Naprawa i serwis telewizorów GRUNDING

GRUNDIG T63-430 i T55-440 (CUC4400 i CUC4410)

Problemem jest m. in. Zasilacz na TDA4605.

Bardzo często spotykam się z uszkodzeniem R632 (270koM) co powoduje uszkodzenie T644 (BUZ90) oraz uszkodzeniem C626 (220mF lub 150mf\385V). W typie T63-430 zdarzyło się, że R467 (1,5oM) zmienił swą rezystancję na około 2oM, co powodowało zniekształcenia poduszki niemożliwe do wyregulowania. Zwarcie diody D421 (1N4934) powoduje uszkodzenie IC411 (TDA8170)  widoczne u góry ekranu linie powrotów.

GRUNDIG ST63?361 CTI?PC

Odbiornik pracuje, jednak po mniej więcej dwudziestu minutach, przy próbie przełączania kanału, na ekranie telewizora pojawia się szum (brak treści obrazu i fonii  jak przy wyłączonej antenie).

Pomiary napięć na głowicy wykazały w momencie wystąpienia usterki zanik +12V na nóżce trzeciej tunera. Dalsze pomiary na module głowicy doprowadziły do zlokalizowania usterki, wadliwym elementem okazał się układ scalony TUA2000?4.

GRUNDIG CUC4410

Po włączeniu odbiornika do sieci nie ma żadnej reakcji na polecenia.

Odłączyłem główną gałąź zasilania odchylania poziomego. Po podłączeniu sztucznego obciążenia (żarówka 60V) napięcie na wyjściu przetwornicy pulsuje i po paru sekundach całkowicie zanika, a niekiedy waha się od 120 do 160V. Brak reakcji na zmianę nastaw rezystora R654. Przyczyną uszkodzenia była dioda Zenera D651 5.6V. Pomiar diody wykazywał, że jest sprawna, ale pod obciążeniem pracowała wadliwie.

GRUNDIG T56-140 (CUC71)

W odbiorniku GRUNDIG T56-140 (CUC71) ginie kolor.

Moduł dekodera jest w porządku (sprawdzony w innym odbiorniku). Przyczyną jest brak pojemności kondensatora C2228 10mF/16V blokujący kolektor tranzystora T2225 w module w.cz.-p.cz..

GRUNDIG CUC-740

Odbiornik pracuje normalnie przez około 10 minut, a następnie ginie obraz i dźwięk n III paśmie głowicy w.cz. ponieważ odbiornik był podłączony do anteny zbiorczej, na tym paśmie występowało kilka stacji TV. W tym stanie nadal odbierane były stacje na pasmach I i IV/V. Przyczyną braku odbioru na III paśmie były zimne lutowania na układzie scalonym TUA2000 w bloku w.cz./p.cz. Zimne luty są spowodowane zbyt wysoką temperatura.

GRUNDIG z chassis CUC 3400

Jest to dość popularne chassis, często spotykane w Polsce. Do tej grupy można zaliczyć między innymi, następujące typy telewizorów: P40?342 CTI, P45?346 CTI, T55?340 CTI/text. Odbiornik po włączeniu nie pracuje, słychać tylko taktowanie zasilacza. Wymiana IC655, C653, C655 i potencjometru R6737 nie dała rezultatu. Okazało się, że kondensator C667 ma zwarcie. Wymieniony kondensator powinien mieć napięcie przebicia 450V (poprzednio 2,2mF/385V). Przy włączaniu telewizora, przez krótki czas, widoczne są linię powrotów. Znajdujący się na płytce FARB/RGB kondensator C9552 o wartości 10mF/16V wymienić na 22mF/25V.

Telewizor nieoczekiwanie przełącza się na STAND?By. Sprawdzić punkty lutownicze, głównie w okolicy zasilacza i odchylania poziomego. Wymienić potencjometr w zasilaczu R637 1koM. Tranzystor mocy w przetwornicy T661 BUT56A (ew. BUT11A) po około miesiącu pracy uszkadza się. Wymienić kondensator C667 na 2,2mF/450V i diodę D666 BYV16. Telewizor nie startuje.Za niska częstotliwość generatora przetwornicy. Kondensator C653 4n7, od którego zależy ta częstotliwość, wymienić na nowy. Jest on podłączony do nóżki 15-ej układu scalonego IC655. Dźwięk bardzo cichy i zniekształcony, lub w ogóle go brak. Obraz prawidłowy.

Sprawdzić zestrojenie filtra F2211 przez minimalny obrót rdzenia. Jeśli to nie pomoże wymienić IC2230 (np.: TBA120T0. Oba elementy znajdują się na płytce ZF-/Sync. Bezpiecznik SI624 (800mA) zabezpieczający po stronie wtórnej przetwornicy, natychmiast się przepala. Wymiana tylko T661 But.. jest bezcelowa. Wymienić następujące elementy: T661, IC665, wszystkie diody BA znajdujące się po stronie pierwotnej przetwornicy oraz potencjometr R637. Dodatkowo wymienić C667 na 2,2mF/450V.

GRUNDIG T 63-640 CUC6310

Na ekranie okresowo pojawia się cienka pozioma linia brak  odchylania pionowego .

Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty lut przy kołkach gniazda łączącego cewki odchylające z płytą główną. Po oczyszczeniu i przylutowaniu kołków tego gniazda odbiornik pracuje prawidłowo.

GRUNDIG Chassis CUC4411

Odbiornik był po przepięciu i nieskutecznej naprawie. Oględziny wykazały liczne uszkodzenia modułu kontroli przetwornicy  odbiornik wykonany był w wersji z rozszerzonym zakresem napięcia sieci. Po wymianie wszystkich elementów modułu kontroli, sprawdzono elementy przetwornicy na płycie bazowej. Okazało się, że zwarcie wtórnej strony transoptora na module kontroli uchroniło przetwornicę od uszkodzenia. Po wlutowaniu modułu kontroli odbiornik ?ruszył?. Zakłócenia widoczne na ekranie spowodowane były pogorszeniem parametrów kondensatorów C692 (prostownik +8,5V) i C672 (prostownik +16.5V). Po wymianie kondensatorów ilość zakłóceń zmalała, nadal jednak były widoczne zakłócenia powodowane przez przetwornicę. Przyczyną było zimne lutowanie metalowej ramki płyty bazowej. Po przelutowaniu ramki zakłócenia pochodzące od przetwornicy zniknęły. Dalsze próby odbiornika wykazały brak: trybu gotowości, dźwięku, pamięci programów. Przyczyną było uszkodzenie pamięci SDA2526 i procesora SDA2023A?003. Po wymianie procesora i pamięci konieczne było ustawienie opcji serwisowych.

Ustawiono zestaw opcji: Programy dwucyfrowe, norma producenta, włączanie na P1, pilot TP661 (wyposażenie odbiornika), zestaw rastrów cc. Po dostrojeniu odbiornika i wybraniu n3 i sprawdzeniu zapamiętywania stacji okazało się, że na ekranie występują wyrywania linii, charakterystyczne dla wad układu syntezy częstotliwościowej oraz zaniki koloru. Dodatkowym objawem było silne promieniowanie odchylania linii, zakłócające pracę innych odbiorników. Przyczyną okazał się iskrzący transformator linii 29201-029.00. Po wymianie na nowy odpowiednik, odbiornik zaczął normalnie pracować i po wygrzaniu został uznany za sprawny.

GRUNDIG CUCC3410

Po półgodzinnej pracy odbiornika, nagle ginie obraz i fonia, słychać jakby coś strzeliło.

Po ponownym włączeniu odbiornika, gdyż podczas tego wypadku przechodzi w stan czuwania, sytuacja się powtarza co kilkadziesiąt minut. Przyczyną tego jest powielacz WN BG 2087-642-102G. Jest to powielacz montowany pionowo do płyty bazowej. W środkowej części powielacz pęka. Z tego miejsca na powielaczu przeskakuje iskra do obudowy znajdującego się w pobliżu kondensatora elektrolitycznego. W niektórych przypadkach przeskok iskry uszkadza mikroprocesor, układ PLL w głowicy w.cz. Po wymianie powielacza, odbiornik pracuje prawidłowo.

GRUNDIG z serii 100Hz IDTV z chassis CUC 1821/1851/1881/1892

Uszkodzenie zasilacza.

Do przeprowadzenia napraw należy przygotować, zgodnie z zaleceniami producenta, transformator separujący o obciążalności ok. 300W, z regulacją napięcia wyjściowego oraz rezystor 100oM.

Przed wymianą jakichkolwiek elementów w zasilaczu, należy za pomocą rezystora ok.100oM rozładować kondensator C629. Może to nas uchronić przed dobiciem zasilacza, jak również przed wzrostem kosztów naprawy.

W trakcie serwisowania odbiornika można się spotkać z objawami, które nie wskazują bezpośrednio na uszkodzenie zasilacza np. falowanie obrazu połączone z piskiem na wysokich częstotliwościach. Jest to jednak niewątpliwie uszkodzenie w zasilaczu i pierwszym podejrzanym, jak podają informacje techniczne firmy GRUNDIG, jest C632. W przypadku przepalania się tranzystora T661, należy wymienić R630 oraz C631. Oznaczenie OK. (numer) oznacza Optokopler (transoptor).

GRUNDIG CUC5350/5360/5361 (np. ST63-550 lub SE7066TOP

Objaw: Brak dźwięku.

Na czas przeprowadzania regulacji przyciskami pilota pojawia się dźwięk, po zakończeniu regulacji ponownie zanika.

Diagnoza: Uszkodzenie należy skojarzyć z procesorem obsługi IC811 oraz wyłącznikiem sieciowym. Styki pomocnicze wyłącznika sieciowego, za pomocą układu tranzystorowego T801, R803, R802, R801, R624, R623, połączone są z procesorem obsługi. W trakcie włączania/wyłączania odbiornika (wciskanie wyłącznika sieciowego) ulegają zwarciu styki pomocnicze, przez które podane zostaje napięcie dodatnie z dzielnika R624 i R623 (podział napięcia pierwotnej strony zasilacza  około 300V), wprowadzając tranzystor T801 w stan przewodzenia. W ten sposób procesor poinformowany zostaje o przeprowadzonej próbie włączenia lub wyłączenia odbiornika.

Efektem jest, między innymi, wyciszenie fonii i wyeliminowanie nieprzyjemnych efektów stanów nieustalonych w trakcie włączania lub wyłączania odbiornika. Bezwarunkowo należy wymienić wyłącznik sieciowy, gdyż powstająca na stykach pomocniczych, w czasie gdy są rozwarte, rezystancja (rzędu megaomów) jest wystarczająca aby wprowadzić tranzystor T801 w stan przewodzenia, co wprowadza w błąd procesor, który w efekcie blokuje fonię. Ponadto konieczne jest zamontowanie dodatkowego rezystora 47k łączącego n.15 i n.11 procesora IC811 SDA20561/SDA20562. Korzystna jest również wymiana tranzystora T801 BC548 na egzemplarz, który ma jak najmniejsze wzmocnienie oraz zmniejszenie rezystancji R801 z 10moM na 8,2MoM.

