Naprawa i serwis telewizorów NEPTUN

NEPTUN M515

Obraz kolorowy, ale silnie zdominowany przez zieleń.

Uszkodzony potencjometr nastawny 220W, który zwiększył oporność do około 1k.

NEPTUN M541 B

Po włączeniu odbiornika zarówno obraz jak i fonia są prawidłowe przez około1-2 min., a następnie odbiornik rozstraja się.

Po ponownym dostrojeniu odbiornika potencjometrami programatora obraz i fonia pojawiają się na kilka sekund i usterka powtarza się. Objawy takie mogą sugerować uszkodzenie głowicy w.cz., lecz w tym przypadku przyczyna usterki była gdzie indziej ? utlenione styki gniazda G1 na module UBP (wiązka przewodów łącząca moduł UBP z modułem UMC). Po przeczyszczeniu wtyczki i kołków odbiornik pracuje prawidłowo. Dodatkową wskazówką przy naprawie może być fakt, że wartość napięcia Uvar na 7 styku wtyczki gniazda G1 nie zmieniała się mimo, że odbiornik rozstrajał się.

NEPTUN M515 (czeski tor sygnałowy)

Po włączeniu odbiornika pojawia się obraz i dźwięk, jednak treść obrazu jest ledwo widoczna, słaby kontrast i jaskrawość. Po 2 minutach pojawia się prawidłowa treść.

Przyczyną tego jest upływność kondensatora ?pamiętającego? prąd upływu i dającego informację o opóźnieniu włączania; C423 22mF/16V podłączonego do n. 27 U401 TDA 3505 modułu UMD?2022.

NEPTUN M547 T

Odbiornik pracuje, jednak na obrazie pojawiają się zakłócenia w postaci cienkich czarnych poziomych linii lub też obraz znika i pojawia się czarne tło z jaśniejszym paskiem u góry ekranu.

Przyczyną tego stanu okazały się utlenione kołki gniazda G750. Po oczyszczeniu kołków odbiornik pracuje prawidłowo. Usterki tego typu nie należą do rzadkości w odbiornikach Neptun, dlatego przed rozpoczęciem naprawy warto przejrzeć i ewentualnie oczyścić wszelkie połączenia wtyczek z gniazdami.

NEPTUN 750T

Nie pracuje Odbiornik poe, słychać jedynie buczenie i głośną pracę przetwornicy (zawyżone napięcie w gałęzi zasilania).

Powodem tego jest uszkodzona dioda Zenera D600 C7,5V (moduł UMZ2012 ?1). Po wymianie diody i sztucznym obciążeniu żarówką 60W przetwornica pracuje prawidłowo (U4-+138V). Jednak OTV nadal nie pracuje. Następnej usterki należy szukać w stopniu odchylania poziomego. Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor T651 Bu208A. Należy również sprawdzić diody wpięte w kolektorze T654 tj,: D650 By448, D652 BA159. Po wymianie tranzystora T651 i sprawdzeniu diod, odbiornik pracuje, jednak obraz jest zwężony w poziomie. Regulacja szerokości obrazu nie reaguje (moduł 2020 ?1, potencjometr R565). Powodem tego jest uszkodzony tranzystor T657 BF475 oraz rezystor R678 22oM/ 0,25W. Po jego wymianie i regulacji szerokości obrazu, odbiornik pracuje prawidłowo.

NEPTUN M341

Odbiornik nie pracuje, pali się powielacz napięcia.

Po wymianie TPN31 odbiornik włącza się, jest fonia lecz ekran nie świeci. Dalsze poszukiwania uszkodzenia doprowadziły do zlokalizowania usterki w module synchronizacji UMS2001 (brak impulsów SSC). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony U251 A255. Na skutek iskrzenia powielacza uszkodzony został również układ scalony dekodera koloru U350 TDA4555 na module UMD2012-3. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik zachowuje się normalnie.

NEPTUN 515

Odbiornik pracuje jednak brak jest koloru niebieskiego (ekran z przewagą zieleni). Uszkodzonymi elementami okazały się rezystor R480 56koM oraz tranzystor T462 BF422. Po wymianie tych elementów kolor treści obrazu jest prawidłowy. Poradę można wykorzystać w przypadku braku koloru czerwonego i zielonego ? odpowiednio rezystory R469 i R455 oraz tranzystory T458 i T453.

