Naprawa i serwis telewizorów Curtis

Curtis 2102 chassis PC04A

Brak koloru czerwonego.

Pomiar napięć na katodach kineskopu A51-457X daje następujące wyniki: R=190V, G=140V, B=145V. Pomiary emisji katod potwierdzają, że w katodzie koloru czerwonego brak emisji. Do wymiany jest kineskop A51-457X.

Curtis 2002

Nie można wyłączyć 0TV do czuwania.

Po włączeniu w stan pracy można dobrze obsługiwać OTV, Jednak gdy chcemy wyłączyć telewizor do stanu czuwania to nie można tego zrobić. Okazuje się, że na n.42 układu procesora zarządzającego IC701 (PCA84C640/030) napięcie wynosi +2.1V zamiast +5V. Uszkodzony był procesor 1C701.

Curtis 28MVT

Obraz w postaci „pocztówki”.

Przyczyną tego zjawiska jest utrata pojemności kondensatora „powrotu”. W tym przypadku jest to kondensator C551 (9.1nF/1500V).

OTVC Curtis 1401 z chassis PC04A

Odbiornik włącza się, jednak brak jest obrazu.

Pomiary omomierzem wykazały przerwę rezystora FR404 (1R5). Po wymianie odbiornik pracuje bez zarzutu.

Zaniżone napięcie w gałęzi głównej.

Odbiornik nie pracuje, napięcie w gałęzi głównej mierzone na diodzie D803S jest zaniżone. Przyczyną usterki jest uszkodzony kondensator C806S (33uF/160V). Jest to często powtarzające się uszkodzenie w tym typie odbiornika. Innym dość częstym uszkodzeniem jest zimne lutowanie na przekaźniku RL801.

Na ekranie widoczne linie powrotów.

Odbiornik pracuje, lecz na ekranie widoczne są cienkie linie powrotów. Próba regulacji siatki drugiej nie przynosi zadowalającego rezultatu, to znaczy: powroty znikają, lecz obraz staje się niekontrastowy, obserwujemy również rozmazywanie koloru oraz ciemne smużenia występujące w zależności od jasności scen.
Przyczyną tego stanu okazał się kondensator C431 (4.7uF), włączony w układzie zasilania 180 V (napięcie zasilające układ wzmacniaczy końcowych wizji).

Nie działa przetwornica.

Przetwornica nie działa. Po wymianie elektrolitu (47uF/ 25V) dołączonego do n.9 IC801 (TDA4601) oraz elektrolitu C805 (47uF/25V) w bazie tranzystora kluczującego Q801P w przetwornicy telewizor wystartował i pracuje prawidłowo.

Fonia „zaskakuje” po kilkunastu minutach.

Problem z fonią polega na tym, że powoli „zaskakuje” ona po kilkunastu minutach. Wymieniono procesor, układ TBA120T oraz elektrolity. Regulacja z procesora pojawia się dopiero po paru minutach.

Okazało się procesor jest sprawny, a uszkodzony był kondensator C409 (0.22liF/50V).

Brak odchylania pionowego.

Spowodowane to może być uszkodzeniem układu ramki IC301 (TDA1170N) lub brakiem jego zasilania wywołane przerwą rezystora R320 (10R).

Również brak wysterowania IC301 może wywołać takie same objawy. Najczęściej zanik sterowania spowodowany jest uszkodzeniem układu 1401 (TDA1940) – brak sygnału na n.9.

Odbiornik wyłącza się.

Po włączeniu następuje natychmiastowe wyłączenie odbiornika. Spowodowane jest to zwarciem tranzystora końcowego odchylania poziomego Q402 (KJDS1555).

Brak koloru.

Poszukiwania zawężono do układu PIC501 (TDA3560A) i jego otoczenia. W trakcie pomiarów stwierdzono, że brak jest oscylacji rezonatora PX501 (8.866MHz). Po wstawieniu nowego rezonatora pojawił się kolor.

Brak wysokiego napięcia.

Brak jest wysokiego napięcia oraz pozostałych napięć pomocniczych. Stwierdzono, że nie pracuje stopień końcowy linii. Przyczyną tego był brak wysterowania tranzystora końcowego Q402 (KDS 1555). Podczas pomiarów sprawdzono tranzystor Q401 (KTC2230) oraz transformator T401, ale nie znaleziono przyczyny uszkodzenia. Dopiero pomiary oscyloskopowe ujawniły, że przebieg sterujący bazą Q402 jest niewłaściwy. Stwierdzono, że niewłaściwe impulsy H pojawiają się już na nóżce 2 układu IC401 (TDA 1940). Po wymianie IC401 odbiornik pracował poprawnie.

Brak fonii, biały ekran.

Na ekranie widać tylko białe tło, bez treści wizyjnej oraz brak jest fonii. Usterka spowodowana była wadliwym działaniem przełącznika IC201 (TEA2014) – konieczna była jego wymiana.
Odbiornik „nie pamięta” zaprogramowanych stacji.
Pomimo przeprowadzonej prawidłowo instalacji programów nie są one zapamiętywane. Powodem było uszkodzenie pamięci IC702 (85C72).

Brak fonii.

Spaleniu uległ rezystor R612 (10R/1W). Powodem było zwarcie układu IC602 (TDA2006).

Brak regulacji siły głosu.

Po upewnieniu się, że końcówka fonii (IC602) pracuje poprawnie sprawdzono, czy na nóżce 5 IC601 (TBA120T) następuje zmiana napięcia podczas regulacji siły głosu. Sygnał sterujący zmieniał się, co sugerowało uszkodzenie IC601, jego wymiana potwierdziła słuszność podejrzeń.

Ciemny ekran.

Wysokie napięcie jest prawidłowe. Uszkodzenia poszukiwano w torze wideo i znaleziono uszkodzony element, którym był układ scalony PIC501 (TDA3560A).

Brak koloru czerwonego.

Metodą eliminacji kolejnych bloków sygnału wizyjnego ustalono, że uszkodzenia należy szukać na module kineskopu. Po kolejnych pomiarach stwierdzono uszkodzenie tranzystora Q901 (KTC2068).

Zakolorowanie ekranu.

Na tle wyświetlanego obrazu widać różnokolorowe plamy. Wszystko wskazywało, że spowodowane jest to namagnesowaniem maski kineskopu. Niestety rozmagnesowanie pętlą rozmagnesowującą przyniosło krótkotrwały efekt. Spowodowane to było uszkodzeniem termistora TH851, co uniemożliwiało przepływ prądu przez cewki rozmagnesowujące.

Brak napięć zasilających.

Już na kondensatorze C808 (120uF) brak było napięcia. Okazało się, że uszkodzone były diody w mostku prostowniczym D801-D804 (1N4005GP x 4). Profilaktycznie wymieniono wszystkie.

Brak startu.

Przetwornica nie startuje, na kondensatorze C808 jest około 300V, ale na nóżce 4 IC801 (TDA4601) jest 0V, a powinno być 2.3V. Przyczyną było uszkodzenie rezystora R805 (240k).

OTVC Curtis 2001VT z chassis PC04A

Odbiornik nie daje się uruchomić.

Po przełączeniu ze stanu czuwania do stanu pracy, wyłącznikiem bądź pilotem, dioda sygnalizacyjna standby gaśnie, przekaźnik przełącza się. Po około 3 sekundach dioda się pali, a przekaźnik „puszcza”. Napięcie w gałęzi głównej zasilania wynosi około 50V.
Po wymianie C803S (33uF/l 60V) i diody D803S (BYT78), odbiornik pracuje prawidłowo, napięcie na C807S ma wartość 115 V. Kondensator powinien odznaczać się podwyższoną temperaturą pracy, np. 105°C.

Mała wysokość obrazu.

Z relacji klienta wynikało, że była to powtarzająca się usterka. Nie zawsze, ale dość często za taki stan rzeczy odpowiada zła praca zasilacza impulsowego. Po dokładnym sprawdzeniu jego aplikacji, stwierdzono znaczną utratę parametrów kondensatorów C805 (100uF/16V) i C801 (10uF/16V). Po ich wymianie stwierdzono również utratę parametrów kondensatorów C423 i C302 (100uE/35V). Ponieważ C302 pracuje w obwodzie układu TDA1170 – on również mógł się przyczynić do uszkodzenia tego układu. Niestety wraz z wymianą kondensatorów, należało ponownie wymienić układ TDA1170. W takich przypadkach należy bezwzględnie sprawdzać poprawność pracy zasilacza impulsowego! Jego niewłaściwa praca poza rozległymi uszkodzeniami może również doprowadzić do przebicia kineskopu (między szyjką a cewkami odchylającymi).

Po włączeniu dioda standby pulsuje.

Nie można wyzwolić odbiornika do stanu pracy. Naprawę rozpoczynamy od sprawdzenia zasilacza impulsowego, pracującego na układzie TDA4601. Pulsowanie diody standby podpowiada, że układ jest sprawny. Uszkodzone zostały następujące kondensatory (znacznie utraciły pojemność): C801P (10uP/16V) oraz C805 (100uF/16V). Po ich wymianie zasilacz pracuje prawidłowo, ale każda próba wprowadzenia odbiornika w stan pracy kończy się tylko wygaszeniem diody standby i nic poza tym. Odłączenie końcowego tranzystora linii i obciążenie gałęzi 115V żarówką 60W, ujawnia nieprawidłowość tego napięcia (tylko 50V). W tym przypadku nie było przeciążenia, a za taki stan rzeczy odpowiadał kondensator C807S (33uF/160V), który całkowicie utracił pojemność. Mimo że w tej gałęzi pracuje drugi kondensator o pojemności 47uF/160V, to jest on odseparowany od C807S za pomocą niewielkiego dławika. Dławik ten dla składowej zmiennej stanowi dużą rezystancję – stąd gałąź 115V dawała zaniżone napięcie wyjściowe.

Problem ze startem przetwornicy.

W wyniku dużych wahań napięcia sieci oraz utraty pojemności kondensatorów C805P (100uF/16V) i C801P (10uF/16V), uszkodzeniu uległy: bezpiecznik sieciowy 3.15A, diody mostka D801P – D804P (1N4007), tranzystor Q801P (2SD1555). Wymiana tych elementów jest niewystarczająca do prawidłowej pracy przetwornicy. Na n.7 układu TDA4601 występują nietypowe przebiegi zmienne o wartości około 0.6V. Napięcie startowe na n.9 tego układu utrzymuje się na zaniżonym poziomie 8V. Mimo braku charakterystycznego próbkowania – TDA4601 sprawny. Dioda standby nie świeci. Brak jest napięć wyjściowych. Występują dziwne sinusoidalne i samogasnące oscylacje na uzwojeniach transformatora przetwornicy. W czasie pomiarów napięć w aplikacji TDA4601 dochodzi do ponownego uszkodzenia tranzystora Q801P.

Przyczyną całego „zamieszania” były przepalone rezystory bezpiecznikowe FR801S i FR802S (1 R/0.5W). W tym przypadku przetwornica pracowała, ale całkowity brak jej obciążenia stworzył opisany problem. Testowanie zasilacza na sztucznym obciążeniu, pozornie nie miało żadnego sensu, a jednak pozwoliłoby na uniknięcie zaistniałych strat.

Strzępienie obrazu.
Objaw podobny do tego, jaki występuje przy utracie pojemności filtrującej w głównych gałęziach zasilających. Przyczyną jest jednak kondensator C103 (2.2uF/50V) w obwodzie ARW układu U4439BG w układzie p.cz.

Ekran ciemny, jest fonia.

Stwierdzono prawidłową pracę odchylania H oraz zasilacza impulsowego. Przy wyłączaniu odbiornika pojawia się krótka jasna pozioma linia z lewej strony ekranu. Dalsze pomiary ujawniają brak napięcia +28V z trafopowielacza. Przepalony był rezystor bezpiecznikowy FR402 (IR/IW). Przy takim uszkodzeniu należy bezwzględnie sprawdzić kondensator C302 (100uF/ 35V), pracujący w aplikacji układu IC301 (TDA1170N) – prawie całkowita utrata pojemności. Jest mało prawdopodobne, aby w takiej sytuacji ocalał IC301. Jak się okazało, rzeczywiście był uszkodzony.

Brak koloru.

W dekoderze pracuje układ TDA3560. Kwarc generuje poprawnie. Podstawiono nowy układ. Sprawdzono dla ciekawości, jak pracuje SECAM i okazało się, że jest kolor, ale co drugą linię. Jest to wskazaniem błędu. Linia opóźniająca 64(is do wymiany. Oryginalnie była SD 11, wstawiono DL701. Jest lepsza i znacznie lepiej się wstraja.

Nie działa przetwornica.

Przetwornica nie działa. Po wymianie elektrolitu (47uF/ 25V) dołączonego do n.9 IC801 (TDA4601) oraz elektrolitu C805 (47uF/25V) w bazie tranzystora kluczującego Q801P w przetwornicy, telewizor wystartował i pracuje prawidłowo.

Nie daje się uruchomić pilotem.

Odbiornik nie daje się uruchomić ze stanu czuwania za pomocą nadajnika, natomiast wyłącznikiem sieciowym uruchamia się, ale dopiero po kilkakrotnym załączeniu. Dodatkowym symptomem jest „świerszczenie” przetwornicy podczas próby uruchomienia. Elementami uszkodzonymi okazały się kondensatory elektrolityczne: C808P (120uF/400V) – w filtrze sieciowym oraz C805P (100uF/16V) – w układzie bazy tranzystora kluczującego. Po wymianie tych elementów odbiornik pracuje poprawnie.

