Naprawa i serwis telewizorów PHILIPS

PHILIPS 21GR1260/58R

Po włączeniu odbiornika do sieci nie ma żadnej reakcji.

Przetwornica nie pracuje, przepalony bezpiecznik 1600T2A, tranzystor BUK444 ma zwarcie. Po wymianie bezpiecznika i tranzystora w przetwornicy nic się nie dzieje. W dalszym ciągu brak napięcia 95V po stronie wtórnej przetwornicy. Sprawdziłem czy nie ma zwarcia na końcowym stopniu odchylania poziomego i okazało się, że tranzystor kluczujący 7528 (2SC3795B) jest uszkodzony ? ma zwarcie. Po wymianie tranzystora na inny i włączeniu odbiornika do sieci, słychać fonię, a po chwili pojawił się obraz na ekranie, ale taki jakby generator linii miał częstotliwość o połowę mniejszą (obraz na ekranie przedzielony na pół i widoczne linie poziome).

Taka sytuacja trwa parę sekund i po chwili pojawia się wizja i fonia. Tranzystor kluczujący bardzo się grzeje i obraz na ekranie zaczyna się zwężać. Po wyłączeniu odbiornika sprawdziłem blok odchylania poziomego i okazało się, że przyczyną tych wszystkich uszkodzeń była dioda BAT85 6521 w układzie przedwzmacniacza stopnia końcowego linii. Po wymianie diody odbiornik pracuje prawidłowo.

Jeszcze dwie drobne uwagi. Po pierwsze ? tranzystor BUK444, który nie zawsze jest dostępny w   sklepach, z powodzeniem można zastąpić tranzystorem BUZ74A. Po drugie ? przetwornica nie wystartuje do normalnej pracy jeżeli blok odchylania poziomego jest niesprawny.

PHILIPS LEONARDO 1512

Odbiornik pracuje, jednak po wyłączeniu przełącznikiem sieciowym rozprogramowuje się.

W modelu LEONARDO 1512 zastosowano procesor sterujący TMP47C432AP-8188. Układ ten wyposażony jest w wewnętrzną pamięć typu RAM w której przechowywane są informacje o nastawach. Do podtrzymania zawartości pamięci stosuje się akumulator niklowo ? kadmowy o napięciu 2,4V. W opisanym przypadku uszkodzony akumulator 1901 2,4v (pomiar akumulatora wykazał zwarcie).

PHILIPS Mediator 5362/06

Po włączeniu odbiornika do sieci nic się nie dzieje.

Uszkodzona przetwornica brak napięci głównego. Uszkodzeniu uległy następujące części przetwornicy: sterownik przetwornicy TEA 1039, tranzystory 2SC337-6881, 2SC338?6676, kondensator 4,7mF/50V, tranzystor kluczujący BUT11. Przyczyną tych uszkodzeń był pozystor typ2322?662?98009. Część pozystora była pęknięta i iskrzenie pozystora było słychać jako trzaski. W tym typie telewizora pracuje przetwornica zmienno częstotliwościowa i iskrzenia w jej obwodzie modą powodować takie uszkodzenia. Po wymianie uszkodzonych części napięcie główne po stronie wtórnej przetwornicy pulsuje. Przyczyną pulsowania był wadliwy kondensator 100pF wpięty do nóżki 5 TEA 1039. Po wymianie kondensatora przetwornica pracuje normalnie.

PHILIPS chassis ZB059303 017016

Odbiornik pracuje, jednak nie zapamiętuje programów.

W trakcie strojenia telewizor wyszukuje programy, napięcie warikapowe zmienia się do momentu odnalezienia kanału, jednak w momencie zapamiętywania wyszukanego programu napięcie przestrajające wzrasta do 30V, a następnie spada do zera. W opisanym przypadku za ten stan odpowiedzialny okazał się układ scalony pamięci EEPROM 7785 24C02 współpracujący z procesorem 7700 TMP47C434N 3142. Po wymianie pamięci i zaprogramowaniu odbiornik pracuje prawidłowo.

PHILIPS V 6821

Po przełączeniu do stanu pracy wyświetlacz ?świeci? prawidłowo, jednak ekran odbiornika pozostaje czarny i brak jest fonii. Po zwiększeniu jasności i głośności (nadajnikiem zdalnego sterowania) na ekranie pojawia się śnieg, a z głośników słychać szum. Dostrojenie odbiornika do odbieranych stacji TV, a także zwiększenie nasycenia koloru i kontrastu powoduje, że otrzymujemy prawidłowy obraz i dźwięk. Jednak, gdy odbiornik przełączymy do stanu STANDBY i ponownie do stanu pracy usterka powtarza się? czarny obraz, brak dźwięku. Przyczyną tego stanu jest uszkodzona bateria podtrzymująca pamięć odbiornika. Po jej wymianie i ponownym zaprogramowaniu wszystkich parametrów obrazu i dźwięku odbiornik pracuje prawidłowo.

PHILIPS 28 GR 5736/10 chassis G110 ?2

Widoczny czarny pas w dolnej części ekranu, zachwiana liniowość pionowa obrazu (w górnej części obraz rozszerzony, a w dolnej wyraźnie zawężony).

Położenie informacji OSD na ekranie prawidłowe. W czasie ?rozgrzewania? szerokość dolnego pasa zmniejsza się i następuje wyraźna poprawa liniowości. Uszkodzeniu uległ kondensator 2506 470mF/35V. Po jego wymianie usterka ustępuje.

PHILIPS 21NK, 2460, 21MK i 2760

Po włączeniu odbiornika do stanu pracy, brak wizji i fonii natomiast w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony jest komunikat ?F2?.

Ponadto pulsuje dioda LED w bloku regulacji. Procesor i układy związane z blokiem regulacji nie wykazują uszkodzeń, Po wyjęciu modułu telegazety i ponownym włączeniu, odbiornik pracuje normalnie. Napięcia zasilające moduł telegazety: +12V ? prawidłowe, +9V?około +4,5V. Przyczyną omawianego uszkodzenia była utrata pojemności kondensatora 100mF/16V filtrującego napięcie +9V.

PHILIPS 21 CN 4462/56R

W czasie włączania odbiornika następuje chwilowe rozbłyśnięcie środkowej części ekranu, po czym ekran staje się ciemny. Po zwiększeniu napięcia Us2 pojawia się cienka pozioma linia. Przyczyną tej usterki okazały się rezystory R3716 47oM, R3714 47oM, oraz R3705 390oM.

PHILIPS 21PT 165 A/42P

Odbiornik nie chce się włączyć.

Badanie wykazało, że uszkodzony jest trafopowielacz. W przypadku braku oryginału możemy zastosować zamiennik?HR7488.

PHILIPS 14GR 1260

Objawy uszkodzenia: przetwornica pracuje tylko w stanie czuwania, nie ma impulsów sterujących linię (końcówka 36 TDA8305) oraz ramkę (końcówka 3 TDA8305).

Dołączenie napięcia +12V z zewnętrznego zasilacza na końcówkę 7 TDA8305 powoduje co prawda pojawienie się przebiegów o częstotliwości linii na końcówce 23 i ramki na końcówce 2, ale na końcówkach 3 i 26 przebiegi sterujące nadal nie występują, a napięcia stałe są równe zero. Dalsze pomiary w obrębie układu scalonego TDA8305 wykazały brak napięcia na tranzystorach 7521 BC368 i 7523 BC337. Przyczyną tego była przerwa dławika 5524 1,5mH- rysunek 6/98.

PHILIPS 14GR 1260

Objaw uszkodzenia: brak treści wizyjnej (ekran świeci),widać powroty na ekranie.

Sprawdzenie oscyloskopem wykazało brak impulsu S.C. (sandcastle) na nóżce 27 TDA8305. Pomiary omomierzem wykazały zwarcie do masy w tym miejscu. Sprawdzając kolejno elementy dołączone do tej nóżki stwierdzono zwarcie diody Zenera 2626 BZX79/B12. Impuls S.C. podawany jest z tej diody przez 1N4148 na wyprowadzenie 7 TDA3565.

UWAGA: Podobne objawy występują przy uszkodzeniu układu scalonego TDA8305 lub TDA3952A (transkoder SECAM).

PHILIPS 14GR 1227

Objaw uszkodzenia: nie można dostroić odbiornika do żadnej stacji, mimo obecności szumu na ekranie i zielonej linii strojenia pojawiającej się na wszystkich zakresach.

Pomiary napięć stałych wykazały zaniżoną wartość +12 (z12V zmalało do 7V). Sprawdzając elementy gałęzi zasilania stwierdzono wzrost rezystancji rezystora 3004 z10oM do około 300oM.

PHILIPS 14GR 1227

Objaw uszkodzenia: odbiornik nie działa, nie pracuje przetwornica, pomiaru omomierzem nie wykazały zwarć na wyjściu. Natomiast sprawdzanie poszczególnych elementów przetwornicy wykazało uszkodzenie 9zwarcie0 diody Zenera 6613 BZX79C15.

UWAGA: Spotyka się również uszkodzenie diody Zenera 6610 BZX79C10 lub tranzystora mocy BUK444 (zwarciu tranzystora towarzyszą przerwy rezystorów 3616- 1oM, 3660- 1om, co również unieruchamia przetwornicę. Zamiast BUK444 można spotkać w odbiorniku tranzystor IRF822FI.

PHILIPS chassis GR1?AX

Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica napięcia.

Pomiar omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenie diody Zenera 6613C15.

PHILIPS K?40

W czasie pracy OTV nagle znika obraz i dźwięk.

W zaciemnionym pomieszczeniu widać przeskok iskry na kondensatorze 2161 680pF/2kV.

PHILIPS 21 CE 1550/08B

Brak odchylania pionowego.

Przyczyną tej usterki okazał się uszkodzony rezystor R3623 8,2oM. Po wymianie rezystora pojawia się obraz, lecz po chwili blednie. Pomiar napięć na wyprowadzeniach układu TDA3561A wykazuje brak napięcia n 7 nóżce układu. Powodem tego stanu okazał się wadliwy kondensator C3639 33nF/100V dołączony do nóżki 7 trafopowielacza. Inną usterką z jaką spotkałem się w tym typie odbiornika była utrata danych wpisanych do pamięci odbiornika (po jego włączeniu). Przyczyną usterki był uszkodzony akumulatorek 1901 2,4V podtrzymujący pamięć.

PHILIPS 21CN4462

Uszkodzenie odchylania pionowego: po pewnym  czasie (czasem od razu po włączeniu) pojawia się pionowy pasek w środku ekranu.

Objaw sugeruje uszkodzenie typu zimny lut. W tym odbiorniku generator odchylania pionowego zawarty jest w układzie TDA 8305. Końcówka mocy jest zbudowana na tranzystorach 2*BD941F. Stopień końcowy zasilany jest napięciem +95V (to samo napięcie zasila stopień końcowy linii). Tym samym układ przystosowany jest do współpracy z cewkami o dużej indukcyjności: obie cewki V połączone szeregowo (częsciej spotyka się cewki połączone równolegle). Zrywaniu odchylania pionowego towarzyszyło bardzo silne grzanie tranzystorów 7710 i 7714 ? BD941F (nie wiadomo którego, gdyż są umieszczone na tym samym radiatorze). Bardzo silnie grzały się rezystory 3731 10oM, 3715 15oM, 3714 47oM i 3716 47om. Równocześnie napięcie zasilające końcówkę mocy siadało w tych momentach do wartości około 80v, co potwierdzało duży pobór prądu z tego źródła. Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor 7710. Pomiary tego tranzystora w układzie, jak również wylutowanego wykazywały, że jest dobry.

PHILIPS GOYA 888 (chassis K?12)

Okresowo zmniejszała się wysokość obrazu, nawet do pasa szerokości kilku centymetrów.

Przyczyną był kondensator C337 68mF.16V w module odchylania pionowego U590.

PHILIPS PHILETTA 2016

Odbiornik włącza się i działa prawidłowo kilka minut, po czym ekran zaczyna powoli gasnąć.

W opisywanym przypadku za ten stan odpowiedzialny okazał się zimny lut na nóżce 2 splita T564 (napięcie żarzenia).

PHILIPS 21PT166B/58P

Zasilacz nie startuje, pulsuje dioda STANDBY.

Uszkodzony tranzystor kluczujący linii BU1508DX oraz transformator linii    1352?5003   . Ten ostatni ,trudno dostępny, zastąpiłem transformatorem AFS?278. Konieczne są drobne przeróbki układu. Po pierwsze należy uzyskać prawidłową wartość napięcia zasilającego układ odchylania pionowego. Wymagane jest napięcie 28V, a wymieniony transformator daje z n. 6 tylko 22V. Konieczne jest dowinięcie 7 zwojów na rdzeniu transformatora AFS?278. Dodatkowe uzwojenie włączono szeregowo (ważny kierunek nawinięcia) przed bezpiecznikiem 3449. Zbyt duża szerokość obrazu zmniejszono dołączając równolegle kondensator KMB470nF.250V do kondensatora 9474 w układzie cewek odchylających.

PHILIPS chassis 2A

Jeżeli zetkniemy się z jednym z modeli, w których doszło do zwarcia złącza kolektor?baza tranzystora kluczującego przetwornicy typu BUT11, nie zapominajmy o sprawdzeniu (pod kątem wystąpienia przerwy) dławika L5687, włączonego w szereg z obwodem bazy tranzystora.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia dławika, zasilacz będzie pracował niemniej nie będzie stabilizacji. W takim przypadku, po obciążeniu zasilacza sztucznym obciążeniem, nastąpi nadmierny wzrost wartości napięcia 140V.

PHILIPS 28GR5736/10B chassis G110-2

Obraz przesunięty w lewą stronę, widoczne zniekształcenia E-W.

Uszkodzeniu uległ potencjometr 3525 10k liniowy 0,1W.

PHILIPS 10CX1120

Defekt odbiornika objawiał się niepoprawnie funkcjonującym odchylaniem pionowym, obraz ulegał symetrycznemu zawężeniu aż do całkowitego zaniku odchylania.

Przyczyną był wadliwy kondensator ceramiczny C582, dołączony do nóżki 20 układu TDA1770.

PHILIPS chassis KT4/K40

W dwóch odbiornikach spotkano się ze zniekształceniami poduszkowymi, które jak się okazało, powodowane były przez uszkodzone dławiki L5170, znajdujące się w układzie modulatora.

Jeżeli po wymianie na nowe, okaże się iż obraz jest ciągle daleki od ideału, należy w szereg z dławikiem włączyć rezystor o wartości 120oM.

PHILIPS chassis G90AE

Usterka polegała na zmniejszaniu wysokości obrazu i jego wygięciu w górnej części ekranu.

Przyczyną był wzrost wartości rezystora R3508 od nominalnej wynoszącej 24k do 70k.

PHILIPS chassis CP110

W odbiornikach tych dochodzi do uszkadzania przetwornicy i to w czasie, gdy znajdują się one w stanie STANDBY.

W celu rozwiązania powyższego problemu przewidziano modyfikację. Polega ona na zmianie wartości pojemności kondensatora C2661 z 1500mF do 2200mF oraz usunięciu kondensatora C2657 (o ile jest zamontowany). Następnie należy usunąć uszkodzone elementy. Należą do nich zwykle: mostek prostowniczy, tranzystory BUT11AF oraz BC337 w układzie kluczowania, układ sterujący kluczowaniem TEA1039 oraz bezpiecznik. Po wymianie elementów ,po kilku minutach pracy uległy uszkodzeniu ponownie wyżej wymienione elementy. Przyczyną uszkodzenia była zmiana (wzrost) wartości rezystancji R3658 i R3659 (powinny one wynosić odpowiednio 120oM i 100oM). Rezystory te znajdują się w obwodzie bazy tranzystora kluczującego.

PHILIPS chassis ANUBIS A

Przy załączaniu przepala się bezpiecznik sieciowy.

