Naprawa i serwis telewizorów Samsung

SAMSUNG CX 5312W

Uszkodzona przetwornica napięcia (nie startuje).

Uszkodzony kondensator C832 100mF\16V dołączony do nóżki układu scalonego TDA4601 w przetwornicy. Wymienić uszkodzony kondensator.

SAMSUNG CT558WT

Odbiornik, po włączeniu przełącznikiem sieciowym, nie przechodzi w stan czuwania.

Przyczyną uszkodzenia jest przetwornica napięcia zbudowana w oparciu o układ scalony TDA 4601 firmy PHILIPS. Elementem odpowiedzialnym za ten stan jest kondensator elektrolityczny C832 100mF/25V. Po jego wymianie na nowy, odbiornik pracuje poprawnie ?napięcie w gałęzi głównej zasilacza powinno wynosić 125V

SAMSUNG CX558WT

Odbiornik nie pracuje, nie daje się włączyć.

Pomiary woltomierzem po stronie wtórnej, sztucznie obciążonej przetwornicy, wykazały brak napięć zasilających. Przyczyną usterki zasilacza okazał się kondensator elektrolityczny C812 1mF/50V. Po wymianie na nowy odbiornik pracuje poprawnie.

SAMSUNG CK5027Z

Po włączeniu przełącznikiem sieciowym, odbiornik wchodzi w stan czuwania (dioda sygnalizacyjna zapala się), jednak przy próbie wyzwolenia odbiornik nie włącza się.

Po odłączeniu gałęzi głównej zasilania przetwornicy i sztucznym obciążeniu jej żarówką 60W okazuje się, że zasilacz pracuje niestabilnie (po włączeniu, napięcie w gałęzi głównej osiąga wartość około 130V, a następnie spada do około10V). Przyczyną tego stanu jest usterka kondensatora elektrolitycznego C817 100mF/25V.

SAMSUNG CX528

Odbiornik włącza się do stanu czuwania.

Napięcie gałęzi głównej w stanie ?STAND BY? prawidłowe ? około 130V, jednak w momencie wyzwolenia odbiornika spada do około 60V. Sztucznie obciążona przetwornica zachowuje się prawidłowo ? napięcie główne 125V. Poszukiwanie usterki w układzie odchylania poziomego odbiornika, wyeliminowanie ewentualnego przeciążenia po stronie wtórnej trafopowielacza przez odłączenie poszczególnych gałęzi (np. 24V ? zasilanie układu odchylania pionowego) nie przynosi rezultatu. Dopiero po odłączeniu cewek odchylania poziomego sytuacja ulega zmianie. Odbiornik startuje, napięcie główne zasilacza osiąga wartość prawidłową 125V, na ekranie obserwujemy pionową cienką linię (wynik odłączenia uszkodzonych cewek H). Zespół odchylania kineskopu należy wymienić.

SAMSUNG  CX5322T

Po włączeniu odbiornika do sieci wizja i fonia jest prawidłowa, ale tylko przez parę sekund.

Po chwili odbiornik rozstraja się, aż do zaniku wizji i fonii. Po wybraniu dowolnego kanału (pilotem lub z klawiatury lokalnej) wizja i fonia pojawia się ponownie na kilka sekund. Strojenie w automacie reguluje w ten sposób, że wyszukuje stacje, ale nie zatrzymuje się. Po sprawdzeniu tunera, układu scalonego TDA8305 i mikrokontrolera PCA84C640/30 okazało się, że tuner i układy scalone są sprawne. Sprawdziłem napięcie na tunerze (nóżka AFT), na mikrokontrolerze (n.9AFC0 i na układzie TDA8305 (n.18AFC). Pomiędzy tunerem a mikrokontrolerem i układem TDA8305 znajduje się dzielnik złożony z rezystorów R124 33k i R116 120k. Sprawcą zamieszania okazał się rezystor R116. Przerwa rezystora R116 spowodowała, że sygnał AFT był nieprawidłowy. Po wymianie rezystora wszystko wróciło do normy.

SAMSUNG CX 512 ZSE

Odbiornik nie włącza się do stanu pracy.

Uszkodzonym elementem okazał się rezystor zabezpieczający R427 1k/0,5W. Po jego wymianie, odbiornik pracuje prawidłowo. Prawdopodobną przyczyną usterki był nieumiejętny montaż gniazd wyprowadzających sygnały AUDIO i VIDEO (do odtwarzacza VIDEO z możliwością nagrywania) i zwarcie w układach odbiornika. Fragment schematu przedstawiono na rysunku 7/97. Inna usterką, dającą podobne objawy, są zanieczyszczone styki przekaźnika RL801.

SAMSUNG CK5322

Przetwornica pracuje, jednak nie startuje układ odchylania poziomego.

Pomiar oscyloskopem TDA8305 (między innymi generator linii) wykazał obecność przebiegu prostokątnego na nóżce 26 (wyjście sterujące pracą układu ?H?). Dopiero pomiar napięć ujawnił brak zasilania pierwotnej strony transformatora sprzęgającego T401. Przyczyną braku wyżej wspomnianego napięcia była dioda D404 DS4003 (dioda mierzona omomierzem zachowywała się normalnie, jednak w układzie pracowała źle). Po wymianie D404 odbiornik pracuje normalnie.

 SAMSUNG CK5322T

Telewizor nie odbiera większości kanałów.

Pomiar napięcia przestrajającego wykazał zmiany poziomu w przedziale od 0 do 6V. Przyczyną uszkodzenia okazał się układ scalony stabilizatora 33V DZ824 KA33. Po wymianie DZ824 odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG CX558WT

Odbiornik nie pracuje.

Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania i sztucznym obciążeniu żarówką 60W, pomiar w gałęzi głównej wykazał nieprawidłową wartość napięcia ?200V (prawidłowe napięcie to 125V). Przyczyną złej pracy przetwornicy były uszkodzone kondensatory C811 47mF i C812 1mF. Po wymianie C811 i C812 odbiornik w dalszym ciągu nie startuje. Pomiary omomierzem układu odchylania H wykazały zwarcie tranzystora kluczującego Q401 2SD1651 oraz przerwę rezystora R414 1oM/ 1,2W.

SAMSUNG CX 512 ZSE

Po włączeniu odbiornika na ekranie występuje ?śnieżenie?, w głośniku słychać trzaski jak również samoczynne zmiany poziomu głośności.

Przyczyną tej usterki były ?zimne? luty na wyprowadzeniach układu scalonego IC101 KA2219. Po prawidłowym przylutowaniu wyprowadzeń układu IC101 odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CK?5061AT

U góry ekranu (okoł1/3) widoczne linie powrotów oraz nieprawidłowa liniowość w pionie.

Lekkie poruszanie wtyczką włączoną w gniazdo euro powoduje chwilowy brak odchylania pionowego ? cienka pozioma linia. Przyczyną usterki okazały się ?zimne? luty przy wyprowadzeniach układu scalonego IC301 (odchylanie pionowe) oraz praktycznie wyrwane z płyty głównej gniazdo EURO. Po przelutowaniu wyprowadzeń układu IC301 oraz prawidłowym wlutowaniu gniazda EURO odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CX528ZSE

Odbiornik pracuje nieprawidłowo.

Na ekranie obserwujemy strzępienie linii, poza tym obraz ma za małe wymiary w pionie i w poziomie. Przyczyną tego stanu okazała się usterka kondensatora elektrolitycznego C827 100mF/160V włączonego w gałęzi głównej 125V zasilania odbiornika. Po wymianie C827 odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG CX ? 542 ZSE

Odbiornik pracuje, jednak brak jest fonii (głośniki całkowicie ?martwe?).