NEPTUN M 547 B

Odbiornik Neptun M547 B uległ uszkodzeniu podczas burzy.

Stwierdzono spalony bezpiecznik BZ850 (T2A) oraz uszkodzone tranzystory w module zasilacza (UMZ2012)-T601 (BU326A), T602 BD136, T603 BD135. Oprócz tych elementów, profilaktycznie zostały wymienione kondensatory elektrolityczne wykazujące zmniejszoną pojemność, C607, C610 2*22mF/63V i C605 100mF/25V. Po uruchomieniu odbiornika, brak było odbioru na zakresie UHF. Zakresy VHF działały, ale strojenie automatyczne (SEARCH) nie zatrzymywało się.

Można było dostrajać kanały korzystając z funkcji FINE TUNE, ale następowało samoczynne odstrajanie się. Początkowo podejrzany był mikroprocesor U821 PCA84C640, ale ustalono, że w czasie przestrajania nie zmienia się napięcie ARCz podawane z modułu p.cz. UMP1007. Uszkodzonym okazał się układ scalony U100 A241D. Ustało odstrajanie się, jednak strojenie automatyczne nie zatrzymywało się na poszczególnych stacjach. Pomogła wymiana tranzystora T838 BC237. Uszkodzoną głowicę na zakresie VHF, z braku oryginalnej, UMG1010, wymieniono na ZGP301.

NEPTUN M547

Odbiornik pracuje, jednak nie zapamiętuje kanałów.

Pomiary na module syntezy wykazały brak napięcia 20V na wyprowadzeniu 3 układu scalonego pamięci EEPROM U822 MDA 2061. Przyczyną tego stanu okazał się rezystor R835 2k7. Po wymianie R835 odbiornik zachowuje się normalnie.

NEPTUN M515

Odbiornik nie pracuje.

Pomiary omomierzem układu odchylania ?H? wykazują zwarcie tranzystora kluczującego linii T651 BU208. Po wymianie T651 i sprawdzeniu kondensatora C654 9,1nF (zalecane przy uszkodzeniu BU 208), telewizor pracuje około trzech godzin, po czym uszkodzeniu ulega układ scalony odchylania ?V? U301 TDA1170S. W przypadku zaistnienia tego typu objawów, o wadliwa pracę należy podejrzewać układ zasilacza odbiornika.

Po odłączeniu gałęzi zasilacza i sztucznym obciążeniu układu żarówką, przetwornica pracuje normalnie (napięcie w gałęzi głównej około 140V), jednak w momencie opukiwania elementów zasilacza a konkretnie diody D600 BZP693 C7V5, napięcie w gałęziach gwałtownie wzrasta w rezultacie czego uszkodzeniu ulegają różne elementy odbiornika (BU508 oraz TDA1170S). Pomiar omomierzem wylutowanej diody wykazał uszkodzenie elementu, dioda przerywała. Po wymianie uszkodzonej diody oraz układu scalonego odbiornik pracuje normalnie.

NEPTUN M745

Odbiornik nie chce się włączyć lub okresowo wyłącza się.

Przyczyną tej usterki okazały się ?zimne? luty przy wyprowadzeniach bazy i emitera tranzystora kluczującego przetwornicy napięcia T601 (moduł UMZ 2021). Po przylutowaniu wyprowadzeń tranzystora odbiornik pracuje poprawnie.

NEPTUN M745

Odbiornik pracuje, jednak praktycznie brak jest koloru czerwonego.

Dalsze badanie odbiornika z użyciem generatora sygnałowego (test kolorowych pasów) ujawniło, że nie tylko kolor czerwony lecz również zielony odtwarzane są nieprawidłowo ? prawidłowy jest tylko kolor niebieski. Po sprawdzeniu oscyloskopem okazało się, że brak jest sygnału R-Y na 8 nóżce układu scalonego U402 TDA4565, moduł UMD 2022. Natomiast na nóżce 1 tego układu sygnał R-Y był prawidłowy. Wymiana kondensatorów C430 i C431 100pF? dołączonych odpowiednio do nóżek 4 i 3 układu TDA4565 usunęła usterkę i obraz był prawidłowy.