GRUNDIG CUC6300/6310 np. P37-060, T51-060, T70-640a text

Objaw: Odbiornik w stanie STANDBY zakłóca pracę innych odbiorników przyłączonych do tej samej instalacji antenowej (mory na ekranie).

Diagnoza: W stanie STANDBY głowica zasilana jest napięciem +B n.8, a efektem niepożądanym jest przenikanie na zewnątrz zakłóceń z oscylatora lokalnego. Zakłócenia skutecznie likwiduje dodatkowy układ (zalecany przez producenta przedstawiony na rysunku 9/98 modernizujący zasilanie głowicy. W tym samym modelu chassis występują niekiedy zakłócenia synchronizacji w tkę trakcie odtwarzania kodowanych (antypiracko) lub kiepskiej jakości kopii kaset magnetowidowych. Należy wówczas dokonać zmiany wartości dwóch elementów: C111 ze 150p na 220p i R111 z 2,2k na 2,7k.

GRUNDIG 6360 np. ST70-651/9, ST70-755/9

Objaw wypalony lub groźba wypalenia luminoforu na skutek wadliwego działania układu wygaszania plamki.

Sposób postępowania: Wada fabryczna występująca na początku produkcji została usunięta poprzez opracowanie nowej wersji programu dla procesora obsługi o oznaczeniu katalogowym 265.09/272.03, jednakże zdobycie tej wersji programu może być trudne. Alternatywą jest modernizacja układu wygaszania plamki. W dotychczasowym układzie należy usunąć T560 i R543, a następnie dołączyć elementy D548, R548, R543 i C548. Omawiane rozwiązanie zostało zastosowane w chassis CUC6365.

GRUNDIG CUC6330/6331 np. ST720/8, ST72-760 text, SE7277 text

Objaw: Zakłócenia synchronizacji obrazu w trakcie odtwarzania kaset z kodem antypirackim przez wejście antenowe lub AV.

Sposób postępowania: W układzie pokazanym na rysunku 9/98 należy usunąć elementy D142 i R144. Następnie należy zamienić wartości następujących elementów: C172 z 10n na 470p, C176 z 390p na 470p, R173 z 22k na 68k i R174 z 18k na 56k.

GRUNDIG P37?343 CTI CUC3400

Odbiornik nie pracuje.

Wstępne pomiary wykazały przepalony bezpiecznik SI624 oraz uszkodzony tranzystor T661 BUT56A Dalsze pomiary wykazały uszkodzenie następujących elementów; C667 2,2mF/450V oraz IC655 TDA3640.

GRUNDIG CUC3840

W obrazie widać tylko kolor niebieski.

Przy pomocy przyrządu do sprawdzania emisji katod ustalamy, że emisja katod R i G wynosi około 0,1mA. Prawidłowa emisja powinna się zawierać w granicach od 0,8 do 1,5mA. Uszkodzony jest więc kineskop.

GRUNGIG P37142 (chassis CUC51A

Jedynym objawem życia odbiornika było zmienianie się wskazań na wyświetlaczu programatora.

Brak rastra świadczył o nie pracującym odchylaniu linii oraz ramki, nie działa również fonia. Bardzo prawdopodobne było czasochłonne poszukiwanie usterki, gdyby nie zwrócono uwagi na krople wody w pobliżu tranzystora wyjściowego stopnia odchylania linii. Jak się okazało, zalanie odbiornika spowodowało dostanie się wody pod transformator wyjściowy linii Naprawa polegała na zdemontowaniu elementów i osuszeniu.

GRUNDIG chassis GSC100

Występowanie w odbiorniku zawyżonej wartości wysokiego napięcia może być spowodowane uszkodzeniem diody Di508.

GRUNDIG MTO-390/9

Odbiornik nie pracuje, uszkodzony powielacz napięcia BG2087-642-1006.

Po wymianie powielacza odbiornik nie odchyla w pionie. Obserwacje przebiegów na wyprowadzeniach układu sterującego IC2540 TDA2579 wykazały brak impulsów sterujących układem odchylania V. Przyczyną okazał się uszkodzony układ TDA2579.

Po wymianie uszkodzonego układu pojawia się odchylanie, jednak ekran świeci na niebiesko, widoczne są linię powrotów, nie ma korekcji E-W. Przyczyną braku treści obrazu okazały się uszkodzone rezystory R2357 100oM, R9553 13K, R9552 4k7, R9551 22k oraz dioda D9503 1N4148. Natomiast brak korekcji spowodowany był przerwą rezystora R571 2,2oM. Po wymianie uszkodzonych elementów telewizor działa, jednak nie ma koloru. Za ten stan odpowiedzialne okazały się uszkodzone układy scalone IC2555 TDA4555 oraz IC2581 TDA4565.

GRUNDIG T63-640 CUC6310

Obraz wcięty z lewej i prawej strony  brak korekcji E-W.

Uszkodzonym elementem okazał się rezystor R569.

GRUNDIG chassis CUC70

W przypadku zrywania synchronizacji poziomej, należy koniecznie sprawdzić kondensator C501 1000mF/25V, który jest zlokalizowany w pobliżu transformatora wyjściowego linii.

GRUNDIG chassis CUC7301 (np. P37?730text)

Objawem niesprawności jest brak możliwości wejścia w tryb VIDEOTEXT (brak teletekstu), w czasie korzystania ze złącza EUROAV, do którego przyłączony jest np. tuner satelitarny.

GRUNDIG TVR3710, TVR5100, TVR5500

Są to odbiorniki telewizyjne zintegrowane z magnetowidem.

Odbiornika nie można włączyć (brak jakiejkolwiek funkcji).

Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie tranzystora unipolarnego 7352 MPT3055E. Środkiem zapobiegawczym jest zamontowanie dodatkowej diody Zenera BZX83B15. Należy ją włączyć pomiędzy źródło i bramkę tranzystora.

GRUNDIG chassis CUC7350 (np. ST55?750text)

Po pewnym czasie odbiornik samoczynnie wyłącza się do trybu czuwania.

Przyczyną jest dryft napięcia +E. Niestabilność napięcia +E spowodowana jest diodą Zenera CD61023. Aby pozbyć się tej niedogodności należy ją wylutować i w tę samą pozycję wstawić rezystor SMD 1k2 1%.

GRUNDIG chassis CUC 7300 (np. P37?740 SAT)

Opisany problem dotyczy również wszystkich odbiorników z zamontowanym tunerem satelitarnym SER300.

Podczas przełączania programów występują przypadkowe zaniki dźwięku przy korzystaniu z wewnętrznego tunera SAT.

Po wyłączeniu i włączeniu odbiornika dźwięk jest prawidłowy. W celu usunięcia usterki należy wylutować kondensator SMD CC3800 z płyty tunera SAT z jego dotychczasowej pozycji i przenieść go na nowe miejsce.

GRUNDIG chassis CUC7301-7301F np. P37-070, T51-730text, T55-730/5text

P: W wyniku wyładowania wysokiego napięcia wewnątrz kineskopu tranzystory CT181, CT186, CT191 i CT193 ulegają uszkodzeniu.

S: Po wymianie tranzystorów należy dolutować dodatkową diodę 1N4148 katodą don.7 taśmy RGB łączącą płytkę kineskopu z chassis, anodą do masy, np. do n.4. Producent zaleca montaż tej diody w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia tranzystorów CT181, CT186, CT191 i CT193.

GRUNDIG chassis Digi Basic CUC1825,1826 i 1827 np. ST63-255 IDTV/LOG, M70-281 IDTV.LOG, SE7089IDTV-LOG

O: Telewizor daje się włączyć tylko za pomocą zdalnego sterowania. W trakcie włączania go włącznikiem głównym natychmiast przechodzi do trybu STANDBY.

P: zbyt wczesne zadziałanie wewnętrznych zabezpieczeń w momencie włączania.

S: Wymienić kondensator elektrolityczny C58004 n.6 IC58010 z 10mF na 22mF/25V.

DODATKOWA INFORMACJA: W odbiornikach w których wyłącznik nie ma styków pomocniczych następuje automatyczny zapis do EEPROM-u ostatniego stanu w jakim znajdował się odbiornik. Oznacza to, że jeżeli w momencie wyłączenia odbiornik znajdował się w trybie STANDBY, to po ponownym włączeniu go włącznikiem głównym, zostanie on wprowadzony do ostatniej pozycji wyjściowej tzn. w tym przypadku do trybu STANDBY.

GRUNDIG chassis Digi Basic CUC1805/1825, Basic+ 1826/1827 i Basic++ 1806/1828/1829/1830-np. M70-280 IDTV/LOG, ST72-261/8 IDTV/LOG, M72-100, Atlanta SE7220 IDTV/LOG, ST70-270 IDTV

O: Telewizor po włączeniu go wyłącznikiem sieciowym przechodzi natychmiast do stanu STANDBY i nie daje się dalej uruchomić, nawet z pilota.

P: Uszkodzenie tranzystora CT80085 (BC858B).

N: Wymienić tranzystor oraz wlutować dodatkową diodę 1N4148 łączącą bazę i emiter tego tranzystora w ten sposób aby anoda diody była przylutowana do bazy. Następnie należy usunąć rezystor bezpiecznikowyCR80083 (0oM) i w jego miejsce wstawić rezystor o wartości 47oM 5%.

GRUNDIG CUC4410

Odbiornik działa prawidłowo. Jest możliwość regulacji z klawiatury lokalnej, natomiast z pilota jest utrudniona.

Działa z odległości ok. 20cm.Uszkodzony jest odbiornik podczerwieni typu TFMS 3300.

GRUNDIG chassis CUC3500

W przypadku wystąpienia zaniku fonii  oraz wizji, przy jednoczesnym stwierdzeniu zaniżeniu napięcia zasilania +C do poziomu około 80V, zamiast +196V należy sprawdzić, czy nie nastąpiło zwarcie wewnętrzne diody D635 BAT86.

GRUNDIG T70-640

Odbiornik pracuje, lecz bez odbioru w paśmie VHF-3.

W tym paśmie wszystkie dotychczas odbierane programy śnieżą, brakuje również fonii. Uszkodzoną okazała się głowica o symbolu 29504-201.01,.

GRUNDIG chassis CUC3400

Odbiornik nie startuje.

Dokładne oględziny pozwoliły stwierdzić przepalony bezpiecznik SI624, co sugerowało uszkodzenie tranzystora T661. Wymiana tranzystora przywróciła poprawną pracę odbiornika.

Obraz jest prawidłowy, dźwięk jest zniekształcony (charczenie głośnika). Oględziny wykazały nadpalony rezystor R366. Wymieniono rezystor jak również kondensator C366, przyczynę awarii.