Dalsze badanie odbiornika ujawniło brak napięcia +18v zasilającego układ fonii. Przyczyną tej usterki okazały się nadpalone styki przekaźnika RL 801 załączające napięcie +18V. Naprawę najlepiej rozpocząć od wylutowania przekaźnika i zdjęcia jego obudowy. Po wyczyszczeniu styków i wlutowania przekaźnika odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CX512ZSE

Po włączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym, dioda sygnalizująca stan oczekiwania rozbłyska i powoli gaśnie (około 20 sek.); odbiornika nie daje się uruchomić.

Pomiar napięć na wyjściu przetwornicy wykazuje całkowity ich brak. Przetwornica nie pracuje. Po wymianie kondensatora C813 100mF/25V, przetwornica działa niestabilnie a napięcia są zaniżone. Po wymianie kondensatora C812 1mF/50v, przetwornica pracuje prawidłowo i napięcia są prawidłowe.

SAMSUNG CX5312W

W trakcie eksploatacji odbiornik samoczynnie wyłącza się.

W opisywanym przypadku zjawisko to spowodowane było ?zimnym? lutem na transformatorze sprzęgającym T401.

SAMSUNG CX?5026Z

Odbiornik nie włącza się.

Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty i zwarty kondensator C816 w przetwornicy napięcia.

SAMSUNG CX 5325 W

Obraz na ekranie jest nieostry i ?zasmużony?, występują przerwy i trzaski fonii.

Przyczyną usterki był częściowo zwęglony kapturek wysokiego napięcia oraz zaśniedziałe styki podstawki kineskopu.

SAMSUNG CX5312W/SGX

Po włączeniu, odbiornik startuje do pracy około 15-25minut.

Zasilacz pracuje w oparciu o układ scalony TDA 4601. Okazuje się, że napięcie na kondensatorze C808 narasta bardzo powoli. W stanie ustalonym powinno być 11,6V. Pomiary kondensatora C808 wykazują, że jest dobry. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony termistor P802 firmy Siemens o symbolu P2462-J29.

SAMSUNG CK5081 T

Świeci dioda LED, lecz odbiornik nie przełącza się do stanu pracy.

W tym przypadku przyczyną usterki było pęknięcie płyty głównej.

SAMSUNG CK?5051 AT

Odbiornik pracuje, fonia jest prawidłowa, jednak ekran pozostaje czarny.

Prawidłowe są również napisy OSD. Dalsze badanie odbiornika wykazuje brak zmian napięcia na n. 17 IC101 TDA8362B ? regulacja jaskrawości. Napięcie na tym wyprowadzeniu wynosi cały czas około 8V. Brak jest również sygnałów RGB na n. 18, 19 i 20 układu TDA8362B, mimo że na wejściach RGB tego układu, po włączeniu telegazety, sygnały pojawiają się. Przyczyną tej usterki okazał się układ TDA8362B.

SAMSUNG CX?630W

Niespotykane uszkodzenie.

Poprawny, stabilny, bez zniekształceń obraz pokryty czarnymi, poziomymi pasami, które nieco falują. Pomiary nie wykazały składowych zakłócających w napięciach zasilających kineskop A59EAS00X01 VIDEOCOLOR. Opukiwanie szyjki kineskopu wykazało wewnętrzne zwarcia międzyelektrodowe. Zwarcie przepalono rozładowaniem kondensatora.

SAMSUNG (na układzie TA7698)

Objawy: brak koloru.

Dekoder koloru zawarty jest w układzie TA7698. Ponieważ konstrukcje telewizorów na TA7698 są bardzo popularne postaram się opisać ten przypadek dość szczegółowo. Opis na stronie 21 12/98.

W opisywanym przypadku uszkodzony był kondensator 1,5nF.

SAMSUNG CK 5061 AT

Obraz zawinięty w górnej części ekranu na wysokości około 10 cm.

Przyczyną tej usterki okazał się zimny lut na 9 nóżce układu scalonego IC301.

SAMSUNG CX558 WT

Odbiornik nie pracuje.

Przekaźnik załącza zaniżone napięcie na SQ ? 7805 ? około 7V. Po wymianie C819 1000pF/25V, odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CX558 WT

W wyniku wzrostu napięć po stronie wtórnej uszkodzonego zasilacza, rozsadzony został kondensator C827 220mF.

Przyczyną złej pracy przetwornicy okazały się kondensatory C808 47mF, C812 1mF, C813 100mF oraz C811 100mF. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa normalnie przez około dwie minuty, po czym obraz zaczyna drgać w pionie. Od dołu ekranu pojawia się czarny pas wycinający treść obrazu. Po kilku dalszych minutach pracy, czarny pas powiększa się wycinając całkowicie treść obrazu, ekran staje się ciemny. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony odchylania ramki TDA3653B.

SAMSUNG CK?5012T

Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym, odbiornik włącza się do stanu czuwania (świeci dioda LED).

Przy próbie włączenia do stanu pracy pilotem dioda gaśnie, odbiornik jednak nie włącza się i przestaje reagować zarówno na rozkazy nadajnika jak i klawiatury lokalnej. Przetwornica napięcia obciążona żarówką wydaje się pracować prawidłowo. Dopiero wymiana kondensatorów elektrolitycznych przetwornicy C808 100mF/16V, C811 10mF/25V oraz C817 100mF/25V usunęła usterkę.

SAMSUNG CX 5322T

Odbiornik nie wyszukuje kanałów w trybie strojenia.

Uszkodzony okazał się układ stabilizatora napięcia +33V DZ824KA33 Wymieniono na UL1550.

SAMSUNG CK?5312Z

Odbiornik nie włącza się do stanu pracy.

Przyczyną tej usterki okazał się przegrzany lut przy jednym z wyprowadzeń rezystora R414 150oM.

SAMSUNG CX512ZSE/SGV

Odbierane są tylko stacje telewizyjne z pasma UHF.

Do układu scalonego LA7610, który pełni rolę przełącznika pasm, dostarczane są rozkazy na wyprowadzenia 2 i 3 z mikroprocesora M5043-100SP. Uszkodzony jest układ LA7610.

SAMSUNG CX?512 ZSE

Każdorazowo, przy przełączaniu z kanału telewizyjnego na tryb AV odbiornik wyłączał się i przechodził w stan czuwania.
Często taka sytuacja zdarzała się również przy przełączaniu telewizora na inny kanał. Aby odbiornik działał poprawnie należało wymienić stabilizator 5V oraz kondensatory: C820 1000mF i C825 47mF.

SAMSUNG CK?5022XT

Brak obrazu i dźwięku, słychać pisk przetwornicy.

Napięcie w gałęzi głównej było zawyżone do około 160V. Uszkodzeniu uległ tranzystor Q402 2SD1651 oraz rezystor R826. Aby ustalić właściwą wartość napięcia tj. 125V, należało wymienić C852.

SAMSUNG CI 3312Z

Odbiornik nie stroił się pomimo prawidłowej ilustracji strojenia obrazowanej przez OSD.

Sprawdzenie układu wykazało brak napięcia strojenia na wyprowadzeniu VT głowicy. Uszkodzony był rezystor RR05.

SAMSUNG CK541ZSE

Głos jest tylko w środkowej części nastawy.

Po zwiększeniu lub zmniejszeniu nastawy głos zanika. Przyczyną awarii okazał się układ scalony IC101 KA2919.

SAMSUNG CK-5012 Z

Obraz na całym ekranie odbiornika zakłócony jest małymi, czarnymi poziomymi kreseczkami.

Uszkodzonym układem okazał się stabilizator napięcia +5V na zamontowanej płytce telegazety. Spaleniu uległa dioda Zenera 5,6V i rezystor 100oM. Uszkodzeniu uległy również kondensatory 100mF/16V oraz 1000mF/ 16V.