NEPTUN M547

Po około 1?2 godz. Pracy znika obraz i dźwięk. Ekran staje się całkowicie czarny z jaśniejszym paskiem u góry ekranu, w głośnikach cisza.

Zdarza się, że nagle obraz i fonia wracają ?do normy?, po czym sytuacja powtarza się. Przyczyną tej usterki był pozornie sprawny tranzystor T921 BC238B na module UMM2002.

NEPTUN 501A

Odbiornik pracuje normalnie, ale w treści obrazu występują fioletowe pasy które czasami zmieniają swoje położenie i szerokość.

Pomiar oscyloskopem sygnałów sterujących kineskop po ciezadaniu na wejście odbiornika sygnału pasów kolorowych wykazują, że przebiegi są prawidłowe. Przyczyną tego stanu jest kineskop A56-611X. Ponieważ odbiornik ma 14 lat w kineskopie zaczyna odklejać się maska, która powoduje takie efekty na ekranie. Te same efekty można zaobserwować w kineskopach firmy VALVO A66-500X mających około 20 lat.

NEPTUN 546D

Odbiornik przechodzi ze stanu STANDBY do stanu pracy, ale na wyświetlaczu numeru programu nadal świeci się tylko jeden segment (tak jak w STANDBY).

Na ekranie widoczne jest białe tło zakłócone szumami (jak przy odłączonej antenie), a z głośnika słychać słaby szum. Przełączanie programów nie powoduje żadnych zmian na ekranie i wyświetlaczu. Objawy sugerowały uszkodzenie układu U903 UL1958-SAS580), jednak uszkodzenie polegało na braku napięcia +30v (było około 1,5v) zasilającego także układ U903. Napięcie to otrzymywane jest z układu UL1550 zasilanego poprzez połączone szeregowo rezystory R681 4k7/2W i R759 4k7/2W z napięcia +215V. Stwierdzono, że jeden z rezystorów miał przerwę , a drugi zwiększył rezystancje do około 10koM.

NEPTUN 150

W dolnej części ekranu widoczne ?duchy?.

Przyczyną tej usterki była przerwa w kondensatorze C306 33pF umieszczonym na module MV1004.

NEPTUN M547 BT

Po włączeniu odbiornika, ekran wygląda tak, jak gdyby odbiornik przełączył się do trybu AV. Po pewnym czasie odbiornik zaczyna pracować normalnie, po czym następuje ponownie opisane zjawisko. Przyczyna tego stanu było ?blokowanie? toru p. czx. W takim przypadku najlepiej wymienić tranzystory T913 i T912 BC238 na module UMM2002b oraz kondensator C110 22nF na module UMP1007?2.

NEPTUN M558

Odbiornik pracuje nieprawidłowo ? treść obrazu przesycona zielenią (zły balans), widoczne linie powrotów.

Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor R455 56k włączony w torze zielonym wzmacniacza wizji.

NEPTUN 505 (z modułem zdalnej regulacji firmy Proelco)

Po włączeniu przełącznikiem sieciowym, odbiornik uruchamia się samoczynnie (powinien przejść do stanu oczekiwania, jednak ekran jest ciemny.

Pomiar oscyloskopem przebiegów na wyprowadzeniach procesora sterującego PCA84C640 030 wykazał brak sygnałów analogowych. Uszkodzonym elementem okazał się procesor sterujący PCA84C640 030.

NEPTUN 471

Po włączeniu odbiornika, w głośniku słychać tylko trzaski.

Przyczyną usterki jest uszkodzenie wzmacniacza m.cz. U202 UL1480P. Po jego wymianie, trzaski ustały i powróciła fonia, jednak nadal słyszalne były jego chwilowe zaniki. Uszkodzonym okazał się też filtr FC201 FCM 6,5MHz.

NEPTUN M557

W przypadku wymiany uszkodzonego dekodera UMD2010 na inny dekoder PAL (np. dekoder WAGA) obserwujemy brak koloru, mimo że wstawiony dekoder jest dobry.

