Naprawa i serwis telewizorów Sony

Sony KV-14T1K chassis BE4

Telewizor pracuje poprawnie przez okres około 10 minut, a potem następuje rozbłysk ekranu i wyłączenie odbiornika do stanu czuwania. Dioda miga 6 razy.

Sześć mignięć diody, świadczy o przeciążeniu napięciowym lub prądowym. Pierwszym krokiem przy ustaleniu przyczyny takiego zachowania, było sprawdzenie temperatury pracy poszczególnych elementów, a zwłaszcza odchylania poziomego, Okazało się, że żaden z elementów nie osiągał nadmiernej temperatury, wobec czego należało przyjąć inną taktykę. Jednak fakt, że odbiornik wyłączał się po kilku minutach pracy sugerował żeby przyjrzeć się bliżej kineskopowi.

Istotnie, przy opukiwaniu szyjki kineskopu, następowało w niej iskrzenie i natychmiastowe wyłączenie odbiornika. Jedynym sposobem aby uratować telewizor, było oddzielenie galwaniczne żarzenia od katod poprzez wykonanie dodatkowego uzwojenia w postaci trzech zwojów na trafopowielaczu i dobranie szeregowego rezystora wyrównawczego, aby uzyskać prawidłowe napięcie. Po tym zabiegu, telewizor poddany został wielogodzinnemu wygrzewaniu, ale usterka nie pojawiła się już ani razu.

SONY KV2148MT

Odbiornik nie pracuje ? nie wchodzi w stan czuwania.

Pomiar po stronie wtórnej przetwornicy wykazuje brak napięć zasilających +115V i +14V. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie układu scalonego IC601 STR50115. Po wymianie IC601 na nowy, telewizor zachowuje się prawidłowo. Fragment schematu ideowego zasilacza odbiornika KV2154MT przedstawia rys. 1 6/96. Prawidłowe oporności pomiędzy wyprowadzeniami układu scalonego STR50115 przedstawia rys. 2 6/96. W opisywanym przypadku pomiar omomierzem wylutowanego układu wykazał przerwę pomiędzy nóżkami pierwszą i drugą.

SONY KV2184MT

Odbiornik włącza się, układ odchylania linii pracuje, jednak odbiornik nie świeci (ekran jest czarny).

Pomiary diod po stronie wtórnej trafopowielacza wykazały przerwę D853 RGP10G włączonej w układzie zasilania +12V. Po wymianie D853 odbiornik zachowuje się normalnie.

SONY KV ?1820R

Po włączeniu odbiornika słychać jedynie ?piszczenie przetwornicy napięcia ? odbiornik nie włącza się, nie są podświetlone pola programatora.

Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor Q607 BU326A. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SONY KV 2092 MR

Telewizor nie pracuje, słychać jedynie próbkowanie przetwornicy.

Pomiar sztucznie obciążonej przetwornicy wykazuje prawidłowe wartości napięć (gałąź główna 115V). Po zdjęciu sztucznego obciążenia i dołączeniu układu linii, napięcie w gałęzi głównej spada do 60V. Poszukiwania ewentualnego zwarcia po stronie wtórnej układu linii poprzez odłączanie poszczególnych gałęzi zasilania kończą się niepowodzeniem. Również pomiar omomierzem cewek odchylania nie wykazują ich uszkodzenia. W przypadku zaistnienia tego typu objawów o niewłaściwą pracę możemy podejrzewać split. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym był trafopowielacz typ 1??439?363?11. Na rynku osiągalny jest zamiennik HR7403.

SONY KV ? 2182

Ekran odbiornika świeci bardzo słabo, mimo że regulacja jasności jest ustawiona na maksimum.
Jak pokazano na rysunku 2/98 wartość napięcia do regulacji siatki 2 trynitronu powinna wynosić 1000V. Napięcie na kondensatorze 4n7/2kV wynosi 300V. Rezystor 1koM/1W ma oporność 10koM. Dioda ES1F?V1 ma oporność w kierunku zaporowym ok. 5koM. Po wymianie w/w elementów wartość napięcia do regulacji S2 wynosi ok. 960V. Odbiornik pracuje z odpowiednią jasnością obrazu. Napięcie regulacji jasności trynitronu A51JUH10X zawiera się w granicach 233?812V.