SAMSUNG (z TA7698AP)

Ekran jest ciemny, fonia prawidłowa.

Na tranzystorze T201 U=10,5V (normalnie 7V), na n. 8 AN5512 U=24V (normalnie 1,2V). Wadliwym okazał się kondensator C536 1000mF/25V.

SAMSUNG CX558 TXT

Okresowo nie przełącza kanałów, ekran świeci na niebiesko lub czerwono (widoczne powroty).

Wadliwym okazał się  kondensator elektrolityczny 1000mF/25V zasilanie +15V.

SAMSUNG CK3351X

Odbiornik nie pracuje.

Pomiary woltomierzem gałęzi zasilających odbiornika wykazały zaniżoną wartość napięcia doprowadzonego do układu scalonego stabilizatora napięcia IC802 LA7808 ? 4V. Prawidłowa wartość to około 13V Uszkodzony okazał się tranzystor Q802 2SC2331.

SAMSUNG CK?5081 T

Obraz w pionie zwężony do około 10sm i zawinięty od góry.

Pomiary napięć wykazały, że brak jest napięcia po stronie wyjściowej stabilizatora IC402 KIA7812.

SAMSUNG CK5073Z

Brak odchylania pionowego.

Uszkodzony rezystor bezpiecznikowy R410 1W. Należy sprawdzić, ewentualnie wymienić kondensator C407 100mF/35V.

SAMSUNG CK542ZSE

Po włączeniu odbiornika wyświetlacz programów gaśnie, a segment standby słabo pulsuje.

Utrata lub zmniejszenie pojemności wszystkich kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej zasilacza.

SAMSUNG CX5312W

Włącza się, ale nie działa.
Odbiornik zachowuje się w sposób nietypowy. Po włączeniu są wszystkie napięcia, kineskop żarzy, wzmacniacze wizyjne nie zablokowane, reaguje na polecenia pilota i klawiatury lokalnej, a jednak ekran jest ciemny. Uszkodzona okazała się pamięć RIC03 PCF8582, którą można zastąpić układem AT24C02, z tym że nóżkę 7 należy odizolować od reszty układu i połączyć z masą.

Układ pamięci powoduje czasem inne objawy, mianowicie odbiornik nie chce wystartować ze stanu standby i nie reaguje na polecenia z pilota.

SAMSUNG CK5379T

Nie pracuje przetwornica zbudowana na układzie 3S0680RF.

Pomiary wykazały brak napięcia startowego na n.2 tego układu ? 0V. Rezystory startowe sprawne. Uszkodzony układ.

SAMSUNG CX5913W

Odbiornik nie reaguje na pilota.

Przyczyną był kondensator C830 – 470m/16V. Na stabilizatorze IC802 ? 7505 jest napięcie 3,8V.

SAMSUNG CK5379T

Odbiornik pracuje ? jest treść obrazu, jednak lewa strona ekranu zawinięta.

Uszkodzony rezystor R236 3k9 oraz kondensator C413 4,7nF.

SAMSUNG CK5320T

Uszkodzona przetwornica.

W odbiorniku stwierdzono uszkodzony bezpiecznik sieciowy, układ IC801 SMR40200B, HC801 HISO169B i diodę. Układ SMR40200B nie jest już produkowany, należy zastosować układ SMR40200C. Nie montujemy przekładki izolującej. Układ HC801 należy zastąpić HSIO169C.

SAMSUNG CX512ZSE

Uszkadza się tranzystor wykonawczy w przetwornicy.

Częste uszkadzanie się tranzystora Q801 BU508AF w przetwornicy spowodowane jest znacznym zwiększeniem oporności lub przerwą rezystora R807 2700k.

SAMSUNG CK-5073Z

Brak odchylania pionowego.

Przepalony rezystor bezpiecznikowy R410 1W/1W podający napięcie do TA8445K. Uszkodzony kondensator C407 100m/35V.

SAMSUNG CK5012Z

Brak treści wizyjnej, brak fonii. Ekran świeci.

Skupiono się więc na układzie klucza przełączającego sygnały AV-TV IC201. Napięcie przełączające na n.5 tego układu utrzymuje niezmienny poziom 12V niezależnie od prawidłowo zmieniającego się napięcia przełączającego z procesora. Uszkodzony układ IC201 KA2186, który można zamienić na TEA 2014.

SAMSUNG CX-542ZSE

Całkowicie martwy.

Rozwarty rezystor R801 5,6W/7W. Po wymianie duży pobór prądu. Uszkodzony kondensator ceramiczny C832 1,5nF/1500V.

SAMSUNG CX528ZSE

Dokuczliwe świerszczenie.

Uszkodzone kondensatory C812 1m/50V oraz C813 47m.25V.

SAMSUNG CK5013Z

Brak obrazu.

W głośniku słychać głośne buczenie. Na wyjściu stabilizatora IC803 MC7805 1,5V, zamiast 5V. Uszkodzona dioda zenera ZD5,6V dołączona do nóżki 8 układu pamięci.

SAMSUNG CX558WT

Pozioma linia.

Uszkodzony rezystor R311 2k.

SAMSUNG CX512

Silne świecenie w kolorze zielonym, widoczne linie powrotów

Pomiar napięcia na katodzie G wykazał napięcie bliskie zeru. Katoda posiadała zwarcie do żarzenia. Jedynym sposobem było rozdzielenie żarzenia od katody. Przecięto ścieżki prowadzące do napięcie żarzenia do podstawki, następnie na rdzeń trafopowielacza nawinięto cztery zwoje linki miedzianej i dołączono je poprzez rezystor wyrównawczy bezpośrednio do podstawki kineskopu.

SAMSUNG CB6330Z

Brak odchylania pionowego.

Uszkodzony układ TDA3654 i kondensator C301 100m/50V. Jeżeli po wymianie uszkodzonych elementów usterka nadal występuje, to uszkodzeniu uległ także układ TDA2579A.

SAMSUNG CK5379T

Przepalony bezpiecznik 3,15A.

Zwarcie za mostkiem prostowniczym, uszkodzony kondensator impulsowy C805 2,2nF/800V.

SAMSUNG CX5312W

Nie daje się włączyć.

Uszkodzony powielacz.

Ekran ciemny, chwilami rozbłyska na ułamek sekundy, słychać iskrzenia w okolicy szyjki kineskopu.

Zmierzono napięcia na obydwóch siatkach, były mocno zaniżone. Po odlutowaniu przewodów i ponownym zmierzeniu bez obciążenia napięcia były prawidłowe. Uszkodzona podstawka kineskopu (zwęglona w okolicy iskiernika). Po jej wymianie pokazał się obraz, ale był stanowczo za ciemny i mało kontrastowy. Uszkodzone rezystory R238 4k7 i R220 6k8, które zwiększyły swoją rezystancję.

Samsung CW29K84NS8XXEC chassis KS3A

Start na czystej pamięci.

Na czystej pamięci TV wystartuje. CPU dokona w pamięci podstawowych zapisów, które później należy skorygować w trybie serwisowym. Po załączeniu włączy się na program 1. Próba przełączenia na inny program powoduje przełączenie na program 64 i pojawia się na ekranie napis LOCKED.
Wykaz ważniejszych podzespołów.

Kineskop: A68QCP993X003,CPU: SDA5555-A067,DST: 13720076 C07 # AA26-00145A, tuner: TCPW3001PD16A (S), kombi: VDP3130Y B2, procesor stereo: MSP3410G B8 V3.

Test magistrali.

Pamięć eeprom pracuje w autonomicznej magistrali. Wykonano dwa testy: dla pamięci i dla układów pracujących w głównej magistrali.

Test dla magistrali pamięci w stanie czuwania.