OTVC Curtis 2002VT z chassis PC04A

Nie startuje przetwornica.

Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenie tranzystora Q801 (KSD1555), rezystorów R801 (lR)iR802 (IR), a także kondensatora C801 (10uF) – kondensator nie ładował się. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa prawidłowo.

Brak fonii, w trybie strojenia nie zapamiętuje kanałów.

Kanały zapisane przed wystąpieniem usterki są pamiętane. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C409 (0.22uF), dołączony do n.5 układu scalonego IC401 TDA1940.
Odbiornik można włączyć tylko do stanu gotowości.

Po wciśnięciu wyłącznika sieciowego odbiornik startuje na około 2-3 sekundy, a następnie przechodzi do stanu standby. Przyczyną jest uszkodzenie rezonatora X701 (10MHz).

Nie startuje przetwornica.
Uszkodzenia zasilacza były rozległe. Wymieniono: TDA4601, diodę D801, tranzystor Q801P, wszystkie elektrolity, rezystory R805 i R806 oraz sprawdzono oporność pozostałych. Pomimo tego zasilacz nie startuje. Na n.9 napięcie wynosi 6.5 V i brak jest impulsów startowych, nawet wtedy, gdy sztucznie podano zasilanie 12V. Dopiero dokładna analiza działania układu TDA4601 pozwoliła ustalić, że dławik L801P (nie uwidoczniony na schemacie), połączony w szereg z rezystorem R808 (0R82) prezentował oporność kilkuset omów. Dławik ten wraz z rezystorem łączy nóżki 7 i 8 układu.

Brak fonii, wizja jest.

Uszkodzenie z pozoru bardzo proste, ale… linijka siły głosu działa prawidłowo. Odbiornik sam przechodzi do stanu standby po 10 minutach pracy. Brak jest napięcia regulacji siły głosu na n.2 mikrokontrolera PCA84C640P/030 oraz napięcia identyfikacji na n.29 (było tylko 0.5V- powinno być 5.6V). Dalsze pomiary doprowadzają do układu IC401 (TDA1940). Na jego n.7 jest napięcie rzędu 0.5V (powinno być ll.5V) i występują na niej przebiegi H (tych nie powinno być). Odłączenie tej nóżki od obwodu, przywraca fonię. Układ jest sprawny. Sprawdzenie wszystkich elementów w jego aplikacji ujawnia utratę pojemności kondensatora elektrolitycznego C409 (0.22uF/50V). Ten blokuje n.5 układu IC401 do masy. Z uwagi na nietypową pojemność wstawiono kondensator typu MKT o tej samej wartości. Można posługiwać się schematem Curtis 2102.

Mała wysokość obrazu.

W chwili włączenia odbiornika wysokość obrazu wynosi około 10 cm, a w górnej jego części występują dwa czarne kliny wbijające się pionowo w treść obrazu. Po kilku minutach pracy odbiornika wysokość ulega nieznacznemu zwiększeniu, a „kliny” powoli zanikają. Nie ulega wątpliwości, że uszkodzony będzie jeden z kondensatorów elektrolitycznych, ich lokalizacja jest dość trudna, dlatego posłużono się metodą termiczną (oziębiaczem). Wadliwym elementem okazał się kondensator C303 (4.7uF/50V), który pracuje w dzielniku ujemnego sprzężenia zwrotnego dla układu scalonego IC301 (TDA1170N). Teoretycznie, utrata jego pojemności nie powinna wywoływać opisanych objawów.

Po około 1 godzinie pracy wyłącza się.

Pierwotna strona zasilacza pracuje prawidłowo. W chwili wyłączenia się, gaśnie dioda standby i ponowne włączenie jest niemożliwe, aż do chwili całkowitego ostygnięcia odbiornika. Pomiary pozwoliły ustalić, że w krytycznym momencie zanika napięcie +12V, wychodzące z zasilacza impulsowego. Dokładniejsze pomiary wykazują niestabilną przerwę uzwojenia transformatora przetwornicy w sekcji +12V. Do wymiany jest transformator. Ten niestety jest już nieosiągalny. Sposobem na uratowanie odbiornika jest przeróbka. Należy wymontować rezystor FR801S (IR). Następnie między plusem kondensatora C805S a plusem kondensatora C804S zamontować rezystor 68R/5W. Prąd pobierany przez gałąź +12V wynosi około 1 00mA. Taka przeróbka nie obciąża zbyt mocno gałęzi +22V i pozwala uzyskać prawidłowe napięcie +12V.

Zaniżone napięcie w gałęzi głównej.

Odbiornik nie pracuje, napięcie w gałęzi głównej mierzone na diodzie D803S jest zaniżone. Przyczyną usterki jest uszkodzony kondensator C806S (33uF/160V). Jest to często powtarzające się uszkodzenie w tym typie odbiornika. Innym dość częstym uszkodzeniem jest zimne lutowanie na przekaźniku RL801.

Na ekranie widoczne linie powrotów.

Odbiornik pracuje, lecz na ekranie widoczne są cienkie linie powrotów. Próba regulacji siatki drugiej nie przynosi zadowalającego rezultatu, to znaczy: powroty znikają, lecz obraz staje się niekontrastowy, obserwujemy również rozmazywanie koloru oraz ciemne smużenia występujące w zależności od jasności scen.
Przyczyną tego stanu okazał się kondensator C431 (4.7uF), włączony w układzie zasilania 180V (napięcie zasilające układ wzmacniaczy końcowych wizji).

Nie działa przetwornica.

Przetwornica nie działa. Po wymianie elektrolitu (47uE/ 25V) dołączonego do n.9 1C801 (TDA4601) oraz elektrolitu C805 (47uF/25V) w bazie tranzystora kluczującego Q801P w przetwornicy, telewizor wystartował i pracuje prawidłowo.

Fonia „zaskakuje” po kilkunastu minutach.

Problem z fonią polega na tym, że powoli „zaskakuje” ona po kilkunastu minutach. Wymieniono procesor, układ TBA120T oraz elektrolity. Regulacja z procesora pojawia się dopiero po paru minutach.

Okazało się procesor jest sprawny a uszkodzony był kondensator C409 (0.22uE/50V).

Nie startuje przetwornica.

Odbiornik nie pracuje. Nie „startuje” przetwornica zasilacza OTVC. Elementy w gałęzi zasilającej kolektor tranzystora klucza Q801 (KDS1555) są sprawne. Przyczyną jest uszkodzony C805 (100uF/16V) – zbyt mała pojemność powoduje brak wysterowania bazy tranzystora Q801P (KDS1555).

OTVC Curtis 20M1

Słychać próbkowanie przetwornicy.

Odbiornik „martwy”. Słychać „próbkowanie” przetwornicy napięcia. Układ odchylania poziomego sprawny, również główne elementy przetwornicy wydają się być sprawne. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator elektrolityczny za mostkiem prostowniczym C710 (100uF/400V). Należy podkreślić, że pomiar omomierzem nie wykazuje uszkodzenia tego kondensatora. Dodatkową wskazówką przy naprawie może być fakt, że napięcie na kondensatorze C710 wynosiło około 240V zamiast około 290V. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

Zamiana kineskopu A48EEV13X01 na A48EAX13X01.

1. Wymienić kineskop typu A48EEV13X01 na A48EAX13X01 – oba produkcji Thomson Polkolor.

2.  Zmienić wartość rezystora R924 (na płytce kineskopu) z 0R82/0.6Wna 1R0/0.6W.

3. Zmienić wartość kondensatora C504 (wypr. 4 TR501) z 8n2/1.6kVna6n8/1.6kV.

4.  Skorygować w trybie serwisowym ustawienia wzmocnień torów R, G, B:

 • przed zmianą: B = 11, G = 14, R = 27,
 • po zmianie: B = 18, G = 17, R = 27.

Brak obrazu i dźwięku, na ekranie wyświetlany jest komunikat: „Brak sygnału”.

Z relacji klienta wynikało, że początkowo występowały trudności z ustawieniem kanałów oraz słychać było „strzały”. Sygnał w.cz. jest podawany na głowicę TU 101 (340PHC3X951). Wszystkie napięcia oprócz UARW są na głowicy prawidłowe. Napięcie UARW = 0V. Przyczyna leży w układzie IC101 (TDA5940 – układ p.cz. wizji i fonii). Uszkodzenie układu TDA5940 nastąpiło w wyniku uszkodzenia trafopowielacza 11420575 firmy Eldor. Można go zastąpić trafopowielaczem HR7591 firmy Diemen.

Brak odbioru z anteny.

W pierwszej kolejności podstawiono głowicę – brak efektu, następnie układ w p.cz. TDA5940-2 – również bezskutecznie. W końcu okazało, się że uszkodzony jest filtr LI 02, a dokładniej kondensator w tym filtrze. Stary kondensator należy usunąć i od strony ścieżek dolutować kondensator około 50pF. Po niewielkim dostrojeniu filtru odbiornik jest w pełni sprawny.

Obraz przesterowany (nadmierny kontrast).

Uszkodzony układ ograniczenia prądu kineskopu, wadliwy kondensator C520 (l0nF).

Ekran wygaszony, komunikat „NO SIGNAL”

Klient zgłosił iż niekiedy pojawia się obraz na niektórych programach.

Uszkodzenie tkwiło w układzie p.cz. zbudowanym na TDA5940-2. Przyczyną tej usterki było odstrojenie się filtru LI 02, minimalny ruch rdzeniem spowodował poprawną pracę telewizora.

Brak koloru czerwonego.

Na pierwszy rzut oka, balans bieli rastra wydaje się być prawidłowy. Pomiar napięć na katodach, wykazuje niewielkie odchyłki między nimi. Jednak pomiar omomierzem, wykazał przerwę rezystora R910 (lk).

Zmiana poziomu jasności teletekstu.

W celu zmiany jasności obrazu w trybie pracy teletekstowej, należy zmienić wartość trzech rezystorów w module teletekstu. Rezystorami tymi są: R804, R805, R806, których wartość z 1k należy zamienić na 470R.

Zabezpieczenie zasilania układu odchylania pionowego.

Jeżeli w naprawianym odbiorniku wartość rezystora FR401 wynosi 4.7R, należy zmienić go na IR/1.5W (FUS1BLE). Przez rezystor ten podawane jest napięcie zasilania z odczepu transformatora linii TR501 do układu odchylania pionowego IC401 (TDA8170).

Zbyt wysoki poziom głośności na pierwszym stopniu (odwzorowania graficznego) wzmocnienia fonii.

W celu zlikwidowania tego problemu należy zmienić wartości dwóch rezystorów, są to:

 • R605 z wartości 7.5k na 8.2k tej samej mocy,
 • R602 z wartości l0k na 22k tej samej mocy.

Efektem tej modyfikacji będzie zmniejszenie poziomu mocy wyjściowej na pierwszym stopniu bez zmniejszania poziomu przy nastawieniu na maksimum.
Zrywanie synchronizacji obrazu przy maksymalnych nastawach kontrastu lub przy bardzo dynamicznych zmianach treści wizyjnej.
Zmienić wartość rezystora: R210 z 390R na 39R tej samej mocy.

Brak koloru niebieskiego.

Po upewnieniu się, że katoda kineskopu koloru niebieskiego jest sprawna (przez podanie sygnału sterującego koloru czerwonego), przystąpiono do sprawdzenie stopnia sterującego. Zasilanie tego stopnia, który zbudowano w oparciu o układ scalony IC903 (TDA6101OJ, jest prawidłowe. Również sygnał na wyjściu jest właściwy, ale za rezystorem R918 (1.5k) już go nie ma. Wymienić należy R918.

Brak wysokiego napięcia.

Stopień końcowy linii zasilany jest prawidłowo, również elementy jego aplikacji nie wykazują uszkodzenia. Pomiary oscyloskopowe wykazały brak sygnału sterującego na bazie tranzystora Q 501 (BU508). Uszkodzony był układ IC501 (MC44614).

Brak startu.

Na kondensatorze C710 filtrującym napięcie na wyjściu prostownika jest około 300V, ale tranzystor Q701 nie jest wysterowany. Uszkodzony jest układ sterujący IC701 (TDA4605-2).

OTVC Curtis 2101

Brakuje czerwonego koloru.

W treści obrazu brakuje koloru czerwonego, pozostałe kolory są prawidłowe. Wzmacniacz wizji koloru R jest nie wysterowany: napięcie na kolektorze tranzystora KTC2068 w torze Rjest równe 180 V, tj. = Uzasi,. Napięcie na nóżce 12układu scalonego TDA3560A względem masy wynosi 2V – wyjście R. Na wyjściach G i B tego układu napięcia względem masy wynoszą 5V. Przyczyną braku koloru czerwonego w treści obrazu jest uszkodzony układ scalony TDA3560A. Po jego wymianie i regulacji balansu statycznego i dynamicznego bieli odbiornik pracuje normalnie.

Nie daje się wyprowadzić ze stanu czuwania do stanu pracy.