Przyczyna tego jest brak napięcia stałego +9V na nóżce 5 modułu dekodera. Napięcie to podawane jest na następny moduł i powoduje obecność koloru na ekranie. Aby po wymianie modułu był kolor, należy odlutować przewód od końcówki 1 modułu UMD2021 biegnący do modułu monitorowego. Koniec należy zaizolować.

NEPTUN M358

Odbiornik włącza się, fonia normalna, jednak ekran zaczyna świecić dopiero po około półgodzinnej pracy.

Uszkodzony był iskrownik I501.

NEPTUN 505

Odbiornik pracuje nieprawidłowo, z lewego boku widoczny jest czarny pas, zła identyfikacja koloru, obraz drga.

Uszkodzony był rezystor regulowany na module synchronizacji R256 10k.

NEPTUN M358A

Po wymianie uszkodzonego powielacza TPN31, ekran telewizora przez kilkadziesiąt sekund od włączenia pozostaje ciemny, a następnie rozjaśnia się maksymalnie, nie działa regulacja jaskrawości.

Pomiary wykazały, że gdy ekran jest ciemny, napięcia na katodach kineskopu są bliskie 215V, natomiast napięcia na wyjściach RGB układu scalonego U410 TDA3505 n.1, 3 i 5 są poniżej 2V. Napięcie na nóżce 26 (wejście sprzężenia zwrotnego automatycznej regulacji bieli) jest bliskie zeru. Po nagłym rozjaśnieniu się ekranu, napięcia na wyjściach RGB U401 wzrastają do około 7V, a na katodach kineskopu spadają do ok. 50v. Badanie oscyloskopem wykazało  zniekształcenie impulsu S.C., polegające głównie na braku części o największej amplitudzie i czasie trwania 4ms. Przyczyną było uszkodzenie układu scalonego U251 A255D (TDA2593).

NEPTUN 546

Ekran jasny, brak treści obrazu. Świeci tylko jeden segment wyświetlacza i odbiornik nie reaguje na zmianę programów.

Pomiary napięć wykazały brak napięcia 30V dochodzącego do modułu UMC2010. Uszkodzeniu uległy elementy na płycie głównej: R681 6,8k/2W oraz stabilizator U750 UL1550L.

NEPTUN 515

Treść obrazu bardzo jasna, widoczne są powroty.

Przy próbie regulacji siatki drugiej na ekranie obserwujemy jedynie minimalne zmiany jasności. Uszkodzony okazał się rezystor R662 470k.

NEPTUN 505

Odbiornik włącza się, fonia prawidłowa, ale ekran nie świeci.

Badanie wykazało uszkodzenie  bezpiecznika BZ650 T630mA w gałęzi +138V. Po wymianie bezpiecznika słychać próbkowanie. Pomiar elementów wykazał uszkodzenie tranzystora T651 BU208A.

NEPTUN 653

U góry ekranu widoczne linie powrotów.

Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C801 2,2mF/63V.

NEPTUN 745B

Odbiornik nie pamięta nastaw, nieprawidłowe działanie klawiatury lokalnej.

Stwierdzono uszkodzenie układu scalonego MDA2061. Po jego wymianie zaszła konieczność ustawienia opcji, lecz było to niemożliwe z uwagi na nie wyświetlanie części segmentów wyświetlacza. Przyczyną uszkodzenia były przerwy druku na płytce pod wlutowanym wyświetlaczem (druk wykonany tandetnie). Aby wyeliminować z obwodu płytkę, połączono bezpośrednio krótkimi przewodami wyprowadzenia wyświetlacza z gniazdem G151 na module UBC2060. Widok połączeń na rysunku 3/99.

NEPTUN M541A

Wyświetlacz nie świeci.

Telewizor nie odbiera żadnego programu. Pomiary woltomierzem wykazały brak napięcia przestrajania głowicy. Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor R681 6k8.

NEPTUN M541B (z modułem zdalnego sterowania)

Odbiornik trudno było dostroić do wyższych kanałów (powyżej 9 na VHF i 30 na UHF). Stwierdzono, że napięcie warikapowe na wejściu głowicy UMG1010 wyp. 4 zmienia się w czasie (na ogół spada), co powoduje, po przekroczeniu zakresu trzymania ARCz odstrojenie uniemożliwiające odbiór. Po sprawdzeniu znaleziono uszkodzone kondensatory (duża upływność) C27 i C32 150pF oraz diodę warikapową wykazującą oporność kilkunastu kiloomów w kierunku zaporowym D4 BB505.