Magistrala pracuje w sposób ciągły. Odczytano: WR   10100000   +       EEPROM   PO RE   10100001   +       EEPROM   PO

Po załączeniu TV do pracy, magistrala pracuje chwilę i potem pozostaje w stanie H.

Odczytano: WR 10100000 + EEPROM PO RE 10100001 + EEPROM PO WR 10100010 4 EEPROM PT RE 10100011 + EEPROM P1 WR 10100100 + EEPROM P2 RE   10100101   +       EEPROM   P2

Test magistrali głównej. Dla potrzeb testu podłączono się do nóżek głowicy. W czasie pracy TV magistrala pracuje ciągle. Odczytano:

WR   10000000   +       AUDIO PROC……………..MSP3410

RE   10000001   +       AUDIO PROC……………..MSP3410

WR   10001010   +       TVSIGNPROC…………..VDP3130

RE   10001011   +       WSIGNPROC………….VDP3130

WR   10001110   +       COLOUR DECODER…..VDP3130

RE 10001111 WR 10010000 WR   11000000

COLOUR DECODER…..VDP3130

AVSWITCH…………

PLL………….tuner TCPW3001PD16A (S)

Samsung CB533CW chassis S51A

Miganie znaków OSD.

Po wyświetleniu znaków OSD zaczynają one migać w pionie. W związku z tym poszukiwania uszkodzenia rozpoczęto w rejonie układu odchylania pionowego. Stwierdzono, że uszkodzeniu uległ kondensator C305 (lOOnF). Po jego wymianie drżenie było znacznie mniejsze, ale ktoś wyczulony na ten objaw mógłby zauważyć nieznaczne jeszcze drgania. Usterkę całkowicie wyeliminowało zwiększenie pojemności tego kondensatora do 220nF.

Samsung CX6844N chassis S51A

Brak startu.

Odbiornik nie rozpoczynał pracy mimo, że zasilacz funkcjonował poprawnie (sprawdzono go na obciążeniu zastępczym). Skontrolowano elementy układu odchylania poziomego i pionowego, ale nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Natomiast brak było sygnału zezwolenia z procesora IC901. Po kontroli sygnałów na jego nóżkach okazało się, że nie ma sygnału z rezonatora X901 (12MHz) na nóżkach 41 i 42. Po wymianie tego rezonatora odbiornik pracuje poprawnie.

Nie działa.

Brak jest sygnałów sterujących układami odchylania. Sygnały te generowane są w układzie IC201 (TDA8844), a ich wyjściami są nóżki 40 (H) 46 i 47 (V+, V-). Niestety nie było na nich żadnych sygnałów. Powodem było uszkodzenie cewki podającej napięcie zasilania na nóżkę 12 IC201. Indukcyjność tej cewki wynosi 1 uH, na schemacie jest ona oznaczona jako R222.

Sony KV-29FX30K chassis FE-2

Brak obrazu.

Jesienią przez około 2 miesiące odbiornik stał w nieogrze-wanym pomieszczeniu. Po włączeniu do pracy nastąpiło kilka strzałów i brak było obrazu. Uszkodzeniu uległy tranzystor końcowy odchylania H Q533 – BU2515DX oraz trafopowielacz T511 o symbolu NX-4521/U. Podczas naprawy zastosowano trafopowielacz HR8579 firmy Diemen.

Samsung CZ20F12T chassis KS1A

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Uszkodzone zostały: sterownik przetwornicy IC801 – KA5Q0765R, dioda D805 – EGP20K, bezpiecznik sieciowy FP801 – 4A. Parametry diody EGP20KI to: 800V/2A/50nS. Po naprawie należy sprawdzić napięcie na C812 100uF/160V, które powinno wynosić +125V.

Samsung – zastosowanie głowicy CTT5045 zamiast głowicy TECC0949VG28

TECC0949VG28 jest głowicą analogową, zasilaną napięciem +5V, w której zakresy przełączane są niskim stanem napięcia. Zamiast niej można zastosować głowicę, w której zakresy przełączane są wysokim stanem dokonując niewielkiej modyfikacji. Zmiany opracowano korzystając z głowicy CTT5045 produkcji Thomson.

Prawdopodobnie można wykorzystać również inne głowice analogowe +5V, np. UV1315 produkcji Philips.

Należy dokonać następujących zmian:

1.  Wymontować głowicę TECC0949VG28.

2. Wymontować zwory J228 i J269.

3.  Wymontować tranzystory Q904, Q905 i Q906.

4. Wymontować kondensatory C917, C923 i C924.

5.  Zamiast wymontowanych kondensatorów zamontować rezystory lk.

6.  Zamiast wymontowanych tranzystorów, zamontować tranzystory BC547B w następujący sposób:

 • baza – baza,
 • emiter – wyjście na głowicę,
 • kolektor – w pozostały otwór.

7. Na kolektory tranzystorów podłączyć zasilanie 5.7V z diody Zenera DZ401 znajdującej się obok głowicy.

8. Zamontować głowicę CTT5045.

Po dokonanych przeróbkach napięcie przełączające pasma wynosi około 5V (poniżej 4.5V głowica nie przełącza pasm).

Samsung CK5073T chassis P1B

Brak obrazu.

Ekran jest ciemny ponieważ brak jest wysokiego napięcia. Zasilanie i elementy stopnia końcowego linii są sprawne. Natomiast stwierdzono, że na bazie tranzystora Q402 nie ma impulsów sterujących linii. Generator tego sygnału zawiera wewnętrzna struktura układu IC201 (M52309SP) i na jego nóżce 13 impulsy linii występują. Okazało się, że przyczyną usterki było zwiększenie rezystancji opornika R401 (470R).

Samsung CF25A64DF chassis PC73A

Nie działa.

Tak naprawdę odbiornik samoczynnie wyłączał się, a przyczyną tego był układ odchylania pionowego i stopień korekcji EW – TDA8350Q. Wymiana tego układu przywróciła odbiornik do życia, lecz pozostał problem ze zniekształceniami obrazu w pionie i z liniami powrotu. Przyczyną był FR359 (10R/ 0.5 W bezpiecznikowy) w zasilaniu 45V. Pilot: 6710V00007C.

Samsung CW2144TN chassis KS3A

Obraz jest „rozmyty”.

Klient skarżył się, że pogorszyła mu się ostrość obrazu. Regulacja potencjometrami ostrości na transformatorze wysokiego napięcia nie przyniosła żadnej poprawy, a wszystko wskazywało, że jest to problem związany z obwodem ostrości. Wszystko było jasne, gdy sprawdzono układ dynamicznej regulacji ostrości, gdyż na nóżkach 1 i 7 układu ICH01 (MC4558C) brak było sygnałów. Po wymianie tego układu problem był rozwiązany.

Samsung CX5344W chassis S51A

Wyłącza się.

Odbiornik wyłączył się po około 10 minutach pracy, a z zasilacza dochodził jakiś hałas. Ponieważ uszkodzenie spowodowało zanik napięć po stronie wtórnej sprawdzono stronę pierwotną i w trakcie pomiarów natrafiono na uszkodzony element – dioda Zenera ZD808 (MTZ7.5B) stabilizująca napięcie na nóżce 2 sterownika IC801.

Samsung chassis SI 5A

Problemy ze startem.

Często występują problemy z rozpoczęciem pracy przez odbiornik, a jeśli już nastąpi start to z pewnym opóźnieniem. Powodem jest niewłaściwa praca układu resetu w procesorze IC201 (TDA8842). Problem ten, zgodnie z sugestiami przedstawiciela producenta, zlikwidowano zmieniając pojemność kondensatora C216 z 220nF na 100uF.

Samsung CW29K84N chassis KS3A

Brak wysokiego napięcia.