Stwierdzono uszkodzenie tranzystora BUT11AF, który okazał się zwarty. Intuicja podpowiadała, iż należy spodziewać się dalszych problemów. Po konsultacji z serwisem PHILIPSA zalecono użycie do skutecznej naprawy zestawu serwisowego o oznaczeniu 4822?310?20491.

PHILIPS chassis CP110

Na wyświetlaczu pojawia się informacja ?F1?, odbiornik nie pracuje.

Komunikat taki oznacza brak zasilania +12V, w tym jednak przypadku zasilacz znajdował się w stanie standby. Działo się tak dlatego, że choć procesor realizował proces załączania, tranzystor Q7739 znajdujący się w obwodzie standby nie uruchamiał układu.

PHILIPS chassis CP90

Brak odchylania pionowego wskutek przerwy w rezystorze R3623 8,2oM.

Rezystor ten pełni rolę ogranicznika prądowego w linii napięcia zasilania 163V i podaje napięcie do stopnia wyjściowego wzmacniaczy RGB oraz polaryzuje układ bazy tranzystora odchylania ramki (górny półobraz).W drugim odbiorniku brak było kontrastu w wyniku uszkodzenia rezystora R3944 5k.

PHILIPS chassis K35

Nieprawidłowe działanie odbiornika przejawiało się zniekształceniami geometrii obrazu E-W.

Powodem występowania usterki była przerwa rezystora 5oM, dołączonego do kolektora tranzystora TS490. Rezystor nie posiada oznaczenia schematowego, a na mozaice obwodu drukowanego oznaczony jest jako połączenie przewodowe. Jego odnalezienie jest jednak bardzo łatwe, gdyż montowany jest on na długich wyprowadzeniach, dobrze widocznych na płycie odbiornika.

PHILIPS chassis GR1-AX

Brak fonii i rastra obrazu.

Napięcie zasilające stopień końcowy odchylania linii 95V jest prawidłowe, lecz stopień nie pracował wskutek braku wysterowania. Spowodowane to było brakiem zasilania stopnia sterującego odchylaniem linii, do którego doszło w następstwie wystąpienia przerwy wewnętrznej w dławiku L5524.

PHILIPS chassis 2A

W odbiorniku dochodziło do zaniku napięć zasilających.

Przyczyna uszkodzenia tkwiła w wadliwie działającym mikrokontrolerze MAB8441, znajdującym się w panelu sterowania.

PHILIPS 21PT166B/58P

Po włączeniu odbiornika dioda STANDBY pulsuje, brak obrazu i dźwięku ? odbiornik nie daje się włączyć.

Uszkodzeniu uległ trafopowielacz (można wstawić HR7839). Uszkodzeniu uległy także elementy tranzystor 7275 BF422 na płytce kineskopu, rezystor 3254 i dioda 6278, rezystor 3470 8,2W. Po wymianie tych elementów odbiornik startował tylko na ułamek sekundy. Okazało się, że uszkodzeniu uległ także układ scalony 7015 TDA8361E.

PHILIPS 21GR1260/58R

Po włączeniu odbiornika do sieci słychać próbkowanie przetwornicy.

Uszkodzone były elementy na module kineskopu, tranzystor Q72755 ?BF422, rezystor R3254 100W, oraz przebita dioda D6278 1N4148.

PHILIPS chassis CP90

Ekran odbiornika przedzielony był przez jasno świecącą, poziomą linię, przebiegającą dokładnie przez środek ekranu.

Było to o tyle dziwne, że zwykle w takich przypadkach ekran powinien być wygaszony. W tym jednak przypadku przyczyna usterki leżała w uszkodzonym rezystorze bezpiecznikowym R3623 8,2W, znajdującym się w gałęzi zasilania 163V. Rezystor ten podaje napięcie zasilające do stopnia wyjściowego wzmacniaczy RGB oraz jednocześnie do układu polaryzacji stopnia wyjściowego układu odchylania pionowego.

PHILIPS chassis G110

Obraz ma wysokość około 15 cm I jest zawinięty od góry I od dołu, a także zawężony.

Pomiar napięcia zasilającego stopień końcowy odchylania pionowego daje wynik około +18V, a powinno być +32V.Sprawdzenie tranzystorów w stopniu ramki nic nie daje, gdyż są one sprawne. Po wylutowaniu bezpiecznika 1534 T315mA w układzie korekcji zniekształceń obrazu okazuje się, że teraz napięcie zasilającego układ odchylania pionowego wynosi +38V. Uszkodzenie jest więc w układzie korekcji. Uszkodzeniu uległy: dioda 6547 BYW958 oraz tranzystor 7533 2SA1359.

PHILIPS chassis L6.1, L6.2, L6.3

W Se10/00 zamieszczono odpowiedź na pytanie czytelnika dotyczące uszkadzania się tranzystora linii po wyłączeniu odbiornika z chassis L6.1 do trybu standby.

Dokładnie na temat opisanego uszkodzenia ukazała się informacja  od firmy Philips, w której zalecono wymianę tranzystora poz. 7421 na tranzystor BC368-25, oraz wymianę diody zenera D6108 z 6,8V na 7,5V. Powyższa informacja dotyczy wszystkich odbiorników z chassis L6,1 L6.2 L6.3.

PHILIPS 25 PT4423/58 chassis L6.2

Odbiornik wyłącza się po kilku lub kilkunastu sekundach, gaśnie na chwilę czerwona dioda standby

I odbiornik przestaje już reagować zarówno na sygnały z pilota, jak I z klawiatury lokalnej. Odbiornik ten posiada pamięć uszxkodzeń i gdy w końcu (krótki czas działania odbiornika) udało się odczytać okazało się, że występuje uszkodzenie o kodzie 4, które niestety nie było opisane w serwisówce. Przyczyną całej usterki był tranzystor 7505 typu BC337-25 zasilający procesor 7600.

PHILIPS chassis 2A

O: Odbiornik nie wyłącza się do stanu standby, natomiast dioda LED sygnalizująca stan oczekiwania świeci.

N: sprawdzić i ewentualnie wymienić następujące elementy: R3730 160W, D6730 BAV21, T6727 tyrystor BT151/500R.

O: Niestabilne położenie obrazu w pionie po włączeniu zimnego odbiornika.

N: wymienić kondensator 1m w pozycji C2550.

O: Przepalony bezpiecznik 1651.

N: Uszkodzona dioda D6664 BYD33J oraz kondensator C2664 1.5n/1kV.

O: Głośne odgłosy pracy przetwornicy w stanie standby.

N: Sprawdzić i ewentualnie wymienić następujące elementy: C2690 1m/100V (niepolaryzowany), R3689 29W (pin 8 transformatora STM), D6689 1N4148.

O: Brak odchylania pionowego.

N: Uszkodzony układ IC7570 TDA3654Q, wymienić również C2571 100m/25V, C2565 380pF/100V.

O: Obraz niewyraźny, kontrast zbyt mały.

N: Sprawdzić i ewentualnie wymienić rezystor R3291 15k oraz diodę D6493 BZX79/C12.

O: Odbiornik nie włącza się.

N: Sprawdzić / wymienić kondensatory C2670 68n/63V oraz C2681 6,8m.

PHILIPS 21CN4460

Całkowity brak działania, brak możliwości włączenia również z pilota.

Uszkodzony tyrystor (zwarty) 6160.

PHILIPS 21PT1532/58

Odbiornik nie działa, słychać ciche brzęczenie przetwornicy.

Pomiary omomierzem nie wykazały zwarć po stronie wtórnej przetwornicy ani w zasilaczu układu linii (nieizolowany od sieci). Stwierdzono natomiast upływność złącza B-E tranzystora T7505 BC548B.

PHILIPS 32PW9763

Brak fonii.

Uszkodzenie w zasilaczu modułu audio (panel AB). Sprawdzić i ewentualnie wymienić następujące pozycje: 7302 tranzystor BU508AF, 3300 rezystor 6,8W-5%/5W. Dodatkowo należy zmienić wartości pojemności 2302 z 150p na 220p.

PHILIPS chassis L7.2E: 21PT4204/00, 21PT4305/00, 21PT4404/00, 52TA4315/03

Trzaski lub w innych przypadkach brak fonii podczas wykonywania funkcji autosearch i odbiorze programów stereofonicznych FM (A2).

Pozytywne rezultaty daje wymiana procesora fonii MSP3400 IC702 na wersję MSP3410D.

PHILIPS 25MN1550 chassis GR2.1

Pomijanie niektórych stacji podczas wykonywania procedury autosearch.

Problem niewykrywania aktywnych kanałów szczególnie dotyczy odbiorników, do których sygnał antenowy doprowadzony jest przez magnetowid lub tuner satelitarny. W celu zaradzenia temu zjawisku należy w pozycję C2707 zamontować kondensator o pojemności 1m. W niektórych odbiornikach w tym miejscu zamontowany jest kondensator 10nF, natomiast w innych go brak. Oznaczenia C2707 należy szukać na głównej płycie obok przycisku INSTALL.

PHILIPS 32PW9713, 32PW9763 chassis MD2.21E

Niestabilny obraz teletekstu w opcji DUAL-SCREEN.

Zmienić wartość pojemności w pozycji schematowej 2478 na 27pF ? 2% – 100V. Kondensator należy zamontować jednym wyprowadzeniem do ?-? C2459, drugim do wspólnego punktu elementów C2478 i L5465.

PHILIPS 21PT1532/58

Po włączeniu słychać tylko krótki pisk przetwornicy, a następnie odbiornik zachowuje się jak martwy.

Uszkodzony był kondensator (pęknięty) 2423 680pF/1000V.

PHILIPS chassis L6.1

Telewizor samoczynnie wyłącza się.

Czasami nie startuje po włączeniu. Uszkodzony tranzystor 7505 stabilizujący +5V BC238 ? lepiej zastąpić go BC337.

PHILIPS chassis L7.2A (NICAM)

Zniekształcenia dźwięku (trzaski) podczas odbioru audycji z fonią NICAM.

Rozwiązaniem powyższego problemu jest zmiana wartości dwóch kondensatorów na module NICAM na pozycjach 2225 oraz 2226 z 10pF na 1.5pF.

PHILIPS chassis 2A z modułem CITAC

Obniżone napięcie zasilania linii: 120V zamiast 140V, diody standby i EXT świecą.

Zwarta dioda D6663 1N5062 oraz uszkodzony układ IC7830 MAB8441P/001.

Odbiornik nie przestraja się, wyświetlacz pokazuje poprawny numer kanału.

Podczas strojenia napięcie warikapowe pozostaje stałe 33V. Uszkodzeniu uległ rezystor R3740 5W6 na module CITAC.

PHILIPS 21PT4403 chassis L6.2

Brak odchylania, zanik napięcia 25V na module 110.

Powodem zaniku jednego z napięć zasilania 25V jest uszkodzenie diody D6907, typ BYV27-400 lub BYD33G.

PHILIPS chassis L6.2 w wersji zteletekstem

Brak odbioru teletekstu jeśli odbiornik włączony był do pracy z trybu standby.

Zbyt duża tolerancja elementów w obwodzie dekodera teletekstu (mikrokontroler IC7600). Sprawdzić i ewentualnie wymienić: C2604 100nF-20%-25V, C2606 100nF-20%-25V, R3633 27k-5%-0.1W,

Przypadkowe zawieszanie się odbiornika.

Tranzystor na pozycji schematowej T7505 (linia zasilania +55V) wymienić na egzemplarz z grupy o większym wzmocnieniu np. BC337-40. Sprawdzić wartość rezystora R3500, powinien mieć wartość 470W.

PHILIPS 14GR1021 chassis GR1AX

Nie działa przetwornica.

Uszkodzone elementy: tranzystor BUK444, dioda 6610 BZX79C10, przerwy rezystorów 3616 i 3660 – 1W.Przyczyna uszkodzenia to suchy elektrolit 2523 6.8m.63V w stopniu sterującym linii. Z braku oryginalnego wstawiono 10m/63V.

PHILIPS chassis L6.2 np.: 25PT4423/58P

W stanie czuwania niemożność włączenia do stanu pracy, zaniżone napięcie do około 5,5 ? 6V napięcie +9S (gałąź zasilająca procesor) przy prawidłowej wartości napięcia gałęzi głównej.

Słyszalne brzęczenie zasilacza. Uszkodzony tranzystor 7501 BF487, można zamienić na BF459. Napięcie linii +150V.

PHILIPS chassis L6.2

O: Przypadkowe zaniki fonii, czasami brak reakcji na rozkazy z pilota.

N: Przyczyna tkwi w niepewnym połączeniu sygnał? CSL (szyna I2C) na złączu 065 modułu audio.

O: Przypadkowe przełączanie się odbiornika na odbiór STEREO podczas transmisji MONO.

N: W niektórych odbiornikach multistandardowy procesor fonii IC7221 może występować w wersji innej niż MSP3410D. W przypadku pojawiania się opisywanej usterki należy zastosować tą wersję układu.

O: Słyszalny w głośnikach przydźwięk 50Hz przy minimalnej fonii.

N: W niektórych modułach fonii stereo pomiędzy wyprowadzeniami 1 i 2 układu IC7205 TDA7067AQ/N2 wmontowany jest kondensator. W celu eliminacji tego efektu dźwiękowego należy go usunąć. Dodatkowo między nóżki 7 i 6 (GND) końcówki mocy LC7205 zamontować pojemność 47m/16V.

PHILIPS 21PT1532/58 chassis L^.1A

Przypadkowy zanik wizji I fonii.

Po włączeniu odbiornika znika wizja i fonia po dość przypadkowym czasie prawidłowego odbioru. W krytycznym momencie występuje absolutny brak reakcji na pilota i polecenia z klawiatury lokalnej. Nie można również wyłączyć odbiornika, ekran świeci i jest wyraźnie widoczny śnieg. Dokładne pomiary ujawniły występowanie stanu wysokiego +5V na n.43 mikrokontrolera (w czasie normalnej pracy wynosi ok.0.05V) oraz brak napięcia na bazie tranzystora t7008. Dalsza analiza doprowadziła do tranzystora T7500 BC858B. Brak wysterowania tego tranzystora występuje tylko w sytuacji zwarcia w gałęzi zasilania +9S lub +5S.Ponieważ tego nie potwierdzono, jedynym podejrzanym pozostał tranzystor T7500 (SMD). Wymieniono go na BC307

PHILIPS 21PT166C/58P chassis AA5AB

Dioda led pulsuje.

Po odłączeniu tranzystora linii oraz obciążeniu zasilacza żarówką 60W ? zasilacz pracuje prawidłowo. Zwarty tranzystor BU1508DX.Po wymianie odbiornik startuje, wchodzi wysokie napięcie i tranzystor uszkadza się znowu. Nie zastępować tego tranzystora tranzystorem BU508DF ? zbyt mocno się grzeje. Uszkodzony był trafopowielacz, który nie wykazywał uszkodzenia podczas testów.

PHILIPS 25 PT4101 chassis AnubisB

Nie działa korekcja E_W.

Korekcja nie działa, obraz jest rozszerzony. W pierwszym przypadku uszkodzonym okazał się tranzystor w układzie korekcji BF819, w drugim rezystor R3404 47W też w układzie korekcji.

PHILIPS 25PT4403.00 chassis L6.2

Nie działa, uszkodzone następujące elementy przetwornicy: bezpiecznik 1501 T2,5A, tranzystory 7504 STP4NA40FI, 7502 BF423, dioda 6502 BZX79-C15, 6514 BZT03-C200 I rezystory 3514 I 3515 oba po 1W.

Po wymianie elementów odbiornik pracuje poprawnie, ale jest pewne ale. Mianowicie niedawno w odbiorniku uległy uszkodzeniu te same elementy. Powodem było silne grzanie się radiatora, na którym były umieszczone wszystkie tranzystory mocy. Dołożono dodatkowy radiator.

PHILIPS 21PT441 chassis M1.1E

Klient dostarczył do serwisu odbiornik z opisem usterki: uszkodził już dwa procesory.