Należy zauważyć, że takie uszkodzenia w głowicy typu UMG1010 zdarzają się dość często, zwłaszcza jesienią, gdy wzrasta wilgotność powietrza. Kondensatory ceramiczne stosowane w tych głowicach są ?higroskopijne?, zwłaszcza C27, C32, C37 i C54 w torze VHF. Uszkodzenia głowicy kwalifikują ją w zasadzie do wymiany, może to być dobra okazja do zwiększenia liczby odbieranych kanałów po wymianie na głowicę o rozszerzonych zakresach. Gdy nie ma takiej potrzeby możemy próbować naprawy, oczywiście przestrzegając pewnych reguł. Jeżeli zastosujemy kondensatory o tolerancji 5% (litera J) oraz nie będziemy dotykać cewek, to nie nastąpi zauważalne pogorszenie odbioru.

Do poszukiwań należy użyć zasilacza o napięciu 15-20V i podłączyć do głowicy: plus na n.4, minus na n.2, 7, 10 lub 11 (masa). Dokonując pomiaru spadku napięcia na rezystorach R18, R24, R27, R30 (47koM) oraz R1, R8, R14 (33k) ustalamy element z upływnością. Należy sprawdzić też kondensatory blokujące C3, C9, C19 i C23 (1n) posługując się zaimprowizowanym ?omomierzem? złożonym z woltomierza i zasilacza gdyż upływność tych kondensatorów ujawnia się dopiero przy wyższych napięciach (15-20V).

NEPTUN M750T

Okresowe zakłócenia synchronizacji obrazu.

W tych momentach na wejściu modułu synchronizacji UMS-2001 giną impulsy synchronizacji. Po prześledzeniu drogi przebiegu tych impulsów (sygnał video do modułu dekodera teletekstu UMT-2010 i impulsów synchronizacji z układu scalonego U1001-SAA5231 stwierdzono, że przyczyną jest złe lutowanie kondensatora C1018 2,2mF/16V w module teletekstu.

NEPTUN 515

Brak odchylania poziomego.

Przyczyną tego stanu jest przebity kondensator impulsowy 470nF/250V w układzie korekcji zniekształceń obrazu.

NEPTUN 547BT

Regulacje liniowe z pilota działają normalnie, natomiast naciśnięcie klawisza [REG] na klawiaturze lokalnej choć powoduje wyświetlenie symbolu funkcji i linijki regulacyjnej, nie pozwala jednak regulować wybranej funkcji.

Każda próba naciśnięcia klawisza [->] lub [<-] skutkuje przełączeniem się odbiornika na pusty kanał (zanik obrazu i szumy), przez moment jest wyświetlana linijka regulacyjna ale regulacje nie działają. Przyczyną uszkodzenia jest pęknięta ścieżka prowadząca do n.19 mikroprocesora PCA84C640P/030.

NEPTUN 546

Obraz pulsuje (brak możliwości ustabilizowania obrazu.

Uszkodzony był stabilizator UL1550.

NEPTUN 745

Brak wizji (ciemny ekran, brak w.n.), przepalony bezpiecznik.

Po wymianie bezpiecznika pojawia się obraz, ale jest za wąski. Sprawdzono elementy w stopniu mocy linii i stwierdzono uszkodzenie diody D652.

NEPTUN M515

Brak wizji ? uszkadza się R651 oraz T650.

Po pomiarach stwierdzono uszkodzenie R651 22W oraz zwarcie T650 BD139. Po wymianie tych elementów odbiornik pracuje prawidłowo. Po kilkakrotnym włączeniu i wyłączeniu odbiornika następuje ponowne uszkodzenie wymienionych elementów. Elementem odpowiedzialnym za taki stan rzeczy okazał się uszkodzony (rozwarty) rezystor R705 120W w obwodzie stabilizatora 12V. Należy dodać, że rezystor ten jest sprytnie ukryty za górną częścią ramki metalowego chassis i jest znacznie oddalony od układu wspomnianego stabilizatora.