Po włączeniu włącznikiem sieciowym, OTV wchodzi w stan czuwania. Próby włączenia go w stan pracy nadajnikiem podczerwieni lub klawiaturą lokalną nie dają rezultatu. Zasilanie mikroprocesora PCA84C640P/030 jest podane na wyprowadzenie 42 i wynosi 5V. Brak natomiast przebiegu oscylatora 10MHz na wyprowadzeniach 31 i 32 mikroprocesora. Następnie sprawdzono układ resetowania mikroprocesora, który okazał się sprawny. Sprawdzenie klawiatury lokalnej wykazało, że zwarcia styków poszczególnych przycisków dają przejścia lOO-OOR. Po rozmowie z użytkownikiem OTV okazało się, że odbiornik został zalany wodą w miejscu gdzie znajduje się klawiatura lokalna. Konieczna była wymiana całej klawiatury lokalnej.

Nie można wprowadzić odbiornika w stan pracy.

Włączenie odbiornika w stan czuwania odbywa się bez przeszkód, natomiast nie można go włączyć w stan pracy. Napięcie w gałęzi U=12V wynosi 9.5V. Przyczyną tego jest utrata pojemności kondensatora elektrolitycznego C804 (1000uF/16V).

Jest obraz i fonia, brak koloru.

W odbiorniku jest obraz i fonia, ale nie ma koloru. Wskaźnik OSD pokazuje, że nasycenie koloru jest regulowane. Na wyprowadzeniu 6 układu TDA3560 występuje napięcie 0.5-0.9V przy regulacji nasycenia koloru od minimum do maksimum. Prawidłowy zakres zmian napięcia na tym wyprowadzeniu powinien wynosić 2-4V. Uszkodzony jest układ TDA3560. Po jego wymianie należy ustawić trymerem C501 częstotliwość generatora podnośnej PAL oraz balans bieli wzmacniacza wizji.

Obraz zmniejszony w pionie.

Obraz jest znacznie zawężony w górnej i dolnej części ekranu. Dodatkowo w prawej górnej części ekranu obserwujemy „wycięte pionowe języki” o wysokości około 10 cm. Objaw uszkodzenia wskazywałby raczej na uszkodzenie w zespole cewek odchylających, jednak sprawcą jest kondensator od-sprzęgający C303 (4.7uF/50V).

Nie działa przetwornica.

Przetwornica nie działa. Po wymianie elektrolitu (47u,F/ 25 V) dołączonego do n.9 1C801 (TDA4601) oraz elektrolitu C805 (47uF/25V) w bazie tranzystora kluczującego Q801P w przetwornicy, telewizor wystartował i pracuje prawidłowo.

Po włączeniu przez około 5 minut obraz ciemnieje.

Żarzenie kineskopu jest właściwe i stabilne w czasie. Podniesienie napięcia US2 do około 800V daje odpowiednią, stabilną jasność obrazu. Ponieważ kineskop jest już trochę zużyty (8 lat pracy), należy ustawić napięcie US2 na minimum 600V. Po ustawieniu napięcia na tę wartość okazuje się, że waha się ono w granicach 200^-300V od ustawionej wartości. Przyczyną tego stanu jest trafopowielacz 154194B firmy Orega. Można go zastąpić trafopowielaczem firmy Biazet TVL402 lub HR7666 firmy Diemen.

Cicha fonia, obraz prawidłowy.

Podczas regulacji poziomu fonii na ekranie wyświetlana jest linijka regulacyjna, widać zmiany regulacyjne, ale poziom fonii pozostaje bez zmian. Pomiary napięcia na nóżce 5 układu p.cz. fonii IC601 (TBA120T) wykazują, że wynosi ono 3.2V i nie ulega zmianom podczas regulacji. Na nóżce 2 procesora zarządzającego IC701 (PCA84C640P/030) podczas regulacji poziomu fonii przebieg prostokątny nie zmienia swego współczynnika wypełnienia. Przyczyną usterki jest uszkodzony procesor IC701.

Brak koloru.

Poszukiwania zawężono do układu PIC501 (TDA3560A) i jego otoczenia. W trakcie pomiarów stwierdzono, że brak jest oscylacji rezonatora PX501 (8.866MHz). Po wstawieniu nowego rezonatora pojawił się kolor.

Zaniżone napięcie w gałęzi głównej.

Odbiornik nie pracuje, napięcie w gałęzi głównej mierzone na diodzie D803S jest zaniżone. Przyczyną usterki jest uszkodzony kondensator C806S (33uF/160V). Jest to często powtarzające się uszkodzenie w tym typie odbiornika. Innym dość częstym uszkodzeniem jest zimne lutowanie na przekaźniku RL801.

Na ekranie widoczne linie powrotów.

Odbiornik pracuje, lecz na ekranie widoczne są cienkie linie powrotów. Próba regulacji siatki drugiej nie przynosi zadowalającego rezultatu, to znaczy: powroty znikają, lecz obraz staje się niekontrastowy, obserwujemy również rozmazywanie koloru oraz ciemne smużenia występujące w zależności od jasności scen.
Przyczyną tego stanu okazał się kondensator C431 (4.7uF), włączony w układzie zasilania 180V (napięcie zasilające układ wzmacniaczy końcowych wizji).

Brak wysokiego napięcia.

Brak jest wysokiego napięcia oraz pozostałych napięć pomocniczych. Stwierdzono, że nie pracuje stopień końcowy linii. Przyczyną tego był brak wysterowania tranzystora końcowego Q402 (KDS1555). Podczas pomiarów sprawdzono tranzystor Q401 (KTC2230) oraz transformator T401, ale nie znaleziono przyczyny uszkodzenia. Dopiero pomiary oscyloskopowe ujawniły, że przebieg sterujący bazą Q402 jest niewłaściwy. Stwierdzono, że niewłaściwe impulsy H pojawiają się już na nóżce 2 układu IC401 (TDA1940). Po wymianie IC401 odbiornik pracował poprawnie.

OTVC Curtis 2102 z chassis PC04A

Po włączeniu słychać pisk przetwornicy.

Po włączeniu odbiornika słychać pisk przetwornicy. Pomiary napięcia U=l 18V wykazują wartość 80V. Przy odłączeniu gałęzi U=118V od układu odchylania, przetwornica pracuje prawidłowo.

Okazuje się, że na gałęzi U=28V jest zwarcie (kilka omów do masy). Uszkodzony jest układ scalony odchylania pionowego TDA 1170N. Po odłączeniu zasilania tego układu, odbiornik zaczyna pracę bez odchylania pionowego (pozioma linia na środku ekranu). Jednak po kilku minutach następuje wyładowanie elektryczne w kineskopie – szyjka kineskopu zaczyna świecić na fioletowo. Przyczyną uszkodzenia układu TDA1170N był więc kineskop, który stracił próżnię. Po wymianie kineskopu A51-457X i układu TDA1170N odbiornik pracuje normalnie.

Nie działa – uszkodzona przetwornica.

Na początku uszkodzony był bezpiecznik wejściowy, tranzystor D1555 i układ scalony TDA4601. Przyczyną awarii tych elementów były wyschnięte kondensatory C801P (l0uF) i C808P (4.7nF/1600V). Po wymianie tych elementów (dodatkowo wymieniono wszystkie kondensatory elektrolityczne) odbiornik zaczął pracować, ale z jedną wadą: silnie grzeje się rezystor R809P (180R/5 W).

Uszkodzenia w przetwornicy opartej o sterownik TDA4601 można zaliczyć do tej grupy napraw, które określamy mianem „łatwe, szybkie i przyjemne”. Jednak nawet tym, którzy znają na pamięć szczegóły tej przetwornicy w różnych modelach i markach zdarzają się „wpadki”, zwykle na skutek popełnionego błędu lub przeoczenia w trakcie wykonywanej naprawy.
Rezystor R809 grzał się na skutek tego, że C806 powinien mieć pojemność 2.2nF/1600V, a nie jak podano 4.7nF. Należy również uwzględnić obecność diody D807P dołączonej równolegle do rezystora R809. Jeśli będzie miała przerwę, rezystor ten będzie się mocniej grzał (należy wymienić ją profilaktycznie).

Nie można włączyć.

Ponieważ z opisu usterki wynikało, że nie można uruchomić odbiornika zarówno z pilota, jak klawiatury lokalnej, a jednocześnie występowały inne trudności w operowaniu pilotem (pilot sprawny), to uszkodzenia należało poszukiwać w zasilaczu impulsowym (po jego pierwotnej stronie). Zasilacz oparty o układ TDA4601. Sprawdzenie jego kondensatorów elektrolitycznych wykazuje poważną utratę ich parametrów. Można tylko dziwić się temu, że odbiornik sporadycznie można było uruchomić. Należało wymienić: C601 (10u.F/16V), C815 (1uF/50V), C805 (100uF/16V) oraz C807 (10uF/16V).

Uwaga: Przy podobnych objawach należy zawsze i bezwzględnie sprawdzić zasilacz impulsowy. Jego niesprawność może doprowadzić do uszkodzenia kineskopu (występuje przebicie szyjki kineskopu do cewek odchylania, spowodowane nadmiernym wzrostem WN).

Odbiornik nie włącza się – brak napięcia +B (118V) z przetwornicy.

Uszkodzony przekaźnik RL801 (przerwa w uzwojeniu przełączającym). Po jego wymianie brak startu – pusty elektrolit C806 (47uF/160V) w gałęzi +B. Po jego wymianie startuje, ale pali się rezystor zasilający układ scalony odchylania pionowego TDA1170N (nie można stosować TDA1170S). Po wymianie tego układu odbiornik pracuje poprawnie, jednak po wyłączeniu pilotem, nie reaguje na rozkaz włączenia z pilota. Można go włączyć tylko wyłącznikiem sieciowym. Przyczyną była utrata pojemności elektrolitu C804 (1000uF/16V) w gałęzi +12V.

Nie włącza się, dioda LED gaśnie.

W czasie próby włączenia odbiornika pilotem lub z klawiatury lokalnej, słyszalne jest zadziałanie przekaźnika i nic. Z relacji klienta wynikało, że przed wystąpieniem usterki, obraz powoli zmniejszał swoje rozmiary do małego prostokąta włącznie. Niestety ponowna próba jego włączenia skończyła się jak w opisie wyżej. Pomiar napięcia stałego na kondensatorze C807S (33uF/160V) zamontowanym tuż obok przekaźnika, ujawnia bardzo małą jego wartość. Oscyloskop potwierdza obecność na nim dużych przebiegów zmiennych. Pomiar parametrów tego kondensatora, wykazuje prawie całkowitą utratę pojemności.

LED początkowo słabo świeci, a następnie pulsuje.

Nie można również włączyć odbiornika zarówno z klawiatury lokalnej, jak i z pilota. Po pozostawieniu odbiornika na około godzinę w trybie standby, można uruchomić odbiornik, jednak obraz wymiarami jest za mały oraz występuje strzępienie konturów – niekiedy nawet zanik kolorów. W tym przypadku należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie kondensatory elektrolityczne w aplikacji układu scalonego TDA4601 (ponieważ występowało pulsowanie diody LED, to ten układ jest raczej sprawny). Pomiary kondensatorów wykazały całkowitą utratę pojemności C801P (10uF/16V) oraz tylko l0uF kondensatora C805P, który powinien mieć wartość 100uF/ 16V.

Uszkadza się tranzystor przetwornicy 0.801 P.

W przypadku, gdy po wymianie bezpiecznika F851 (3.15A) i tranzystora Q801P (KSD1555), ulegają one ponownemu i natychmiastowemu uszkodzeniu, to najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest wewnętrzna przerwa rezystora R806P lub R805P. Zasilają one n.4 układu TDA4601. W opisywanym przypadku był to rezystor R805P (120k/0.5W).

Nie działa, brak napięcia +B.

Zasilacz impulsowy pracuje prawidłowo. Dioda standby gaśnie. Następuje właściwe wysterowanie i zadziałanie przekaźnika. Brak napięcia +B. Okazało się, że przekaźnik posiadał niewidoczne (nawet przy dużym powiększeniu) zmęczenia połączeń lutowanych na druku. Jest to dość typowa usterka dla tego odbiornika.
Nie startuje lub przypadkowo wyłącza się podczas pracy.

Odbiornik nie „startuje” ze stanu czuwania lub przypadkowo wyłącza się podczas pracy do stanu czuwania. Przyczyną jest utleniona końcówka („zimny lut”) diody D803S (RGP15J), powodująca przerwę w głównej gałęzi zasilania układu odchylania linii.

Nie włącza się.

Przyczyną jest uszkodzenie kondensatora elektrolitycznego C806 (47uT/160V), umieszczonego w gałęzi głównej + 118V, który zupełnie stracił pojemność.
Nie startuje przetwornica.

Odbiornik nie pracuje. Nie „startuje” przetwornica zasilacza OTVC. Elementy w gałęzi zasilającej kolektor tranzystora klucza Q801 (KDS1555) są sprawne. Przyczyną jest uszkodzony C805 (100lxF/16V) – zbyt mała pojemność powoduje brak wysterowania bazy tranzystora Q801P (KDS1555).

Po pewnym czasie od włączenia słyszalne są trzaski. Odbiór prawidłowy.

Po około 20 minutach od włączenia odbiornika, z okolic przetwornicy zbudowanej w oparciu o układ scalony TDA4601 słychać dziwne „świerszczenie”, a następnie cykliczne trzaski do złudzenia przypominające palenie się zimnego lutu. Odbiornik w tym czasie pracuje bez zarzutu. Uszkodzenie dość trudne do wykrycia i tylko pomiar pojemności kondensatorów ujawnił brak pojemności kondensatora MKP C806 (4.7nF/ 1600V). Po wymontowaniu tego elementu zauważono tylko niewielkie pęknięcie i przebarwienie termiczne jego obudowy w okolicy jednego wyprowadzenia.

