanie nie spowodować zwarcia z następnym wyprowadzeniem (nie zmostkować kroplą cyny dwóch sąsiednich wyprowadzeń).

LCD SHARP AQUOS 46D654E (32D654E, 37D654E)

Zablokowany.

Odbiornik telewizyjny zablokowany, na ekranie wyświetlany jest tylko komunikat OSD „HDMI2”, brak obrazu i dźwięku, niemożliwa jest zmiana źródła sygnału, brak reakcji na przycisk pilota [ MENU ] i większość pozostałych oprócz wyłącznika, przyciskanie niektórych przycisków powoduje wyświetlenie komunikatu „funkcja niedostępna”.

Odbiornik udaje się odblokować poprzez wyłączenie telewizora przyciskiem na panelu lokalnym (kontrolka „standby/on” gaśnie całkowicie), wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [ MENU ] na pilocie i w tym stanie uruchomienie odbiornika tym samym, co poprzednio, przyciskiem wyłącznika na panelu lokalnym. Odbiornik po włączeniu wyświetla menu i pojawia się obraz oraz dźwięk, wszystko działa jak przed zaistnieniem nieprawidłowości. Odbiorniki tej serii nie dekodują sygnału MPEG4.

Porównywarka cen sprzętu RTV