Podczas oględzin stwierdzono ślad wystrzelenia elektrolitu, spuchnięty kondensator 2561 2x2200m/35V, spalony rezystor 3591 220W, wymieniono diodę Zenera 6560 na 1W, uszkodzony stabilizator 7560 70L05. Za usterkę odpowiedzialny był transoptor 7556 CNX82A.

PHILIPS 24CE4579/02R chassis 2B

Odbiornika nie można wyłączyć zdalnie, jedynie wyłącznikiem sieciowym.

Odbiornik pracuje normalnie ? dobry obraz i dźwięk. Regulacje można wykonać lokalną klawiaturą oraz nadajnikiem. Pomiary napięć wykazują, że na n.7 mikroprocesora MAB8441)/007 występuje zmiana stanu napięcia 0V/5V ? praca/czuwanie. Powoduje to zmianę wysterowania bazy tranzystora 7734 BC558. Uszkodzony BC558.

PHILIPS 25PT4423/58P

Zniekształcenia poduszkowe.

Uszkodzony tranzystor P4NA40FI (można zamienić na BUZ90AF), kondensator C2913 390nF/250V.

PHILIPS 21PT165A/42P

Brak wizji i fonii.

Po wyłączeniu wyłącznikiem sieciowym, na krótko widoczna jest pozioma linia. Uszkodzony układ TDA3653.

PHILIPS chassis G110

Nie działa.

Po oględzinach stwierdziłem zwarte T7625, T7616., T7615, D6613, brak TH6670, D6669, R3661, R3615, R3616. Przystąpiłem do naprawy wymieniając standardowo: t7612, T7615, T7616, T7625, TS7614, T7654, T7652, T7651, diody: 6612, 6614, 6613, 6611, 6622, 6664, 6649, 6653, 644, 6669, sprawdziłem diody: 6617, 6618, 6645, 6648, 6638, 6637. Przystąpiłem do uruchomienia zasilacza odłączając wtyczkę cewek i montując żarówkę 60W równolegle do kondensatora C2630 i postępując zgodnie z procedurą opisaną w SE7/99.Po uzyskaniu +148V przełączyłem się do stanu standby ? wszystko działało prawidłowo. Po trzech dniach odbiornik wrócił od klienta z uswzkodzonym zasilaczem. Okazało się, że winę za taki stan rzeczy odpowiadał klej, którym były przyklejane elementy SMD.

PHILIPS chassis CP10

Nieregularne i gwałtowne rozbłyski ekranu.

Uszkodzony był pozystor.

PHILIPS chassis G90AE

Uszkodzony zasilacz.

Przyczyną są wystające wyprowadzenia diod D6624 oraz D6622 znajdujących się po stronie pierwotnej przetwornicy.

PHILIPS 14PT1563/58 chassis L6.1

Nie działa.

Uszkodzony tranzystor 7504 STP4N40Fi w przetwornicy. Aby zapobiec ponownemu uszkodzeniu profilaktycznie wymieniono R3512 56k, D6502 BZX79-C15 i C2503 33nF/100V.

PHILIPS 25PT4102, 28PT4453, 63TA4013 chassis L6.1

Pozioma linia.

Sprawdzić na module 110° obecność napięcia 25Vna kondensatorze C2916. W przypadku braku napięcia najbardziej prawdopodobnym jest uszkodzenie diody D6907 lib/i rezystora R3928. Diodę BYD33G, nawet jeśli nie jest uszkodzona, zaleca się wymienić na typBYV27-400, rezystor R3928 typ bezpiecznikowy 1W. W sytuacji gdy napięcie 25V jest obecne, należy sprawdzić rezystor R3908 (również na module 110°) 2,2W.

PHILIPS chassis L6.2 wersja mono bez teletekstu.

Zaniki koloru w odbiornikach w wersji z SECAM

Powodem może być zniekształcony sygnał sandcastle. W celu zaradzenia powyższej sytuacji należy zmienić wartość rezystora R3433 z 39k na 56k.

PHILIPS 24CE4579/30R

Brak wizji i fonii.

Zasilacz startuje a następnie wchodzi w stan zabezpieczenia. Zauwarzono  przegrzanie potencjometru ostrości (pęknięta płytka ceramiczna).W tym przypadku należy sprawdzić płytkę kineskopu. W podstawce wyraźnie zwęglony iskrownik

UWAGA: należy bardzo dokładnie ustawić balans bieli, przy złym ustawieniu ekran może nie zaświecić.

PHILIPS chassis k-40

Brak odchylania pionowego.

Sprawdzenie oscylogramów na n.7, 9 układu odchylania pionowego 7110 TDA3650 daje wynik pozytywny. Także napięcia na wyprowadzeniach tego układu są prawidłowe. Na n.5 TDA3650 brak jest impulsów synchronizacji pionowej. Impulsy te powinny docierać z n.3 układu IC7200 TDA3576B, jednak ich tam brak. Uszkodzony układ TDA3576B.

PHILIPS 21GR2550/02B chassis G90AE

Wężyki biegnące pionowo na obrazie.
Objaw sugerował uszkodzenie w układzie porównania fazy, tym bardziej, że napięcie +B było w normie +95V.Uszkodzony kondensatorC2630 47m/160V.

PHILIPS chassis L6.2, np.:21PT1353, 21PT1653, 25PT4102, 28PT4453, 63TA4013, 70AT4413

Dioda LED świeci, linia nie pracuje.

Sprawdzić napięcie zasilania linii +150V, stwierdzenie wartości około 145V oznacza, że jest ono zbyt niskie, co w konsekwencji powoduje brak 5V dla mikrokontrolera. W tej sytuacji należy sprawdzić rezystor R3509 oraz diodę Zenera D6501 w układzie zasilacza. Rezystor R3509 należy wymienić na 47k/1W, dioda D6501 BZX79B5V6.

Odbiornik całkowicie nieczynny, zwarcie w obwodach linii.

Częsta przyczyną jest uszkodzenie kondensatora C2915 na module odchylania. Wartość C2915 zależy od typu odbiornika. Dla 90° wynosi 560nF, natomiast dla 110° 390nF.

PHILIPS 25PT4423/58P

Pisk przeciążonej przetwornicy.

Zwarty tranzystor linii Q7900 BU1508AX. Przyczyną zwarcia był uszkodzony kondensator C9212 2200pF/2kV. Zamiennik tranzystora to BU2508AF.

PHILIPS 25PT4423/58P chassis L6.2AA

Przepalony bezpiecznik sieciowy.

W takim przypadku, na pewno występuje bardzo skomplikowane uszkodzenie zasilacza i należy postępować zgodnie z instrukcją serwisową.

PHILIPS 28CE5290/02B

Brak wizji i fonii.

Uszkodzony kondensator 2571 100m/25V

Proste przestrojenie fonii.

Wstawić rezonator 6,5MHz w wolne miejsce 9102 na module fonii. W razie konieczności dostroić cewkę 5102 przy najsłabszym sygnale.

PHILIPS chassis L6.2, np. 25PT4102, 28PT4435, 63TA4013, 70TA4413

Brak odchylania pionowego.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia jest brak napięcia 25V na module 110° lub uszkodzenie któregoś z wymienionych elementów na tym module: 7904 tranzystor BD241CFI, 7905 tranzystor BC337-25, 3908 rezystor 2,2W. Fragment schematu w SE 11/01 str.30.

PHILIPS chassis L6.1

Chwilowy zanik odchylania pionowego.

Uszkodzony kondensator C2422 470nF/250V.

PHILIPS 21GR1251/22B chassis GR1AX

Nie pracuje stopień końcowy linii, napięcie +95V poprawne.

Dla poprawnej poracy stopnia odchylania potrzebne jest napięcie +12a do zasilania układu scalonego generatora linii. Poszukiwanie przyczyny usterki należy rozpocząć od sprawdzenia układu startowego składającego się z diody 6058 1N4148, diody Zenera 6030 BZX79-12, kondensatora 2058 22m/100V i rezystora 3058 470W/0,6W ? elementy te znajdują się na wejściu regulacyjnym głośności. W następnej kolejności należy sprawdzić: kondensator 2523 6,8m/50V, diodę 6523 BAV20 oraz cewkę 5524 1500mH.

PHILIPS chassis L6.2

Brak teletekstu po włączeniu.

Należy sprawdzić i wymienić następujące elementy.: kondensatory C2604 100nF na n.23 procesora 7600, C2606 100nF pomiędzy n.25 procesora a masą oraz rezystor R3633 27k pomiędzy n.26 procesora a masą. Niepewne załączanie się teletekstu występuje wówczas, gdy wartości tych elementów znajdują się na skraju tolerancji.

PHILIPS 16CT2016/22S

Zła ostrość obrazu.

Złe luty na podstawce kineskopu.

PHILIPS 21CN4462

Całkowity brak reakcji i oznak życia odbiornika.

Spalony bezpiecznik sieciowy 1101. Ciemny kolor wewnątrz wykazuje przepływ dużego prądu (zwarcie). Uszkodzone diody prostownicze 6105 i 6106 BY627 ? zastosowano BY229-800R. Ponadto uszkodzone były diody 6110 BYV95B i 6118 BYD33D, kondensator 2117 1n5/1kV. Jako zamienniki diod zastosowano BYX55-600.

PHILIPS 21PT1542 chassis L6.1AA

Odbiornik martwy, nie świeci dioda LED.

Na wyjściu zasilacza brak napięć zasilających. W tego typu przypadkach dla zaoszczędzenia czasu zaleca się wymianę następujących elementów: tranzystora 7504, diod 6506 i 6514 oraz rezystorów 3514 i 3515.

PHILIPS 28GR9970/22B.

Fonia działa normalnie, co jakiś czas ginie obraz.

Ekran świeci wtedy na biało i występują cienkie poziome różnokolorowe paski. Po zmianie kanału objaw ten ustępuje. Uszkodzony jest układ scalony SAA5243P/E. Ponieważ układ SAA5243P/E ma niemiecką wersję językową (odbiornik pochodzi z rynku niemieckiego), należy go wymienić na układ SAA5243P/H.

PHILIPS 21PT166A/42

Odbiornik nie daje się włączyć.

Z przetwornicy uzyskujemy napięcie tylko +96V. Brak jest napięcia +9V i +5V.Uszkodzone są następujące elementy: Bezpiecznik 1540 800mA w gałęzi +9V oraz układ 7157 TDA7056 ? wzmacniacz mocy fonii.

PHILIPS chassis Anubis A

Po kilku godzinach pracy nagle ginie obraz.

Gdy brak obrazu, katody kineskopu zablokowane. Przyczyną są zimne luty na układzie TDA3653B.

PHILIPS 14PT565 chassis L9.2E

Nie reaguje na pilota i klawiaturę lokalną.

Włączenie trybu serwisowego poprzez zwarcie punktów serwisowych M24 i M25 powoduje wyświetlenie kodu błędu o numerze 11, co odpowiada uszkodzeniu tunera. Odbiornik odbiera jednak poprawnie programy nadawane we wszystkich pasmach. Sprawdzenie klawiatury lokalnej również nie ujawniło defektu. Uszkodzony okazał się procesor SAA5564PS ? wymieniono na SAA5560PS i pamięć 24W08 na nową wstępnie zaprogramowaną. Odbiornik zaczął pracować poprawnie. Pozostała tylko regulacja geometrii w trybie serwisowym opisana w Se 3/00 i SE 4/00 (dla chassis L9.1).

PHILIPS 24CE4570/02R chassis 2B

Problemy z dostrojeniem do wybranego kanału.

Przyczyną usterki był zniekształcony impuls synchronizacji H w sygnale CVBS na wyprowadzeniu 28 modułu p.cz. głowicy 1015 (3122 237 10031). W module był uszkodzony kondensator 1,5m podłączony do nóżki 3 układu TDA2541.

PHILIPS 25PT5322/58 chassis MD1.2E AA

Uszkodzony STH8NA60FI w przetwornicy.

Zwarcie wszystkich nóżek tranzystora sugeruje uszkodzenie również sterownika MC44603P. Przyczyną uszkodzenia jest układ IC7555 TL431.

Przy tego rodzaju uszkodzeniu należy wymienić w pierwszej kolejności: STH8NA60FI, MC4460P, CNX82A, TL431.

PHILIPS 14PT156A

Brak teletekstu.

Po włączeniu teletekstu na ekranie ukazuje się jedynie napis E14.

Uszkodzony rezonator 27MHz.

PHILIPS 37KV1212/02B chassis GR1-AX

Nie pracuje przetwornica na skutek wyładowania atmosferycznego.

Stwierdzono zwarcie w układzie zasilania +5V. Zwarte były następujące elementy: diody 6643, 6644 1N4148 ora tyrystor 6664 SF2D41. Po wymianie przetwornica zaczęła pracować, ale odbiornik nie reagował na rozkazy. Baza tranzystora nie była sterowana z układu 7020 TDA8305. napięcia na szynach nie były prawidłowe, lecz zaniżone i tak: na n40 procesora 7700 było +0.45V, a na n.39 +3,6V.Uszkodzony okazał się procesor 7700 TMP47C434N-3124 i pamięć 7785 24C02AB1.

WSKAZÓWKI:

 1. Jeżeli pulsuje dioda stanu czuwania, to jest uszkodzona pamięć 7785 (dioda miga w sytuacji, gdy pamięć wylutujemy), w tym przypadku nie jest wyświetlana też informacja OSD.
 2. Jeśli procesor 7700 jest sprawny, to na nóżkach 31 i 32 występują przebiegi sinusoidalne o amplitudzie odpowiednio 1Vss i 1,5Vss oraz częstotliwości 4MHz.
 3. Bardzo pomocny przy lokalizacji niektórych uszkodzeń jest zasilacz napięcia stałego. Podając np. napięcie +12V na nóżkę 26 układu 7020 TDA8305, uruchomimy generator linii w sposób niejako sztuczny (oczywiście jeśli ten układ pracuje prawidłowo), co pozwoli na lokalizację uszkodzeń trudnych, gdyż w normalnych warunkach generator ten nie startuje na stałe, jeśli nie zostanie podane napięcie +12V z pracującego stopnia linii.
 4. Napięcie podawane z diody 6635 w normalnych warunkach pracy wynosi +11V, natomiast jeśli jest uszkodzony końcowy stopień linii, to wynosi ono tylko +4,5V, co może sugerować uszkodzenie przetwornicy.
 5. Jeżeli usuniemy procesor 7700 z układu a reszta jest sprawna, to ekran świeci normalnie, ale są szumy.

PHILIPS chassis L6.2

Całkowicie martwy.

Uszkodzony kondensator 2423 filtrujący napięcie zasilania linii.

PHILIPS 28ML8805/16B chassis FL1.6AA

Obraz niestabilny w poziomie.

Niestabilnemu obrazowi towarzyszą również zakłócenia dźwięku. Uszkodzony był układ TDA2579B.

PHILIPS 25PT4103/58

Nie działa sterowanie: ani zdalne ani lokalne.

Odbiornik daje się włączyć, jest obraz i dźwięk. Napięcie zasilające mikrokontroler sterujący wynosi +3,2V zamiast +5V. Uszkodzony tranzystor 7505 BC337-25 w przetwornicy.

Brak fonii, nie działa funkcja automatycznego strojenia, za mały zakres regulacji w poziomie.

Napięcie zasilające układ TDA8362 wynosiło +10V zamiast +5V.Uszkodzony był tranzystor stabilizatora 7505.

PHILIPS chassis L6.2

Migotanie obrazu.

Uszkodzony kondensator 2515 47m/160V.

PHILIPS chassis K40

Z zasilacza słychać świszczący przydźwięk.

Zwarty tranzystor BU508. Po jego wymianie usterka nie ustąpiła. Stwierdzono przy tym, że w stanie przewodzenia znajduje się tyrystor pełniący rolę ochrony przed nadmiernym wzrostem napięcia. Jego aktywacja spowodowana była przez wadliwy transoptor IC7120 CNX62.