NEPTUN 471/671

Czarno-białe, dość kontrastowe kropeczki rozsiane po całym ekranie.

W czasie wyjmowania lub wkładania chassis nasilenie tych zakłóceń ulega zmianie, zależy również od numeru kanału. Elementem powodującym te uporczywe zakłócenia jest dioda Zenera D975 BZP683 C33 pracująca w obwodzie regulacji jaskrawości. W celu wyeliminowania tych zakłóceń wystarczy równolegle do tej diody dolutować kondensator o pojemności około 47n.

NEPTUN M515

Brak wizji i fonii przepalony bezpiecznik 1,6A.

Stwierdzono uszkodzenie T601 BU326A oraz tranzystorów T602 BD136 i T603 Bd135, na module zasilacza UMZ2012. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik rozpoczął normalną pracę, jednak na treści obrazu (szczególnie przy słabym sygnale antenowym) występowały zakłócenia w postaci drobnych kropek, układających się w kształt podobny do dużych płaskich liter ?S?. Ponieważ zwykle takie zakłócenia pochodzą  z niesprawnego zasilacza impulsowego należało sprawdzić dokładnie jego elementy. Stwierdzono, że wadliwym elementem był kondensator C609 2,4nF/1600V (całkowity brak pojemności).

NEPTUN 257

Odbiornik nie włącza się.

Pomiary wykazują obecność napięcia na kondensatorze C705 około 310V, jednak przetwornica nie pracuje. Na wyprowadzeniu 8 modułu UMZ2012 napięcie wynosi około +120V (prawidłowe to +250V) względem  ?-? kondensatora C705. Uszkodzona jest dioda D700 BYP401/800 w układzie startowym przetwornicy.

NEPTUN 547

Po włączeniu odbiornik nie przechodzi w stan czuwania.

Na n.3 gniazda G803 modułu zasilacza UMN2010-2 napięcie wynosi około +0.5V a powinno być +5V. Przyczyną tego stanu jest uszkodzona dioda Zenera D806 BZP683 3V3. Po wymianie uszkodzonego elementu należy ustawić napięcie +5V.

NEPTUN M557B

Zniekształcenia poduszkowe.

Na końcowym tranzystorze regulacyjnym T657 BF459 występowały zmiany napięć w czasie próby regulacji zarówno szerokości jak i korekcji zniekształceń, co sugeruje usterkę w innym miejscu niż układ korekcji. Uszkodzony był transduktor TR625 TR15.

NEPTUN M547T

Niecałkowite wyłączenie w stanie czuwania.

Spalony przekaźnik.

NEPTUN 505

Ciemny ekran, w głośniku słychać szum.

Napięcie na bezpieczniku BZ650 wynosi zaledwie około 55V oraz grzeje się rezystor R625 12W/8W i tranzystor T651 BU208A. Po wyjęciu bezpiecznika R652 i T651 nie grzeją się. Pomiary  tranzystora T651, kondensatora C654 9,1nF i diody D650 BY255 nie wykazywały ich uszkodzenia. Dopiero podstawienie innej diody BY255 spowodowało pojawienie się obrazu. Obraz był zniekształcony i poszarpany. Uszkodzony transformator korekcji TR652 Tr15. Po wymianie szarpanie obrazu ustało ale zniekształcenia poduszkowe pozostały. Uszkodzony rezystor na module korekcji R678 22W.0,5W.

NEPTUN M750T

Nadmiar koloru czerwonego, widoczne powroty, ale chwilami kolory prawidłowe.

Rezystor R470 18k/1W mierzony miernikiem miał wartość około 1M.

NEPTUN M541

Co jakiś czas następują zaniki obrazu (ciemny ekran).

Zaniki obrazu są spowodowane brakiem wysokiego napięcia. Przyczyną tego jest niepewne działanie tranzystora linii BU208A.

NEPTUN M341

Odstraja się od wybranej stacji.

Po około 1 godzinie pracy następuje odstrajanie, w zlokalizowaniu pomogło ogrzewanie suszarką. Uszkodzony tranzystor T831 BC414 na module sterowania UMR-2005-5.

Porównywarka cen sprzętu RTV