SONY KV?X2531K

Przy niewielkim poziomie wysterowania, fonia w obydwu kanałach L, R jest prawidłowa. Jeżeli wzmacniacze m.cz. są wysterowane mocniej, w lewym kanale słychać duże zniekształcenia fonii.
Kanał R pracuje normalnie nawet przy maksymalnym poziomie wysterowania. Sprawdzenie układu elektronicznego wzmacniacza mocy m.cz. kanału lewego, wykazuje, że jest on sprawny. Przyczyną jest głośnik 14oM/5W. Po jego wymianie układ kanału L pracuje normalnie.

SONY KV-2553MT

Odbiornik nie pracuje. Brak wizji i fonii.

Pomiary napięć wykazują dobrą pracę układu zasilacza i odchylania poziomego. Na kineskop podawane są napięcia: U=25kV, U=6,3V itd. Brakuje tylko napięcia U=17v otrzymywanego z trafopowielacza. Przyczyną braku tego napięcia są: zwarta dioda D853, przerwa rezystora R853, utrata pojemności C8610330mF/25V, zwarcie wejścia układu IC602 stabilizatora trójkońcowego U=12V. Po wymianie uszkodzonych elementów pojawia się obraz i fonia, przy czym brak jest synchronizacji obrazu. Okazuje się, że brak jest zasilania bloku teletekstu U=5V. Spowodowane jest to przerwą na rezystorze 47oM/8W. Po jego wymianie pojawia się obraz prawidłowy, ale próby uruchomienia teletekstu wykazują uszkodzenie procesora. Po jego wymianie działa teletekst, a więc odbiornik pracuje prawidłowo.

SONY KV2182MR

Odbiornik nie przechodzi ze stanu STANDBY do stanu pracy, ekran pozostaje ciemny, a kineskop żarzy się.

Po sprawdzeniu prawidłowości napięć wyjściowych z zasilacza +115V +14V, stwierdzono brak napięcia +12V i napięcia +24V zasilającego stopień końcowy odchylania pionowego (oba napięcia są otrzymywane są z transformatora linii). Usterka ta powstała z powodu przerwy rezystora R854 0,47oM.

SONY KV2184MT

Odbiornik uległ uszkodzeniu, gdyż do jego wnętrza dostała się woda.

Bezpiecznik główny telewizora F601 4A okazał się przepalony. Układ scalony IC601 STR50115B miał pękniętą obudowę. Po wymianie układu scalonego przetwornica nie startuje. Przyczyną było uszkodzenie (zwarcie) diody D608 R2M. Po wymianie diody pojawiły się napięcia z zasilacza, lecz nadal brak było żarzenia kineskopu i wysokiego napięcia. Winny okazał się uszkodzony bezpiecznik PS-801 (brak zasilania linii).

SONY KV-1400D

Zasilacz pracuje, jednak odbiornik nie włącza się.

Pomiary elementów układu linii wykazały przerwę bezpiecznika PS801 N20. Po jego wymianie, odbiornik w dalszym ciągu nie działa prawidłowo ? słyszymy dość głośny pisk, na ekranie natomiast obserwujemy zniekształcenie, przypominające odwrócony lejek. Przyczyną tego stanu okazała się przerwa diody D011 ISS133 włączonej w układzie zasilania stabilizatora +5V i układu resetu IC004 L78LR05.

SONY KV?M2171K

Brak odchylania pionowego ? na ekranie pozioma linia.

Uszkodzonym elementem okazał się rezystor R814 4,7oM zabezpieczający napięcie zasilania układu odchylania pionowego.

SONY KV?2553 MT

Objaw uszkodzenia: ciemny ekran, jest wysokie napięcie, na katodach kineskopu napięcie stałe +210V (czyli pełne napięcie zasilania), nie pracuje stopień odchylania V.