PHILIPS chassis CP10

Brak wizji (ciemny ekran), fonia prawidłowa.

Zwiększenie napięcia siatki drugiej spowodowało pojawienie się jaskrawo niebieskiego rastru, poprzecinanego liniami powrotów. Uszkodzony był tranzystor Tr7405 BF423 na module kineskopu.

PHILIPS 21PT165B/58P chassis AA5AB

Dioda standby świeci ? odbiornik martwy.

Uszkodzony trafopowielacz AFS283 (taki był zamontowany). Na płycie bazowej uszkodzone rezystory 3461 i 3460 47kSMD, 3453 15kSMD oraz zwarta dioda 6462 BAV21. Po wymianie elementów i trafopowielacza na HR7839 ? brak odchylania poziomego. Napięcie w gałęzi +10,5V (na kondensatorze 2563 470m tylko +9V). Układ TDA8361E grzeje się. Słabe oscylacje H na n.37 tego układu (napięcie stałe około 1,7V). Brak przebiegów H na tranzystorze 7441 BC639 (na kolektorze tylko +1V napięcia stalego). Wymiana układu na TDA8361 bez literki E przywraca sprawność odbiornika.

PHILIPS 28GR6781 chassis G111S

Brak startu.

Po włączeniu odbiornika miga zielona dioda LED, ale telewizor nie włącza się. Uszkodzony kondensator C2171 47m.

PHILIPS PVM2039

Ciemny ekran.

Uszkodzony kondensator C354 1nF w układzie blokowania prądu kineskopu.

PHILIPS chassis L6.2

Po włączeniu do sieci z głośnika słychać tylko brzęczenie o częstotliwości 500Hz.

Uszkodzony był tranzystor 7501 BF487, który we wszystkich przypadkach zastąpiono przez BF459.

PHILIPS 25GR6771 chassis G110S

Z trybu standby nie chce wejść w tryb pracy.

Czasami po kilkunastu próbach, odbiornik startował i pracował bez zarzutu. Pomiary zasilacza wypadły pomyślnie. Dalsze pomiary wykazały, że z procesora nie wychodzi rozkaz włączenia. Po podgrzaniu procesora odbiornik włączał się, a po oziębieniu nie. Obok procesora 7200 TMP47C634N umieszczony jest EEPROM 7278 X2402 i to on okazał się być uszkodzony.

PHILIPS chassis KT4/K40

Powtarzające się uszkodzenia układu ramki TDA3650.

Montując układ należy wymienić diodę D6186 BYV95B 26V oraz kondensator C2178 3000m.

Philips 28PT4423/58 chassis L6.2

Telewizor nie włącza się do stanu czuwania, nie pali się kontrolka, napięcie na kondensatorze 2516 (za układem Graetza) wynosi 300V.

Przyczyną uszkodzenia były wyschnięte kondensatory 2423 i 2515 każdy po 47u.F/l 60V (stoją obok siebie), jeden po stronie pierwotnej przetwornicy, a drugi po wtórnej.

Philips 21PT5407/01 chassis L01.1E AA

Pulsowanie obrazu.

Użytkownik twierdził, że w tym telewizorze miga obraz. Niestety na nadawanym w tym momencie programie usterki nie udało się zaobserwować, więc na wejście antenowe podano z generatora sygnał zawierający kilka obrazów testowych i stwierdzono, że rzeczywiście występuje pulsowanie. Ponadto zauważono, że pulsowanie to jest większe gdy obraz jest jaśniejszy. Okazało się, że spowodowane to jest zmniejszeniem pojemności kondensatora 2209 (4.7jiF). Zamiast 4.7uF wstawiono kondensator o pojemności 1 OuF, co zapewnia długi czas poprawnego funkcjonowania układu z tranzystorem 7204 (BC857) dołączonego do nóżki 54 układu 7200.

Philips 21PT2683/58 chassis L7.2E AA

Brak odbioru.

Zasilacz nie pracował, gdyż do mostka prostowniczego nie ctocTiodziło napięcia sieciowe. Szybko ustalono, że powodem jest przerwa rezystora 3506 (2.2R). Po wstawieniu nowego rezystora okazało się, że szybko się on nagrzewa, co wywołało zaniepokojenie gdyż usterka mogła się powtórzyć. Sprawdzono elementy z nim połączone i stwierdzono upływność kondensatora 2518 (330pF).

Do wymiany był jeszcze rezystor 3518 (0.27R).

Philips 21MK2760/91R chassis MK2

Brak koloru.

Napięcia stałe na nóżkach procesora 7530 (TDA4650) były prawidłowe czego nie można było powiedzieć o sygnałach na jego wyjściach. Stwierdzono, że do nóżki 15 nie dochodził sygnał chrominancji, a powodem było zwarcie kondensatora 2513 (82PF).

Philips 21PT1354/58 chassis L9.2EAA

Ciemny ekran.

Brak jest obrazu i fonii, a dioda LED standby świeci. Sprawdzono obwód zasilacza i układy odchylania, ale nie stwierdzono nieprawidłowości. Kolejnym krokiem była kontrola obwodu sterowania z układem 7600 (SAA5565PS) i podczas sprawdzania sygnałów na jego nóżkach stwierdzono brak resetu na nóżce 43. Sygnał resetu wytwarzany jest w układzie z tranzystorem 7605 (BC848). Pomiar rezystancji między jego wyprowadzeniami ujawnił przerwę między kolektorem i pozostałymi elektrodami. Po wymianie tego tranzystora odbiornik podjął normalną pracę.

Philips chassis GR 2.1

Pojawiające się i znikające niebieskie tło obrazu.

W czasie tych zjawisk treść obrazu jest obecna na ekranie telewizora. Spowodowane są one zimnymi lutami na tranzystorach: 7334 – BF422,7335 – BF423. Sąto tranzystory wzmacniacza wizji w torze koloru niebieskiego na płytce kineskopu.

Philips 21PV520/58 chassis TVCR99 Delta

Nie włącza się w stan czuwania.

Nie pracuje przetwornica. Po włączeniu do sieci na kondensatorze 2311-100uF/400V jest napięcie 310 V. Natomiast na n.8 układu 7310 – MC44608 brak jest napięcia. Uszkodzony został rezystor 3335 -1 k/2 W (przerwa). Po naprawie należy sprawdzić UBAtt= 94.8V na ?+” 2353 – 100uF/160V. Korekcja tego napięcia odbywa się za pomocą potencjometru 3348 470R.

Philips 29PT8507/12 chassis EM2E

Brak obrazu, fonia prawidłowa.

Ekran świeci na zielono z powrotami. Pomiar napięć na katodach kineskopu daje wyniki: R-55V; G-153V; B-155Y Wysterowanie wzmacniacza wizji 7307 – TDA6108JF jest bardzo dobre. Do wymiany jest kineskop A+ (ERF031X044).

Philips chassis LOLI

Niemożliwość wejścia 0TV w tryb AV.

Po wysłaniu rozkazu AV z nadajnika podczerwieni OTV wchodzi w tryb AV na kilka sekund i następnie wraca w tryb TV. W tej sytuacji należy wejść w tryb SAM (Service Align-ment Modę). Wybrać z menu linię ?Opcje”. Następnie wybrać opcje: OP54, 55, 56 a potem ustawić je na włączone. Wtedy wszystkie tryby AV są dostępne.

Philips chassis MK2

Przy włączeniu do pracy uszkadza się tranzystor BUT12AF.

Przyczyną uszkadzania się tranzystora kluczującego przetwornicy jest jego układ wyłączający. Uszkodzone zostały tranzystory: 7146 – BC558C, 7147 – BC368.

Philips 25PT532B chassis GR2.4

Zanik rastru, zielona dioda LED mruga.

Wtyczka/gniazdo na cewkach odchylania wymagała wymiany przewodu, lecz po wymianie usterka nie ustąpiła. Dalsze sprawdzenie ujawniło, że tranzystor wyjściowy linii jest w sprawny, ale bezpiecznik FI534 – 315mA byl rozwarty. Jego wymiana nie przyniosła skutku. Ostatecznie stwierdziłem, że uszkodzona jest D6561 – BZX79C68. Kiedy ją wymieniłem, odbiornik zaczął działać prawidłowo.

Philips 25PT4103 chassis L6.2

Brak odbioru.

Odbiornik był ?martwy”, nie było dźwięku ani obrazu. Jeżeli zwiększa się napięcia siatki pierwszej, pojawiała się czerwona linia. Przyczyną usterki była przerwa R3438 (3.3R),

Philips 29PT8508/12 chassis EM2E

Odbiornik nie działa.

Po rozkręceniu widać przepalony bezpiecznik 1503 (2.5A), pomiary wykazują zwarty tranzystor 7504 (STP5NB60) i uszkodzone diody: 6505 (C15), 6515 (BZV85C5V6), 6514 (BZP03C200).

Profilaktycznie wymieniono także tranzystor 7502 (BF487) oraz regulowaną diodą 7506 (TL431). Po włączeniu zasilacz wystartował, odbiornik działa poprawnie,

Philips 14GR1229/10B chassis GR1AX

Nie działa. Obciążona przetwornica. Zwarcie napięcia Usyst.

Uszkodzony transformator W.N. Philips 37622 ze względów ekonomicznych zastosowałem zamiennik CT7527. Po korekcji napięcia żarzenia TV działa bez zarzutu.

Philips 21PT1663 chassis L7.2EAA

Brak fonii.

Zasilanie stopnia końcowego fonii 7502 (TDA7056A) było właściwe, ale na nóżce 5 (regulacja siły głosu) nie było żadnego potencjału, nóżka ta była zwarta do masy. Powodem było zwarcie kondensatora 2518 (220nF).

Philips 32DW6559/05 chassis L04EAA

Biały obraz.

Na ekranie pojawił się biały obraz, na którym brak było treści wizyjnej. Ponieważ do wejść bloku kineskopu dochodziły poprawne sygnały kolorów podstawowych sprawdzono ten blok. Już pierwsze pomiary wykazały brak napięcia 200V. Powodem tej sytuacji była przerwa rezystora 3458 (4.7R), która spowodowana była zwarciem diody 6453.

Philips 21PT1967/58 chassis L01.2E

Brak możliwości wejścia w stan pracy,

Przy próbie wejścia w stan pracy napięcie główne osiąga wartość około +30V (powinno wynosić +95V), a potem maleje do zera. Pomiary napięć na sterowniku przetwornicy 7520 -TEA1507 wykazują, że są mocno zaniżone i występują wahania ich wartości. Widać to szczególnie jeśli pomiarów dokonuje się miernikiem analogowym. Oznacza to, że przetwornica jest w stanie zabezpieczenia. Dokładna analiza napięć na sterowniku TEA 1507 wykazuje zawyżone powyżej wartości progowych napięcie na wejściu czujnika prądowego n.5 (Sense) tego układu. Przyczyną tego stanu jest rezystor 3625 – lk, który zwiększył wartość do około 30k. Po naprawie należy sprawdzić napięcie główne +95 V na kondensatorze 2561 – 47uF/160V.

Philips 21PT1653/58 chassis L6.2

Nie włącza sie w stan pracy.

Uszkodzony został tranzystor końcowy odchylania H 7421 – BUT11AF. Przyczyną uszkodzenia tranzystora 7421 jest tra-fopowielacz 5422 (przebicie WN z obudowy do rdzenia) o symbolu 1392.5001. Przy wymianie zastosowano trarbpowielacz HR8188.

Philips 25ST2451/02B chassis GR2.2AA

Uszkodzony zasilacz.

Po wymianie BUT12AF (7625) i bezpiecznika sieciowego odbiornik pracuje i przy lekkim opukiwaniu płyty bazowej natychmiast uszkadza się ten tranzystor. Nie pomogło przeluto-wanie elementów SMD i innych w rejonie zasilacza. Podmiana elementów SMD też nic nie wniosła. Jak się na koniec okazało przyczyną był poluzowany nit w wyprowadzeniu elektrolitu sieciowego 22Gu.F/385V.

Philips 25PT4423/58P chassis L6.2AA

TV nie włqcza się.

Przetwornica podejmuje pracę, lecz pojawia się efekt obciążonej przetwornicy. Dokładne pomiary wykazały uszkodzenie kondensatora 2912 – 2.2nF/2kV.

Philips 21PT4475/58 chassis L9.2EAA

Telewizor uszkodzony po burzy.

Po włączeniu odbiornika świeci dioda standby. Na n.4 układu 7607 (smd NE555D) jest stan wysoki, wychodzą impulsy sterujące H, natomiast na tranzystorze sterującym w linii ich już nie ma.

Pomiary wykazały, że tranzystor 7400 (BF422) jest zwarty, jego wymiana przywraca poprawną pracę TV.

Philips 21PT1532/58 chassis IA1AA

Telewizor włącza się do trybu standby, lecz blado świeci dioda czuwania.

Uszkodzony jest tranzystor 7805 (BC548B) w +5V, Po jego wymianie TV działa poprawnie.

Philips chassis L9.2E

Informacja serwisowa.

Przy wymianie procesora zarządzającego SAA5564PF/M3/ 1055 można go zamienić bez żadnych zmian na procesor SAA5564PF/M3/1094.

Philips chassis A10.E

Informacja serwisowa,

Przy wymianie procesora zarządzającego SAA5667 można zamiennie stosować procesory z wersjami programu; 1.0 i l .2.

Philips chassis MG2JA

Ciemny ekran.

Ciemny ekran to skutek braku wysterowania katod kineskopu. Pomiary oscyloskopem wykazują brak sygnałów R, G, B na n.: 40, 41, 42 układu 7300 (TDA9330). Przyczyną tego jest brak impulsów H-sync nan.18 układu SAA497S. Układ ten znajduje się w bloku cyfrowym „Feature BOX”. Do wymiany jest układ SAA4978. Ostatni etap naprawy to odpowiednia regulacja w trybie serwisowym.

Philips 21PT2684/58 chassis L9.2E

Brak odchylania pionowego.

Na n.2 układu 7460 (TDA9302H) brak jest napięcia +13V. Uszkodzeniu uległy następujące elementy układu końcowego odchylania V: dioda 6460 (BYD33D), układ scalony TDA9302H oraz rezystory 3465 i 3466 (4.7R/0.5W). Regulacja wymiarów odbywa się w trybie serwisowym.

Philips 28PW6332 chassis MD1.2E AA

Brak fonii w jednym z głośników.

Jako wzmacniacz końcowy dla obu kanałów pracuje układ 7761 (TDA2616), na wyjściach którego były prawidłowe sygnały po podaniu na wejścia sygnału testowego. Sprawdzając poziomy sygnałów wejściowych okazało się, że amplituda użytecznego sygnału fonii na nóżce 9 jest minimalna, ledwo zauważalna. Powodem takiego stłumienia tego sygnału była upływność kondensatora 2776 (In).

Philips 28PW6006/05 chassis L01.1E AA

Zawinięty obraz u dołu ekranu.

Wyraźne zniekształcenia obrazu widoczne były w dolnej części ekranu. Było to typowe uszkodzenie układu odchylania pionowego. Dlatego po wstępnym sprawdzeniu napięć i poprawności połączeń wymieniono końcówkę ramki 7471 (TDA8359J). Niestety po włączeniu odbiornika zniekształcenia nadal występowały. Przystąpiono teraz do dokładnych pomiarów napięć i wartości elementów w tym obwodzie. Okazało się, że powodem było uszkodzenie kondensatora 2252 (In) w linii doprowadzającej sygnał ramki V+ do wzmacniacza końcowego. Profilaktycznie wymieniono identyczny kondensator 2253 w linii V-,

Philips chassis MG2.1

Brak wysokiego napięcia.