Nic pracował stopień końcowy układu odchylania poziomego, co spowodowane było uszkodzeniem tranzystora Q401 (KSD5703), Sprawdzając elementy tego układu nie znaleziono przyczyny, która mogłaby spowodować to uszkodzenie. Dopiero po włączeniu odbiornika okazało się, że wszystkie napięcia zasilające mają zawyżone wartości. Dodatkowo zauważono, że ich wartości są niestabilne. Sprawdzono układ sprzężenia zwrotnego, a zwłaszcza aplikację transoptora PC801 (PC123Y). Okazało się, że powodem usterki było uszkodzenie rezystora R821 (133k).

Samsung CZ21K22T chassis KS1B

Po wejściu w tryb pracy szybko przechodzi do czuwania.

Nim odbiornik przejdzie w stan czuwania ekran świeci na biało z powrotami. Odpowiedzialny za ten stan jest układ procesora obrazu TDA9353PT. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji obrazu.

Samsung CB3335 chassis P69SA ‚

Brak fonii.

Za pomocą oscyloskopu sprawdzono sygnał m.cz, fonii.

Jest on obecny na n.50 układu IC101 – TDA83Ó2A. Brakuje tego sygnału na n.3 układu mocy m.cz. fonii IC601 – TDA7056. Przyczyną tego jest utrata pojemności kondensatora C606 2.2uF/50V, który łączy układ IC101 z IC601.

Samsung CK-5379T chassis S15A

Nie włącza się.

Dość szybko ustalono uszkodzenie tranzystora Q401. Zanim wlutowano nowy tranzystor, próbowano znaleźć przyczyni; jego uszkodzenia, ale bez rezultatu. Wobec powyższego, poprawiono jedynie niektóre lutowania ?dla lepszego samopoczucia” i zdecydowano się na wymianę Q401. Po włączeniu zasilania, tranzystor nie uległ uszkodzeniu, ale dało się słyszeć dość głośne ?pukanie”. Wyglądało to, jakby telewizor chciał wystartować, ale z jakiegoś powodu nie mógł. Ustalenie powodu, zajęło sporo czasu i w końcu okazało się, że przyczyną był uszkodzony kineskop (utrata próżni). Wymiana kineskopu zakończyła naprawę pełnym sukcesem.

Samsung CB-5314XT

Telewizor się włącza, świeci dioda standby, lecz nie da się włączyć do stanu pracy.

Uszkodzony element to tranzystor Q802, przez którego podawane jest napięcie zasilania na tranzystor sterujący 2SC2331. Mimo że tranzystor jest na 200V, zamontowałem zamiennik-tranzystor BD137, bo w odbiorniku panuje tylko 18V i działa on poprawnie.

Samsung CZ29M64M chassis S56A

Brak obrazu – ciemny ekran.

Pomiar napięcia na katodach kineskopu A51KGJ63X02 daje wynik 210V. Oznacza to, że katody kineskopu są nie wysterowane. Pomiary oscyloskopem wykazują brak przebiegów na wyjściach RGB procesora obrazu IC2015 (TDA9594). Dalsze pomiary napięć na nóżkach tego układu pozwalają ustalić, że uległ on uszkodzeniu. Na koniec, po jego wymianie, należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Samsung CZ21H12T chassis KS1A

Przesunięty obraz.

Zmiana położenia obrazu wynikała z przesunięcia rastru, co powodowało, że część treści wizyjnej była niewidoczna.
Układ odchylania poziomego sterowany jest impulsami z nóżki 33 procesora IC20 1 S (TDA9381). Do prawidłowego ukształtowania i ustalenia fazy tych impulsów konieczne jest doprowadzenie do nóżki 34 próbki sygnału sterującego przepływem prądu w cewkach linii. Na nóżce tej był tylko ślad tego sygnału. Sprawdzając elementy, przez które jest on podawany na nóżkę, 34 stwierdzono zwiększenie oporności rezystora R414 (15k), po jego wymianie obraz powrócił na swoje miejsce.

Samsung chassis KS1A

Brak fonii.

Na skutek awarii sieci energetycznej uległ uszkodzeniu sterownik przetwornicy IC801S – KA5Q765R. Kiedy przetwornica została naprawiona okazało się. że obraz jest prawidłowy. ale brak fonii. Stwierdzono brak napięcia zasilającego końcowy wzmacniacz fonii -B 16.5V. Uszkodzone zostały: dioda D302 – GUF15G-20A. rezystor R305 – 0.47R IW oraz 1C602 – TDA8943SF.

Samsung CX-5026Z

Nie daje się włączyć w tryb pracy.

Po wymianie kondensatorów w przetwornicy – przetwornica włącza się, świeci czerwona dioda LED, ale odbiornik nie przechodzi w stan pracy (nie reaguje na przyciski przełączania programów). W tym przypadku uszkodzonym elementem okazał się tranzystor „załączający” Q802 (2SD288). Z powodzeniem zastosowano 2SC2335.

Wyłącza się do stanu czuwania.

Odbiornik pracuje, ale nawet przy delikatnym opukiwaniu wyłącza się albo do stanu czuwania (świeci czerwona dioda LED), albo ginie obraz i dźwięk a dioda LED nie świeci (tak jak przy stanie pracy). W tym przypadku powodem usterki był pęknięty lut przy jednym z „wyprowadzeń” radiatora układu scalonego w przetwornicy. Po poprawieniu lutowań odbiornik pracuje prawidłowo.

Samsung chassis KS3A

Ustawienie napięcia G2 kineskopu.

W celu ustawienia napięcia UG2 kineskopu należy’:

 • odbiornik ustawić w trybie AV bez podania sygnału.
 • wejść w tryb „Menu” i wyłączyć niebieski ekran.
 • wejść w tryb serwisowy naciskając przyciski nadajnika zdalnej regulacji: [ PICTURE OFF ] ->’| DISPLAY ) -> | MENU ] -> | MUTE ] -> [ PICTURE ON ].
 • z menu serwisowego wybrać przyciskami [ CH+ ] lub [ CH-1 pozycję „G2-Adjust”‚.
 • za pomocą przycisków [ Vol+ ] lub [ Vol-) ustawić następujące wartości: IBRM = 220. CDL = 220. WDRV = 35. COL RGB= 150150150.
 • regulować potencjometrem SCREEN na trafopowielaczu. aż wielkości „V1RCRGB” osiągną wartość 120.
 • wyjście z trybu serwisowego – OTVC wyłączyć wyłącznikiem sieciowym.

Samsung CX5312W/SGX chassis P88MT

Brak świecenia ekranu.

Przyczyną braku świecenia ekranu jest nieobecność wysokiego napięcia kineskopu. Stwierdzono za pomocą oscyloskopu. że generator odchylania poziomego nie pracuje. Uszkodzony został układ IC302 – TDA2579A. Po jego wymianie należy wyregulować obraz potencjometrami: VR401. VR402.

Samsung CK-5379T chassis S15A

Brak obsługi 0TVC.

Brak obsługi OTVC zarówno zdalnie, jak i z klawiatury lokalnej. Dzieje się to po około 0.5 godziny pracy OTVC. Uszkodzony został procesor zarządzający IC901 – SAA5291-097. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Samsung CW29Z308TX chassis S63B(P)

OTVC wyłącza się samoczynnie.

OTVC pracuje kilka sekund i przechodzi w stan czuwania. Napięcie systemowe +142V osiąga zaledwie 110V. Uszkodzony został trafopowielacz T444s – FUH29V002. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i wyregulować: jasność, ostrość statyczną i dynamiczną.

Samsung CW29Z308TXXXEC chassis S63B(P)

Obraz nieostry w pionie.