GRUNDIG A7400

Obraz przekontrastowany, nie można prawidłowo dostroić do żądanego kanału  po niewielkim oddaleniu wtyczki antenowej od gniazdka antenowego, obraz jest prawidłowy, ale śnieży.

Uszkodzony (wyschnięty) kondensator elektrolityczny 1m przy układzie scalonym p.cz.

GRUNDIG Super Color 8250a

W odbiorniku brak korekcji E/W.

Przyczyny tego stanu mogą być następujące:

 • uszkodzony tranzystor wykonawczy BD677,
 • uszkodzone diody modulatora DI627 i DI627a,
 • brak napięcia odchylania poziomego na n. 14 modułu korekcji E/W,
 • uszkodzony rezystor R394,
 • uszkodzony kondensator C496 56n/1000V,

Po wymianie któregokolwiek z uszkodzonych elementów należy za pomocą potencjometrów R496, R492, R487 ustawić na minimum zniekształcenie E/W.

GRUNDIG CUC732KT

Brak jest oznak pracy zasilacza.

Spalony jest bezpiecznik SI644 1.25A w zasilaniu tranzystora kluczującego przetwornicy T634 BU546. Przyczyną tego stanu jest kondensator impulsowy C634 2n2/2kV podłączony między kolektor tranzystora BU546 a n.13 transformatora przetwornicy AZ56330. Po wymianie należy ustawić napięcie +A=163V potencjometrem R647 2k5 znajdującym się po stronie pierwotnej transformatora przetwornicy.

GRUNDIG CUC4511

łącznikaPo włączeniu OTV do pracy wszystkie wychodzące napięcia z przetwornicy są prawidłowe, brak natomiast wysokiego napięcia kineskopu.

Pomiary napięć oscyloskopem wykazują brak sterowania tranzystora T572 BU508A. Na wejściu układu IC526 TDA8140 n.7 mamy przebieg impulsów prostokątnych o f=fh i amplitudzie około 10V. Zasilanie tego układu jest prawidłowe i wynosi +12.3V. Na wyjściu układu TDA8140 n.1 nie występuje żaden przebieg zmienny. Uszkodzony jest układ TDA8140.

GRUNDIG CUC4510

Jest fonia i obraz, ale o bardzo małej jaskrawości.

Próby regulacji jaskrawości nie dają rezultatu. Pomiar zakresu regulacji Us2 daje wynik 250-400V. Dla kineskopu A59EAK22X11, aby świecenie ekranu było odpowiednie wymagana jest wartość Us2 700-1000V. Uszkodzony jest układ regulacji o symbolu  29201-351 .

GRUNDIG T70640A Text chassis CUC6310

Obraz za szeroki w poziomie, korekcja E/W nie działa.

Uszkodzone elementy to: IC440 TDA8145, ZPD30 iR569 4,7W. Uszkodzenie spowodowane było zwarciem międzyzwojowym cewki L567 o oznaczeniu 09246846.21, której odpowiednikiem jest HR1546. Podobne objawy powoduje uszkodzenie kondensatora C567 360nF/200V.

GRUNDIG chassis CUC2030, 2031 i 2040 np. ST63?700 text, ST63?710, Melbourne SE7210 TOP, ST70?700 NIC/text

O: Brak odbioru.

P: Uszkodzenie diody D31001 ZTK33B.

N: Po wymianie uszkodzonej diody należy zastosować rezystor CR31009 o innej wartości, czyli istniejący 300oM zastąpić rezystorem 680oM/5%. Dodatkowo z wymienioną diodą włączyć równolegle kondensator foliowy 0,1mF

GRUNDIG chassis CUC6360 6365 np. SE6376, ST63?761TOP, ST70?755TOP, XS70/1, ST72-761TOP

O: Strzępiący się obraz w trybie telegazety lub wyświetlania OSD.

P: Uszkodzenie kondensatorów C683 i C684 0,1mF.

N: Wymienić uszkodzone kondensatory. Producent zaleca dodatkowo wymienić kondensatory elektrolityczne C681 i C682 oba 220mF/16V

GRUNDIG M70-290 chassis CUC2800

Brak fonii.

W celu łatwiejszego poszukiwania sygnału do wejścia podłączono generator. Stwierdzono brak obecności sygnału m.cz. na n. 4 IC2240 U2829B. Sprawdzono przebieg fonii różnicowej na n. 11 tego układu  sygnał był prawidłowy. Pomierzone napięcia stałe na układzie IC2240 były prawidłowe. Wymiana układu przywróciła pracę.

GRUNDIG chassis CUC1821, CUC1851, CUC1881, CUC1892, CUC1981; np.: M70-781 IDTV, M70-791IDTV, M82-102IDTV, M95-102IDTV, M82-169PAL plus

Przypadkowe i częste uszkadzanie się tranzystora kluczującego w układzie zasilacza.

Przyczyną są mikropęknięcia ścieżek oraz zimne luty w okolicy zasilacza i transformatora sieciowego.

GRUNDIG chassis Digi 6  odbiorniki z kineskopami firmy Toshiba, np.: M82-269/9Ref, SE8216/9Ref/PIP, M70-269/9Ref, SE7016/9Ref/PIP Trento

Wyraźnie słyszalny warkot (szum) z głośnika niskotonowego.

W celu zmniejszenia wpływu radiacji magnetycznej cewek na głośnik należy zastosować głośnik ze skompensowanym polem magnetycznym własnej cewki, np.: głośnik o numerze katalogowym Grundiga 19154-043.6100.

GRUNDIG P37065 chassisCUC7301

Przetwornica nie pracuje.

Pomiary omomierzem ujawniły uszkodzone elementy: IC630 ? UC3842, T665 ? MJE18004, D633 ? dioda Zenera 2.7V, D662 ? BA159, R661 – 47W, R663 – 33W. Uszkodzenie zostało spowodowane prawdopodobnie zimnym lutowaniem kondensatora C669 1nF/1600V.

GRUNDIG chassis CUC3600

Brak obrazu, na środku ekranu pionowy jasny pas szerokości 15-20 cm, obraz postrzępiony i na wyświetlaczu widnieje napis SECAM.

Uszkodzony układ scalony TDA8140. Przyczyną postrzępienia obrazu były uszkodzone kondensatory C507 i C574 przy tym układzie.

GRUNDIG chassis Digi Basic ++, np.: Sydney 100 SE7020, Sydney 100 SE7021, MW82-50/8, M70-290 IDTV Davio, M84-211/8 IDTV

Niepewna praca wyłącznika Economy mains switch (funkcja całkowitego wyłączenia odbiornika po zaprogramowanym czasie).

Przyczyną usterki jest zbyt mały prąd przekaźnika spowodowany zbyt niskim poziomem napięcia +Eco. Zmienić wartość rezystora R81503 z 22k na 15k. Rezystor może być ulokowany albo na płytce klawiatury albo głównego wyłącznika.

GRUNDIG MW70-100/8, M72-100 i M72- 100/8

Słyszalne zakłócenia fonii w czasie normalnej pracy odbiornika.

Zakłócenia nie pochodzą z głośników. Dławik przeciwzakłóceniowy w module w module wyłącznika wprowadza w wibracje blaszkę ekranującą.

GRUNDIG P50450 CUC4500

Nie odbiera programów z wejścia antenowego.

Na ekranie obserwujemy tylko śnieżenie. Eurozłącze pracuje prawidłowo. Uszkodzony układ SDA3202-3 w głowicy w.cz. odbiornika. Można go zastąpić układem TSA5511 (znacznie tańszy).

GRUNDIG chassis Digi Basic CUC 1805, CUC1825, CUC1826, CUC1827, np.: ST63-255IDTV/LOG, ST72-261 IDTV/LOG, Boston SE7090IDTV/LOG.

Odbiornik w przypadkowych momentach nie daje się włączyć.

Zimne lutowanie na zworze BR129 od strony elementów (zwora występuje na płycie bazowej w okolicach zasilacza.

Grundig ST70-2502/8TOP chassis C8

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Uszkodzone zostały następujące elementy: tranzystor końcowy odchylania poziomego T504 – 2SD2499 i kondensator impulsowy C518 – 13nF 1500V. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +I45V na kondensatorze C628 100uF/200V

Grundig chassis C8

Brak obrazu.

Brak obrazu jest spowodowany przez uszkodzenie: rezystora R525A – 1.5R/2W (znajduje się on w linii zasilania + 145V) i tranzystor końcowy odchylania poziomego T504 -2SD2499. Po wymianie tych elementów i włączeniu do pracy jest obraz i fonia, ale występują duże zniekształcenia E-W. Znaleziono uszkodzony rezystor R516 – 2.2R/0,5W (łączy on tranzystor wykonawczy E-W T501 ze środkiem modulatora diodowego).

Grundig chassis CUC1838

Trudności z włączeniem.

Na wypr.11 układu 1C60110 – TDA16846 brak napięcia. Jest to wyprowadzenie, za pomocą którego będzie włączany OTVC. Przyczyną tego stanu jest rezystor R60502 – 3.2M (2%). Ma on przerwę. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +A na kondensatorze C61516 – 100uF/250V.

GRUNDIG chassis CUC4511

Powtarzające się uszkodzenia tranzystora T572 BU508A.

Zgodnie z zaleceniami producenta należy wtedy oprócz T572 wymienić: IC526 TDA8140, C527 !000m/16V, C574 220m/40V oraz rezystor 0,1W/1W o małej tolerancji, gdyż ustala on maksymalny prąd kolektora T572. Można posługiwać się schematem CUC4510.

GRUNDIG T55732/5 text chassis CUC7303

Powtarzające się uszkodzenie tranzystora wykonawczego przetwornicy.

Okresowe uszkadzanie się tranzystora spowodowane jest niedokładnym lutowaniem kondensatora C646 470pF/1600V, widoczne dopiero pod lupą.

GRUNDIG T55-3035 text chassis CUC7303

Odbiornik nie działa.

Spalony bezpiecznik Si600 T2,5A,zwarty tranzystor T665 IR-FBC40, zwarta jedna z diod mostka. Prawdopodobna przyczyna: zimne luty na kondensatorze C646 470pF/1600V dołączonym do drenu tranzystora T665.

GRUNDIG chassis CUC95

Po włączeniu odbiornika jest w.n., brak śladu rastra obrazowego.

Po zwiększeniu napięcia siatki drugiej, pokazała się biała pozioma linia. Uszkodzony potencjometr R2754 1M.

GRUNDIG Super Color 8242.

Sporadyczne problemy z włączeniem odbiornika.

Uszkodzony rezystor regulowany R2554 100W w module Regel-Baustein.

GRUNDIG P37050 chassis CUC5303

Brak sterowania, odbiera tylko program 1.