W wyniku oględzin płyty z układami zasilania i odchylania, w rejonach układów odchylania poziomego stwierdzono przebity kondensator 2418 – 1.5nF/2kV. To z kolei spowodowało zwarcie impulsów H do masy. które sterują trafopowielaczem. Kondensator ten jest podłączony równolegle do tranzystora 7421 – BU508A. Jest wskazane, aby ten kondensator był na napięcie 3kV.

Philips 21PT1542/58 chassis L6.1 AA

Odbiornik chwilę od włączenia, wyłącza się.

Po samoczynnym wyłączeniu odbiornika dioda standby świeci. Zasilacz impulsowy produkuje prawidłowe napięcia wyjściowe. Uszkodzenie należy do kategorii trudne. Pomiary wykazują, że zanika praca odchylania H. Na n.37 układu TDA8362, występują prawidłowe impulsy H (5V). Również prawidłowe (1V) występują na n.2 transoptora 7420 – CNX82A (strona LED). Nic ma ich już na n. 4 i 5 tego transoptora czyli wewnętrzny tranzystor nic pracuje. Wówczas napięcie stałe na n. 5 wynosi ok. M0V (powinno być -6V). Test wymontowanego transoptora, wykazuje tylko chwilowe i prawidłowe zadziałanie wewnętrznego tranzystora wyjściowego, oczywiście po podaniu zasilania o odpowiedniej polaryzacji na diodę LED. Prąd diody nie powinien być większy od 20m A.

W tym przypadku uszkodzony jest transoptor. Przy braku oryginału można wstawić transoptor o symbolu PC817. Jest to oczywiście ostateczność, gdy nie mamy wyboru. Ten z konieczności musi być zamontowany ukośnie. Przed zamontowaniem należy tylko uzgodnić, przy pomocy pomiarów, z której strony występuje LED. Reszta pasuje do otworów w płycie bazowej bez żadnych przeróbek.

Philips chassis EM2E AA

Wyłącza się do trybu standby.

Włączenie telewizora w tryb standby odbywa się bez jakichkolwiek problemów. Po włączeniu w tryb pracy słychać rozpoczęcie „wchodzenia” wysokiego napięcia i w tym momencie odbiornik przełącza się na powrót do stanu standby. Wstępne oględziny i poszukiwania uszkodzenia nie wykryły żadnych wadliwych elementów. Dopiero pomiary napięć ujawniły, że napięcie -20V zmieniało się do wartości około -16V i w tym momencie telewizor wyłączał się. Po długim poszukiwaniu takiego zachowania się odbiornika znaleziono w końcu przyczynę w postaci niesprawnego rezystora o oznaczeniu schematowym 3645 włączonego w linii napięcia 141V. Według schematu wartość tego rezystora powinna wynosić 150k, a w naprawianym odbiorniku zamontowany był rezystor 330k.

Po wylutowaniu nie wskazywało, żeby był uszkodzony. Założyłem opornik 270k, napięcie -20V przestało spadać, a telewizor po włączeniu do pracy już się nie wyłączał. Historia tego telewizora była taka, że na gwarancji był on już naprawiany i to na tę samą wadę. Niestety naprawa gwarancyjna została ograniczona jedynie do poprawy lutowania wyprowadzeń tego rezystora, natomiast nie został on wymieniony na nowy egzemplarz.

Philips 20TP1553/58 chassis L6.1 AA

Nie świeci dioda standby.

Po włączeniu odbiornika słychać pisk zasilacza impulsowego. Pomiary wskazują na zwarcie napięcia +B. Końcowy tranzystor linii jest sprawny. Sprawny jest również trafopowielacz. Zwarcie robił kondensator impulsowy C2422 – 560nF/250V, który separuje sekcję V cewek odchylania od masy.

Philips 21PT165B/58P chassis AA5 AB

Nie załącza się w stan pracy.

Pomiary wykazują przepalony bezpiecznik 630mA w gałęzi zasilania +8 V. Dalsze pomiary wykazują, że oporność n. 10 procesora wizji TDA8362 5N względem masy wynosi ok. 30R. Procesor do wymiany. Uwaga: Przy takim zestawie uszkodzonych elementów prawie w stu procentach okresowo przebija trafopowielacz o symbolu 1352 5003 i ten należy wymienić lub przeprowadzić specjalny a zarazem bezpieczny test na ewentualność przebicia.

Przebicie bezpośrednie jest wyjątkowo niebezpieczne, tylko dlatego że następuje do pobliskiego radiatora, a iskra jest wyjątkowo mocna (bardzo duży i bardzo krótki prąd wyładowania). Praktyka podpowiada, że im dłuższy wymiarowo przeskok iskry WN, a oporność rozładowania wyjątkowo mała, tym prawdopodobieństwo uszkodzenia cennych układów scalonych jest większe. Możemy tę wartość ocenić po nasileniu dźwięku strzału, ale wtedy już jest za późno i zwykle TDA83625N ponownie należy wymienić na nowy.

Philips 21PT1663/58 chassis L7.2E AA (GR750)

Próbkowanie zasilacza.

W takt próbkowania słychać pukanie w głośniku, a LED słabo miga w ten sam rytm. Zasilacz w dużej części jest niezgodny ze schematem, ale za to wykazuję prostotę budowy Pomiary i testy zasadniczych elementów, absolutnie niczego nie wnoszą. Wszystko wydaje się być sprawne. Wizualnie także niczego nie można zaobserwować. Dopiero podanie zewnętrznego napięcia do punktu +B o wartości ok. +100 V ujawnia duży pobór prądu, a z kondensatora 2550 – 470pF/l kv (ceramiczny, niebieski) unosi się dym. Ten kondensator bocznikuje diodę 6550 – BYM36C, która pracuje jako prostownica. w gałęzi +B. Prawidłowe napięcie +B powinno mieć wartość +95 V.

Philips 20PT1553/58 chassis L6.1 AA

Okresowo zakłócany i zanikający obraz.

Zazwyczaj zanikanie obrazu (wyciemnienie) było poprzedzane zakłóceniami w postaci skaczących, poziomych kresek. Pierwszym krokiem było sprawdzenie stabilności napięcia „SCREEN” na płytce kineskopu. Pomiar tego napięcia jednoznacznie określił stan tego regulatora – nadawał się jedynie do wymiany. Oczywiście wymieniono cały, kompletny trafopowielacz. Oznaczenie oryginalne trafopowielacza to: 53102171 lub 139200002. Doskonałym zamiennikiem jest HR7814. Po naprawie odbiornik działał już bez zarzutu.

Philips chassis GR2.4

Nie pracuje przetwornica.

Sprawdzono wszystkie ważniejsze elementy po stronie pierwotnej transformatora przetwornicy. Przyczyna leży w układzie TDA8385 (sterownik przetwornicy). Po wymianie układu TDA8385 należy sprawdzić napięcie systemowe +148V na wyprowadzeniu „+” kondensatora 2631.

Philips 32PW9308/12 chassis EM5.1E

Zmieniające się tło obrazu.

Czasami pojawia się tło niebieskie z powrotami lub tło czerwone z powrotami. W czasie pojawienia się tych objawów na katodach kineskopu B lub R napięcia spadają do około 20V (normalnie powinno być około 135V), Przyczyna leży w układzie wzmacniacza wizji 7307 – TDA6108JF. Po wymianie tego układu należy wejść w tryb serwisowy i ustawić balans bieli.

Philips 28CE5290/02B chassis 2B

Ekran świeci na biało z powrotami.
Napięcie służące do zasilania wzmacniaczy wizji R, G, B wynosi 18V zamiast 200V. Uszkodzeniu uległy następujące elementy na linii zasilania 200V: rezystory 3638, 3639 – 27R/ 0.25W, kondensator 2638 – 4.7uF/350V, rezystor 3400 – 150R/ 0.5W, tranzystor 7418 – BF485 (zwarcie B-E). Po naprawie należy wyregulować balans bieli.

Philips chassis L9.1E

Nie włącza się.

Przyczyną braku możliwości włączenia telewizora jest procesor 7600 – SAA5564PS/MC/082. Okazuje się, że na W7pr.47 7600 rezystancja do masy wynosi około 20R. Uszkodzenie procesora 7600 odbyło się przez: tranzystor 7609 – BC847B i diodę 6402 – BZX79C18. Elementy te znajdują się w torze impulsów V podanych na procesor 7600. Kiedy udaje się już włączyć OTVC, to brak jest odchylania pionowego. Jest to główna przyczyna wszystkich poprzednich uszkodzeń. Trzeba jeszcze na koniec wymienić układ odchylania pionowego 7401.

Philips chassis MD2.25

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Pomiar napięcia systemowego daje wynik około 110V, a napięcie to powinno wynosić 150V. Test trafopowielacza 5430 – 31192 daje odpowiedź – jest on uszkodzony i trzeba go wymienić.

Philips chassis GFL2.20E

Brak odchylania pionowego.

Uszkodzone zostały następujące elementy: układ scalony 7260 – TDA8177 i dioda 6262 – BYD33D. Po naprawie, jeżeli istnieje taka potrzeba, regulacja wymiarów obrazu w pionie odbywa się w trybie serwisowym.

Philips 21GR2350/10B

Nie działa.

Po włączeniu słychać próbkowanie przetwornicy. Przyczyną był uszkodzony transformator WN.37741. Jako zamiennik zastosowałem transformator CT7549.

Philips 21PT1653/58P chassis L6.2

Nie działa.

Uszkodzony zasilacz: dioda Zenera 0514 – C200V, rezystory 3515 i 3514 – IR, mostek, bezpiecznik i dioda Zenera 0502 – Cl5, tranzystor STP4NA40FI. Po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz pracuje poprawnie, ale okazało się że strzela transformator WN, co było prawdopodobnie przyczyną uszkodzenia zasilacza. Oryginalny transformator 25830151 zastąpiono transformatorem CT8188, należało tylko obciąć zbędne wyprowadzenie.

Philips 32PW9525/12 chassis MG3.1E

Wyłącza się do stanu czuwania.

Po włączeniu w stan pracy pojawia się świecenie na niebiesko z powrotami. Trwa to około 2 sekund i OTVC przechodzi w stan czuwania. Na katodzie B kineskopu napięcie wynosi około 65V, natomiast napięcia na katodach G i R wynoszą 140V. Pomiary kineskopu wykazują, że brak jest emisji katody B. Do wymiany jest kineskop W76ERS34X44.

Philips 28PW8806/58 chassis MG2.1

Zaniki fonii.

Zaniki fonii następują, gdy w obrazie występują duże powierzchnie świecące na biało. Okazuje się, że w czasie zaniku fonii sygnał CVBS zanika na układzie 7751 – MSP3410D (procesor fonii) wypr.23. Przyczyną tego zjawiska jest układ p.cz. fonii i wizji 7501 – TDA9320H. Po jego wymianie należy zestroić obwód 5108 na f=38.9MHz. Obwód 5108 jest dołączony do układu 7501.

Philips 28ML8600/00B chassis FL1.7

Obraz z powrotami świecącymi na biało.

Powroty świecące na biało zajmują obszar od góry do połowy ekranu. Przyczyną tego stanu są układ odchylania pionowego 7450 – TDA3654Q oraz kondensator 2452 – 220uF/50V. Po wymianie ww. elementów regulacja wymiarów obrazu w pionie odbywa się za pomocą potencjometru 3467 – 10k.

Philips 21PT1654/58

Czasami wyłącza się do stanu czuwania.

Sprawdzono stan lutowań w układach odchylania. Bez rezultatu. Pomiary napięć na katodach dały wyniki: R-120V, G-140V, B-80V. Sprawdzenie kineskopu wykazało, że katoda B jest bardzo mocno zużyta, a katoda R ma 75% emisji nominalnej. Wniosek z tych danych jest prosty, trzeba wymienić kineskop.

Philips 21CN4462

Brak odchylania poziomego.

Przez środek ekranu świeci pionowa linia. Sprawdzono podłączenie cewek odchylania do układu odchylania H. Przyczyną tego stanu jest kondensator impulsowy 2803 – 470nF/250V (zniekształcona pojemność). Po naprawie istnieje możliwość skorygowania szerokości obrazu za pomocą potencjometru 3857 – 22k.

Philips 21PT5606/58 chassis L01.1

Trudności z włączeniem do pracy.

Przyczyną tego zjawiska jest kondensator elektrolityczny 2521 – 22uF/50V (obniżona wartość pojemności). Po jego wymianie należy sprawdzić wartość napięcia zasilającego sterownik przetwornicy 7520 – TEA1507 wypr.l (Vcc). Napięcie to powinno wynosić 16.5-17V.

Philips 21PT1342/ST chassis L6.1 AA

Nie można włączyć w stan pracy.

Dioda standby słabo świeci. Nie można jednak włączyć w stan pracy. Pomiary w zasilaczu impulsowym wykazują małą wartość napięcia +B oraz duże oscylacje na kondensatorze 2515. Do wymiany kondensator elektrolityczny 2515 – 47uF/200V.

Philips 21PT166A chassis Anubis

Słaby kontrast.

Słaby kontrast występuje zarówno na programach telewizyjnych, jak i na TXT. Przy jaskrawych scenach obraz wygina się (jakby brak synchronizacji) i zanika. Podobnie jest przy podkręcaniu napięcia S2. Bez wnikania w pomiary, uszkodzony jest kondensator elektrolityczny C2448 – 47uF/200V – całkowita utrata pojemności. Można z powodzeniem wstawić 100uF/250V. Będzie dłużej pracować.

Philips 14PV111/58 (TV+VCR)

Po włączeniu telewizora, słychać najpierw głośne trzaski, a potem już tylko sam pisk przetwornicy.

Naprawa była bardzo prosta – należało wymienić trafopowielacz BSC21-2016S. Telewizor był eksploatowany w kuchni i trudno się dziwić, że w końcu doszło do uszkodzenia wysokiego napięcia, bo wnętrze odbiornika pobiło wszelkie rekordy w ilości brudu, tłuszczów i wilgoci. Po wymianie trafopowielacza odbiornik zaczął normalnie pracować.

Philips 32PW9527 chassis EM5E

Odbiornik nie działa.

Jeżeli zasilacz zaczyna działać po włączeniu odbiornika a następnie zabezpiecza się, należy sprawdzić tranzystor kluczujący BU2520DX w układzie odchylania poziomego. Przyczyną uszkodzenia tranzystora jest zwykle nieprawidłowe sterowanie spowodowane uszkodzeniem kondensatora C2492 (l00uF).

Philips chassis FL1.0

Odbiornik nie działa.

Przyczyną może być uszkodzenie zasilacza Standby. Należy wymienić następujące elementy: • bezpiecznik 1250-250mA, tranzystor przetwornicy 7250 – BUX85F, tranzystor SMD 7251 – BC848, tranzystor SMD 7201 – BC857C, dioda SMD 6201 – LL4148, dioda SMD 6251 – LLZC5V6, rezystor 3250 – 62R.

Philips 42PW6006/25 chassis L01.1E

Odbiornik nie działał.

Przyczyna: uszkodzenie tranzystora odchylania poziomego 7460 (BU4508DX), kondensatora 2455 (47uF) i odlutowane wyprowadzenia cewki korekcji EW 5400.

Philips 29PT5507/58 L01.1

Nie działa.

Słychać pracę przeciążonej przetwornicy. Uszkodzony okazał się transformator W.N. OV2076/21411/OP0410. Jako zamiennik zastosowałem 3405106823/13620016AB06/242253198047. Po jego wymianie TV działa poprawnie.

Nie działa.

Uszkodzony tranzystor 7460 – BU4508DX. Po wymianie tranzystora i załączeniu odbiornika pojawia się zawinięty w środkowej części obraz, silnie zakłócony (objaw podobny do nieprawidłowej częstotliwość odchylania H). Przyczyną tych objawów był uszkodzony kondensator C2455 – 47,uF/50V (przy L5461) w obwodzie tranzystora sterującego.

Philips 25ML8500/02B FL1.6

Nie działa.