Pomogła wymiana kondensatora.

Brak obrazu, jest wysokie napięcie.

Brak obrazu (ciemny ekran) jest wysokie napięcie, fonia prawidłowa. Stwierdzono zwarcie w obwodzie zasilania układu odchylania pionowego IC301 (TDA1170N). Uszkodzony był układ TDA1170N oraz rezystor R320 (10R/1W). Po wymianie tych elementów na nowe ekran nadal jest ciemny. Konieczna była wymiana przerywającego potencjometru VR302 w układzie generatora ramki.

Po włączeniu odbiornika brak obrazu i dźwięku.

Przetwornica pracuje normalnie, jest napięcie +18V oraz zmienne napięcie na wypr. 17 transformatora przetwornicy T801. Brakuje napięcia +12V na przekaźniku RL801. Przyczyną tego stanu jest rezystor R801 (1 R/0.5 W) połączony szeregowo z diodą D801. Rezystor zwiększył swoją rezystancję do 1k. Po wymianie rezystora R801 odbiornik pracuje normalnie.

Fonia maksymalna, nie reaguje na polecenia ani z pilota, ani z klawiatury.

Po włączeniu ze stanu czuwania fonia pojawia się z maksymalnym poziomem, odbiornik nie reaguje ani na polecenia z pilota, ani klawiatury lokalnej.
W odbiorniku tym regulacja głośności realizowana jest w oparciu o układ scalony TBA120T (IC601) poprzez zmianę napięcia na n.4 i 5. Napięcie na n.4, według danych katalogowych, zmienia się w granicach od 4.2V (minimalna głośność) do 5.5V (maksymalna głośność). Układ 1C601 sterowany jest z kolei przez procesor IC701 (PCA84C640P/030), z wyprowadzenia 2. Zmiany sygnału na tej nóżce, wymuszane są klawiaturą lokalną lub impulsami z nadajnika zdalnego sterowania. Z kolei końcówka mocy IC602 (TDA2006) pracuje przez cały czas ze stałym wzmocnieniem, a zmianę sygnału na jej wyjściu uzyskuje się przez zmianę wartości sygnału na n.1 IC602 podawanego z n.8 TBA120T. Na początku wyeliminowano klawiaturę lokalną (poprzez odłączenie) i pilota. Następną czynnością było sprawdzenie, jaką wartość ma napięcie na nóżkach 4 i 5 TBA120T i czy ulega ono zmianom, gdy regulujemy wzmocnienie. Zmian napięcia nie zauważono, stwierdzono również brak zmian na n.2 procesora PCA84C640P/030. Należy wymienić ten procesor.

Po wyłączeniu do czuwania ekran świeci, nie świeci LED.

Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym odbiornik pracuje bez żadnych problemów, możliwe jest sterowanie z pilota. Przy wyłączaniu odbiornika do trybu czuwania znika fonia i obraz, ale ekran świeci. Nie świeci dioda sygnalizująca tryb czuwania. Gdy wyłącznik sieciowy zostanie wciśnięty i w takim stanie podamy napięcie zasilające wkładając wtyczkę do gniazdka, to odbiornik wchodzi w tryb pracy (bez stanu czuwania).

Ten rodzaj uszkodzenia można z całą pewnością zakwalifikować do rodzaju: łatwe, szybkie i przyjemne. Ponieważ zasilacz produkuje wszystkie napięcia potrzebne do rozpoczęcia pracy odbiornika, co najmniej jedno z nich musi być odłączone na czas czuwania. W tym modelu elementem wykonawczym rozkazu ON/OFF jest przekaźnik oznaczony na schemacie jako RL801, natomiast elementem sterującym jest mikroprocesor PCA84C640P/030. W stanie czuwania (OFF) na nóżce 41 mikroprocesora jest stan wysoki (około 4V), co powoduje, że układ załączający złożony z tranzystorów Q704 i Q801S jest nieaktywny i styki przekaźnika są zwolnione. Po podaniu rozkazu ON na nóżce 41 mikroprocesora jest stan niski (około 0.3V), co uaktywnia tranzystor Q801S, powodując załączenie styków przekaźnika i podanie napięcia B+ do układu odchylania poziomego, rozpoczynając normalną pracę odbiornika. Trzeba tutaj dodać, że podanie rozkazu ON może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy to za pomocą pilota, a drugi za pomocą dodatkowego zestyku uruchamianego w momencie naciskania klawisza włącznika sieciowego. Jeśli zatem mamy taką sytuację, że przy wciśniętym klawiszu włącznika i włączeniu wtyczki do sieci, odbiornik rozpoczyna pracę, to oznacza przyciągnięte styki przekaźnika.

W górnym prawym rogu ekranu, czarna plama przypominająca fragment mapy o ostrych krawędziach.
Zlokalizowanie tej usterki nie było trudne, tym bardziej, że właściciel wspomniał, że po nagrzaniu odbiornika, plama ta prawie znika. Ustalono wyschnięcie kondensatora elektrolitycznego C305 (470uF/25V).

Fonia jest bardzo cicha, ale bez zniekształceń.
Sprawny jest stopień mocy m.cz. fonii zbudowany na układzie TDA2006. Przyczyną tego, że fonia jest cicha okazał się układ p.cz. fonii TBA120T.

Bardzo cicha fonia.

Linijka regulacji działa prawidłowo (od minimum do maksimum). Na nic zdają się wszelkie pomiary oraz podstawienie układu scalonego 1C601 (TBA120T), napięcie na n.8 jest zaniżone do wartości około +2.4V – według schematu powinno być +4.4V. Układ IC602 (TDA2006) oraz jego otoczenie również sprawne. Ponieważ ten odbiornik jest adaptacją angielskiego standardu fonii 6MHz na standard 6.5MHz (obwód sound converter), to ostatecznie uwagę skierowano na sprawdzenie tego obwodu i jego rezonatorów. Z uwagi na to, że rezonatory 6MHz nie są rezonatorami popularnymi – postanowiono przerobić cały obwód na standard 6.5MHz. W tym celu należy zewrzeć rezonator X601 (CS850DE) do masy, zmostkować skrajne wyprowadzenia rezonatora Z602 – SFE6.0MB oraz wymienić rezonator Z601 CDA6.0MB na SFE6.5MHz. Po takiej przeróbce fonia odzyskała pełną moc. Nie stwierdzono jednak, który z elementów konwertera posiadał wadę. Stąd poradę należy traktować jako zastępczy sposób rozwiązania problemu.

Rytmiczne cykanie przekaźnika.

Po rutynowym sprawdzeniu zasilacza do wymiany zakwalifikowały się C801P (10uF/50V) i C807P (10uF/50V). Cykanie jednak nie ustało. W tym przypadku można podejrzewać przeciążenie w otoczeniu trafopowielacza. Tak było w istocie. Na skutek wzrostu napięcia zasilacza impulsowego, zwarciu uległ kondensator C431 (4.7uT/250V). Za złą liniowość V i małą wysokość obrazu odpowiadał uszkodzony kondensator C303 (4.7uF/50V), który pracuje w aplikacji układu scalonego IC301 (TDA1170N).

Przy włączeniu brak fonii. Po chwili fonia zaczyna „falować”.

Przy włączeniu brak fonii. Po kilkunastu minutach fonia zaczyna „falować”: raz głośniej, raz ciszej i zanika. Zasilacz sprawdzony. Po podgrzaniu w okolicach procesora fonia wskakuje szybciej, ale również szybciej po ochłodzeniu zanika.

Przyczyną było uszkodzenie kondensatora C409 (0.22uF) podłączonego do n.5 IC401 (TDA9140).

Zapamiętanie nastaw regulacji analogowych.

Ustawić parametr, który nas interesuje (fonia, jaskrawość, nasycenie, kontrast):

 • przycisnąć przycisk [ STORĘ |,
 • przycisnąć przycisk normalizacji [ PP ],
 • przycisnąć przycisk [ STORĘ ].

1/3 ekranu od góry czarna, dół lekko zawinięty.

Po 20-30 minutach obraz zaczyna się stopniowo pokazywać, jedynie w lewym górnym rogu pozostaje czarna plama po 5 cm od krawędzi i tak pozostaje. Wymiana układu TDA1170N i wszystkich elektrolitów wokół niego nie dała rezultatu. Napięcia na TDA1170N są prawidłowe. Przy zmniejszaniu wysokości obrazu usterka znika, ale dopiero przy zmniejszeniu wysokości obrazu o około 5 cm z góry i z dołu. Okazało się, że po poprawie lutowania i przemyciu płyty w rejonie TDA1170N usterka ustąpiła, odbiornik działał prawidłowo.

Jasne linie powrotów. Jest treść obrazu.

Pomiar napięcia zasilania końcowych wzmacniaczy wizji, daje wynik zaniżony. Dodatkowo na kondensatorze C431 (4.7uF/250V) występują duże przebiegi zmienne. Pomiar pojemności tego kondensatora wykazuje wartość zerową. Element ten jest zamontowany tuż obok trafopowielacza.

Strzępienie linii, po dłuższym nagrzaniu ustępuje.

Przyczyną jest utrata pojemności Cl 03 (2.2uF/25V) przy n.4 układu U4439 w p.cz. (pod ekranem).

Brak fonii, pojawia się po 5-10 minutach.

Na programie 0 i AV wtedy nadal brak fonii. Przyczyną jest utrata pojemności C409 (0.22uF/50V) do wartości 2nF. Jest to elektrolit dołączony do nóżki 5 układu TDA1940.

Po kilku minutach prawidłowej pracy wyłącza się.

Po kilku minutach prawidłowej pracy odbiornik wyłącza się. Po pewnym czasie można ponownie go włączyć na kilka minut i objaw powtarza się. Przechodzi do stanu standby i brak jest jakiejkolwiek reakcji na pilota oraz klawiaturę lokalną. Trzeba go wyłączyć z sieci i odczekać chwilę, by móc ponownie go włączyć.

Naprawa polega na poprawie lutowania końcówek przekaźnika (i to solidnie) i wymianie kondensatorów: C807S (33uF/160V), C806S (47uF/160V).

Ekran całkowicie ciemny, brak fonii.

Kineskop żarzy, jest w.n. Występują zaniżone napięcia na układzie PIC501 (TDA3560A) – szczególnie na n.1 (tylko +5.6V -powinno być około +12V). Dalsze pomiary doprowadzają do rezystora R437 (IR/1 W), który posiadał rezystancję w granicach 28R. Podobne uszkodzenie, polegające na samoczynnym wzroście rezystancji może dotyczyć rezystora R427, pracującego w tej samej gałęzi zasilania. Należy tylko dodać, że wspomniane napięcie jest tworzone przez trafopowielacz.

Nie wchodzi do stanu pracy, udaje się to sporadycznie.

Żadne typowe zabiegi w postaci wymiany elektrolitów, podstawienia układu scalonego IC801 (TDA4601), przelutowanie zimnych lutów nie dawały pożądanych rezultatów. Przetwornica działała, ale miała obniżone wszystkie napięcia do połowy. Sporadycznie dawała prawidłowe napięcia, wtedy też odbiornik pracował bez zarzutu. Stwierdzono przerwę w uzwojeniu transformatora T801 na wyprowadzeniach 5 i 6. Naprawa polegała na oczyszczeniu końcówki drutu nawojowego i przylutowaniu do n.6 transformatora po uprzednim jego wylutowaniu.

Brak fonii, niespokojna synchronizacja V, wyłącza się po około 5 minutach.

Po włączeniu obraz drga w pionie o jedną lub dwie linie, dając dla oka nieprzyjemny efekt migania. Brak fonii i wyłączanie sprowokowały do pomiaru napięcia identyfikacji na n.29 procesora IC701, które powinno zawierać się w granicach około 2.5V do 2.7V. Napięcia brakowało. Do jego braku przyczynił się kondensator C409 (0.22uF/50V), blokujący n.5 układu IC401 (TDA1940) do masy. Zamiast kondensatora elektrolitycznego z powodzeniem zastosowano zwykły. Objaw drgania obrazu ustąpił.

Ekran świeci na biało z powrotami.

Napięcie zasilające wzmacniacz wizji RGB wynosi 40V zamiast 180V. Przyczyną tego stanu była przerwa rezystora FR405 (1R/0.5W) oraz utrata pojemności kondensatora C431 (4.7uF).
Widoczne białe linie u góry ekranu.

Przyczyną jest kondensator C302 (l00uP).

„Zawinięcie” obrazu w górnej części ekranu.

Zawinięcie” obrazu w górnej części ekranu. Przyczyną jest znaczny spadek pojemności kondensatora C305 (1000uF/25V), powodujący zniekształcenia impulsów sterujących cewkami odchylania V.

OTVC Curtis 21M1

Uszkodzenie po włączeniu wychłodzonego odbiornika.

Odbiornik uległ uszkodzeniu, gdy został włączony zaraz po przeniesieniu go z pomieszczenia zimnego do ciepłego. Ekran świecił z przewagą jednego koloru. Uszkodzeniu uległy dwa tranzystory BF199 na płytce kineskopu. Po ich wymianie ekran świecił poprawnie, ale brak było obrazu i głosu. Uszkodzeniu uległ także układ scalony LC101 (TDA5940-2).
Nie odbiera sygnału z wejścia antenowego, na ekranie „NO SIGNAL”.

OTVC Curtis 21M1VT (z procesorem ZC82731BCUR-TIS0003).