Nie reaguje na polecenia z pilota, ani klawiatury. OSD wyświetla w sposób ciągły P1. Uszkodzony odbiornik podczerwieni FTMS4300N. Zastosowano ST6326B1. Wlutować na wysokich nóżkach a by trafił w oczko.

GRUNDIG ST63720/8 chassis CUC6330

Po włączeniu do sieci dioda pulsuje słabym światłem.

Zmierzono rezystancję wszystkich napięć po stronie wtórnej do masy. Na zacisku A+ 140V stwierdzono około 130W. Uszkodzona była dioda D569 BY228.

GRUNDIG T70-640 chassis CUC 6310

Górna część obrazu „zakłócona” migoczącymi liniami  powrotu.

Wymiana kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego nie przynosi rezultatu. Zdecydowano się na wymianę układu scalonego TDA8174W. Z braku orygi­nalnego, zamontowano układ TDA8174AW. W tym przypad­ku należy dodatkowo zamontować kondensator elektrolitycz­ny 10uF/50V „plusem” do piątej nóżki układu scalonego a „minusem” do masy. Po tym zabiegu i drobnej korekcie wyso­kości obrazu odbiornik pracuje normalnie.

Grundig ST70713/8 Dolby chassis CUC2130

Powtarzające się uszkodzenie T53001 – S2000N (w zależności od wykonania może tustaćBU508AF).

TV trafił do mnie po czterokrotnej nieudanej naprawie w innym zakładzie. Według klienta podczas normalnej pracy nagłe ginie wszystko i z wnętrza słychać „cykanie”. Niekiedy odbiornik pracował poprawnie kilka dni.

Stwierdziłem przelutowany cały obszar bloku W.N. Niekiedy pochopne poprawienie zimnych lutów maskuje uszkodzone kondensatory rzędu „nF” Należało wylutować wszystkie kondensatory i sprawdzić na mierniku i wzrokowo, czy nie posiadają śladów przegrzania. Wszystkie były OK. Po wylutowaniu modułu korekcji E-W okazało się, że kondensator C55414 – 24nF/400V ma „obrysowane” połączenie z modułem. Pojemność miał właściwą więc został ponownie wlutowany. To była właściwa przyczyna uszkadzania się T53001. Przelutować należy przy okazji cały moduł E-W.

Za T53001 – S2000N nie należy wstawiać S2000AF ze względu na różne temperatury pracy.

Grundig chassis CUC2030

Zła obsługa telewizora.

Podczas obsługi telewizora mylone są funkcje – funkcja AV jest mylona z wyciszaniem fonii itd. Do wymiany jest procesor SDA5256C/5257.

Grundig T70-640 chassis CUC 6310

Górna część obrazu ?zakłócona” migoczącymi liniami powrotu.

Wymiana kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego nie przynosi rezultatu. Zdecydowano się na wymianę układu scalonego TDA8174W. Z braku oryginalnego, zamontowano układ TDA8174AW. W tym przypadku należy dodatkowo zamontować kondensator elektrolityczny 10uF/50V ?plusem” do piątej nóżki układu scalonego a „minusem” do masy. Po tym zabiegu i drobnej korekcie wysokości obrazu odbiornik pracuje normalnie.

Grundig P37-066/5 chassis CUC7303

Migotanie (okresowe zaniki koloru zielonego}.

Uszkodzenie zlokalizowano na płytce kineskopu. Ostukiwanie potencjometru montażowego R751 (lk), wywoływało opisany wyżej efekt, w związku z czym wymieniono wadliwy element. Późniejsze, dwugodzinne wygrzewanie odbiornika potwierdziły skuteczność naprawy.

Grundig chassis CUC1837

Ekran świeci na biało.

Uszkodzenie nastąpiło po wyładowaniach atmosferycznych. Okazało się, że blok Feature moduł o symbolu 29504.203.2100 jest uszkodzony. Ponieważ znajdujące się w tym bloku układy scalone były umieszczone na podstawkach typu PLCC łatwo ustalono, który z nich był uszkodzony. Był to układ CIC70300 – DDP310. Po wymianie uszkodzonego układu należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Grundig MF55-2501/7 Top chassis 16.1

Trzaski podczas przełączania programów.

Podczas przełączania programów słychać trzaski. W stopniu końcowym toru fonii nie stwierdzono nieprawidłowości. Profilaktycznie wymieniono w tym stopniu kondensatory elektrolityczne, ale sytuacja nic uległa poprawie. Podczas przełączania stwierdzono, że żaden z tranzystorów T403 i T404 nie jest wysterowany. Sygnał wyciszania powinien pojawiać się na nóżce 49 procesora IC402. W obwodzie tej nóżki stwierdzono upływność kondensatora C446 (l00pF). Po jego wymianie trzasków już nie było słychać.

Grundig ST70-775/9 chassis CUC6460

„Martwy” odbiornik.

Tranzystor przetwornicy T644 miał zwarcie, a bezpiecznik SI624 – rozwarcie. Przyczyną takiego stanu były zimne luty na wyprowadzeniach kondensatora C648.
Grundig M63-400/8 XENTIA 63 chassis CUC1836

Nie włącza się z czuwania.

Uszkodzony jest tranzystor linii T53001 -2SC5331. Przyczyną są zimne luty w całym układzie odchylania poziomego, a szczególnie przerwa pod cewką liniowości L53021.

Grundig ST63-160 TDTV chassis CUC1822

Nie działa.

Odbiornik nie startuje. Po stronie wtórnej transformatora TRĆ51 brak jest napięć. Stwierdzono brak wysterowania tranzystora kluczującego T661 (IRF PC50). Tranzystor ten sterowany jest impulsami z nóżki 5 układu IC630 (TDA4605/3), ale na nóżce tej też nie było żadnego sygnału. Powodem był brak zasilania tego układu spowodowany zwiększeniem rezystancji RÓ30 (270k).

Grundig T55-1101/5 TXT chassis Beko 12.5

Pozostaje na czuwaniu. Przy próbie uruchomienia natychmiast powraca do czuwania (LED świeci na czerwono).

Napięcia z przetwornicy prawidłowe, przy próbie uruchomienia TV gwałtownie maleją i powracają do normy. Pomiary omomierzem wykazują zwarcie do masy katody diody D504. Uszkodzonym (zwartym do masy) okazał się IC701 TDA6107Q. Jego wymiana zakończyła naprawę.

W tym modelu zastosowano: DST 1142.1795/L1, procesor sterujący – SDA555XFL, EEPROM – 24C04 SMD, głowica w.cz. – UV131 ó/A

Grundig ST82-774 chassis CUC7880

Mała wysokość obrazu.

Właściwie jest tylko pół obrazu od środka ekranu w dół, natomiast górna polowa obrazu jest zagęszczona w środku ekranu. Naprawę rozpoczęto od pomiarów napięć stałych zasilających układ scalony ramki IC430 (TDA8350Q). Napięcia te powinny mieć wartość w granicach +16V (n.4 układu) i +45 V (n.S układu) i faktycznie miały taką wartość., Sprawdzanie elementów ramki zasugerowało uszkodzenie samego układu TDA8350Q, Wstawiono nowy układ, pojawił się prawidłowy obraz i naprawa na tym została zakończona.

Grundig T55-730/5TXT CUC7301

Nie działo funkcja „Sleep Umer”.

W celu uruchomienia tej funkcji należy wysłać z nadajnika zdalnej regulacji sekwencję następujących rozkazów: [ i ], [ OK |, | i ]. Potem przy pomocy przycisków numerycznych ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie odbiornika TV.

Grundig chassis CUC1822

Małe nasycenie koloru.

Pomimo ustawienia nasycenia na maksymalną wartość kolory są blade. Sygnały dochodzące do modułu wideo są poprawne. Kontrola ich poziomu na wyjściach poszczególnych układów wykazała, że są one niewłaściwe na wyjściu układu 1C5100 (TDA4661). Sprawdzenie jego aplikacji ujawniło uszkodzenie tranzystora CT5041 (BC848).

Przełącza się do stanu standby.

Po włączeniu następuje przełączenie do stanu standby. Stwierdzono, że blokowany jest układ sterownika zasilacza IC630 (TDA4605). Blokadę powoduje transoptor OK646, ale jego sprawdzenie nie wykazało uszkodzenia. Kolejne pomiary ujawniły, że wysterowanie transoptora powoduje blokadę IC630, a powodem jest uszkodzenie tranzystora T646 (BC548B).

Grundig chassis CUC4635

Brak startu.

Po włączeniu odbiornika nie rozpoczyna on pracy i miga zielona dioda LED. W zasilaczu zastosowano sterownik IC631 (TDA4601) i po stwierdzeniu, że jest on prawidłowo zasilany sprawdzono elementy jego aplikacji. W wyniku tej kontroli zlokalizowano przyczynę uszkodzenia, którą było uszkodzenie kondensatora C641 (l00pF) umieszczonego między nóżką 2 i 3 tego sterownika.

Grundig MF55-2502/8TOP chassis KI

Po włączeniu do pracy wyłącza się.

Okazuje się, że działa zabezpieczenie na wysokim napięciu kineskopu, tj. na trafopowielaczu TR502 wypr.8. Na tym wyprowadzeniu pojawia się sygnał, który ma połączenie do wypr.50 układu procesora zarządzającego IC1. Sprawdzono testerem trafopowielacz TR502 – 040146-TR2. Okazał się uszkodzony i musi być wymieniony.

Grundig chassis CUC5510

Kłopoty z obsługą OTVC.

Po około godzinie pracy OTVC zaczynają się problemy z obsługą zdalną i lokalną. W końcu nie można obsługiwać OTVC zupełnie. Sprawdzono zasilanie procesora zarządzającego IC811. Okazało się prawidłowe. Następnie sprawdzono: rezonator kwarcowy F856 – 12MHz, układ resetu IC811. Wszystkie te elementy okazały się sprawne. Dopiero wymiana procesora zarządzającego IC811 – SDA20561-A008 dała efekt dobrej obsługi telewizora.

Grundig chassis C8

Przetwornica zabezpiecza się.
Napięcia wychodzące z przetwornicy po włączeniu osiągają 50% wartości i następnie maleją do zera. Mamy więc pulsujące napięcie wychodzące z przetwornicy. Na wyp.2 IC601 MC44602 napięcie wynosi około IV. a powinno być rzędu 0.1 + 0.2V. Wyp.2 IC601 to wejście zabezpieczenia prądowego przetwornicy. Przyczyną tego zjawiska jest przerwa na rezystorze R605 4.3K. Po naprawie należy sprawdzić napięcie + 145VnaC628 100uF/200V.

Grundig CUC2130M

W 0TV słychać strzały.

Strzały pochodzą z trafopowielacza TR53000. Widać iskrę elektryczną między rdzeniem a obudową trafopowielacza o ymbolu 1352.3042B. Przy wymianie zastosowano trafopowielacz HR8665.

Grundig MF72-5410/7 TOP chassis 22.1

Uszkadza się tranzystor Q202.