ST-by prawidłowy. Nie startuje przetwornica główna. Przyczyna było zwarcie w gałęzi napięcia Usys. Uszkodzony kondensator 2505 – 680pF/2kV.
Śnieży na wszystkich pasmach.

Uszkodzony tuner. Z powodu dużych kosztów postanowiłem mimo trudności (p.cz. zespolona z głowicą) naprawić ten blok. Dokładna analiza układu doprowadziła mnie, że brak jest napięcia ARW. Po zapoznaniu się aplikacją układu scalonego TDA4439 (schemat w książce „Nowoczesne odbiorniki TV kolorowej”) stwierdziłem, że przerwana jest ścieżka w gałęzi podającej napięcie ARW na głowicę. Przerwa nastąpiła na skutek rozlanego elektrolitu z kondensatora 2563 – 1uF/50V Profilaktycznie wymieniłem pozostałe kondensatory tego samego producenta: 2534 i 2531 (2.2uF/50V). Wszystkie nie spełniały swoich parametrów.

Philips 21PT1663/58 chassis L7.2E AA

Niepewny start (wymaga wielokrotnego włączenia).

Wymiana:

 • 2540 – 47uF/63V/105°C i 2530 – 1uF/63V/105°C-oba w części sieciowej,
 • 2551 – 47uF/160V/105°C (+B),
 • 2443 i 2453 -470uF/35V/l05°C (wzasilaczu±13V odchylania pionowego).

Po tych wymianach konieczna regulacja napięcia +B (obraz był rozciągnięty w poziomie i w pionie). Dokonuje się tego za pomocą rezystora 3540 (4k7) ustalając napięcie +B na +96.7V przy minimalnej jasności i kontraście.

Philips chassis AA5-AB

Brak wizji i fonii.

Pomiary napięć wychodzących z przetwornicy dają wartość w przybliżeniu 1/3 wartości nominalnych i są to napięcia pulsujące. Oznacza to, że przetwornica pracuje w stanie zabezpieczenia. W tej przetwornicy użyto tylko zabezpieczenia prądowego. Najpierw sprawdzono rezystory: 3539 – 1R/2W, 3540 – 0.47R/2W, które stanowią źródło sprzężenia zwrotnego prądowego. Okazały się one sprawne. Przyczyna leżała w rezystorze 3522 – 330R/0125W (zwiększył swoją wartość do około 2k). Rezystor ten służy do podania sygnału sprzężenia zwrotnego prądowego na wypr.7 układu 7520 – MC44603 (Current sense). Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +86V na kondensatorze 2569 – 47uF/160V.

Philips 21PT1654/58 chassis L9.2E AA

Po 2 min. pracy wyłącza się do stanu czuwania.

W czasie pracy 2 minut obraz i fonia są normalne. Sprawdzono zasilacz i układy odchylania. Wszystko okazało się sprawne. W ciągu tych 2 minut pracy pomierzono napięcia na katodach kineskopu. Wyniki są następujące: G-130V, B-130V, R-70V. Pomiary emisji katod dają wyniki: G-0.9mA; B-lmA; R-O.lmA. Kineskop A51EER133X72 jest do wymiany.

Philips 21PT1663/58 chassis L7.2E AA

Po włączeniu do sieci miga kontrolka LED – nie daje się włączyć do stanu pracy.
Przyczyną tej usterki były wylane dwa kondensatory elektrolityczne 2551 i 2448 (obydwa po 47uF/160V). Po wymianie ww. kondensatorów, odbiornik daje się bez problemu włączyć i pracuje bez zarzutu.

Philips 21PT165A/42P chassis ANUBIS A AC

Nieczynny.

Po włączeniu klawiszem sieciowym słychać tylko przez chwilę świerszczenie i nic więcej, ani wizji, ani fonii, brak wysokiego napięcia i LED nie świeci. Przetwornica pracuje wytwarzając następujące napięcia na katodach diod: 6530 = +93.7V, 6540 = +10.2V i 6545 = +41.9V. Nie pracuje stopień odchylania poziomego, gdyż nie pracuje generator H nie otrzymując impulsów HDRIVE z n.29 układu 7015 (TDA4504). Z uwagi na specyficzne rozwiązanie generator nie pracuje, gdyż nie ma zasilania napięciem stałym z trafopowielacza 5445. Przystąpiono do pomiarów napięć w stopniu sterującym i stwierdzono jego brak na kolektorze tranzystora 7440 (BF422), który się grzał. Jego wymiana na nowy egzemplarz nic nie dała. Następną możliwością było uszkodzenie transformatora sterującego 5441 i faktycznie po wstawieniu sprawnego egzemplarza odbiornik wystartował. Nie było konieczności dokonywania innych czynności i naprawa na tym została zakończona.

Philips 21PT165A/42P chassis ANUBIS A AC

Ciemny ekran.

Po włączeniu do sieci klawiszem sieciowym brak obrazu (ciemny ekran), wysokie napięcie jest, jest też fonia. Zwiększono napięcie Us2 i pojawiła się linia pozioma. Uszkodzenia należało szukać w układzie odchylania pionowego i szybko ustalono brak napięcia i 26V podawanego z trafopowielacza z diody 6449. Przyczyną braku tego napięcia był rezystor 3449 (IR – przerwa), wstawiono nowy, pojawił się prawidłowy obraz i naprawa na tym została zakończona.

Philips 42FD9945 (plazma) chassis FM242

Odbiornik nie działał.

Przyczyną uszkodzenia okazało się rozwarcie rezystorów 8001, 8002 (6.8R/5W).

Philips 28PW8707/58 chassis EM2E AA

Ekran świeci na biało z powrotami.

Napięcia na katodach kineskopu wynoszą około 20V. Uszkodzone zostały następujące elementy: układ wzmacniacza wizji 7307 TDA6108JF, rezystor w zasilaniu +180V 3341 150R/0,25W. Po wymianie w/w elementów należy wejść w tryb serwisowy i ustawić balans bieli.

Philips chassis L01.2E

Plamy kolorowe na obrazie.

W OTV nie działa układ rozmagnesowania kineskopu. Przy każdym włączeniu do pracy układ rozmagnesowania powinien działać. Uszkodzony został tranzystor 7580 BC857B. Tranzystor ten załącza przekaźnik 1515. Przekaźnik z kolei załącza napięcie sieci energetycznej na obwód cewek rozmagnesowujących.

Philips 21TPT1542/58 chassis L6.1 AA

Odbiornik całkowicie martwy.

Po wstępnych oględzinach stwierdzono spaloną płytkę pod wyłącznikiem sieciowym (jest to osobna płytka przykręcana do obudowy pod kineskopem). Płytkę udało się zrekonstruować, wyłącznik sieciowy został wymieniony.

Po włączeniu odbiornika na ekranie pojawił się szum (śnieg), bez OSD oraz brak było możliwości regulacji zarówno z klawiatury lokalnej, jak i z pilota. Okazało się, że na nóżce 43 układu scalonego SAA5290 jest napięcie 4.8V, a powinno być około 0.04V. Po analizie schematu chassis L6.1 i faktycznego układu montażowego odbiornika stwierdzono, że na schemacie brak tranzystora 7008 – BC847 (SMD). Po wymianie tego tranzystora odbiornika zaczął działać prawidłowo. Należało jedynie zestroić filtr 5100 w układzie p.cz.

Philips chassis L01.2EAA

Całkowity brak oznak pracy zasilacza.
Napięcie na wyprowadzeniu I układu TEA1507P (7520) wynosi około 5.5V. Jest to za mało do wysterowania bramki tranzystora 7521 i żadnych impulsów na wyprowadzeniu 6 nie ma. Według dokumentacji TEA1507P rozruch tego układu przebiega dwufazowo – przy napięciu 5V powinna wystartować wewnętrzna przetwornica, która w oparciu o szeregową indukcyjność uzwojenia wpiętego na wyprowadzeniu 8 powinna podnieść Vcc na końcówce 1 do poziomu rzędu 10V. Ta funkcja nie działa. Po wymianie układu TEA1507P przetwornica startuje prawidłowo.

Philips 14GR1227/42B chassis GR1-AX

Nie reaguje na pilota oraz klawiaturę lokalna.

Po włączeniu odbiornika pojawia się prawidłowy obraz i dźwięk, ale po około godzinie nie można sterować odbiornikiem z pilota ani też z klawiatury lokalnej. Ponadto już po włączeniu odbiornika i przełączaniu programów cyfry wskazujące numer programu mają dodatkowy ząbek. Podobny objaw występuje w odbiornikach Fauni i powoduje go procesor sterujący. Ponieważ w tym odbiorniku też występuje podobny procesor 7700 (TMP47C434N-3142), po sprawdzeniu zasilania tego procesora (n.42) zdecydowano się na jego wymianę, odbiornik pracował prawidłowo i na tym zakończono naprawę.

Uwaga: W tym chassis można spotkać też następujące procesory: TMP47C434N-34I5, TMP47C434N-3537 i TMP47C434N-3141.

Bardzo jasny obraz, fonia prawidłowa.

Po włączeniu odbiornika pojawia się prawidłowy obraz, ale tylko na krótki czas. Następnie rośnie jaskrawość obrazu, tak że prawie nie widać obrazu i pojawiają się jasne poziome linie powrotów.

Pomierzono napięcia na katodach kineskopu i były one prawidłowe (od +120V do -130V); na n.3, 4 i 5 złącza doprowadzającego sygnały R, G, B też prawidłowe (w granicach +3V), a także prawidłowe napięcie Us2 (+270V). Natomiast przy pomiarze Usl w momencie dotknięcia nóżki kineskopu na płytce obraz staje się prawidłowy. Siatka kineskopu połączona jest z masą przez rezystor 3445 (1k), przerwa tego rezystora powodowała powyższą usterkę i po wymianie odbiornik pracował prawidłowo.

Nieczynny.

Włączenie odbiornika do sieci powoduje niewłaściwą pracę przetwornicy, która w stanie czuwania wytwarza napięcia znacznie zaniżone (np. +B około +1.5V, a na katodzie diody 6635 = +0.2V). Przełączenie do stanu pracy powoduje brak obrazu (brak w.n.), słychać cichy pisk przetwornicy, a napięcia nadal silnie zaniżone (np. +B około 4.7V, a na katodzie diody 6635 = +0.5V). Wynika z tego, że przetwornica jest przeciążona, pomiary nie wykazały zwarcia do masy jakiejkolwiek gałęzi i dopiero wyciągnięcie wtyku cewek odchylania poziomego spowodowało prawidłową pracę w tym stanie przetwornicy (+B około +94.7V, napięcie na katodzie diody 6635 około +4.7V i słychać cichy warkot).

Było jasne, że uszkodzenie jest w układzie odchylania poziomego (we wtyku cewek jest zwieracz napięcia zasilającego ten układ). Sprawdzenie elementów wykazało uszkodzenie tranzystora 7528 (2SC3795B – zamiennik BUT11AF) – przy pomiarze nie wykazywał zwarć między elektrodami. Po wstawieniu nowego odbiornik pracował prawidłowo, lecz przy poruszaniu płytą bazową ekran na przemian gasł i rozjaśniał się, po czym nastąpiło ponowne uszkodzenie tranzystora 7528 w sposób jak wyżej. Było oczywiste, że na płycie bazowej jest zimny lut i staranne obejrzenie pod szkłem powiększającym pozwoliło go zlokalizować. Okazało się, że jeden koniec diody 6528 (BYD33M) tkwił w lucie na płytce nie przylutowany, a mimo to zapewniał kontakt z lutem (mimo to odbiornik tyle lat pracował prawidłowo). Stąd było oczywiste, dlaczego w taki sposób uszkadzał się tranzystor 7528. Staranne przylutowanie diody zakończyło naprawę.

Informacje serwisowe.

Zasilacz wytwarza następujące napięcia stałe mierzone na:

 • na katodzie diody 6635 (+11) = +10.0V (+0.5V) oraz napięcie + 11A (mierzone na C2100) = +10.0V (+0.5V),
 • na 2660 (+B) = +95.0V (+5.5V),
 • tranzystorze 7673: E = +4.9V (+4.4V), B = +4.2V (+3.7V), K = +4.9V (+4.4V),
 • tranzystorze 7628: E = +89.0V (+0.2V), B = +8.IV (+5.1V), K=+3.2V(+1.4V),
 • tranzystorze 7631: E = +4.9V (+4.4V), B = +4.9V (+3.7V), K = -4.9V (+4.4V).
  Niektóre napięcia mierzone na procesorze 7700: n. 19 (ON/ STNBY) = +4.9V ( 0V), n.39 (SCl) = +4.9V (+4.4V) i n.40 (SDA) = +4.9V (+4.4V).

Uwagi:

1.   W naprawionym odbiorniku fabrycznie nie stosowano tranzystora 7674 i stąd różnice w stosunku do napięć podawanych na schematach.

2.  Napięcia podane w nawiasach dotyczą stanu czuwania

Trafopowielacz (5530) wytwarza następujące napięcia stałe mierzone na katodach diod: 6540 = +25.5V, 6542 = (+12V) + 12.8V, 6544 (+5B) = +5.9V i 6535 = +161.0V. Ponadto z katody diody pobierane są napięcia (przez R lub L): 12A = +11.4V, 12B = +12.3V, 12E = +12.5Vi 12F = +11.2V.

Napięcie stałe na n.7 (BEAM INFO) zależy od jaskrawości oraz nasycenia obrazu i zawiera się w granicach od +21,0V do +14.2V.

Philips 21PT165B/58 chassis AA5 AB

Nieczynny, nie świeci dioda LED.

Pomiary w przetwornicy wykazały brak napięć po stronie wtórnej przetwornicy. Sprawdzenie elementów omomierzem nie wykazało istnienia zwarć. Zdecydowano się na wymianę kondensatorów po stronie pierwotnej przetwornicy (często ulegają uszkodzeniu niezależnie od modelu chassis i producenta) i tak: 2509 (47u.F/25V), 2533 (2.2uF/200V) i 2525 (100uF/ 35V). Po wymianie przetwornica zaczęła pracować poprawnie konieczna była nieznaczna korekta napięcia +86 (+86.0V) za pomocą potencjometru nastawnego 3532 (4k7).
Brak koloru niebieskiego.

W takim przypadku zaczęto naprawę od pomiarów stałych napięć na płytce kineskopu, a konkretnie na katodach kineskopu. Przy pomiarze napięcia na katodzie B pojawia się kolor niebieski, więc przystąpiono do pomiaru elementów w torze B. Uszkodzonym okazał się rezystor 3280 (lk5) i po wymianie pojawiły się właściwe kolory.

Prawidłowe napięcia stałe mierzone na płytce kineskopu na katodach kineskopu i złączu L5 są następujące:

 • katoda R ok. +170V (+146V), katoda G ok. +170V ( + 147V) i katoda B ok. +166V (+139V),
 • na złączu L5: n.l (G) = +1,4V (+1.7V), n.2 (+8A) = +8.1 V, n.3 = +1.4V (+1.7V), n.4 (GND) = 0V i n.5 (R) = +1.5V (+1.7V).

Napięcia podane w nawiasach dotyczą wartości napięć przy braku w gnieździe antenowym sygnału telewizyjnego.

Informacje serwisowe.

Przetwornica wytwarza stałe napięcia mierzone na katodach diod: 6572 (+12S) = +15.4V (+15.7V), 6568 (-86) = +86.IV (+104.3V) i D6566 (+10V) – – 11.5V (+12.2V).

Niektóre napięcia na układzie 7600 (TMP47C637):

 • n.19 (ON/STBY) = +0.7V (0V),
 • n.39(SCL) = +5.0V(+5.1V),
 • n.40(SDA) = +5.0V(+5.1V).

Uwaga: Napięcia podane w nawiasach dotyczą stanu czuwania.