OTVC posiada regulację ostrości dynamicznej w pionie i poziomie. Regulacja ostrości dynamicznej w poziomie jest dostępna, natomiast brak regulacji ostrości w pionie. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie tranzystora QH01 – 2SC463RB. Znajduje się on w torze ostrości w pionie.

Samsung LE32R87BDX/XEU (LCD)

Kłopoty z włączeniem do pracy.

W miarę eksploatacji czas włączenia do stanu pracy wydłużał się z kilku minut do kilku godzin. Przyczyną tego stanu okazały się: procesor zarządzający IC2001 – 7568ULF i kondensator elektrolityczny Cl270 – l00uF 16V.

Samsung chassis KS3A

Ekran świeci na czerwono.

Uszkodzony został układ IC501 – TDA6111Q. Nastąpiło to w wyniku strzału w kineskopie A68QCP891X004. Przyczyna strzału to złe „umasienie” kineskopu. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i ustawić balans bieli.

Samsung WS-32Z306V BXXEC chassis S62B

Brak oznak pracy.

Na linii napięcia systemowego +142V panuje zwarcie do masy. Uszkodzone zostały następujące elementy układu odchylania H: tranzystor końcowy H Q403 – FJU6920YD oraz układ diod modulatora D418 – FMP-3FU. Po naprawie wymagana jest regulacja wymiarów obrazu w poziomie, która odbywa się w trybie serwisowym.

Samsung CK-703CN chassis S51A

Nie pracuje.

Po włączeniu odbiornika w stan pracy, świeci tylko zielona dioda. Słychać jedynie proces rozmagnesowania kineskopu. Brak jest impulsów H na 40 nóżce układu TDA8844 oraz występuje na niej zbyt duże napięcie stałe ok. +0.68V (norma to +0.4). Nie ma żadnego punktu zaczepienia, pozwalającego na postawienie diagnozy. Odłączenie n.41 układu TDA8844, chyba przypadkowo pozwala uruchomić odchylanie H z dużym przeciążeniem, a z okolic trafopowielacza unosi się dym. Pali się niebieski kondensator ceramiczny powrotów C407 -1000pF/2kV. Po jego wymianie i po podłączeniu n.41, odbiornik podjął normalną bezproblemową pracę.

Samsung CW-21Z573N

Nie można włączyć w stan pracy.
Odbiornik był bez powodzenia dwa razy naprawiany w serwisie gwarancyjnym. Nie było w tym nic dziwnego. Wiek odbiornika był bardzo miody i nie brano pod uwagę uszkodzenia kondensatora elektrolitycznego w zasilaczu impulsowym. Tym bardziej, że objawy mogły wskazywać na uszkodzenie w bloku sterowania. Dioda standby nie zapalała się. Na krótko było słychać dziwne próbkowanie zasilacza. Trzeba było wielokrotnie ponawiać próby włączenia z dłuższymi przerwami wyłączenia, by przypadkowo zaskoczył. Przerwy były konieczne w celu zresetowania każdorazowo uruchomionej protekcji. Gdy był już w stanie pracy, mógł pracować dowolnie długo. W tym przypadku uszkodzony był kondensator C308 – 47uF/ 50V po pierwotnej stronie zasilacza, który stracił pojemność do wartości l0uF.

Samsung CK5342ATB chassis P68SA

Niewłaściwa liniowość pionowa.

Niewłaściwa liniowość objawia się zawijaniem od dołu oraz nieznaczne powroty u góry ekranu. Pierwsza usterka jaką zlokalizowano wizualnie były przegrzane luty przy układzie scalonym IC301 (AN5512). Następną była znaczna utrata pojemności kondensatora elektrolitycznego C307 (100 uF/100V). Po przylutowaniu układu i wymianie C307 na nowy, odbiornik pracował prawidłowo i na tym naprawa została zakończona.

Informacje serwisowe.

Przetwornica wytwarza napięcia stałe mierzone na katodach diod : D806 = +125.4V (+136.8V), D807 = +16.5V (+17.9V). Napięcia w nawiasie dotyczą stanu czuwania.
Trafopowielacz wytwarza stałe napięcia mierzone na katodach diod: D401 = +25.2V, D402 = +18. IV i D403 = +182V.
Na n. 8 FBT napięcie stałe dla pracy w trybie odbioru z tunera napięcie zmienia się w granicach od +6V do +10V w zależności od kontrastu i jaskrawości obrazu. Natomiast w trybie AV (ciemny ekran) wynosi +12V.

Napięcia stałe mierzone na wyprowadzeniach pamięci RIC02 (X24C02P) wynoszą: n.4 (SDA) – +4.2V * +4.7 i n.6 (SCL) = +4.3V * +4.8V. Napięcia te są takie same dla trybu pracy i czuwania.

Samsung CZ20F12T chassis KS1A

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Uszkodzony został sterownik przetwornicy IC801S – KA5Q0765R (pęknięta obudowa i zwarcia między wyprowadzeniami). Po wymianie układu IC801S i włączeniu do sieci następuje jego ponowne uszkodzenie. Przyczyną uszkadzania się układu IC801S jest uszkodzona dioda DZ801 – RD10EASB-T4. Znajduje się ona w układzie sprzężenia zwrotnego, którego sygnał podawany jest na wypr.4 układu 1C801S. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe + 125V na kondensatorze C812 – 100uF/160V.

Samsung chassis K-55A

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Silnie grzeje się układ hybrydowy (stopień końcowy odchylania H + modulator diodowy) HC401 – FJL692D/FMP-3FU. Test trafopowielacza T444S – FUJ-29H002F daje odpowiedź – jest on uszkodzony. Po naprawie należy sprawdzić wartość napięcia systemowego +135V na kondensatorze C815 – 220uF/200V.
0TVC włącza się i wyłącza co jakiś czas.

W momencie wyłączania zanika wysokie napięcie kineskopu. Przyczyną tych zdarzeń jest układ H-PREDRIVER IC401 -DDR1001A (przerywa).

Samsung chassis K7A

Brak napięć wyjściowych z przetwornicy.

Uszkodzony został bezpiecznik sieciowy FP801S – 5A. Przyczyną uszkodzenia bezpiecznika sieciowego jest układ sterownika przetwornicy IC801S – STR-X6757S. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +130V na kondensatorze C821 – 220nF/160V.

Samsung CW28D83N chassis KS3A(P)

Brak ostrości obrazu.

Przy próbie regulacji ostrości na trafopowielaczu brak reakcji na ekranie kineskopu. Uszkodzenie występuje na module „Double Focus”. Uszkodzone zostały: układ scalony ICH01 – MC4558C i tranzystor QH01 – 2SC4636RB. Po naprawię należy ustawić ostrość i jasność na trafopowielaczu.

Samsung CW29M166V

Nie działa.

Pomiary wykazały zaniżone napięcie zasilające przetwornicę. Uszkodzony kondensator C803 – 330uF/400V.

Samsung CW-29Z306V chassis S62B

Brak oznak pracy.

Nie świeci dioda LED. Na linii napięcia +142V panuje zwarcie. Uszkodzony został tranzystor końcowy odchylania H Q403 – FIL6920A firmy Fairchild. Parametry tranzystora Q403: UCEmak, = 1500V; Icmak, = 20A; Pt01maks = 200W. Przyczyną uszkodzenia Q403 są „zimne lutowania” na złączu CN301, łączącym tranzystor Q403 z cewkami odchylania H

Samsung CW-25M064 chassis KS7A

Zmieniające się tła obrazu.