Jest to tranzystor w stopniu końcowym odchylania poziomego 2SC5331. Wykryto, że uszkodzony został dławik L205 – 150uH (zwarte zwoje). Po wymianie ww. elementów OTVC pracuje z normalnymi wymiarami, ale dławik L205 nadal silnie się grzeje. Ponieważ ww. dławik jest podłączony do wypr.9 trafopowielacza TR202, sprawdzono trafopowielacz. To było trafne posunięcie, gdyż okazał się on niesprawny. Po naprawie należy ustawić: ostrość dynamiczną, ostrość statyczną, napięcie siaki drugiej S2 kineskopu.

Grundig chassis 22.2 Wyłącza się po 30 sekundach pracy

Jeżeli zostanie schłodzony układ IC803 – DDP3115C, to czas pracy OTVC wydłuża się. Uszkodzony został układ IC803. Daje on sterowanie układom odchylania. Po jego wymianie należy wejść w

tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Grundig chassis 22.2

Po 1 godzinie pracy obraz od dołu zawija się.

Uszkodzony został układ 1C803 – DDP3U5C. Ponieważ jest on na podstawce, jego wymiana jest łatwa. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Grundig CUC1836

Ekran świeci fioletową poświatą.

Pomiary sygnałów: -(R – Y) 100, -(B – Y) 100, Y100 oscyloskopem wykazują, że jest ich prawie brak, a sygnał Y jest mocno zniekształcony. 100 oznacza 100-hercowe odchylanie pionowe.

Uszkodzenie dotyczy bloku cyfrowego Feature Box 29504.103.4201. Konkretnie uszkodzony został układ CIC1640 – SDA9280 {Display procesor). Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Grundig chassis CUC2030

Ekran świeci na biało.

Pomiar napięcia +C 200V wykazuje wartość 15V. Uszkodzone zostały elementy: R54001 = 12R/1W (zwiększył swoją wartość do około 40k9) oraz C54001 – 22uF/350V. Oba elementy znajdują się w torze zasilania +C 200V.

GRUNDIG CUC3510

Zaniżone napięcia wyjściowe przetwornicy.

Napięcie +C wynosi ~20V, a powinno wynosić +192V.Odłączenie powielacza WN od transformatora TR665 (29201-022.04) nie wpływa na pracę przetwornicy. Okazuje się, że uzwojenie transformatora ma przerwę między wyprowadzeniami L i N. W rezultacie nie ma zasilania końcowy tranzystor linii T521 BU903. Transformator można zamienić odpowiednikiem firmy Diemen HR5707.Po wymianie transformatora należy wyregulować napięcie potencjometrem R637 w przetwornicy na +192V.

GRUNDIG CUC4410

Odbiera tylko jeden program TV i to mocno zaszumiony.

Uszkodzenie leży po stronie tunera o symbolu 29504-101.21. Napięcia na n.2, 1, 11 tunera wynoszą odpowiednio +5V, +30V, +12V. Stan magistrali jest prawidłowy. Napięcie warikapowe mimo prób strojenia wynosi +7V i nie zmienia się. Oscylator PLL tunera pracuje ? jest przebieg o częstotliwości 4MHz na n.2, 3 SDA3302-2. Uszkodzony jest układ SDA3302-2.

GRUNDIG ST63-361CTI-PC chassis CUC3510

Odbiornik całkowicie martwy.

Uszkodzony kondensator C687 2,2m/450V, i dlatego uszkodzeniu uległ tranzystor BUT76A w przetwornicy. Można zastąpić BUT11.

GRUNDIG Denver 8821TXT

Fonia jest, obrazu brak.

W powyższym odbiorniku występuje całkowita blokada świecenia kineskopu w przypadku zaniku odchylania pionowego, realizowana przez układ TDA3504. Uszkodzony jest układ TDA3653B. Dodatkowo zwarty jest tranzystor Q907 2SC2335 (klucz włączający odbiornik). Świadczy to niewłaściwej pracy zasilacza. W zasilaczu  uszkodzony był kondensator C909 47m/25V. Dodatkowo uszkodzeniu uległ rezystor R422 10W/2W (zwiększył oporność do 25W).

GRUNDIG T70640OIRT chassis CUC6310

Zniekształcony obraz.

Po 5 minutach pracy w dolnej części ekranu zaczyna tworzyć się zniekształcenie typu poduszka. Wymiana TDA8174Nie przyniosła efektów. Uszkodzony kondensator C421 0,22m/250V.

Nie startuje ze stanu standby.

Napięcia wyjściowe przetwornicy w stanie standby są prawidłowe, jednak włączenie urządzenia z pilota powoduje ich gwałtowny spadek.

Uszkodzony kondensator C633 47m/40V.

Nie daje się włączyć.

Pomiary wykazały zaniżone  do około 0,7V napięcie startowe na układzie IC631 TDA4605-3. Uszkodzona dioda D653 BYT53B.

Pulsuje dioda standby.

Uszkodzony tranzystor końcowy linii T568 BU508AF, spowodowany częsciową utratą pojemności kondensatora C969 9nF.

Mały zakres regulacji kontrastu.

Aby zwiększyć poziom regulacji kontrastu, należy wykonać następujące zmiany układowe: R122 z 820W na 680W, R123 z 820W na 1k, R168 z 180W na 270W, C124 z 100pF na 150pF.

GRUNDIG chassis Digi Basic oraz Digi6 CUC1805, 1825, 1826, 1827, 1828, 1842, 1894, 1952, 1962, 1983, np.: M72-410 Ref., Denver SE8216/9 PAL plus, M70-269/9 Ref.

Linie interferencyjne na obrazie lub uszkodzenie głowicy.

Uszkodzenie układu PLL CIC2161 TY44860MR2 wewnątrz głowicy.

GRUNDIG ST72-261 IDTV/LOG, ST72-261/8 IDTV/LOG z kineskopami Thosiba

Obraz wydaje się być nieostry ponadto odbiornik czasami wyłącza się do stanu standby.

Zwarcie pomiędzy szeregowo połączonymi kondensatorami C64001 i C64002 150pF/6kV na module dynamicznej poprawy ostrości.

GRUNDIG chassis Digi Basic CUC1825 orazCUC1826 np.: ST63-255 IDTV/LOG, Boston ST270 IDTV/LOG, ST72-261 IDTV/LOG

Słyszalny krótki trzask podczas wyłączania odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

Zamontować dodatkową diodę 1N4148 pomiędzy n.5 i n.81 (katodą do n.5) procesora sterującego CIC80050 SDA5250C3.

GRUNDIG CUC4411

Strzępienie brzegów obrazu w poziomie.

Uszkodzony (zimny lut) kondensator C518 150pF/1,6kV w układzie odchylania poziomego.

Czasami zanika kolor.

Złe zestrojenie generatora podnośnej w systemie PAL na f=8,8MHz. Wyregulować trymerem C9516 35pF.

GRUNDIG M72-105 IDTV

Brak koloru zielonego.

Uszkodzony rezystor R753 100k (na płytce kineskopu) w aplikacji układu TDA6111Q.

GRUNDIG chassis Digi Basic 3 CUC1930, 1931, 1832, np.: Atlanta SE7250/8 Dolby, Sydney SE7230 Dolby, Xentia 72M72-400 Dolby, Argento 82 MW 82-510/8 DPL, Denver SE8250/8 PIP Dolby

W niektórych przypadkach, krótko po włączeniu (około 20 ? 30 sekund) odbiornik przestaje pracować.

W takiej sytuacji należy wymienić pamięć programu, układ IC80070 na wersję nie niższą niż 18..

GRUNDIG chassis CUC7303 z kineskopami 45cm (Samsung).

Odbiornik nie pracuje.

Uszkodzone główne podzespoły przetwornicy, tranzystor kluczujący, układ sterownika i inne elementy.  Po naprawie zmienić wartość rezystancji R666 z 0,82W na 0,91W, zapobiegnie to

ponownemu uszkodzeniu tranzystora T666.

GRUNDIG T51340 SuperColor chassis CUC3400

Próbkowanie zasilacza, brak strojenia.

Po wymianie kondensatorów C686 i C687 na wyjściu +5V zasilacz przestał próbkować, pojawił się obraz ale tylko z Euro. Stwierdzono, że nie pojawia się napięcie przestrajające na n.13 i 15 głowicy (wynosiło +30V i nie ulegało zmianie po naciśnięciu przycisku [ strojenie]. Po wymianie w głowicy pamięci SDA2516 i układu SDA3202-3 odbiornik daje się stroić i zapamiętuje programy.

GRUNDIG chassis Digi 6 CUC1952, 1983, 1984 z wbudowanym tunerem satelitarnym SER150/SER150ET, np.:DenverSE8216/9 Ref./PIP, M82-269/9 Ref.

Podczas odbioru kodowanych programów dekoder nie chce podjąć pracy, podczas gdy stacja jest odbierana poprawnie z sieci kablowej.

Przyczyną jest niewłaściwe działanie układu TEA6417 podczas odbioru satelitarnego. Należy zmienić wartość rezystora CR43209 (SMD) z 1M na 330k (można też dolutować drugi rezystor 560k równolegle do CR43209.

GRUNDIG chassis CUC7303

Brak odchylania pionowego.

Przyczyna powtarzających się uszkodzeń układu TDA3653 są wy ładowania statyczne do uzwojeń cewek odchylających. Dla lepszego jego zabezpieczenia zmienić kondensator C422 z 47nF na 100nF/100V. Dodatkowo zamontować diodę typu BAV21 pomiędzy wyjście układu TDA3653 n.5 a ujemne wyprowadzenie kondensatora C412 (katodą do n.5).

GRUNDIG ST70-255/8 IDTV chassis CUC1825

Brak reakcji na polecenia.

Napięcie na n.61 procesora wynosiło dużo poniżej 5V, a przyczyną tego było uszkodzenie kondensatora CC32345 47nF, podpiętego pomiędzy to wyprowadzenie a masę.

GRUNDIG T55730/5/text CHASSIS cuc7301

Uszkodzenie zasilacza.

W odbiorniku nastąpiło lawinowe uszkodzenie zasilacza na skutek nadpalonego lutu na kondensatorze powrotu C669 1nF/1600V. Należy wymienić: IC360 UC3842, T665 MJF18004, D663 Dioda

Zenera 3,6V, D662 Ba157, D621-D622 1N4007 i R661 220W. Profilaktycznie wymieniono dwa kondensatory 1m i 100m po pierwotnej stronie przetwornicy.

Brak telegazety

Brak telegazety przy odbiorze z anteny natomiast przy odbiorze z eurozłącza telegazeta działa prawidłowo. Uszkodzony tranzystor CT110 BC858B.

Brak regulacji kontrastu.

Uszkodzony tranzystor CT193 BC858B.

GRUNDIG T55-640 OIRT chassis CUC6300

Odbiornik znajduje się w trybie hotelowym.