Napięcia stałe mierzone na wyprowadzeniach układu 7250 (MC44603) zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Nr Nazwa Napięcie [V] Nr Nazwa Napięcie [V]
1 VCC 11.8(11.8) 9 Sync 5.7(5.7)
2 vc 10.2 (10.9) 10 Cf 2.6(2.6)
3 Out 0.9(0.1) 11 SS 1.4(1.4)
4 Gnd 0 12 Rp 1.2(1.9)
5 Foldb 1.2(0.9) 13 EAout 2.9 (1.8)
6 OVP 1.7 (0.8) 14 VB 2.5(2.5)
7 Curr.Sense 0.1 (0) 15 Rf 2.6(2.5)
8 Demag 0.2 (0.1) 16 Rref 2.5(2.5)

Uwaga:

1.  Napięcia na nóżkach układu 7250 mierzone są oczywiście w stosunku do masy gorącej.

2.  Napięcia w nawiasie dotyczą stanu czuwania.

Philips 25PT825A/00 chassis FL 4.16AA

Porada dotyczy również innych chassis FL z SOPS. Nie działa.

Uszkodzony zasilacz. Spalony bezpiecznik, rezystor zabezpieczający 1R/5W i tranzystor BUT 12. Przy tak lawinowym uszkodzeniu należy także wymienić moduł „SOPS driver”. Z powodu braku nowego zdecydowałem się na naprawę uszkodzonego i 2 innych, które posiadałem w warsztacie. Przy naprawie posługiwałem się schematem chassis FL1.

Uszkodzenia na modułach:

 • przerwa przy rezystorze 3312 – 100R (pierwotna strona),
 • wylany elektrolit z kondensatora 2376 – 33u.F, rezystor 3374 – 75k,
 • przerwa przy rezystorze 3362 – 150R (wtórna strona).

Philips 21PT1532/58 chassis L6.1AA

Nie działa.

Po włączeniu słychać próbkującą (piszczącą) pracę przetwornicy. Przyczyną był uszkodzony kondensator 2501 – 1.5nF/ 1kV. Po jego wymianie odbiornik działa prawidłowo.

Philips 21PT2683/58 chassis L7.2E AA

Przy przełączeniu w stan pracy po kilku sekundach przełącza się w stan czuwania.

Uszkodzony został układ odchylania pionowego 7401 -TDA9302 oraz rezystor 3451 – 2.2R/0.5W. Regulacja geometrii obrazu odbywa się w trybie serwisowym.

Philips chassis AA5 AB

Zaniżone napięcia wychodzące z przetwornicy.

Napięcia wychodzące z przetwornicy stanowią 1 /3 wartości nominalnych. Sprawdzono wszystkie obciążenia przetwornicy. Okazały się one prawidłowe. Silnie grzeje się tranzystor kluczujący przetwornicy 7540 – STP4NA60F1. Przyczyną tego stanu pracy przetwornicy jest kondensator 2540 – 220pF/2kV. Jest on podłączony bezpośrednio do tranzystora 7540. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +86V na kondensatorze 2569 – 47uF/160V.

Philips chassis L9.2E

Ekran świeci na niebiesko z powrotami.

Na katodzie R kineskopu A51EER133X72 napięcie wynosi 20V. Na pozostałych katodach napięcia wynoszą około 140V. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie tranzystora 7322 – BF422. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i ustawić balans bieli.

Philips chassis MD2.21

Brak obrazu.

Ekran jest ciemny z powodu braku wysokiego napięcia kineskopu. Uszkodzony został kondensator 2418 – 220pF/2kV (przebicie między wyprowadzeniami). Ten kondensator jest podłączony równolegle do tranzystora 7421 – BU2520D (stopień końcowy odchylania H).

Philips 20PT1554/58 chassis L9.2E AA

Szum na ekranie.

Były okresy, że odbiór stacji był prawidłowy. Przede wszystkim dokonano pomiarów na głowicy 1000 (UV1316A1-2) i były one następujące: n.1 (ARW) = +3.9V (praktycznie może się zmieniać w granicach od +0.3V do +4V w zależności od poziomu sygnału w gnieździe antenowym, n.2 = NC, n.3 (AS) = +1.2V -NC, n.4 (SCL) = +4.5V, n.5 (SDA) = +4.5V, n.6 = +5.0V, n.7 = +5V, n.8 (ADC) = NC, n.9 = +32.7V, n.10 i n. 11 = 0V Tak więc napięcia były prawidłowe, jak i również funkcja strojenia działała prawidłowo, a mimo to nie pojawiały się żadne stacje. Pozostała do wymiany głowica, po wstawieniu nowej pojawiły się stacje uprzednio ustawione, odbiornik poddano wielogodzinnemu wygrzewaniu i na tym naprawa została zakończona.

Niewłaściwe odchylanie pionowe.

Po włączeniu odbiornika klawiszem sieciowym jest poświata ekranu z pionowymi, kolorowymi i szerokimi pionowymi pasami, brak treści obrazu, fonia prawidłowa. Pomiar napięć na układzie scalonym 7460 (TDA9302H) wykazał różnicę w stosunku do wartości jakie powinny być, z tym. że napięcia zasilania -13V (podawane z anody diody 6405) oraz +13 V (VlotAux 13 V) podawane z katody diody 6402 były prawidłowe. Z układem ramki współpracuje tranzystor 7469 (BC847B), na bazę którego podawane jest napięcie oznaczone „CTR_Discharge” podawane z kolektora 7431. Napięcia na wszystkich nóżkach 7469 było równe zero, a tymczasem powinno wynosić około -IV.

Pomiary rezystancji tego tranzystora wykazały zwarcie kolektora z emiterem, wstawiono nowy i pojawiło się właściwe odchylanie pionowe. Następnie korzystając z standardowego pilota wprowadzono odbiornik w tryb SDM (Set-vice Default Mode) celem skasowania zawartości bufora błędów (wskazanie kodu błędu 3 0 0 0 0 0-potwierdzające uszkodzenie w układzie ramki) i na tym naprawa została zakończona. Uwaga: Skasowanie zawartości bufora błędów można dokonać dwojako: albo przez przełączenie odbiornika pilotem standardowym do stanu czuwania albo przez naciśnięcie przycisku I EXIT] pilota serwisowego RC7150.

0TVC pracuje tylko w stanie czuwania.

Przy włączeniu odbiornika klawiszem sieciowym odbiornik wchodzi w stan czuwania, a powinien włączyć się do stanu pracy. Przy włączeniu pilotem dowolnego programu dioda LED sygnalizuje przejście do stanu pracy, ale brak zarówno wizji (brak w.n.) i fonii. Pomiary napięć przetwornicy wykazały, że pracuje prawidłowo. Uszkodzenie okazało się czasochłonne i dopiero pomiary napięć stałych przy procesorze 7600 naprowadziły na trop, a mianowicie na n.50 (SDA) napięcie stałe niezależnie od stanu pracy było zaniżone do około +1V Wynikało, że szyna SDA była obciążona przez uszkodzony element i możliwości było dużo. Z pomocą – jak to czasami bywa -przyszło przypomnienie sobie jednego przypadku z publikowanych uszkodzeń OTVC w „SE”, gdzie to podobne uszkodzenie powodował jeden z kondensatorów o niewielkiej pojemności dołączony do jednej z szyn. Tym tropem postanowiono iść i pozwoliło to na szybką w miarę lokalizację uszkodzenia.

Uszkodzonym okazał się kondensator 2613 (82pF -SMD) dołączony między szynę SDA a masę, po wymianie na nowy (ale nie SMD, gdyż takowego nie posiadano) odbiornik pracował poprawnie i naprawa na tym została zakończona.

Philips chassis GFL2.20E

Tryb serwisowy SAM.

Aktywacja trybu serwisowego SAM – Service Alignment Mode. Na krótko zewrzeć punkty serwisowe „ALIGNMENT MODE” na płycie SSP lub po naciśnięciu przycisku [ ALIGN | na pilocie serwisowym, przyciskami numerycznymi wprowadzić kod serwisowy 3 1 4 0 i na zakończenie zatwierdzić całość naciskając przycisk [ OK |.

Philips chassis L9.1E

Brak obrazu i dźwięku.

Obecne jest wysokie napięcie kineskopu, żarzenia itd. W stanie czuwania należy zliczyć błyski diody LED. Dioda LED błyska najpierw 2 razy, a następnie 6 razy. Oznacza to błąd nr 6 jako ostatni.

Uszkodzony został układ TDA8844. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy SAM i ustawić odpowiednie opcje.

Philips chassis ES1

Brak odchylania pionowego.

Najpierw sprawdzono napięcia: +13V i -14V. Są one obecne na układzie 7455 – TDA4863J. Uszkodzone zostały: dioda 645″ – BYY27-200-TAP. układ scalony 7455 i rezystor 5.6R 0.5W. Po napraw je należv wejść w tryb serwisowy i wyregulować obraz w pionie.

Philips chassis L6.2

Obraz ciemny oraz zwężony w pionie.

W zasilaczu znaleziono kondensator elektrolityczny, który utracił całkowicie pojemność. Był to kondensator 2515 – 47uF/ I60V. Przyczyną zawężenia obrazu w pionie był kondensator 2916 – 2200uF/35V. Znajduje się on w linii zasilania +25V w zasilaniu układu odchylania pionowego. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +I50V.

Philips chassis L01.2E

Ginie obraz.

Dzieje się to przypadkowo z różną częstotliwością. Przyczyną tego zjawiska są .,zimne lutowania” wyprowadzeń 1, 3 trafopowielacza 5445.

Philips chassis EM2E

Brak odchylania pionowego.

Na wyprowadzeniach 1 i 7 układu odchylania pionowego 7620 – TDA8177 brak przebiegów sterujących F7 i F8. Po opukaniu bloku cyfrowego sygnały F7 i F8 pojawiają się i znikają. Przelu-towanie wyprowadzeń układu HOP 7301 – TDA9330H daje pozytywny efekt stabilnego odchylania pionowego.

Philips 21PT4404/00 chassis L7.2E AA

Nie startuje przetwornica.

Odbiornik nie daje się włączyć – nie startuje przetwornica. dioda standby próbkuje. Obciążono żarówką napięcie B-. wymieniono kondensatory po stronie pierwotnej – bez rezultatu. Wymiana na nowy układu sterownika przetwornicy 7520 – MC44603AP również nic nie dała. Uszkodzonym okazał się kondensator 2550 – 470pF/1 kV podłączony równolegle do diody 6550 – BYM36C w linii napięcia +VBAT = 95V.

Philips chassis L6.2

Zawija od góry.

W odbiorniku z kineskopem 28 cali obraz jest zawinięty od góry. Ponadto na jasnym tle około 5 cm od góry widocznych (bardzo) jest kilka cienkich paseczków, na ciemnym ich nie widać. Na początek wymieniłem kondensator 2904 -100uF i 2905 – 220uF, ale bez rezultatu. Napięcie zasilające odchylanie pionowe wynosi 27V i jest bez tętnień. Sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych filtrujących napięcie systemowe nie ujawniło wadliwych egzemplarzy. Okazało się, że powodem zawijania i zakłóceń był tranzystor 7905 – BC327/25. którego uszkodzenia pomiary nie ujawniały.

Philips 29PT5507/58 chassis L01.1E AA

Wyłącza się.

Po uruchomieniu telewizora do pracy słychać ..podejrzany*’ dźwięk, obraz pojawia się. ale jest nieprawidłowych rozmiarów i zawinięty. Po 5 sekundach odbiornik wyłącza się. Ślady wskazują, że wymieniano tranzystor linii. Przyczyną obecnego zachowania się odbiornika, jak i wcześniej uszkodzenia tranzystora jest kondensator 2455 – 47uF/35V. Na mierniku po wyratowaniu pokazywał pojemność 28uF, a po krótkim czasie 0. Po wymianie kondensatora OTVC pracuje prawidłowo.

Philips chassis AA5 AA

Po włączeniu do sianu pracy, słychać charakterystyczny przerywany pisk przetwornicy.

W tym przypadku, zaistniał nietypowy efekt: po stwierdzeniu zwarcia na elektrodach tranzystora 7445 (BU 1508DX), wylutowano ww. tranzystor. Na płycie zwarcie zniknęło, ale tranzystor również okazał się dobry.

Okazało się, że w wyniku awarii trafopowielacza 5445 (1352.5003), nastąpiło przebicie obudowy tranzystora do masy (radiatora). Po wymianie trafopowielacza i zastosowaniu przekładki mikowej z silikonem pod stary tranzystor, telewizor włączył się bez problemu.

Philips chassis L01.1E

Sygnalizacjo błędów: „5” i „11”.

Sygnalizacja błędów została pobrana z trybu DSM (Default Service Mode). Kod błędu „5” mówi o przekroczeniu limitu prądu ciemnego kineskopu. Zmierzono więc emisję kineskopu A51ERT135X64. Potwierdza to kod błędu nr „11” -kineskop ma słabą emisję katod. Należy więc wymienić kineskop

Philips chassis Anubis A

Słychać trzaski na niektórych stacjach TV.

Przyczyną tego zjawiska jest rozstrojenie obwodu referencyjnego w układzie p.cz. Należy dokładnie zestroić obwód 5040 na f = 38.9MHz. Obwód ten znajduje się przy układzie 7015 -TDA4504.

Philips chassis EM5E, EM5A, EM5U, MG3.2E

Zakłócenia obrazu poprzez artefakty.

Na obrazie widoczne zakłócenia w postaci aureoli otaczającej poruszające się obiekty na tle nieruchomego tła. Efektu tego nie uda się wyeliminować inaczej niż poprzez uaktualnienie oprogramowania sterującego, które zostało między innym zmodernizowane w celu wyeliminowania tego efektu. Oprogramowanie to jest zaimplementowane w układzie 7711 na płycie SSB dla chassis EM5 albo w bloku Feature Box dla chassis MG3.2.

Poprawione oprogramowanie zostało oznaczone numerem 3104 317 44521. Oprogramowanie to nie zostało wprowadzone do masowej produkcji, a jedynie do zastosowań serwisowych, gdyż ceną zmniejszenia aureoli okazało się zwiększenie trzęsienia i skokowego przesuwania się obiektów na ekranie.

Philips chassis: EM5E, EM5A-P/M, EM5A-NTSC

Nieprawidłowe kolory, długi czas startu.

Opisywana usterka objawia się w następujący sposób:

 • brak jednego lub więcej kolorów,
 • na środku ekranu kineskopu po wyłączeniu odbiornika pozostaje plamka,
 • długi czas (ponad 30 sekund) uruchamiania się odbiornika.

Na płytce kineskopu należy sprawdzić tranzystory 7500, 7503 i 7506 – wszystkie typu BFS20 i w razie uszkodzenia oczywiście wymienić. W celu uchronienia odbiornika przed ponownym uszkodzeniem tych tranzystorów w wyniku wyładowań elektrostatycznych dodać trzy diody typu BAW62. Anody tych diod połączyć razem i przylutować do masy (nóżka 10 złącza 1940), a katody do następujących kontaktów złącza 1940: jednej diody do kontaktu 7, drugiej do 8 i trzeciej do 9 kontaktu.

Powodem braku jednego lub więcej kolorów jest fakt, że tranzystory przedwzmacniaczy w torach RGB 7500, 7503 i 7506 uszkadzają się w wyniku wyładowań elektrostatycznych w kineskopie.

Pozostająca plamka na ekranie po wyłączeniu odbiornika spowodowana jest tym, że po uszkodzeniu tranzystora (tranzystorów) kineskop „rozładowuje się” różnymi ścieżkami, co skutkuje pozostaniem na ekranie plamki.

Z kolei długi czas włączania się odbiornika spowodowany jest tym, że w wyniku uszkodzenia tranzystora (tranzystorów) przerwaniu ulega pętla pomiędzy układem HOP i kineskopem. To oznacza, że pętla staje się niestabilna. Jednakże po upływie około 30 sekundach oprogramowanie sterujące „wypuszcza” obraz, mimo że pętla jest niestabilna.