Telewizor nie odbiera żadnego sygnału podanego przez wejście antenowe (na ekranie informacja „NO SIGNAL”), natomiast po przełączeniu do trybu AV wyświetla obraz sygnału podanego przez złącze EURO. Wszystko wskazywało na uszkodzenie głowicy. Głowica, którą kupiono (SK1001O Salcomp), różni się od oryginalnej ilością końcówek. W oryginalnej głowicy jest 10 końcówek o numerach 1,2,7,8,…, 12, 13, natomiast wkupionej głowicy tych końcówek jest 13 (są nadmiarowo końcówki o numerach 3, 4, 5).

Według informacji podanych przez sprzedawcę, głowica będzie działać w zastępstwie wymienianej, należy tylko usunąć przed montażem zbędne końcówki. I tak zrobiono, sytuacja jednak nie uległa zmianie. Okazało się, że zastosowana głowica jest „dobrym zamiennikiem”, ale należy pamiętać, że na wyprowadzeniu 11 tej głowicy ustala się adres pod jakim mikroprocesor (ZC82731BCURTIS0003) widzi układ PLL syntezy częstotliwości. Ustawienie błędnego adresu spowoduje, że mikroprocesor nie zapisze odpowiednich rejestrów tego układu, a więc nie zaprogramuje głowicy. Należy spróbować działania OTVC z wyprowadzeniem 11 podłączonym do masy oraz z pozostawionym „w powietrzu”.

Nie pracuje zasilacz impulsowy.

Po sprawdzeniu odbiornika, stwierdzono przepalony bezpiecznik F701 (2.5A). Jego wymiana skutkuje pojawieniem się napięć na układzie 1C701 (TDA4605-2) oraz prawidłowego napięcia zasilania na tranzystorze Q701 (BUZ90AF). Zasilacz jednak nadal nie pracuje. Na układzie IC701 występują cykliczne wahania napięć (typowe dla trybu próbkowania), co świadczy o jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rezystory, kondensatory i diody w aplikacji IC701 sprawne. Wtórna strona zasilacza również jest wolna od przeciążeń. Dalsze poszukiwanie doprowadziło do sprawcy całego zamieszania, którym okazał się tranzystor BUZ90AF (zwarcie S-G – bramki i źródła). Jego wymiana przywraca prawidłową pracę zasilacza, jak i całego odbiornika.

Zamiana kineskopu A51EBV13X01 na A51EFS83X191.

1. Wymienić kineskop typu A51EBV13X01 na A51EFS83X191 – oba produkcji Thomson Polkolor.

2. Zmienić wartość rezystora R403 (dołączonego do n.l IC401 TDA8170) z 12k/0.33W na 10k/0.33W.

3. Zmienić wartość kondensatora C504 (wypr. 4 TR501) z 6n2/1.6kVna7n2/1.6kV.

4.  Skorygować wartość napięcia B+ ze 117V na 115V.

5.  Skorygować w trybie serwisowym ustawienia wzmocnień torów R, G, B:

 • przed zmianą: B = 13, G = 15, R = 29,
 • po zmianie: B = 17, G = 18, R = 29.

Bardzo słaby kontrast, kolor i jaskrawość.

Dostępne regulacje na linijkach, mimo maksymalnych nastaw, nie zmieniają stanu rzeczy. Ustawienia w trybie serwisowym prawidłowe. Wadliwym okazał się rezystor R523 (2M2/ 0.25W – całkowita przerwa). Pracuje on w obwodzie kontroli maksymalnego prądu kineskopu i dołączony jest do n.9 układu MC44002.

Obraz zielono-niebieski, przy wyłączeniu pojawia ostra, pionowa linia.

Obraz jest zielono-niebieski (śladowe ilości czerwieni) oraz bit informacyjny w trybie serwisowym wskazuje na stałe przekroczenie prądu kineskopu. W momencie wyłączenia odbiornika na ekranie pojawia się ostra pionowa linia (na około 1 sekundę). Napięcia zasilające raczej bez zarzutu. Uszkodzeniu uległy rezystory R918 i R906 (wzrost rezystancji do około 1.2+5 .OM) objawem czego był efekt smużenia koloru zielonego i niebieskiego.

Dioda standby nie świeci.

Po włączeniu odbiornika słyszalne próbkowanie, zasilacza. Końcowy tranzystor linii nie wykazuje wady. Trafopowielacz sprawny. Mimo to, w dalszym ciągu występuje przeciążenie w gałęzi +B. Dopiero odłączenie podstawki Z501 od płyty bazowej (podającej napięcie żarzenia i napięcie zasilania końcowych wzmacniaczy wizji) usuwa przeciążenie. Po jej wymontowaniu stwierdzono zwęglenie zarówno samej podstawki, jak i płyty bazowej pod nią. Po dokładnym oczyszczeniu wskazanych miejsc, odbiornik podjął normalną pracę, ale wysokość obrazu była zbyt duża. Regulację można przeprowadzić tylko w trybie serwisowym. W tym celu należy wygenerować sygnał „Serwis”, zwierając na krótko n.l3 z n.23 układu SAA3010 w standardowym pilocie. Następnie przyciskami [ GÓRA ], | DÓŁ ] wybrać odpowiedni parametr. Jego wartość należy regulować przyciskami [ LEWO ], [ PRAWO ]. Wyjście z trybu i automatyczne zapamiętanie – przyciskiem | P ].

Ekran ściemnia się po kilku minutach pracy.

Usterka poprzedzona jest pojawianiem się coraz bardziej widocznych linii powrotów. Objawy wskazują na uszkodzenie trafopowielacza. Ten jest jednak sprawny. Na module kineskopu uszkodzony jest rezystor R939 (2k2), podający napięcie screen na siatkę 2 kineskopu (przerwa). Pomiary na S2 należy przeprowadzać bardzo ostrożnie – następuje przeskok iskry, co może uszkodzić wrażliwe procesory w odbiorniku. Po wymianie rezystora ekran nie ściemnia się, ale jego tło posiada seledynowy odcień (słabe wysterowanie działa B). Uszkodzony był tranzystor Q909 (BF199). Można go zastąpić tranzystorem BF422 (wymaga tylko zamiany kolektora z emiterem).

Curtis 2102 chassis PC04A

Obraz ciemnieje i rozjaśnia się.

Dzieje się to przypadkowo. Pomiary napięcia Us; kineskopu wskazują na duże wahania tego napięcia. Przyczyną tego zjawiska jest potencjometr „SCREEN”‚ na trafopowieiaczu T402. Do wymiany trafopowielacz T402.

Curtis 2003VT

Nie można włączyć w stan pracy.

Usterka pojawia się po dłuższym zaniku napięcia sieci. Dioda standby świeci. Napięcia wyjściowe przetwornicy prawidłowe. Próba włączenia za pomocą pilota zmniejsza tylko intensywność świecenia diody standby (powinna świecić jednakowo). Nie można wtedy wyłączyć odbiornika za pomocą pilota, który wchodzi w stan dziwnego zawieszenia. Z pomiarów wynika, że w momencie włączenia napięcie +5V produkowane przez układ TDA8138A spada do wartości ok. +3V (norma to +5V).

Przy takim napięciu procesor sterujący pracuje nieprawidłowo. Gdy odbiornik pozostawimy w stanie „niby włączenia”, to po kilku – kilkunastu minutach, sam gwałtownie wystartuje i już wtedy można włączać i wyłączać, bez żadnych problemów. Dodam tylko, że ten odbiornik jest wersją przejściową do wersji M. Uszkodzenie jest absolutnie nielogiczne i może zająć dużo czasu w jego lokalizacji. Za taki stan rzeczy opowiada przede wszystkim jeden kondensator C727 / 100,uF/25V, który jest zamontowany na wyjściu układu TDA8138A. Ten układ jest rodzajem stabilizatora, a zarazem klucza włączającego. Obok tego kondensatora jest zamontowany drugi kondensator elektrolityczny, także tej samej wartości. Najlepiej wymienić oba. Ten drugi także traci na pojemności oraz sprawności, mimo że nie jest sprawcą opisywanego zamieszania.

OTVC Curtis 21M1

W górnej części ekranu czarny pas o szerokości 5 cm z widocznymi powrotami.

Jest obraz i dźwięk. Sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych i układu scalonego nic nie daje. Dopiero wymiana diody D401 (1N4001) przy wzmacniaczu odchylania pionowego (dobrej na mierniku) przywróciła prawidłowy obraz.

Komunikat „NO SIGNAL”, brak fonii.

Uszkodzenie sprawiło trochę kłopotu. Na n. 17 układu IC101 (TDA5940-2) występuje zespolony sygnał wizji. Podobnie na n.18. Czasami pojawia się zniekształcony obraz. Na kolektorze Q681 występuje prawidłowy stan niski (około 0.15V). Czysty przypadek zrządził, że sprawdzono stan cewki LI02. Rdzeń całkowicie wkręcony, a ponadto pęknięty. Z trudem został wykręcony. Nie ulegało wątpliwości – osoba niepowołana usiłowała nim regulować. Prawidłowe nastrojenie cewki polega na takim ustawieniu, przy którym jakość zespolonego sygnału wizji (na n.17 IC101) będzie najlepsza (będą dobrze widoczne impulsy H, a treść wizji nie będzie zakłócona szumami). Po tak przeprowadzonej wstępnej regulacji, należy ustawić środkowe położenie rdzenia między skrajnymi zanikami obrazu. Bardzo pomocnym był tu fakt, że odbiornik był prawidłowo zaprogramowany na kilku kanałach. Są inne sposoby na zestrojenie tej cewki, niemniej ten okazał się skuteczny.

Na niebieskim tle wyświetlany jest komunikat „NO SIGNAL”.

Po sprawdzeniu napięć zasilających pomierzono poziomy napięć w okolicach głowicy. Wykryto zwarcie w obwodzie ARW. Przyczyną było zwarcie n.24 układu TDA5940-2.

Brak fonii.

Z pomiarów sygnału m.cz. fonii wynikało, że uszkodzeniu uległ układ scalony IC101 (TDA5940-2) zwarcie nóżek 5 i 6 daje pełną fonię).

Nie świeci ekran.

Stwierdzono brak napięcia siatki drugiej. Przyczyną była przerwa rezystora R927 (2k2/0.125W) na płytce kineskopu.

Brak możliwości zaprogramowania nowych stacji – nie pamięta nowych ustawień. Uszkodzoną pamięć MCM2814BP wymieniono na 24C02. Należy przy tym pamiętać, aby n.7 układu zewrzeć do masy.

Pojawia się napis „NO SIGNAL”.

Uszkodzony filtr przy TDA5940-2 – wewnętrzny kondensator 33pF.

Brak koloru zielonego w komunikatach OSD, obraz z widocznymi powrotami.

Ten rodzaj uszkodzenia powodował tranzystor Q905 -BF199.

Obraz zaśnieżony – pokazuje się napis „NO SIGNAL”. Uszkodzony okazał się układ TDA5940-2.

Samoczynnie wyłącza się i włącza.

Uszkodzenie należy do kategorii „przerwa”. Niestety, po wyjęciu płyty bazowej możemy zapomnieć o jej znalezieniu. Niestabilna przerwa w trakcie tej czynności zanika na bardzo długi czas. Występuje ona przy kondensatorze C716 (47uF/ 35V) w zasilaczu impulsowym. Kondensator jest zamontowany tuż przy osłonie chassis. Osłona dość ściśle przylega do punktu lutowniczego omawianego kondensatora i narusza ten punkt mechanicznie, tak w czasie pracy odbiornika, jak i przy wysuwaniu chassis. Na szczęście zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem napięć wyjściowych zasilacza działa w tym odbiorniku bezbłędnie i nie doszło do uszkodzenia katastroficznego.

Brak koloru niebieskiego.

Moduł RGB o symbolu PK-M1/A wykonany na tranzystorach. Pomiary tranzystorów ujawniły uszkodzenie Q909 (BF199 – zamiennik BF240, wyprowadzenia zgodne) oraz Q914 (BF422L). Po wymianie ukazały się trzy kolory RGB, lecz B był zasmużony (przechodził na inne), nie było idealnej bieli i czerni i co jakiś czas kolor niebieski zanikał. Dalsze pomiary ujawniły przerwę (przerywanie) R930 (1k). Zaleca się wymianę wszystkich trzech rezystorów łączących katody kineskopu ze wzmacniaczami RGB (fabrycznie montowane mają zbyt małą moc).

Ogólne uwagi serwisowe.

Coraz częściej przy naprawie odbiorników Curtis serii 21M stajemy przed problemem szybkiego „oszacowania” uszkodzeń, przed naprawą końcową, gdyż koszt wymiany chociażby jednego elementu „zasadniczego” czyni naprawę drogą. Do tych elementów zaliczymy oczywiście: tuner, procesor sterujący, procesor wizji, TXT, wzmacniacz p.cz. i trafopowielacz.