Wyłączenie trybu hotelowego dokonuje się w trybie serwisowym. A mianowicie: wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym, nacisnąć przycisk [I] na pilocie I trzymając wciśnięty włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym. Po uaktywnieniu trybu serwisowego wyświetlone zostało następujące menu;

SERVICE

HOTEL ON

HORIZ POSITION

AGC AUTOMATIC

V,.I

Wybrać pozycję HOTEL ON I zmienić na OFF.

Grundig T55-730/5 chassis CUC7301

Brak wizji i fonii.

Usterka występuje tylko przy włączeniu zimnego odbiornika. Ekran jest ciemny. W jego górnej części pozioma jasna linia. Gdy linia zaczyna się zamieniać w widoczny obraz o rosnącej wysokości, pojawia się również fonia. Obraz nie osiąga jednak pełnej wysokości. Uszkodzony jest kondensator C412 – 1000uF/35V. Należy także sprawdzić i ewentualnie wymienić kondensator C402 – 100uF/35V. Obydwa kondensatory pracują w aplikacji układu scalonego IC400 – TDA3653B.

Grundig Greenville 7005TOP chassis CUC2032

Nie można włączyć w stan pracy.

Włączenie kończy się trybem awaryjnym. Dioda standby początkowo przygasa a następnie po około 2 sekundach świeci normalnie. W momencie włączenia jest odchylanie poziome. Na cewkach odchylania pojawiają się także przebiegi odchylania V. W momencie wyłączenia awaryjnego, występuje słabo widoczna zanikająca pionowa linia w centralnej części ekranu, która przechodzi w mały kolorowy kwadrat. Pomiary niczego nie podpowiadają. Mogą występować przerwy na druku przy układzie odchylania pionowego TDA8350Q. Jednak w tym przypadku uszkodzony był właśnie ten układ i to mimo chwilowego występowania przebiegów V na cewkach odchylania.

Grundig chassis CUC2030

Ciemny ekran, fonia normalna.

Okazuje się, że nie występuje wysokie napięcie kineskopu. Na tranzystorze końcowym odchylania (na bazie) brak przebiegu sterującego (oscylogram 14). Na kolektorze tranzystora sterującego też brak przebiegu (oscylogram 13). Uszkodzony został transformator sterujący Tr52001.

Grundig STF72-101077Text

Zaniżone napięcia wyjściowe z przetwornicy.

Sprawdzono tor sprzężenia zwrotnego przetwornicy. Uszkodzony został układ napięcia odniesienia IC905 – TL431. Po naprawie należy sprawdzić napięcie -135V na kondensatorze C922 – 220uF 160V. Regulacja napięcia odbywa się za pomocą potencjometru VR901 – 20k.

Sharp 21LF-90C chassis 11AK44

Brak wysokiego napięcia kineskopu.
Okazuje się, że brak jest sterowania tranzystorem Q603 -BU808 (stopień końcowy odchylania H). Przyczyną tego stanu jest tranzystor Q601 STX112. Stanowi on stopień sterujący odchylaniem poziomym.

Grundig chassis E5

Kłopoty ze startem przetwornicy.

Zaraz po włączeniu do pracy przetwornica pracuje około l sekundę, a później przestaje pracować. Napięcie na wypr. 14 IC601 – TDA16846 (sterownik przetwornicy) na moment pojawia się, a potem zanika. Przyczyną tego zjawiska jest kondensator elektrolityczny C625 – 22uF/50V (znaczna utrata pojemności). Kondensator ten znajduje się na linii zasilania VCC układu IC601. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe + 118V na kondensatorze C615 – 33uF/160V.

Grundig chassis CUC1837

Nie można zaprogramować.

Pojawił się problem z zaprogramowaniem stacji po przełączeniu na ATS. Przedtem udało mi się zaprogramować kilka stacji ale bez fonii, po przełączeniu w trybie serwisowym na „national” uzyskałem nie bez zdziwienia NICAM (filtr SAW 1985M oraz MSP3401G ). Chciałem zaprogramować go do wszystkich dostępnych programów z kablówki i tu pojawił się ten problem; poprzednio programowałem go poprzez „Search for new station”, a teraz przez „ATS euro plus”. Prawdopodobnie wykasowałem poprzednie ustawienia, ale nie wiem co. W blokadzie rodzicielskiej „Child Lock” opcje ustawione na „off’. Co jeszcze powinienem zmienić lub sprawdzić, aby ożywić telewizor, no chyba że w „międzyczasie” coś się jeszcze uszkodziło?

Niestety próby strojenia (wyszukiwania) zarówno według numerów kanałów „Channel sel”, jak i według częstotliwości „Frequency sel” nic nie dały. Widać linijkę strojenia, częstotliwości zmieniają się skokowo co kilka MHz, ale na ekranie zamrożony śnieg, a chyba powinny pojawiać się kolejne zaprogramowane stacje. Sygnał podawany poprzez gniazdo euro jest odbierany w sposób idealny, kineskop pracuje również idealnie.

Czyżby zatem głowica nie pracowała należycie? Z reguły, przynajmniej w starszych modelach wyświetlenie jakiejś częstotliwości strojenia na ekranie czy postępu na linijce strojenia wcale nie gwarantuje, że heterodyna głowicy osiągnęła zadaną częstotliwość. Trochę z tym zabawy, ale można by podać sygnał p.cz. z głowicy innego telewizora dostrojonego do kanału, na którym jest nadawany program. Ciekawe, co się stanie?

Inny sposób sprawdzenia – bez drugiego telewizora może polegać na tym, że w naprawianym telewizorze w tor napięcia 33V idący do głowicy włączyć potencjometr i obniżyć płynnie „zasilanie 33V” – może coś „załapie”? Jeśli pokaże się jakaś stacja, to znaczy, że analogowa część głowicy działa, a coś nie tak jest z preskalerem albo z komunikacją z procesorem.
Jeszcze inny sposób kontroli to otworzyć „puszkę” głowicy i mierzyć napięcie na diodach warikapowych w czasie strojenia. Jeśli jest stałe i bliskie 33V, to oscylator prawdopodobnie nie pracuje. Powinno oczywiście płynnie rosnąć od 0 do 30V.

Oczywiście nie należy zapomnieć o tym, że w głowicach prozaiczną przyczyną awarii są zimne luty na masach i ekranach.

Postępując według powyższych wskazówek podstawiłem głowicę oraz rezonator kwarcowy 4 MHz, niestety w działaniu telewizora nic się nie zmieniło – jest tak jak było na początku.

Wobec tego wykonałem próbę z podaniem sygnału z wyjścia głowicy z innego odbiornika telewizyjnego, a tu niespodzianka – naprawiany Grundig zaczął działać. I w tym momencie pojawiło się pytanie dlaczego na podstawionej sprawnej głowicy UV1316 telewizor nie działa? Nie działa magistrala, coś blokuje albo może są niewłaściwe ustawienia w trybie serwisowym? Sprawdziłem w trybie serwisowym opcję „Terr. Tuner”, czy aby nie jest przestawiona na inny typ głowicy np. ALPS zamiast Philips. Kolejna niespodzianka i rozczarowanie – opcja była rzeczywiście przestawiona (na głowicę Grundiga), ale zmiana przestawienia na głowicę Philipsa nic nie zmieniła.

Jeszcze raz skontrolowałem napięcia zasilania, napięcie strojenia 33 V i ARW – są bez zarzutu. Magistrala została sprawdzona za pomocą oscyloskopu – działa prawidłowo. Znalazłem w trybie serwisowym w pozycji „‚< A to Z >*’ informację: „all station are blocked”, ale przecież blokada „Child lock” jest wyłączona. Jeśli dobrze rozumiem, to działa jakaś inna blokada, ale o jaki kod chodzi?

Bez pomysłu na rozwiązanie problemu spróbowałem zaprogramować telewizor ręcznie poprzez wpisanie częstotliwości i w razie potrzeby wykorzystując funkcję finetuning. Telewizor daje się programować ręcznie, ale uprzednio była fonia NICAM. a teraz nie. Według opisu trybu serwisowego należy nacisnąć przycisk [ i ] (menu „Easydialog”) -> wybrać „Tabela programów” -> [ zielony ] (zmiana ustawienia kanału) i wybrać: „auto/mono/monoB/monoC”.

Fonia DK jest w menu serwisowym. Nie udało mi się doprowadzić do zapisywania wprawdzie programów w ATS, ale ręcznie można ustawiać bez większych problemów. Nie jest to może zbyt eleganckie rozwiązanie, ale czy warto walczyć dalej? Pozostałe funkcje działają prawidłowo.

Grundig GULLCD26HD, Technosonic LCD3251, TWF LCD3241 (LCD)

Kit serwisowy.

W tych odbiornikach LCD zastosowano moduł zasilacza skonstruowany dla odbiornika PT 1000 Avisol przez Profilo Telra. W PT1000 są to zasilacze 05TA132B i 05TA132D. Dla tych zasilaczy został opracowany specjalny zestaw naprawczy składający się z następujących podzespołów:

 • układ scalony IC21 – FSD200,
 • bezpiecznik F300-T3.15A,
 • dioda D201 – BYV26C,
 • dioda D325 – 1N4007
 • J300 – zwora,
 • kondensator C202 – 22nF/2kV.

Wszystkie elementy tego zestawu mają zastosowanie przy naprawie całkowicie martwego odbiornika i gdy przepaleniu uległ bezpiecznik sieciowy oraz sterownik IC21 – FSD200.

Grundig Digi 3A chassis CUC1880

Za szeroki obraz.

Obraz jest za szeroki. Gdy jaskrawość treści obrazu wzrasta lub następuje coraz silniejsze wyrywanie linii, a geometria obrazu kompletnie się „rozjeżdża”. Gdy jasność się zmniejsza, obraz powraca do normy. Poszukiwania przyczyny tego efektu ujawniły przerwę kondensatora C512 – 27nF typu MKP10 w stopniu końcowym odchylania poziomego.

Grundig Digi 5 chassis CUC1822

Nie włącza się wysokie napięcie.

Po włączeniu odbiornika w tryb pracy przez krótką chwilę następuje „budowanie” wysokiego napięcia, po czym słychać jak napięcie się rozładowuje, próba włączenia na tym się kończy – dioda LED STANDBY świeci na powrót na czerwono. Powodem okazuje się uszkodzenie stopnia końcowego wzmacniaczy RGB. Do wymiany również rezystor R571 – 4.7R/5%.

Odbiornik blokuje się.

Poprawna praca odbiornika jest zakłócana zawieszaniem się w wyniku występowania błędów na magistrali I2C. Na wyświetlaczu w tym czasie pojawiają się przypadkowe znaki („śmieci”). Próby znalezienia przyczyny powstawania błędów na magistrali i blokady odbiornika doprowadziły w końcu do płytki – modułu gniazd przyłączeniowych. Przyczynę znaleziono poprzez podmianę układów i modułów obsługiwanych przez mikrokontroler za pośrednictwem magistrali I:C.