Opisane powyżej objawy i przyczyny mogą spowodować również uszkodzenie układów wzmacniaczy RGB 7330, 7340 i 7350 – wszystkie typu TDA6118JF. W celu zapobieżenia uszkodzeniu tych wzmacniaczy w przyszłości, należy zwiększyć wartości rezystorów 3338, 3339 i 3340 z 220R do 470R. Poprzez te rezystory podawany jest wzmocniony sygnał do katod kineskopu. W przypadku uszkodzenia wzmacniaczy RGB, oprócz trzech wymienionych na początku porady objawów może dojść również do całkowitego braku obrazu.

Philips chassis EM2E (dot. tylko 25 i 28 cali)

Zabarwienie bieli.

Na obrazie statycznym z większą ilością białych obszarów (np. przy odtwarzaniu znaków teletekstu i komunikatów OSD) przy bocznych krawędziach biel jest zakolorowana – wpada w kolor czerwony lub niebieski. Należy uaktualnić wersję oprogramowania sterującego na 3104 317 03221 (lub późniejszą). W tej wersji oprogramowania (i późniejszych) wprowadzona została nowa opcja nazwana jako „Txt sync L edge”. Opcję te można znaleźć po wejściu w tryb SAM, a następnie: „Alignments” -> „Options” -> „Miscellaneous”.

W tej opcji do dyspozycji są dwie możliwości:

 • dla odbiorników wyposażonych na płycie SSB w nowy układ kompensujący nierównomierności czasu trwania linii telewizyjnych „txt/anti-jitter” (można to stwierdzić na podstawie obecności tranzystorów 7012 i 7013 – kolektor tranzystora 7012 jest podłączony do n.83 „HSYNC” układu OTC 7001 – SAA5800H. kolektor tranzystora 7013 jest podłączony do n.84 „VSYNC” tego układu) – należy wybrać opcję „Yes”,
 • dla odbiorników nie wyposażonych na płycie SSB w nowy układ kompensujący nierównomierności czasu trwania linii telewizyjnych „txt/anti-jitter” (można to stwierdzić na podstawie braku TS7012 i TS7013) -należy wybrać opcję „No”.

Opisywana wada odtwarzania bieli ma miejsce głównie na obrazach statycznych z dużą ilością bieli (duże obszary bieli). Powodem tego zjawiska jest rozgrzewanie się maski kineskopu i w wyniku tego jej rozszerzanie się (występuje ono głownie dla masek żelaznych zastosowanych w kineskopach 25 i 28-calowych typu „BLD”). To rozszerzanie się maski powoduje błędne odtwarzanie kolorów objawiające się „wpadaniem” bieli w odcień czerwonawy lub niebieski. W celu zapobieżenia pojawianiu się tego typu zakłóceń amplituda sygnału na wyjściu TXT/OS jest programowo zmniejszana.

Philips chassis FM23, FM24 (plazma)

Zielonkawe zakolorowanie obrazu.

Zakolorowany na zielono obraz spowodowany jest błędami klampowania sygnału lub utratą synchronizacji i rozbłyski lub postrzępione linie lub widoczne na ekranie błyskanie poziomych pasów.

Przy opisanych powyżej objawach należy skontrolować i w razie potrzeby wymienić następujące elementy na panelu Scavio:

 • 7655 FM23GB4000403 (pamięć EEPROM EPC2LC20 w układzie EPLD).
 • 7605 F23GA-1.7-00269 (koprocesor dla skalera i OSD PW164-10R).
 • 7170 – AD9887KS-140 (konwerter AD – odbiornik TMDS w obwodzie selektora sygnałów wideo).

Ze względu na zielone zakolorowanie obrazu należy dokonać następujących zmian na panelu Scavio:

 • zwiększyć pojemność kondensatorów 2109. 2110 i 2111 z 220nF na 470nF.
 • zmniejszyć rezystancję rezystorów 3129. 3130 i 3131 z lkna330R.
 • zwiększyć rezystancję rezystorów 3133. 3162 i 3166 z 100Rna^330R.
 • zmniejszyć rezystancję rezystorów 3177. 3179 i 3180 z lkna560R,
 • tranzystory 7129. 7130 i 7131 – BC847BW zastąpić tranzystorami typu BC847CYV.

Philips chassis F21RE

Wyłącza się i włącza.

Co jakiś czas odbiornik samoczynnie wyłącza się i włącza. Zjawisko ma charakter absolutnie przypadkowy, nie można go z niczym powiązać. Należy sprawdzić i razie potrzeby wymienić pamięć ROM 7002 na płycie SSP na F21 RE 1_1.7JV00344 (3122 357 40344).

Philips chassis A10A

Wymiana procesora zarządzającego.

Jest to częsta naprawa w OTVC tego typu. Przy wymianie procesora 7064 można go wymienić na układ SAA5565 lub na SAA5667. Oznacza to, że oba procesory są równoważne.

Philips chassis G90AE

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Przyczyną tego stanu są: tranzystor końcowy odchylania linii 7545 – BUT11AF i kondensator równoległy do tranzystora 7545 – 2545 – 1.5nF, 3KV (przebicie).

Philips 32PW9551/12 chassis L06.1E AA

Brak obrazu.

Wstępnie stwierdzono brak wysokiego napięcia kineskopu. Uszkodzony został tranzystor odchylania poziomego 7405 – BU2520DX. Uszkodzenie to nastąpiło w wyniku przebić na trafopowieiaczu 5450 (wyraźnie widać ślady przebić między rdzeniem a obudową trafopowielacza). Należy więc wymienić trafopowielacz 5450.

Philips 21PT166/58

Brak odchylania pionowego.

Stwierdzono brak napięcia +29V. Napięcie +29V zasila układ odchylania pionowego. Uszkodzeniu uległ bezpiecznik 1449 – 400mA w gałęzi +29V. Regulacja wymiarów obrazu w pionie odbywa się w trybie serwisowym.

Philips chassis L9.2E

Brak fonii.

Pomiary napięć na układzie 7803 – MSP34I5D wykazują duże odstępstwa od wartości podanych na schemacie ideowym. Wymiana układu 7803 przywraca fonię. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i wyregulować fonię.

Philips 21PT165B/02 chassis AA5-AB

Brak zdalnej obsługi 0TVC.

W telewizorze działa obsługa z klawiatury lokalnej, natomiast obsługa zdalna odbywa się z odległości zaledwie do 30cm. Przyczyna tego stanu leży w odbiorniku sygnałów podczernieni LTM8848A.

Philips 14GX37A

Obraz z nadmiarem koloru czerwonego w systemie SECAM.

Niesprawny jest kondensator ceramiczny podłączony do dyskryminatora R-Y.

Philips 28PT4107/58 chassis L01.2E

Zniekształcenia poduszkowe obrazu.

Po wejściu w tryb serwisowy okazuje się że zniekształceń nie można skorygować. Przyczyną nieprawidłowości okazało się uszkodzenie tranzystora 7400.

Philips 20PT1554/58 chassis L9.2E AA

Wysokie napięcie dla kineskopu obecne, fonia OK, brak obrazu.

W trakcie wykonywania pomiarów układu procesora wizyjnego TDA8842 pojawia się na moment obraz, ale jest bardzo niebieski. Uszkodzony tranzystor 7331 BF422 w torze koloru niebieskiego.

Philips M1432, M2032, M2132 chassis L6.1

Biały raster z liniami powrotu.

Opisywana niesprawność może być okazywana nie tylko w postaci białego rastra z liniami powrotów, ale równie dobrze mogą być problemy z wejściem w tryb AV, brak odbioru na każdym kanale lub samoczynne wyłączanie się odbiornika. Przyczyna jest wspólna: stabilizator napięcia +5V, zbudowany na elementach: 6500.750 7505, który „dawał” zaniżone napięcie. W opisywanym przypadku uszkodzony był tranzystor 7505 – BC548B.

Philips 21CN4472/59R chassis NCF-CR

Po włączeniu w stan pracy brak obrazu i fonii.

Pomiary wykazały, że napięcia wychodzące z zasilacza były mocno zaniżone. Okazało się. że uszkodzony został układ mocy fonii TDA1013B. Po uruchomieniu OTVC fonia jest prawidłowa. ale na obrazie widoczne niebieskie powroty. Przyczyną tego stanu okazał się procesor wizyjny TDA3565.

Philips TV/VCR Combi chassis Epsilon TVCR 2001

Informacje dotyczą następujących modeli: 14PV110. 14PV202, 14PV22o’l4PV227. 14PV350. 14PV354. 14PV358. 20PV230, 21PV340, 21PV548. 37TR210, 37TR220. 37TVB60, 51TR300. 51TVB70.

Są to odbiorniki telewizyjne zintegrowane z magnetowidem.

Tryb hotelowy.

Odbiorniki telewizyjne zintegrowane z magnetowidem są chętnie i powszechnie stosowane w pomieszczeniach hotelowych, szpitalach, poczekalniach itp, gdzie istotne jest zablokowanie niektórych funkcji i ustawień oraz ograniczenie maksymalnego poziomu głośności.

W celu uaktywnienia trybu hotelowego należy:

 • ustawić poziom głośności taki, jaki będzie dostępny w trybie hotelowym jako maksymalny,
 • wybrać program o numerze 38 (jeśli nie będzie to możliwe przyciskami [ ^ ] / | v ], wykonać to przyciskami numerycznymi pilota),
 • nacisnąć jednocześnie przycisk ( STOP ] na pilocie i taki sam przycisk na klawiaturze lokalnej i przytrzymać je naciśnięte przez około 5 sekund, aż na ekranie pojawi się komunikat „H+„.

W celu wyłączenia trybu hotelowego należy:

 • wybrać program o numerze 38 (jeśli nie będzie to możliwe przyciskami [ ^ ] / [ v ], wykonać to przyciskami numerycznymi pilota),
 • nacisnąć jednocześnie przycisk [ STOP ] na pilocie i taki sam przycisk na klawiaturze lokalnej i przytrzymać je naciśnięte przez około 5 sekund, aż na ekranie pojawi się komunikat „H-„.

Informacje wstępne.

Oprogramowanie mikrokontrolera sterującego posiada wbudowany serwisowy program testowy, który jest dostępny na trzech stronach trybu serwisowego: Service status, Senice control i TV Adjustments.

Menu Service status ma charakter informacyjny i wyświetla informacje dotyczące statusu mechanizmu, funkcji poszczególnych czujników oraz trzy kody błędów, które wystąpiły najpóźniej.

Ponadto wyświetlana jest informacja o czasie (w godzinach) pracy mechanizmu, numerze maski mikorkontrolerów sterujących.

Menu Service control służy do przeprowadzania wszystkich regulacji wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz do kasowania ustawień.

Menu TV Adjustments jest trzecią stroną programu serwisowego, na która wchodzi się ze strony drugiej (Service control) po wybraniu i zaakceptowaniu linii TV ADJ.

Uruchomienie serwisowego programu testowego.

W celu wywołania serwisowego programu testowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [ STOP ] na pilocie, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk [ PLAY ] na klawiaturze lokalnej i przytrzymywać wciśnięte oba przyciski przez około 5 sekund. Po upływie tego czasu, gdy na ekranie pojawi się pierwsza strona menu serwisowego „SERV STATUS” przyciski można zwolnić.

Po wybraniu linii „SERV CONTR” i naciśnięciu przycisku [ > ] możliwe jest przejście na drugą stronę trybu serwisowego – „SERV CONTR”.

Menu trybu serwisowego może być włączane lub wyłączane przez naprzemienne naciskanie przycisku [ MENU . przy czym tryb serwisowy cały czas jest aktywny. Menu ustawień parametrów obrazu i dźwięku w trybie serwisowym jest niedostępne i może zostać przywołane dopiero po opuszczeniu trybu serwisowego.

W trybie serwisowym funkcja automatycznego ustawiania trackingu jest nieaktywna.

Service Status Menu

Funkcje przełącznika INIT

Przełącznik INIT jest umieszczony na mechanizmie magnetowidu. Jest on wykorzystywany do wyświetlania statusu lub pozycji mechanizmu w połączeniu z impulsami FTA pochodzącymi z czujnika silnika ładowania. Na rysunku 3 pokazano funkcje przełącznika w zależności od położenia mechanizmu.

Znaczenie poszczególnych linii menu pierwszej strony menu serwisowego jest następujące:

Impulsy ładowania

Ta informacja jest wykorzystywana do wyznaczenia impulsów FTA występujących na wyprowadzeniu 66 układu IC7899, w ten sposób, że obroty silnika ładowania są zarejestrowane przy użyciu fototranzystora i alternatywnie wyświetlane jako „0” lub „1” w menu w drugiej linii.

Philips 28PT4456/58 chassis L9.1E

Od dołu obrazu brak liniowości obrazu.

Na około 5cm od dołu ekranu występują rozrzedzone linie. Układ odchylania pionowego 7401 – TDA9302H jest zasilany symetrycznie napięciami ±1IV. Pomiary tych napięć wykazują, że napięcie ujemne wynosi -10V. Przy zmrożeniu kondensatora 2489 – 470u.F/16V napięcie to spada do – 8,9V. Należy więc wymienić kondensator 2489. Po jego wymianie następuje w obrazie dobra liniowość od dołu ekranu. Regulacja wymiarów obrazu w pionie odbywa się w trybie serwisowym SAM.

Philips chassis L6.1

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Przyczyną tego stanu jest rezystor 3518 – 120k/0.5W (przerwa). Jest to rezystor pracujący w układzie startowym przetwornicy. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe 96V na kondensatorze 2515 – 47u.F/ 160V.

Philips 28PT4423 chassis L6.2

Duże zniekształcenia E-W.

Sprawdzono elementy modulatora diodowego, tranzystor STP4NA40FI, kondensatory impulsowe: 2913, 2915 – 390nF/ 400V. Wszystkie one okazały się sprawne. Przyczyną tych efektów okazała się indukcyjność 5901 (zwarte zwoje). Regulacja geometrii obrazu odbywa się w trybie serwisowym.

Philips chassis AA5-AB

Obraz bardzo ciemny, mocno zawężony w szerokości.

Pomiar napięcia systemowego daje wynik 50V. Uszkodzony został kondensator elektrolityczny 2569 – 47uF/160V. Po naprawie należy sprawdzić napięcie +86V na kondensatorze 2569.

Philips 21PT2633/58 chassis L7.2E AA

Nie można włączyć w stan pracy.

Niemożliwe jest włączenie odbiornika, gdy został on na dłuższy czas odłączony od sieci. Każda próba włączenia włącznikiem sieciowym kończy się bardzo krótkim wejściem WN i powrotem do stanu zbliżonego do standby. Czas pracy odchylania H wydłuża się za każdą następną próbą włączenia, by w końcu nastąpiło trwałe włączenie i zadziałanie odbiornika. Poszukiwania naprowadzają na kondensator 2443 – 470uF/16V, na którym występują przebiegi zmienne. Pracuje on w gałęzi zasilania +13V, gdzie to napięcie jest produkowane przez trafopowielacz. Ta gałąź zasila końcowy stopień odchylania V, zbudowany na układzie scalonym 7401 – TDA9302H. Kondensator ten utracił pojemność do połowy swojej wartości. Jego wymiana kończy naprawę ze skutkiem pozytywnym. Należało jeszcze bezwzględnie odświeżyć połączenia lutownicze przy układzie 7401.

Philips 14GR1227/42B

Po kilku minutach zrywa synchronizację pionowej oraz następuje pogorszenie liniowości pionowej.
Ponieważ napięcie zasilania ramki było prawidłowe, w pierwszej chwili sugerowano się uszkodzeniem kondensatora 1111 (22uF/100V), tym bardziej, że liniowość w górnej części ekranu była nieco pogorszona. Kondensator faktycznie był uszkodzony, ale wstawienie nowego nic nie zmieniło. Pozostał do wymiany układ scalony 7500 (TDA3653B), wymieniono na nowy i odbiornik pracował poprawnie.

Porównywarka cen sprzętu RTV