Obraz zmienia się cyklicznie: raz jest tło niebieskie, potem zielone i czerwone. Zmienia się także jasność od czerni do bardzo jasnego obrazu. Najpierw sprawdzono emisję katod kineskopu A59QDF891X999. Emisja katod jest stabilna i ma wartość powyżej 1mA na każdą z katod R, G, B. Napięcia zasilające kineskop: U„, Us2, Uz są w normie. Są takie stabilne.
Napięcia na katodach: R, G, B wahają się w granicach 100 + 190V. Pomierzono także sygnały sterujące: R, G, B na złączu CN501A. Napięcia: R, G, B na złączu CN501A wahają się w granicach 0.8^3V. Takie same wahania napięć są na wypr.16, 17, 18 układu procesora obrazu ICV201 – VCT4953. Uszkodzony został układ VCT4953. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Samsung chassis KS3A

Zaniżone napięcia wychodzące z przetwornicy.

Napięcie główne wynosi około 50V, a powinno być 130V. Uszkodzone zostały elementy toru sprzężenia zwrotnego: transoptor PC801S – PC 123, źródło napięcia odniesienia DZ805 -431, rezystor R821 – 133k. Po naprawie należy sprawdzić napięcie 130V na wyprowadzeniu „+” kondensatora C815 -330uF/200V.

Samsung chassis P68SC-N

Praca tylko w trybie czuwania.

Przyczyną by! rezystor R411 – 68R. Pomiar omomierzem tego rezystora wskazywał na jego sprawność. Po wymianie rezystora telewizor podjął poprawną pracę.

Samsung WS322306V chassis S62B

Odbiornik nie działał.

Przyczyna uszkodzenia – uszkodzenie tranzystora kluczującego odchylania poziomego Q403 (T6920A). Po wymianie tranzystora odbiornik zaczął działać, ale obraz był za szeroki. Wymiana

kondensatora C425 (150nF/400V) w układzie odchylania poziomego przywróciła poprawne działanie telewizora.

Samsung CW-25M064 chassis KS7A

Zmieniające się tła obrazu.

Obraz zmienia się cyklicznie: raz jest tło niebieskie, potem zielone i czerwone. Zmienia się także jasność od czerni do bardzo jasnego obrazu. Najpierw sprawdzono emisję katod kineskopu A59QDF891X999. Emisja katod jest stabilna i ma wartość powyżej 1mA na każdą z katod R, G, B. Napięcia zasilające kineskop: U„, Us2, Uz są w normie. Są takie stabilne.
Napięcia na katodach: R, G, B wahają się w granicach 100 + 190V. Pomierzono także sygnały sterujące: R, G, B na złączu CN501A. Napięcia: R, G, B na złączu CN501A wahają się w granicach 0.8^3V. Takie same wahania napięć sana wypr.16, 17, 18 układu procesora obrazu ICV201 – VCT4953. Uszkodzony został układ VCT4953. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Samsung CZ-21F12T chassis KS1A

Obraz przesunięty w prawo oraz zawinięty.

Wygląda to tak, że obraz jest podzielony ciemnym pionowym pasem szerokości 7cm, przy czym część prawa obrazu jest większa. Widać także jakby nałożenie się na siebie treści obrazu, lewej części na prawą część. Wizualnie przepalił się R414 – 15k/0.5W oraz CR405S 4700pF/2kV (472), przy czym CR405S, mimo wyraźnego zwęglenia, posiadał przerwę. Jest to układ, który odpowiedzialny jest za tworzenie impulsu sandcastle. Tego impulsu zabrakło i powstały objawy jak w opisie wyżej.

Samsung chassis S60MT

Nie daje się włączyć do stanu pracy – słychać „buczenie” przeciążonej przetwornicy. Wykryto uszkodzony tranzystor Q401 (2SD1886). Powodem jego uszkodzenia, były „zimne luty” na kilku elementach układu odchylania poziomego, a zwłaszcza na: D405 (BY288), D404 (BYW96) oraz C406 (6.2nF/1600V). Po wymianie Q401 odbiornik w dalszym ciągu nie włącza się. Okazało się, że był jeszcze uszkodzony drugi tranzystor (całkowite zwarcie) SQ03 (2SC2073). Dopiero wymiana SQ03 pozwoliła na uruchomienie odbiornika.

Samsung SP42W5EFX (projektor)

Dioda LED miga.

Jeżeli odbiornik nie działa i dioda LED miga, należy sprawdzić napięcie wyjściowe 200V z układu odchylania poziomego sprawdzając napięcie na obu końcach rezystora R437 (1.8R). Jeżeli rezystor stanowi rozwarcie, sprawdzić, czy w układzie zasilanym napięciem 200V nie ma zwarcia. W naprawianym odbiorniku zwarcie linii zasilającej 200V spowodowane było uszkodzeniem układu IC501 (TDA6111Q) w torze wzmacniacza wideo sygnału B.

Samsung LEI9/26/32 seria R8

Brak dźwięku, z jednego z głośników słabo słyszalne cykliczne zakłócenia.

Takie zjawisko występuje, gdy jedno z wyprowadzeń głośnika zostanie uziemione. Wzmacniacz mocy fonii w odbiornikach serii R8 pracuje w układzie mostkowym i jego wyjścia nie mogą być uziemione.

Uszkodzenia to:

 • w małych odbiornikach głośnik dotyka do chassis,
 • w większych odbiornikach zdarza się, że przewody głośnikowe są zwarte z chassis poprzez zatrzaśnięcie przewodów przy montażu odbiornika.

Samsung CB5066Z, CS5039Z, CS5066Z chassis SCT11B

Zastąpienie układu M5277SPA układem M5277SPB.

W przypadku konieczności zastąpienia w chassis SCT11B układu IC201 – M5277SPA układem M5277SPB należy wykonać następujące zmiany układowe:

 • C241 – kondensator elektrolityczny 22uF/16V zastąpić kondensatorem 1uF/50V,
 • DZ203 diodę Zenera MTZ5.1B zastąpić zworą,
 • wymontować diodę Zenera DZ204 – MTZ3.0B,
 • wymontować diodę D206 – 1N4148,
 • wymontować rezystor R204 – 2.2k/0.5W,
 • wymontować Z101,
 • wymontować zworę na pozycji R101,
 • na pozycji RK05 zamontować rezystor 100R/0.125W,
 • na pozycji ZK01 zamontować BP 5.5/6.5MHz.

Samsung CK5073, CK5085, CI5373, CF5073 chassis SCT11D

Zastąpienie układu M5277SPA układem M5277SPB.

W przypadku konieczności zastąpienia w chassis SCT11D układu IC201 – M5277SPA układem M5277SPB należy wykonać następujące zmiany układowe:

 • zastąpić zworą diodę Zenera DZ204 – MTZ5.1B,
 • wymontować diodę D205 – 1N4148,
 • C242 – kondensator elektrolityczny 22uF/25V zastąpić kondensatorem 1uF/50V,
 • na pozycji ZB01 zamontować filtr 5.5/6.5MHz,
 • wymontować rezystor R201 -2.2k/0.125W.

Samsung TVP-5070, TVP-5370 chassis PS 14 (TV + VCR)

Brak trybu standby.

Odbiornik nie daje się włączyć w tryb standby. Powodem okazała się nieprawidłowa charakterystyka temperaturowa transoptora IC801 – LTV817B. W celu wyeliminowania opisywanej wady należy zastąpić transoptor LTV817B transopto-remPS12561-l-P lub PC123.

Samsung CS-5366Z, CB-5073T chassis SCT11C

Gorsza czułość odtwarzania sygnałów chrominancji.

W celu poprawienia jakości odtwarzania koloru i obniżenia kosztów opracowany został układ M52777SPB.