Oto kilka spostrzeżeń, które z dużym prawdopodobieństwem pozwolą szybko zlokalizować usterki oraz oszacować spodziewane koszty (przy minimalnym nakładzie środków i czasu) i oszczędzą klientowi palpitacji serca przy płaceniu rachunku, a serwisantowi dadzą pewność, że jego wysiłek nie pójdzie na marne. Należy przeprowadzić szczegółowy wywiad i w przypadku podejrzenia uszkodzenia któregoś ze wspomnianych elementów postępować następująco (zwłaszcza gdy uszkodzony jest zasilacz telewizora lub przebity trafopowielacz):

 • Podłączyć zasilacz prądu stałego 12V na katodę D711 i zmierzyć pobór prądu, powinien się zamykać w przedziale 95-100mA. Zewrzeć katody diod D711 i D710 i ponownie sprawdzić pobór prądu – nie powinno być zmiany. Następnie sprawdzić napięcie standby 5V i szyny SDA, SCL. Wynik pozytywny daje nadzieję na tańszą naprawę. Uszkodzonego zasilacza nie naprawiać, lecz podłączyć zewnętrzny po stronie wtórnej – dwa napięcia (katoda D708 – 117V, D712 – 28V). Sprawdzić obecność właściwych napięć zasilających na podejrzanych układach.
 • Nie można włączyć ani z pilota, ani z klawiatury lokalnej (LED nie miga): zewrzeć n.3 z n.4 stabilizatora IC703, powinno się pojawić 5V na n.6. Jeżeli tak, a na wyprowadzeniu 38 1C601 cały czas jest stan H, to uszkodzony jest procesor.
 • Nie można włączyć (LED miga): sprawdzić obecność impulsów sterujących pionem i poziomem na wyprowadzeniach IC201 oraz doprowadzić do pojawienia się odchylania poziomego. W przypadku nieprawidłowości należy przeprowadzić naprawę tych układów, aby ocenić pozostałe. Jeżeli w grę nie wchodzi wymiana transformatora, to koszty są nadal niskie i mamy możliwość oceny kineskopu, układu MC44002 oraz płytki wzmacniaczy wizyjnych. W tym miejscu należy przypomnieć, że bardzo podobny efekt do uszkodzenia trafopowielacza daje nieprawidłowa praca układu MC44614. Zarówno tranzystor BU508DF, jak i zasilacz pracują z przeciążeniem. Aby spokojnie obejrzeć impulsy sterujące bazą tego tranzystora należy wymontować rezystor R506 i w jego miejsce włączyć żarówkę 60W. To zapobiega wyłączaniu sterowania i powstawaniu dodatkowych usterek. W tym trybie na bazie składowa stała nie powinna być większa niż 0.65V, a górna część impulsów sterujących zbliżona do prostokątnych.
 • Startuje w.n. i odbiornik wyłącza się (LED miga): sprawdzić rezystory R207 (120k), R504 (l00k) – uszkodzony trafopowielacz.
 • Odbiornik reaguje na pilota, brak OSD i wizji również w trybie AV, napięcie na n.3 1C201 różni się od 1.3V-uszkodzony układ IC201 (MC44002).
 • Komunikat „brak sygnału”, wyświetla się tylko jeden numer kanału: przeprowadzić strojenie w trybie AUTO.
 • Komunikat „brak sygnału”, na n.40 brak sygnału wideo (0.3 Vss) zewrzeć n. 1 i 2 złącza Z203 modułu TXT – uszkodzony TXT. W trybie TV brak sygnału audio i wideo, na n.37 (AV) IC601 napięcie powyżej 0V – uszkodzony procesor.
 • Komunikat „brak sygnału”, na ekranie widoczne OSD i MENU. Sprawdzić zasilanie tunera, 33V oraz AGC. Jeżeli napięcie AGC jest powyżej 10.5V i nie zmienia się -TDA5940/2 do wymiany. Podłączyć oscyloskop do n.17 TDA5940/2 (lV/dz.). Jeżeli dotykamy wyprowadzeń filtru F101 i obserwujemy wyraźną zmianę amplitudy szumu – uszkodzony tuner. W przeciwnym wypadku najbardziej prawdopodobne uszkodzenie TDA5940/2.
 • Brak fonii lub cicha fonia. Wzmacniacz m.cz. wzbudza się przy dotykaniu wyprowadzeń 1 i 2. Zewrzeć n.5 i 6 1C101, jeśli fonia się pojawi – do wymiany TDA5940/2, jeśli nie, uszkodzony filtr FCM między n.9 a 11.

Tryb serwisowy

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy możliwe jest przy użyciu serwisowej wersji nadajnika zdalnego sterowania TP-MO1 (wykonanego w oparciu o układ scalony SAA3010T) w stanie normalnej pracy odbiornika telewizyjnego. W przypadku braku wersji serwisowej nadajnika zdalnego sterowania można posłużyć się metodą zastępczą, polegającą na zwieraniu w pilocie standardowym odpowiednich wyprowadzeń układu scalonego SAA3010T. Informacje dotyczące zwierania wyprowadzeń w pilocie standardowym podane są w nawiasach.

W celu wprowadzenia odbiornika w tryb serwisowy należy przycisnąć na pilocie następującą sekwencję klawiszy:

 • przycisk [ SERWISOWY ] (zwarte wyprowadzenia 13 i 22 układu SAA301 OT),
 • przycisk [ NIEBIESKI ] (zwarte wyprowadzenia 12 i 27),
 • przycisk [ ŻÓŁTY ] (zwarte wyprowadzenia 15 i 27),
 • przycisk [ ZIELONY ] (zwarte wyprowadzenia 10 i 27),
 • przycisk [ CZERWONY ] (zwarte wyprowadzenia 9 i 27). Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy sygnalizowane jest wyświetleniem na ekranie menu serwisowego.

Opis przycisków pilota aktywnych w trybie serwisowym

 • przyciski numeryczne [ 0 ] … [ 9 ] – zmiana oglądanego programu,
 • przycisk [ AV \ – wejście/wyjście w tryb pracy AV (ze złącza SCART,
 • przyciski [ PROGRAM + ] i [ PROGRAM – ] – wybór wielkości do regulacji góra – dół,
 • przyciski [ GŁOŚNOŚĆ + ] i I GŁOŚNOŚĆ – ] – zmiana regulowanej wartości prawa – lewa,
 • przycisk [ MUTE ] – wyciszenie fonii,
 • przycisk [ N ] (normalizacja) – przywrócenie nastaw zapisanych w pamięci stałej sterownika i zastąpienie nimi wartości znajdujących się w EEPROM-ie,
 • przycisk [ P ] – wyjście z trybu serwisowego.

Struktura informacji dostępnych w trybie serwisowym

Poszczególne typy informacji dostępnych w trybie serwisowej pracy odbiornika przedstawione są w menu serwisowym za pomocą kolorów. Oznaczają one odpowiednio:

 • kolor zielony – opcje możliwe do regulacji (wybór przyciskami góra – dół),
 • kolor czerwony – opcja wybrana do regulacji (zmiana wielkości przyciskami prawa – lewa),
 • kolor niebieski – informacje o stanie pracy odbiornika -nie podlegają one regulacjom i są widoczne cały czas na ekranie odbiornika.

Opis bitów informacyjnych umieszczonych w dolnej części ekranu

W dolnej części ekranu znajdują się dwie grupy cyfr, po 8 w każdej, sygnalizujących stan odbiornika. „Jedynka” oznacza wystąpienie danego parametru, „zero” – jego brak. Znaczenie poszczególnych bitów, zaczynając od lewej strony, jest następujące:

– pierwsza grupa ośmiu bitów:

 • sygnalizacja obecności impulsów odchylania poziomego,
 • sygnalizacja prawidłowości impulsów odchylania poziomego,
 • synchroniczna praca układu odchylania poziomego,
 • przekroczenie średniego prądu anodowego kineskopu,
 • ilość linii w ramce mniejsza niż 576 – rozpoznanie częstotliwości odchylania pionowego: 50/60Hz,
 • stałe przekroczenie prądu kineskopu,
 • określenie impulsów odchylania pionowego,
 • sygnalizacja obecności impulsów odchylania pionowego,

– druga grupa ośmiu bitów:

 • zbyt niskie napięcie SCREEN,
 • zbyt wysokie napięcie SCREEN,
 • prawidłowy stan pracy OTVC z punktu widzenia mikrokontrolera,
 • błąd procesora,
 • aktywny układ rozpoznawania koloru,
 • identyfikacja systemu PAL,
 • identyfikacja systemu SECAM,
 • chwilowe przekroczenie prądu kineskopu.

Na samym dole ekranu, pod grupami bitów informacyjnych, wyświetlane są komunikaty o stanie pracy odbiornika wynikające z rodzaju transmisji:

 • o liczbie linii (625 linii – odchylanie pionowe o częstotliwości 50Hz, ilość linii mniejsza niż 576 linii – odchylanie pionowe o częstotliwości 60Hz),
 • o systemie w jakim nadawany jest kolor (PAL, SECAM, NTSC 4.48).

OTVC Curtis 21M2

Brak odchylania pionowego.

Na ekranie widoczna jest niepełna, cienka pozioma linia. Na płycie bazowej przepalony był rezystor bezpiecznikowy FR401 (1 R/0.5 W) oraz zwarta dioda D402 (B YT52M – dobry zamiennik to BW28/200). Taki stan rzeczy, posiada swoją przyczynę. Ponieważ zasilacz impulsowy pracuje prawidłowo – jedynym podejrzanym pozostaje więc układ IC401 (TDA8170). Po wymianie układu, rezystor bezpiecznikowy FR401 już się nie przepala, a odbiornik rozpoczął prawidłową pracę.

Naprawa zasilacza i linii po uderzeniu pioruna.

Można uruchamiać zasilacz ze sztucznym obciążeniem. Migotanie diody LED może być spowodowane przeciążeniem zasilacza. Na dobrą sprawę można odłączyć wszystko po stronie wtórnej transformatora TR702. Należy jednak pamiętać, aby zapewnić minimalne sztuczne obciążenie. Można więc do wyprowadzenia 2 transformatora podłączyć „nową” diodę, elektrolit 100uF/160V i żarówkę 40W. Nie zawsze trzeba posuwać się aż do odłączania odbiorników energii z zasilacza w telewizorze, ale w przypadku szczególnych kłopotów można to zrobić.

Po uruchomieniu zasilacza, który tu jest stosunkowo prosty, można dołączać kolejne obciążenia pozostawiając nadal żarówkę 25W. Prawdopodobnie problem ujawni się po podłączeniu końcówki linii. Skoro uszkodził się rezystor FR401, to prawdopodobnie „poszedł” też „pion” – TDA8170. Przed jego wymianą można go odłączyć, np. przez odlutowanie jednym końcem właśnie rezystora FR401. Linia powinna ruszyć, ekran pozostanie ciemny, ale po zwiększeniu napięcia siatki 2. kineskopu powinien pokazać się poziomy pasek. Jeśli linia nie ruszy, można odłączać kolejne obciążenia trafopowielacza, łącznie z cewkami (jest to bezpieczne). W przypadku większych kłopotów można nawet odłączyć cały trafopowielacz, podłączając jedynie uzwojenie główne z praktycznie dowolnego, ale pewnego trafopowielacza lub nawet lepiej transformatora wysokiego napięcia. Przed tymi „eksperymentami” warto zwiększyć około dwukrotnie pojemność kondensatora powrotu – tu C 5 04.

Taki jest najprostszy i pewny tok postępowania w przypadku tego typu usterek. Skoro uszkodzenie nastąpiło „po burzy”, z dużym prawdopodobieństwem należy podejrzewać uszkodzenie układu 1C501 (MC44614), na tyle dużym, że wymienić można go „w ciemno”. Warto by przeprowadzić tylko jeden pomiar omomierzem, między jego nóżką 6 a masą powinno być co najmniej kilka kiloomów. Jeśli będzie mniej, to na pewno jest uszkodzony, natomiast jeśli rezystancja będzie duża – nie na pewno dobry.

Brak przebiegu na wyjściu 12 układu MC44002 może być spowodowany uszkodzeniem układu MC44614.

Jak „oszukać” procesor wizyjny? Zwykle można to zrobić bardzo prosto. Podać mu zasilanie, choćby z zewnętrznego zasilacza, odłączyć stopień drivera i oglądać wyjście oscyloskopem. Należy pamiętać jedynie o dwóch rzeczach. Większość nowych układów zawierających stopień generatora linii ma oddzielną nóżkę do jego zasilania (w celu umożliwienia aplikacji zasilania tego układu z trafopowielacza) oraz wyjście jest przeważnie typu otwarty kolektor. A więc na wyjściu (sterującym driverem) musi znajdować się rezystor podłączony do dodatniej linii zasilania. Rezystor ten podciąga linię do stanu wysokiego. A więc odłączając driver należy zwrócić uwagę, by ten rezystor „został”. W przeciwnym wypadku brak będzie przebiegu na wyjściu H-drive.

Należy odłączyć kondensator C211, sprawdzić, czy jest zasilanie na n.35 MC44002 (5V) i oscyloskopem obejrzeć przebieg na n.12 tego układu. Jeśli będzie, podłączyć C211, ponownie obejrzeć ten przebieg. Jeśli nie będzie – wymienić IC501.

Jeszcze jedna uwaga. Jeśli i uszkodzony był tranzystor Q501 (BU508DF), należy sprawdzić koniecznie rezystor R505 (0R1). Z niego bowiem pochodzi sygnał dla korekcji prądu bazy tranzystora Q501. Wartość nawet około IR może spowodować zablokowanie sterowania tym tranzystorem.

Na ekranie, komunikat „NO SIGNAL”.