Grundig Digi 5 chassis CUCI824

Uszkodzenie wzmacniacze RGB.

Wymienić uszkodzony wzmacniacz końcowy (wzmacniacze) sygnałów RGB. Przed włączeniem odbiornika należy wykonać następujące zmiany mające na celu ochronę układów wzmacniaczy przed ponownym uszkodzeniem:

 • na wyprowadzeniu 8 (wyjście) każdego układu zamontować dwie diody zabezpieczające: jedną anodą do wyprowadzenia nr 8, a katodą do napięcia +200V, drugą – katodą do wyprowadzenia nr 8, a anodą do masy,
 • sprawdzić rezystory bezpiecznikowe R528 i R534 – 10R w linii napięcia +200V,
 • przewód prowadzący masę do taśmy uziemiającej kineskopu przylutować możliwie jak najkrócej; zadbać także żeby nie dotykał on nieizolowanych części odbiornika,
 • wymontować cewkę L710,
 • zwiększyć wartości rezystora R703 z 100R do 330R.

Nie działa.

Uszkodzenie to miało miejsce w modelu SE7088 IDTV. Odbiornik nie działał – nie było ani obrazu, ani dźwięku. Pomiary wykazały jedynie obecność i prawidłową wartość napięcia +B. Jak się okazało przyczyną wszystkiego było uszkodzenie tunera 29504-201.01.

Grundig Digi 5 chassis CUC1852

Za szeroki obraz.

Obraz jest stanowczo za szeroki, próby jej zmniejszenia w trybie serwisowym nie dają rezultatu. Przyczyną okazała się uszkodzona dioda Zenera D7062 (33V) na module E/W.

Grundig Digi 6 chassis CUC1842/1983/1984/ /1952

Problemy z ostrością.

Obraz jasno-szary, mleczny i nieostry. Błąd na płytce ostrości dynamicznej. Poszukiwania doprowadziły do kondensatorów C64001 i C64002 – 1.5nF/6kV. Po ich wymianie na nowe egzemplarze prawidłowa ostrość i jakość obrazu zostały przywrócone.

Grundig Digi Basic chassis CUC1805/1825/ 1826/1827

Nieprawidłowa jakość obrazu.

Obraz jest odtwarzany nieprawidłowo – na ekranie widać cienie (duchy) i jest on mętny – wygląda jakby był oglądany przez zasłonę. Powodem okazał się kondensator CC34501 -1uF/l00V, podłączony pomiędzy 18 wyprowadzenie procesora RGB IC34510 – TDA4780V3 a masę.

Pasy na obrazie.

Obraz jest zakłócany przez pasy. teletekst jest również odtwarzany nieprawidłowo – mocno wpada w kolor niebieski. Przyczyną usterek okazała się utrata parametrów kondensatora CC34003 – 0.1 uF. podającego sygnał wizyjny do 26 nóżki układu IC34020-TDA9141.

Nieprawidłowe działanie funkcji ATS.

Funkcja „ATS euro plus” (Auto Timing System – system automatycznego strojenia) działa nieprawidłowo: procedura nie zatrzymuje się na znalezionej stacji lub zatrzymuje się obok stacji, w związku z czym obraz nie jest optymalnie dostrojony. Przyczyną jest nieprawidłowe ustawienie obwodu referencyjnego AFC (ARCz). Należy skontrolować ustawienie obwodu referencyjnego automatycznej regulacji częstotliwości. W tym celu należy wybrać kanał o częstotliwości zgodnej z normą (rastrem kanałowym) z pasma I UHF (kanary od 2 * 4), bez dostrajania precyzyjnego. Następnie wejść w opcje regulacji obwodu referencyjnego w trybie serwisowym. W tym celu należy kolejno wybierać następujące podmenu: „Dialog Center” -> „Service” -> „for authorised dealer” (w menu niemieckojęzycznym: „Fur den Fachhandel”) -> „kod 8500” i przyciskiem [ 6 ] wywołać regulację „AFC reference” (niem.: „AFC Referenz”) i przyciskiem [ OK ) aktywować funkcję, która jest przeprowadzana automatycznie. Wartość regulowanego parametru powinna mieścić się w granicach 127 ±10.

Nie działa.

Odbiornika nie można uruchomić. Uszkodzeniu (na zwarcie) uległ tranzystor T60223 – BUZ90A w zasilaczu standby. Oprócz wymiany uszkodzonego tranzystora należy wymienić również diodę D60221 – BA159 i diodę Zenera BZT03D180.

Nie działa.

Strona pierwotna zasilacza działa prawidłowo. Po stronie wtórnej stwierdzono brak napięć: +C = 200V, +A = 140V (140V dla kineskopu Philips 72 cm lub 135V dla kineskopów Philipsa 63/70 cm) oraz +G = 27V. Brak napięcia +C = 200V spowodowany był zwarciem diod D61011 i D61012 – obie diody typu BYV38, brak napięcia +A = 140V – zwarciem diody D61016 – MUR880, brak napięcia +G = 27V – zwarciem diody D61021 -MUR420.

Zniekształcenia geometrii obrazu.

Stopień korekcji zniekształceń EW nie działa prawidłowo. Pomiary wykazały, że napięcie zasilające ten stopień (+D = 26V) jest nieprawidłowe. Spowodowane to było tym, że rezystor R61033 – 100R/4W znacznie zwiększył swoją rezystancję.

Nieprawidłowe przełączanie standardu.

Odbiornik nie rozpoznaje prawidłowo standardu, w którym nadawany jest sygnał telewizyjny. Objawia się to wówczas brakiem lub zniekształceniem fonii, brakiem lub chwilowymi zanikami koloru, itp. Elementami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości okazały się tranzystory: CT32123 -BC848B i CT32122 – BC858B w aplikacji układu IC32040 -TDA4474.

Brak teletekstu.

Nie są wyświetlane żadne znaki teletekstu, mimo że sygnał teletekstu jest nadawany przez stację nadawczą. Powodem jest uszkodzenie kondensatorów: C46023 – 220nF (na wyprowadzeniu 63 – FIL3SLC) i C46024 (na wyprowadzeniu 64 -FIL2SLC) w aplikacji układu CIC80050 – SDA5250C3.

Niepełne wyświetlanie teletekstu.

Na ekranie wyświetlanych jest tylko kilka linii górnych i kilka linii dolnych obrazu teletekstu. Przyczyną okazała się utrata parametrów kondensatora C46026 – 33nF podłączonego pomiędzy wyprowadzenie 65 (FILISLC) a masę układu CIC80050 – SDA5250C3.

Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu – brak koloru niebieskiego.

W odtwarzanym obrazie telewizyjnym brak koloru niebieskiego, znaki teletekstu odtwarzane są prawidłowo. Uszkodzonym okazał się blok Feature Box.

Grundig chassis 16.1

Zaniki fonii.

Fonia zanika na kilka sekund (szum w głośnikach). Dzieje się to przy transmisji typu NICAM. Przyczyną tych zjawisk są źle ustawione opcje związane z fonią typu NICAM. Należy wejść w tryb serwisowy i ustawić te opcje.

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Okazuje się, że tranzystor końcowy odchylania H nie jest wysterowany. Napięcie -t-13V jest obniżone do 7V. Przyczyną tego stanu okazał się stopień drivera H zbudowany na tranzystorze T551 –

STX112. Tranzystor ten był uszkodzony.

Grundig MFW82-2410/7 chassis 22.1

Duże zniekształcenia E-W.

Obraz w OTVC jest za szeroki i z dużymi zniekształceniami. Uszkodzone zostały: L503 6mH (zwarte zwoje). R536 -6.8R/1W. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i wyregulować geometrię obrazu. Tryb serwisowy znajduje się w ..DS”‚ nr 28 na schemacie ideowym tego OTVC.

Grundig M82-495/9S/Text chassis CUC3840

Nieczynny.

Po włączeniu klawiszem sieciowym nic się nie dzieje, nie świeci dioda LED. Pierwsze pomiary wykazały brak napięcia zmiennego przychodzącego na mostek. Spowodowane to było przerwą rezystora R621 (1R5/7W). Po jego wymianie przetwornica zaczęła pracować i zaczęła w stanie czuwania świecić zielona dioda. Włączenie odbiornika pilotem do stanu pracy powoduje tylko zapalenie się zielonego numeru programu i nic więcej.

Normalnie powinien startować układ odchylania poziomego dzięki sterowaniu impulsami linii z wyprowadzenia 12 modułu ABLENKUNG 29504-107.59. Impulsy te na tym wyprowadzeniu były. ale nie było ich na n. 1 układu IC550 – TDA8140, do którego na n.7 są podawane. Uszkodzony był ten układ i wymiana jego na sprawny spowodowała start układu odchylania poziomego przy odłączonym transformatorze linii TR526 oraz włączonej żarówce w szereg z R527 (6R8 7W) – na płycie jest zwora J5-J6, która ułatwia podłączenie żarówki. Napięcia stałe mierzone na żarówce wynoszą+ 152V i +64V. Wyłączono żarówkę i w jej miejsce włączono amperomierz, odchylanie wystartowało do normalnych warunków (prąd wynosił 0.3A). Zdecydowano się na podłączenie końcówki powielacza do transformatora (w stanie czuwania).

Włączono następnie odbiornik do stanu pracy i nastąpiły ,,świerszczenia” świadczące o obciążeniu przetwornicy i braku pracy układu odchylania poziomego. Było oczywiste, że powielacz K536 był uszkodzony. Wymiana na sprawny spowodowała normalną pracę odbiornika, dokonano nieznacznej korekty ostrości i naprawa na tym została zakończona.

Informacje serwisowe.

Niektóre napięcia stałe wytwarzane przez przetwornicę i mierzone na katodach diod: D656 (+A) = +152.1 V (xl69.9V). D661 = +16.6V (+18V) i D671 (+E) = +9.9V (+10.2V). Napięcia w nawiasach dotyczą stanu czuwania.

Napięcie stałe na diodzie D529 (+C) wynosi +202V i zasila wzmacniacze wizji.

Grundig STS55-1001/7 text chassis T2S10

Kolorowe plamy na obrazie.

Był to efekt złego rozmagnesowania kineskopu. Konkretnie uszkodzony został termistor T801 w układzie rozmagnesowującym.

Grundig chassis CUC2121

Od czasu do czasu brak wizji i fonii.

Podczas tych zdarzeń ekran jest ciemny i brak jest fonii. Przyczyną tego są „zimne lutowania” w układzie odchylania pionowego IC50010 – TDA1771.

Grundig chassis 22.1

Duże zniekształcenia E-W.