Zastępując układ IC201 – M52777SPA układem M52777SPB należy wykonać następujące zmiany:

 • C242 – kondensator elektrolityczny 22uF/16V zastąpić kondensatorem 1 U.F/50V,
 • diodę Zenera DZ203 – MTZ5.1B zastąpić zworą,
 • wymontować diodę Zenera DZ204 – MTZ3.0B,
 • wymontować diodę D206 – 1N4148,
 • wymontować rezystor R204 – 2.2k/0.5W,
 • wymontować układ Z101 -TA8710S,
 • wymontować zworę na pozycji R201,
 • na pozycji RK05 zamontować rezystor 100R/0.125W,
 • na pozycji ZK01 zamontować filtr 5.5/6.5MHz.

Samsung TVP3350 chassis SCV11A (TV + VCR)

Zamiennik trafopowielacza.

W tym 14-calowym odbiorniku telewizyjnym z wbudowanym magnetowidem uszkodzeniu uległ trafopowielacz T444 -FTK14R008. Podzespół ten zastąpiono standardowym trafopowielaczem FTK14R005C.

Samsung chassis S15A

Drżenie znaków OSD.

Porada dotyczy odbiorników z mikrokontrolerem NON-TTX. W przypadku drżenia znaków OSD, w celu usunięcia tej nieprawidłowości należy wymontować diodę Zenera DZ902 -MTZ5.6B (5.6V) podłączoną do 37 i 47 nóżki mikrokontrolera IC901 oraz zmienić kondensator C916 – 1 nf (102) / 50V na 4.7nF (472) / 50V. Kondensator ten znajduje się w linii V-SYNC w bazie tranzystora Q902 – KSC815-Y.

Uszkodzenie układu fonii TDA9859.

W odbiornikach stereofonicznych wyposażonych w układach TDA9859 (ICE02) dochodzi do jego uszkadzania na skutek wyładowań elektrycznych między wkrętami mocującymi gniazdo 6P-RCA a ścieżkami prowadzącymi sygnały wejściowe ze złącza. W celu wyeliminowania tej wady należy zamontować dodatkowo dwie diody Zenera 9.1V: jedną do wyprowadzenia 7 układu TDA9859, drugą do wyprowadzenia 26. Diody należy zamontować od strony druku katodą do wyprowadzenia układu, a anodą do masy

Nie działa.

Powodem braku działania odbiornika okazuje się brak napięć zasilających na skutek uszkodzenia układu sterownika przetwornicy IC801 – KA3S0680RF. Przyczyną uszkodzenia układu jest przepięcie na wyprowadzeniu 3 (VCC) tego układu. W celu zapobieżenia powtarzaniu się tego rodzaju udarów należy pomiędzy wyprowadzenie 3 układu sterownika a masę zamontować od strony druku 30-woltową diodę Zenera (0.5 W), montując ją katodą do nóżki układu.

Samsung chassis K15A

Problemy z załączeniem.

Problemy z załączeniem polegają na tym, że odbiornik włącza się w tryb pracy dopiero za drugą lub trzecią próbą. Powodem jest niekorzystny rozrzut tolerancji elementów w układzie resetu mikrokontrolera. W celu zmniejszenia tego wpływu i usunięcia opisywanej nieprawidłowości należy zamontować od strony mozaiki dodatkowy kondensator o pojemności 470pF/50V, podłączając go pomiędzy n.33 mikrokontrolera i masę.

Samsung CS7277PF chassis SCT51A

Słychać pracę przetwornicy.

Co jakiś czas z okolic przetwornicy i stopnia końcowego odchylania poziomego dobiega pisk. Źródłem tych dźwięków okazał się trafopowielacz, który wprawiał w oscylacje „okoliczne” podzespoły. Wadę tę można wyeliminować lub w znacznym stopniu zminimalizować stosując silikon w miejscu, gdzie stalowy klips (w kształcie litery U) mocujący trafopowielacz dotyka płytki drukowanej.

Samsung CT721AP

Sporadyczne gwizdy.

Z odbiornika co jakiś czas dobiegają gwizdy (dźwięki) o częstotliwości około 7.8kHz. Jest to spowodowane oscylacjami powstającymi w wyniku wzajemnego wpływu trafopowielacza i cewki liniowości L401 – 44|iH. Ten niepożądany efekt może zostać usunięty poprzez wymianę cewki na zmodyfikowaną wersję o numerze AA27-30003K.

Samsung CK5051AT

Odstraja się od zaprogramowanych stacji.

Po włączeniu zimnego odbiornika, po kilku minutach pracy następuje odstrajanie się wybranej stacji i to na każdym paśmie. Przy próbie ponownego zaprogramowania, nie następuje zatrzymanie na napotkanej stacji. Uszkodzenie jest stosunkowo proste i jego usunięcie polega na wykręceniu rdzenia jedynej cewki strojonej Tl04 o ćwierć obrotu.

Samsung CZ20732Z

Zanika fonia.

Po kilku – kilkunastu minutach, a niekiedy godzinach od włączenia odbiornika, fonia gwałtownie zanika. Połączenia lutownicze w okolicach końcowego układu scalonego fonii TDA8943SF, nie budzą zastrzeżeń. Pomiary takie niczego nie wnoszą. Wymiana wskazanego układu rozwiązuje problem. Tak się przynajmniej wydawało. Na drugi dzień reklamacja. Te same objawy. Wtedy okazało się, że klient korzysta tylko z gniazda AV, a odbiornik testowany był tylko przez gniazdo antenowe.

Żmudne oraz wnikliwe dociekanie i mamy winowajcę. Jest nim podwójne i nietypowe gniazdko słuchawkowe. Gniazdko nie było używane, stąd połączenie styków zwiernych utleniło się do tego stopnia, że w krytycznych momentach wykazywało bardzo dużą oporność, uniemożliwiając normalne przechodzenie sygnału fonii z gniazda AV do końcowych stopni m.cz.

Samsung CZ-20F32T

Brak wizji.

Po włączeniu odbiornika jasne tło ekranu z liniami powrotów. Z pomiarów wynika uszkodzenie (przerwa) rezystora R420 – 5R/2W. Jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie gałęzi + 195V, która zasila moduł kineskopu. Po jego wymianie, dymi się on sam, jak i układ scalony IC501 – TDA6107Q. Uszkodzony jest   1C501.   Zamiennik   to  TDA6I07JF.   Uwaga TDA6107Q i TDA6103Q nie zastępują się wzajemnie, mimo idealnej zgodności swych wyprowadzeń. Po wymianie układu IC501 nadal jasne tło ekranu z liniami powrotów. Fonia jest prawidłowa. Można podejrzewać zespolony mikrokontroler, ale nie on jest uszkodzony.

Dokładne pomiary na module kineskopu wykazują bardzo małą, ale mierzalną upływność diody Zenera ZD501, która zabezpiecza wejście F/B. Nie dysponowano schematem, a napis na uszkodzonej diodzie był nieczytelny. Zastosowano diodę C10/0.25W. Po jej wymianie ekran zupełnie ciemny. Typowe pokręcanie potencjometrem screen, nie zmienia stanu rzeczy. Okazało się, że ustawienie napięcia siatki drugiej kineskopu jest czynnością wyjątkowo krytyczną i należy przeprowadzać ją bardzo powoli (wolno pokręcać potencjometrem screen, tylko dlatego że zespolony mikrokontroler reaguje dość wolno na zmiany). Przy tak wolno przeprowadzanej regulacji, obraz zaskoczy. Pokrętło należy ustawić między zanikaniem obrazu na czarno, a zanikaniem obrazu na jasno z liniami powrotów.

Samsung CX558WT

Odbiornik się odstraja i zrywa synchronizację.

Uszkodzony kondensator 120pF w filtrze ARCz. LI20 (024-310) w aplikacji TDA834I. Zły obraz, jakby przesterowany przechodzący w negatyw. Uszkodzony kondensator 22pF w LI23 (024-320). Przy naprawie posługiwałem się schematem Samsunga CX5312W.

Porównywarka cen sprzętu RTV