Odbiornik prawidłowo wyświetla OSD zapamiętanych programów. Podstawienie układu TDA5940-2 nie zmienia stanu rzeczy. Dopiero tester magistrali PC wykazuje uszkodzenie głowicy (układ PLL głowicy nie odpowiada). Trudności w zdobyciu głowicy o symbolu 3402 PHC 3X9 451 skłoniły do zastosowania zamiennika KS-H-920L (bez przeróbek, nie wymaga również żadnej zmiany ustawień w trybie serwisowym). Uszkodzenie głowicy było skutkiem wyładowania w.n. z trafopowielacza 1192.0937.

Odbiornik całkowicie nieczynny, nie świeci dioda LED.

W tym przypadku należy oczywiście zacząć od pomiarów napięć w zasilaczu. Faktycznie brak było napięcia +9V na katodzie diody D711 (1N4934). Przyczyną braku napięcia była uszkodzona dioda D711 (dioda mierzona multimetrem cyfrowym była „niby” dobra).

Problemy z wejściem w tryb serwisowy.

W odbiorniku należało przeprowadzić korektę położenia obrazu w pionie. Zwarcie n.13 i n.22 w pilocie zbudowanym w oparciu o układ SAA3010 jest nieskuteczne. Ponieważ ten odbiornik jest wyposażony w mikrokontroler CURTIS 0006, należy postępować nieco inaczej. Przed wejściem w tryb serwisowy należy koniecznie ustawić prawidłowe napięcie +B (w tym odbiorniku jest to +115V). Przy zbyt niskim napięciu występują nie tylko problemy z wejściem w tryb serwisowy, ale również trudności z włączeniem odbiornika w stan pracy.

Następnie wysłać kolejno sekwencję sygnałów z pilota opisywanego wyżej: zewrzeć n.13 z n.22, nacisnąć przycisk [ NIEBIESKI 1, [ ŻÓŁTY 1, | ZIELONY ], [ CZERWONY \. W razie niepowodzenia, czynność powtórzyć ze zmianą odstępów czasowych w czynności wysyłania rozkazów. Wyjście z trybu i zapamiętanie regulacji dokonać przyciskiem | P |. Opisywany pilot to starszy model z odbiornika Curtis – popularnie nazywany „pantoflem” (najnowsza wersja tego pilota nie nadaje się do otwierania trybu serwisowego). Porada dotyczy odbiorników 14, 21, 25, 28M1 i 14, 21, 25, 28M2.

OTVC Curtis 2802

Świeci dioda standby, ale odbiornik nie reaguje na sygnały z nadajnika zdalnego sterowania.

Świeci dioda standby, lecz odbiornik nie reaguje na sygnały nadajnika zdalnego sterowania – nie chce się włączyć w stan pracy. Włączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym powoduje co prawda przejście w stan pracy, lecz ekran pozostaje praktycznie czarny, brak jest fonii i reakcji na nadajnik zdalnego sterowania. Pomiar napięcia na 42 nóżce procesora IC901 daje wynik około 2.5V zamiast 5V. Przyczyną tego okazała się przerwa w rezystorze R686 (2R2). Po wymianie tego rezystora odbiornik pracuje normalnie.

Nie włącza się.

Zwarty T702 (BU508A), spalony R711 (120R/1W). Źle działa korekcja E-W. Przyczyna: uszkodzony kondensator C710 (2.2u/350V/105°).

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Na skutek przerwy rezystora R655 (330k/l W) uszkodzone zostały: tranzystor T651 (BUZ90AF) oraz układ sterujący IC651 (TDA4605-2). Po naprawie należy sprawdzić napięcie główne na „+” kondensatora C683 (47uF160V), które powinno wynosić 150V.

OTVC Curtis 28M1

TV wyłącza się – przechodzi do stanu standby lub nie można go załączyć do stanu pracy.

Przyczyną są zimne luty w układzie odchylania pionowego. Często występują również zimne luty w zasilaczu i układzie odchylania poziomego. Niektóre nie są nawet widoczne gołym okiem.

Test magistrali PC.

W sprawnym odbiorniku tester odczytał następujące adresy:

WR     00100010          +           TXT                                CF70200NW
WR     10000000          +           AUDIO PROC                MC44131P
RE     10000001          +           AUDIO PROC                MC44131P
WR     10001000          +           WSIGNPROC             MC44002P
RE     10001001          +           WSIGNPROC             MC44002P
WR     10001010          –           WSIGNPROC            nieobsadzony
WR     10100000          +           EEPROM   PO                MCM2814BP
RE     10100001          +           EEPROM   PO                MCM2814BP
WR     11010110          –           PIPPROCESSOR        nieobsadzony

W stanie czuwania magistrala I2C nie pracuje.

Zmiany głośności.

Usterka polega na samorzutnych zmianach poziomu głośności po kilkudziesięciu minutach pracy. Najpierw głośność raptownie wzrasta i po skorygowaniu utrzymuje się jakiś czas na ustawionym poziomie, a potem maleje. Ustalono, że w rzeczywistości wzrasta głośność tylko w lewym kanale, a odpowiedzialnym za to okazał się układ MC44131. Dodatkowym charakterystycznym objawem uszkodzenia tego układu były sporadyczne trzaski przy regulowaniu głośnością za pomocą pilota w górnym zakresie linijki.

Zasilacz próbkuje na skutek zwarcia tranzystora linii Q501 (BU508AF), miga LED.

Po wymianie startuje wysokie napięcie, lecz tranzystor silnie się grzeje i słychać „na ucho” nieprawidłowe sterowanie lub wysokie napięcie startuje z piskiem i odbiornik przechodzi do standby z miganiem diody LED. Uszkodzony jest układ scalony IC501 (MC44614), który zastąpiono układem TDA8140 wraz ze zmianami w jego aplikacji – „SE” 5/2001 str.15. Przetwornica pracuje prawidłowo, lecz telewizor w dalszym ciągu nie włącza się i pulsowaniem diody LED sygnalizuje uszkodzenie.

Sprawdzono wszystkie elementy i obciążenia w aplikacji trafopowielacza i stopnia sterującego oraz kształt impulsów startowych – bez rezultatu. Przypadkowo po wyjęciu modułu teletekstu telewizor wystartował i pracował poprawnie, nawet gdy ponownie włożono teletekst. Niestety przy którejś z kolei próbie włączenia sytuacja się powtórzyła. Badając gałęzie zasilania oraz linie SDA i SCL zauważono, że w gałęzi +9V napięcie jest zaniżone do wartości 7.8V (typowo przy starcie 8.2V-8.5V). Wymiana elektrolitów C509 i C739 (oba po l000uF) nie daje istotnej poprawy. Dopiero podstawienie innej diody prostowniczej D711 zwiększa napięcie do wartości 8.1V. Dodatkowo podniesiono zasilanie linii o kilka woltów, co dało 8.3V i odbiornik pracował poprawnie. Badania oscyloskopem nie wykazały niczego niezwykłego. Prawdopodobnie właśnie to nietypowe uszkodzenie diody było przyczyną awarii.

Uszkodzony tranzystor linii BU508AF, układ MC44614.

Uszkodzone są tranzystor linii BU508AF i układ MC44614. Wymieniono również C726 i C506, napięcie linii wynosi 150V. Po włączeniu słychać wejście w.n. i odbiornik wyłącza się, pulsuje dioda standby. Wymiana transformatora 11920637 na AFS246 nie zmienia sytuacji. Odłączenie wyprowadzenia 38 procesora ZC82731B powoduje start, pulsuje dioda. Podczas zmiany napięcia S2 pojawia się zielone tło i powroty. Napięcie zasilania wzmacniaczy wizyjnych wynosi 180V. Po chwili uszkadza się tranzystor linii i TDA8140. Jeśli słyszymy „wejście” w.n. i za chwilę odbiornik wyłącza się, oznacza to zadziałanie układu zabezpieczenia, którego zadaniem jest niedopuszczenie do dalszego rozwoju uszkodzenia.

Próba wymuszonej pracy kończy się zawsze dodatkową stratą i jest to zgodne z przysłowiem, że nauka kosztuje. Poprawne podejście do problemu to po pierwsze: oględziny płyty w obszarze układu odchylania poziomego i zasilacza. Jeśli niczego nie dostrzeżemy nawet pod lupą, to po wstępnym umyciu płyty w tym obszarze, wykonujemy poprawkę prawie wszystkich lutowań. Oczywiście najważniejsze miejsca to trafopowielacz, transformator przetwornicy, kondensatory impulsowe. Te miejsca są statystycznie najczęściej przyczyną takiego zachowania odbiornika. Po poprawie lutowania odbiornik pracował normalnie.

Kontrast i jaskrawość regulują się do połowy zakresu.

Kontrast i jasność regulują się tylko do połowy normalnego stanu. Rezystor R523 jest sprawny. Regulacja na transformatorze WN nie daje oczekiwanego rezultatu. Uszkodzenie powstało nagle.
Uszkodzenie zlokalizowano w układzie ogranicznika prądu kineskopu, uszkodzony był R523 (2M2/0.2W). Należy również sprawdzić w trybie serwisowym, czy nie zmieniły się ustawienia.
Po włączeniu z trybu standby słychać brzęczenie z DST, obraz poszarpany.

Obraz wygląda jak zakodowany w CANAL+. Po czasie 1-2 minut powoli stabilizuje się i potem jest już normalny, aż do wyłączenia. Po wystudzeniu i ponownym załączeniu sytuacja się powtarza. W ten sposób uszkodził 3 sztuki BU508. Układ sterujący na MC44614. Wykonano przeróbkę na TDA8140 – bez poprawy. Zmieniono na TD A8143 – bez zmian. W przeróbce zastosowano tranzystor BC546 o współczynniku wzmocnienia około 250. Zmieniono na BC547C o wzmocnieniu około 500 i to rozwiązało problem. Ponieważ tranzystor ten pracuje jako inwerter sterowany impulsowo z układu MC44002P przez kondensator l00nF i dalej jest dzielnik 18k/ 18k, dla poprawnego wysterowania układu TDA8140/ TDA8143 nie powinno mieć znaczenia wzmocnienie h2, tranzystora. Po szczegółowej analizie oscyloskopowej stwierdzono zbyt małą amplitudę przebiegu znajdującą się nad osią zerową, co powodowało niepewne sterowanie tranzystorem. Postanowiono zmienić proporcję podziału w dzielniku na 10k/ 18k i to również rozwiązuje problem z tą różnicą, że nie ma znaczenia parametr h21tranzystora.

Pozostałe OTVC firmy Curtis

1402VT

Brak odchylania pionowego.

Przyczyną jest uszkodzona dioda D602 (1N4001). Dioda ta przy pomiarze wykazuje rezystancję w kierunku przewodzenia około 2k. Wymiana przywraca pełną sprawność odbiornika.

2003VT

Odstraja się od zaprogramowanych stacji.

Odbiornik w nieregularnych odstępach czasu odstraja się od zaprogramowanych stacji. Podejrzanym elementem okazał się jedyny element strojeniowy w układzie p.cz. – cewka L403.Po jej wymianie i zestrojeniu układu usterka ustąpiła.

Odbiornik włączony pilotem startuje, jednak nie świeci.

Nie daje się też wprowadzić do stanu czuwania. W opisywanym przypadku efekt spowodowany był zwarciem na szynie PC. Elementem uszkodzonym okazał się układ scalony IC3 – CF70128 na module teletekstu TXT-C01 A.

20M2

Wyświetla napis „NO SIGNAL”.

Test szyny wykazał uszkodzenie głowicy. Po wymianie głowicy pokazał się sygnał, ale zniekształcony. Poszukiwania ujawniły uszkodzony tranzystor Tl01 (2N4402 – zamiennik BC327, lecz ma odwrotnie C i E).

Napis No signal pojawi się również, gdy brak jest obrazu i dźwięku, a prawidłowe są znaki OSD. W takim przypadku uszkodzony jest mikroprocesor.
OSD jest wyświetlane z lewej strony ekranu, nie widać go w 100%.

Procesor ZC82732B CURTIS0006. Wszystko działa prawidłowo oprócz OSD, które jest wyświetlane z lewej strony ekranu, nie widać go w 100%, jest jakby schowane częściowo z lewej strony lub zawinięte i trochę drży, gnie się.

O błędach w OSD decydują błędy impulsów +H i +V lub mikroprocesor. Uszkodzony był procesor.

21L2VT

Odbiornik pracuje nawet kilka godzin, po czym samoczynnie wyłącza się.

Wstępne oględziny wykazały nadmierne grzanie się tranzystora kluczującego linii (radiator bardzo gorący). Pomiary oscyloskopem impulsów sterujących pracą układu linii, wykonane na kondensatorze C408, wykazały nieprawidłowy kształt tego przebiegu. Za ten stan odpowiedzialny okazał się uszkodzony kondensator C408 (1uF/250V).

2501VT

Odbiornik nie działa.

W wyniku uszkodzenia przetwornicy napięcia zbudowanej w oparciu o układ scalony TDA4605 zniszczeniu uległ tranzystor T702 (BU508A). Zła praca zasilacza spowodowana była uszkodzeniem kondensatorów C655 (1uF) oraz C657 (47uF).

2502VT

Brak oznak pracy.

Uszkodzony został tranzystor odchylania poziomego T702 BU508A (zwarcia między wyprowadzeniami). Przyczyną tego były zimne lutowania na kondensatorze powrotów C752 (8.8nF/1600V). Po wymianie uszkodzonego tranzystora i poprawie lutowań odbiornik pracuje ale z dużymi zniekształceniami geometrycznymi obrazu. Przyczyna leży w uszkodzonym układzie IC751 (TDA8145) na module EW.