Uszkodzeniu uległy następujące elementy: rezystor wykonawczy korekcji E-W T505 – BDX53C, rezystor}’: R516, R536 – 6.8R7 IW i cewka L503 – 6mH (zwarte zwoje). W celu wyregulowania geometrii obrazu należy wejść w tryb serwisowy.

Grundig ST63-660/8 top chassis CUC5361

Próbkuje przetwornica.

Uszkodzony okazał się tranzystor w układzie odchylania H T562 – BU508A. Pomimo dokładnego oblutowania połączeń w tym układzie po wymianie tranzystor uległ po kilku godzinach pracy ponownemu uszkodzeniu. Przyczyną jego uszkodzenia był zły kondensator C568 – 27nF/630V.

Grundig ST55-908/8FR/DOLBY chassis CUC2121F

Brak fonii.

Jak zwykle usterki w torze fonii nie należą do najłatwiejszych. Pomiary na niewiele się zdają. Ten odbiornik posiada moduł NI-CAM i to on blokuje fonię. Metodą opukiwania tego modułu dało się usłyszeć trzaski, pojawianie się pisku, a nawet wyłączanie awaryjne odbiornika. Najbardziej reagowało miejsce w pobliżu rezonatora kwarcowego Q32305 – 18.432MHz. Jego wymiana odnosi pozytywny skutek i kończy naprawę.

Grundig chassis CUC3600

Po włączeniu do stanu pracy, słychać głośne „strzelanie” i czuć zapach spalenizny.

Nietrudno się domyślić, że powodem ww. objawów był uszkodzony powielacz HRT906. Z braku oryginalnego, założono HRT402, który idealnie pasuje pod względem elektrycznym i do samej płytki drukowanej. Różni się on tylko tym od oryginału, że jest nieco wyższy i z tego powodu należało wyprostować osłonę z perforowanej blachy ochraniającej powielacz (nie mieścił się). Po jego wymianie odbiornik zaczął normalnie pracować.

Grundig chassis CUC2130

Nie pamięta ustawionych nastaw w trybie serwisowym.

Kiedy wejdziemy w tryb serwisowy nie można zapamiętać nastaw z nim związanych. Przyczyna tego stanu leży w pamięci IC80290 – M27C2001.

Grundig chassis CUC1822

Trudności z włączenie i wyłączeniem 0TVC.

Rozkaz z procesora zarządzającego IC850 – MC68HC11F1 jest obecny na bazie tranzystora T639 – BC548B, a także na wypr.1 transoptora OKG37 CNY17F1. Kłopoty są przy przejściu tego rozkazu przez transoptor OKG37. Często na wypr.3 układu sterownika przetwornicy IC630 – TDA4605-3 brak zmian napięcia, które powodują włączenie lub wyłączenie OTVC. Wymiana transoptora OKG37 CNY17F1 usuwa ww. trudności.

Grundig chassis CUC1836

0TVC odbiera tylko stacje z pasma VHF.

Poza ww. zakresem nie można odbierać żadnej stacji. Sprawdzono napięcia zasilające głowicę w.cz. 29504-201.21. Okazały się prawidłowe. Następnie za pomocą testera magistrali PC stwierdzono uszkodzenie układu syntezy częstotliwości CIC2161 – TY44860MR2 firmy Motorola.

Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502/8 TOP chassis K1

Nie działa.

Tryb standby działa prawidłowo, lecz po załączeniu słychać, że startuje odchylanie H, pokazują się na moment przebiegi V i odbiornik się wyłącza. Pierwsze podejrzenia, które padły na zabezpieczenia „protection” okazały się błędne. Przyczyną tych objawów była zła praca zasilacza na skutek 70% utraty pojemności przez główny kondensator C651 – l00uF/ 400V. Po jego wymianie odbiornik działa prawidłowo.

Grundig chassis CUC2030

Kłopoty ze startem, miga czerwona dioda i słychać próbkowanie przetwornicy.

Wymiana: kondensatorów C60037 – 1uF/63V i C60011 – 100uF/25V w części sieciowej oraz C61017 – 100uF/200V (+B). Kondensatory wymieniono na + 105°C. Oblutowano niepewne połączenia w transformatorze zasilacza, trafopowielaczu, złącza idące do cewek odchylających, TDA8350Q (pion). Nie było konieczności regulowania napięcia +B. Od tej chwili odbiornik pracuje prawidłowo.

Grundig ST70-455TEXT chassis CUC4620

Nie działa przetwornica.

Odbiornik nie działał. W zasilaczu stwierdziłem przepalenie bezpiecznika sieciowego SI644 – 2.5A, tranzystora BU903, rezystora startowego R646 – 270k i (prawdopodobnie) układu sterownika IC631 – TDA4601. Po wymianie tych elementów oraz „profilaktycznie” wszystkich kondensatorów elektrolitycznych po pierwotnej stronie przetwornicy i odłączeniu strony wtórnej (poza linią napięcia +I25V) obciążyłem ją żarówką 60W. W miejsce bezpiecznika również podłączyłem żarówkę.

Po podaniu napięcia sieciowego żarówka podłączona zamiast bezpiecznika zaczęła migać z dużą częstotliwością (około 3 razy na sekundę), jednakie na wyjściach przetwornicy nie stwierdziłem żadnych napięć. Pomiary na wyprowadzeniach układu sterownika przetwornicy TDA4601 dały następujące wyniki: n.1 = 2.6V, n.2 = 0V, n.3 = 1.4V, n.4 = 7.3V, n.5 = 7.4V, n.6 = 0V, n.7 = 3.9V, n.8 = 3.9V i n.9 = 9.4V. Napięcia na nóżkach 5 i 9 pulsują o około 0.4V.

Sprawdziłem większość elementów strony wtórnej, jednakże nie znalazłem żadnych uszkodzonych elementów. Wobec tego zdecydowałem się „podmienić” wszystkie kondensatory elektrolityczne po stronie wtórnej oraz diodę w napięciu 125V. Po odłączeniu żarówki podłączonej zamiast bezpiecznika sieciowego odbiornik „ruszył”, jedynie napięcie +H zasilające stopień końcowy odchylania poziomego wydawało mi się trochę za wysokie. Zakres regulacji wartości tego napięcia za pomocą „peerka” wynosił 147-172V. W chassis CUC4635, które jest bardzo podobne do tego naprawianego wartość tego napięcia powinna wynosić +159V. Wobec tego korzystając z zależności (147V + 172V)/2 = 159.5V ustawiłem „peerka” dokładnie w połowie. Obserwacja wysokości obrazu potwierdziła poprawność ustawienia napięcia – obraz prawidłowo pokrywał obszar ekranu kineskopu.

Grundig Elegance 55 Flat MF55-2503/8PL/TOP chassis KI (Beko Elektronik KX1.190-08)

Nie można włączyć w stan pracy.

Wstępne pomiary wskazują na próbkowanie zasilacza impulsowego. Sprawdzenie jego pierwotnej oraz wtórnej strony, niczego nie wyjaśnia. Zasilacz jest sprawny. Dopiero podłączenie napięcia +125V do gałęzi +B, powoduje duży pobór prądu z zewnętrznego zasilacza oraz nadmierne grzanie się końcowego tranzystora linii T504 – 2SD2586 (BU2508AF). Pomiary omomierzem T504 wykazują niewielką upływność K-E, co wystarczyło do powstawania dużego prądu zwarcia przy pełnym napięciu +B. W aplikacji trafopowielacza nie stwierdzono innych usterek, stąd nie znaleziono przyczyny uszkodzenia T504. Tak dla pewności, poprawiono połączenia transformatorka sterującego H TR501.

Grundig chassis CUC2058

Nie wyświetlane są znaki OSD.

Przyczyna leży w „zimnych lutowaniach” na procesorze zarządzającym C1C80905 – SDA 5250.

Grundig chassis CUC4510

Brak teletekstu.

Najpierw sprawdzono układ p.cz. wizji. Okazał się on całkowicie sprawny. Sygnał wizyjny dochodzi do wypr.6 modułu teletekstu 29504-108.33. Okazuje się, że dopiero wymiana generatora znaków teletekstowych IC2850 – CF72301 daje przywrócenie wyświetlania teletekstu w OTVC.

Grundig stereo 632601 CTI chassis CUC2600

Nie działa.

Po włączeniu odbiornik startuje, lecz brak wizji i fonii, ekran wygaszony Pomiary wykazały, że jest obciążona szyna I2Cprzez układ TDA8442, który uległ uszkodzeniu najprawdopodobniej przez przebicia wysokiego napięcia w podstawce kineskopu. którą też wymieniono.

Grundig ST63-750/9TOP chassis CUC6360

Częściowy brak odchylania pionowego.

Po włączeniu odbiornika do sieci przez chwilę jest po środku poziomy pas, po czym pojawia się obraz w górnej połowie ekranu. Standardowo sprawdzono podawane napięcia stałe: + 16V podawane na n.4 IC430 (TDA8350Q) i +45V na n.8 tego układu były prawidłowe. Nie stwierdzono również zimnych czy przegrzanych lutów w tym układzie. Pozostała więc wymiana układu scalonego IC430 i po wymianie na nowy układ odchylania pionowego zaczął pracować poprawnie. Wymieniono również profilaktycznie kondensator elektrolityczny C433 (22uF/63V – miał zaniżoną pojemność) i na tym naprawę zakończono.

Grundig 55-854 DAVIO 55 DOLBY chassis CUC2121M

Nieczynny.

Wszystkie opisane uszkodzenia powstały wskutek zalania odbiornika w części płyty bazowej silnie zanieczyszczoną wodą, gdzie znajduje się zasilacz i układy odchylania. Pierwsze pomiary wykazały uszkodzenie w zasilaczu tranzystora IRFBC40 (T60605) oraz układu scalonego TDA16846 (IC60510). Po wstawieniu nowych elementów odbiornik wystartował, ekran zaświecił silnie na biało i wyłączył się do stanu czuwania. Korzystając z chwilowej pracy udało się ustalić, że Us2 wynosi około 1000V i nie działa regulator tego napięcia umieszczony na trafopowielaczu M29221.031.57 (odpowiednik HR6686). Oczywiście wstawiono nowy, ale to nie był koniec kłopotów.

Po włączeniu do stanu pracy ekran świeci nadal bardzo jasno, ale odbiornik się nie wyłącza. Brak napięcia +C (+200V) zasilającego wzmacniacze wizji, zwarta dioda D54001 (BYV16) i przepalony R54001 (10R/1W). Po wstawieniu nowych elementów i włączeniu do stanu pracy zauważono iskrzenie przy gnieździe ST-8A. Po wylutowaniu przewodu z tego gniazda zauważono wypaloną ścieżkę między n.1 i n.2, co było przyczyną uszkodzenia diody i rezystora. Po usunięciu uszkodzenia, wlutowaniu przewodu, włączono w stan pracy, odbiornik pracował już poprawnie i na tym naprawa została zakończona.

Porównywarka cen sprzętu RTV