25M1

Zamiana kineskopu A59ECF50X05 na A59EHJ43X01.

1.  Wymienić kineskop typu A59ECF50X05 firmy Panasonic na typ A51EFS83X191 produkcji Thomson Polkolor.

2.  Zmienić wartość rezystora R924 (na płytce kineskopu) z 1R2/0.6W na 0R56/0.6W.

3. Zmienić wartość rezystora R403 (dołączonego do n. 1 IC401 TDA8170) z 7k5/0.33W na 12k/0.33W.

4.  Zmienić wartość kondensatora elektrolitycznego C555 z 2.2uF/350V na 4.7uE/350V.

5.  Ustawienia wzmocnień torów R, G, B (B = 12, G = 12, R = 25), pozostawić bez zmian.

Brak wizji i fonii.

Wykryto zwarcie na napięciu głównym +150V. Uszkodzony został tranzystor odchylania poziomego BU508AF i kondensator impulsowy 9.1nF/1500V.

Widoczna pionowa linia na ekranie.

Wymienić uszkodzone elementy: C554 (560nF/400V), R553 (10k/0.25W), C555 (2u2/350V).

28M2VT

Wyłącza się i powoduje wykasowanie zapamiętanych programów.

Wyłącza się i powoduje wykasowanie zapamiętanych programów. Amplituda pionu zmniejszona jest po około 5 cm od góry i od dołu.

Przyczyną było iskrzenie na kondensatorze C551 (9.1 n/l .6kV).

CE2002

Nie startuje przetwornica.

Odbiornik nie pracuje, przetwornica napięcia nie startuje. Przyczyną tej usterki okazał się wypalony lut przy wyprowadzeniu nr 1 transformatora przetwornicy. Często w tych modelach odbiorników spotyka się również przegrzane kondensatory elektrolityczne w pobliżu przetwornicy i radiatora układu odchylania pionowego – zniekształcone koszulki kondensatorów. W takim przypadku najlepiej wymienić kondensatory na lepsze (105°C).

Górna i dolna część obrazu zamazana.

Górna i dolna część obrazu zamazana, przez środek ekranu (w poziomie) widoczny jasny wąski pas. Przyczyną usterki był wadliwy kondensator filtrujący włączony w główną gałąź zasilania – C806S (47uF).

CE2102VT

Odbiornik okresowo wyłącza się.

Odbiornik okresowo wyłącza się – przechodzi w stan stand-by i nie chce powtórnie przełączyć się do stanu pracy. Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty lut przy wyprowadzeniu nr 17 (+B) transformatora przetwornicy napięcia. Po oczyszczeniu i ponownym przylutowaniu tej końcówki odbiornik pracuje prawidłowo. Przy okazji tej naprawy warto również sprawdzić luty przy wyprowadzeniach przekaźnika.

Ekran jest maksymalnie rozjaśniony, fonia prawidłowa.

Ekran telewizora jest maksymalnie rozjaśniony, głos normalny. Klient skarżył się, że przed wystąpieniem uszkodzenia ekran telewizora po włączeniu był rozjaśniony, ale wracał do normalnej jaskrawości w ciągu kilku do kilkunastu minut. Stwierdzono utratę pojemności kondensatora C431 (4.7uF/250V) oraz spalony rezystor FR405 (1R/0.5W), co spowodowało brak napięcia 180V zasilającego wzmacniacze wizyjne. Po wymianie uszkodzonych elementów telewizor pracuje normalnie.

Odbiornik wyłącza się samoczynnie.

Telewizor okresowo wyłącza się. Bezpośrednią przyczyną są złe lutowania transformatora przetwornicy T801. Po poprawieniu lutowań stwierdzono zwiększenie szerokości obrazu, spowodowane zawyżonym napięciem z przetwornicy. Wymiana kondensatorów C805 (100uP/25V) i C815 (1uF/50V) usunęła usterkę.

Uszkodzenie lawinowe od wyładowania atmosferycznego.

Odbiornik uszkodził się w czasie wyładowań atmosferycznych. Po włączeniu OTVC do sieci dioda czuwania LD701 świeci bardzo słabo i miga. Okazuje się, że uszkodzony jest tranzystor Q705 w stabilizacji +5V (zwarcie K-E). Wymiana tranzystora powoduje, że dioda LD701 przestaje migać, ale napięcie zasilania procesora PCA84C640/030 wynosi +2V. Okazuje się, że uszkodzony jest także procesor. Po jego wymianie odbiornik daje się włączyć w stan pracy, ale nie działa generator H. Napięcie zasilania generatora H w momencie startu wynosi +1.2V zamiast+7.5V. Uszkodzony jest układ TDA1940 – generator H. Po jego wymianie odbiornik rusza -jest obraz i fonia, lecz nie działa zdalna regulacja. Przyczyną tego jest uszkodzenie odbiornika podczerwieni PA1 -układ CX20106A.

Informacje uzupełniające dotyczące procesora chassis PC-04A

Zdarza się, że przy ustawieniu opcji mono/dual/stereo z załączonymi efektami (n.36-dioda), efekt jest taki sam, jak przy zwarciu n.36 do masy, sygnalizowany na ekranie poziomą kreską (brak funkcji), bez względu na stan na wyprowadzeniu n.34 mikrokontrolera.

Również funkcja włączanie/wyłączanie efektów stereo powoduje pojawienie się na ekranie znaku brak funkcji, mimo że zmienia się stan na wyprowadzeniu n.37.
Opis mikrokontrolera PCA84C640 zamieszczony był w numerze 1/1995 „SE”. Układ ten pomimo, że umożliwia sterowanie torem stereofonicznym, to jednak ze względu na brak prostych i tanich układów realizujących te funkcje, jest rzadko wykorzystywany w tego typu odbiornikach.

Do sterowania torem stereofonicznym odbiornika służą wyprowadzenia SNDI (n.34), SNDO (n.36) oraz EFFECT (n.37).

Wejście SNDI służy do identyfikacji rodzaju transmisji odbieranego dźwięku. Na podstawie tej informacji mikrokontroler wyświetla na ekranie odpowiedni komunikat (OSD) oraz wymusza odpowiedni stan na wyjściu przełączającym SNDO:

 • stan niski – odbierany sygnał mono/stereo,
 • stan wysoki – odbierany sygnał dual (dwa niezależne dźwięki).

Wyprowadzenie SNDO służy do wyboru następujących trybów pracy toru fonicznego: opcja a) – masa (n.36) – mono, brak dodatkowych efektów fonicznych, opcja b) – dioda do n.20 – mono/dual/stereo z załączonymi dodatkowymi efektami fonicznymi, opcja c) – brak – mono/dual, brak dodatkowych efektów fonicznych.

Tryb pracy toru fonicznego, a co za tym idzie treść wyświetlanych na ekranie komunikatów zależy od wybranej opcji. Stan wyjścia SNDO wymusza tryb pracy stereo lub mono w przypadku transmisji stereofonicznej oraz dual 1 lub dual 2 w przypadku transmisji dwudźwiękowej. Przy wybranej opcji „mono” wyjście SNDO jest zwarte do masy. Wyprowadzenie EFFECT służy do włączania i wyłączania dodatkowych efektów stereo. Jest to możliwe tylko w przypadku wybrania opcji b).

 • stan niski – efekty wyłączone,
 • stan wysoki – efekty załączone.

Ustawianie opcji polega na dołączeniu wybranego wyprowadzenia (w tym przypadku SNDO) do masy, do napięcia zasilania lub poprzez diodę do wyprowadzenia MDSTR (n.20). Stan na tym wyprowadzeniu jest sprawdzany dwukrotnie, raz przy wysokim stanie na wyprowadzeniu MDSTR i raz przy stanie niskim. Dzięki temu możliwe jest wykrycie obecności diody. Następnie wyprowadzenie MDSTR pozostaje w stanie wysokim.Aby możliwe było rozróżnienie pomiędzy opcją „mono” (zwarcie do masy) a „mono/dual/stereo” (dioda do MDSTR), należałoby zastosować dodatkowy układ opóźniający, który nie pozwalałby na ustawienie wyprowadzenia SNDO (n.36) w stan niski w trakcie czytania opcji. W przeciwnym przypadku mikrokontroler interpretuje taką sytuację jako opcja „mono” i na ekranie wyświetla poziomą kreskę (brak funkcji). Stan wejścia SNDI (n.34) nie ma przy tym wpływu na zachowanie układu, gdyż zarówno w przypadku mono, jak i stereo na wyprowadzeniu tym panuje stan niski.

Dodatkowy układ opóźniający, ze względu na odpowiednie zależności czasowe może być stosowany jedynie dla wersji PCA84C640/030 układu. Niestety nigdzie nie spotkano się z praktycznym wykorzystaniem tej możliwości. W nowszych rozwiązaniach mikrokontrolerów (na przy-ład PCA84C841), sterowanie torem fonicznym odbywa się za pośrednictwem magistrali PC, dzięki czemu nie ma opisywanych problemów. Funkcja „Effect” jest aktywna (i wyświetlana na ekranie) tylko w przypadku ustawienia opcji „mono/stereo/dual”. Jeśli wybrana jest opcja „mono” lub „mono/dual” oraz aktywne jest pięć przetworników C/A (n.37 wolna), to funkcja „Effect” nie działa, pomimo że zmienia się stan na tym wyprowadzeniu. W tym przypadku producent przewidział możliwość wykorzystania tego wyjścia do innych celów, nie wprowadzając jednocześnie niejednoznaczności wynikającej z wyświetlania na ekranie innego komunikatu.

Curtis 20MP2

0TV po wyładowaniach atmosferycznych.

Zjawiska te spowodowały brak obsługi OTV. Wymieniono procesor zarządzający IC601 MC68HC705T10B i pamięć EEPROM MCM2814P Rozwiązało to tylko częściowo problem, bowiem brak jest fonii. Przyczyną braku fonii jest układ p.cz. TDA5940-2. Po wymianie tego układu należy dostroić obwód referencyjny LI02 na częstotliwości f=38.9MHz. R.S.

Curtis 2102VT chassis PC04A

Zmniejszona wysokość obrazu oraz czarny poziomy pas w górnej części ekranu. Wydawałoby się, że ten rodzaj uszkodzenia został już dokładnie opisany w innych poradach, a jednak nie do końca. Wymiary obrazu powracają do normy i czarny poziomy pas o wysokości ok. 15cm zanika po kilkunastu minutach pracy odbiornika. Uszkodzony jest kondensator C305 – 470uF/25V, który traci w zasadzie tylko pojemność. W opisywanym przypadku pojemność ta wynosiła tylko 200uF.

Curtis 2102VT chassis PC04A

Brak synchronizacji pionowej.

Włączenie zimnego odbiornika, zawsze skutkuje kilkunastominutowym brakiem synchronizacji pionowej, która stopniowo powraca do właściwego poziomu trzymania. Uszkodzony jest kondensator Cl 03 – 2.2uF/50V, który jest zamontowany przy układzie scalonym IC101 – U4439B (n.4). Ciekawe że ten kondensator absolutnie nie traci pojemności, a tylko parametr sprawnościowy.

Curtis 2102VT chassis PC04A

Rytmiczne ściemnia się ekran.

Tworzą się poziome pasy na przemian z prawidłowym obrazem i pasy całkowicie czarne. Odnosi się wrażenie że na napięcie zasilania kineskopu nakłada się częstotliwość sieci. Podobne jest to trochę do objawów występujących przy braku synchronizacji V. Ilość pasów i częstotliwość ich powstawania jest zależna od wartości napięcia S2. Nie pojawiają się linie powrotów przy dużym napięciu S2. Przy niskim napięciu S2 obraz jest stabilny, ale za ciemny. Podstawiono podstawkę kineskopu oraz trafopowielacz. Sprawdzono stan płytki drukowanej modułu kineskopu, jak i wysokonapięciowe kondensatory przy n.S2. Do wymiany pozostaje tylko kineskop.

Curtis 2002 chassis PC04A

Nieczynny.

Przyczyną braku pracy przetwornicy (nie świeci dioda LED) był włącznik sieciowy. Po wstawieniu nowego i włączeniu odbiornika okazało się, że brak koloru. Regulacja nasycenia pilotem działała prawidłowo. Sprawdzenie elementów wokół układu scalonego PIC501 (TDA3560A) wykazała obecność wadliwego kwarcu PX501 (8.866MHz). Po wstawieniu nowego pojawił się właściwy kolor i naprawa na tym została zakończona.

Curtis 2102VT chassis PC04A

Dźwięk prawidłowy, obraz zwężony w kierunku pionowym.

Pas treści wizyjnej wysokości około 10 cm zakłócony był gęsto rozsianymi białymi kreskami, powyginanymi w kształcie słojów drzewa. Opisane objawy wskazywały na uszkodzenie układu odchylania pionowego i w istocie tak było – kondensatory elektrolityczne C303 (4.7uF/50V)orazC302 (l00uF/ 40V) straciły praktycznie całą pojemność. Po ich wymianie, obraz powrócił do normalnej wysokości, a zakłócenia w postaci białych kresek, całkowicie zniknęły.

Curtis 2102

Brak koloru w systemie PAL.

Regulacja trymerem PTC501 (4.5^20pF) chwilami daje kolor w systemie PAL. Trymer PTC501 jest uszkodzony. Znajduje się on w obwodzie rezonatora kwarcowego f = 8.86MHz, dołączonego do generatora podnośnej układu TDA3560A.

Porównywarka cen sprzętu RTV