Wymieniono układ scalony IC551 mPC1498H rysunek 8/98. Ekran ciemny nadal. Sprawdzenie układu odchylania V za pomocą oscyloskopu wykazało wprawdzie, że ramka zaczęła pracować, ale amplituda na nóżce 2 mPC1498H była kilkakrotnie mniejsza niż w układzie sprawnym. Sprawdzając kolejno elementy ramki stwierdzono uszkodzenie R5571,5oM/1W (wartość rezystancji wzrosła do około 1k5).

UWAGA:

W przypadku braku odchylania V lub występowania przebiegu o zbyt małej amplitudzie, układ IC CXA1213S nie generuje impulsu sterującego IC551 na nóżce 17.

W przypadku występowania nieliniowości V w dolnej części ekranu (pojawia się czarny pas), należy wymienić kondensator elektrolityczny C558 560mF/35V.

SONY KV ? M2171K

Odbiornik włącza się, jednak nie odchyla w pionie.

W opisywanym przypadku pomiary omomierzem elementów układu odchylania ramki wykazały przerwę rezystora R814 0,47oM.

SONY KV?2230 EC

Brak odchylania pionowego.

Przyczyną usterki okazał się uszkodzony układ scalony IC552 TDA3652.

SONY KV ? 1442 MR

Pomiary napięć na wyjściu zasilacza wykazują, że układ nie pracuje.

Okazuje się, że spalony jest bezpiecznik sieciowy 3,15A,a także tranzystor główny przetwornicy 2SC3679. Przyczyną tego stanu jest układ scalony sterujący przetwornicą mPC1394C. Napięcie główne U=115V ustawiamy za pomocą potencjometru R601 1k.

SONY KV?M2101K

Odbiornik włącza się do stanu czuwania, zasilacz pracuje prawidłowo, jednak nie działa układ odchylania linii.

Pomiary omomierzem elementów układu odchylania ?H? wykazały uszkodzenie bezpiecznika PS801 N25 oraz tranzystora kluczującego linii Q802 BU508AS2H.

SONY KVX25

Wielokrotnie sygnalizowana usterka tego modelu polega na przerywanym sposobie pracy, tzn. odbiornik raz pracuje, a innym razem nie.

Przyczyną defektu jest niewłaściwa jakość połączeń lutowanych wyprowadzeń tranzystora Q608, zamontowanego na długim, centralnie umieszczonym na płycie bazowej radiatorze.

SONY KV?C27TD

Telewizor po załączeniu wyłącza się.

Objaw taki jakby zasilacz blokował się na skutek przeciążenia układami telewizora. Sztucznie obciążona przetwornica wykazuje stabilne napięcie +B około110V w stanie STANDBY. Po załączeniu telewizora pilotem, napięcie przetwornicy gwałtownie rośnie i przetwornica blokuje się. Stabilizacja napięcia głównego +B w stanie pracy 130V jest realizowana przez układ IC501 TEA2028 po stronie zimnej zasilacza. Próbka napięcia, przez rezystor R522, trafia na potencjometr RV501- regulator napięcia +B. Rezystor miał przerwę.

SONY KV2212

Powtarzający się defekt w powyższych odbiornikach polega na nagłym i samoczynnym wykonywaniu funkcji przeszukania pasma UHF.

Przyczyną takiego zachowania jest upływ pomiędzy wyprowadzeniami przycisków przeszukiwania klawiatury lokalnej.

SONY KVM2131

Odbiornik nie zmieniał siły głosu pomimo tego, że informacja OSD wskazywała na rzekome przeprowadzenie regulacji.

Stwierdzono, iż poziom napięcia regulacyjnego na n. 2 układu IC001 zmieniał się zgodnie z kierunkiem regulacji, natomiast napięcie na n. 7 układu TDA1013 IC201 pozostawało na nie zmienionym poziomie 6V. Przyczyną była upływność diody D201 typu 1SS133, znajdującej się w obwodzie wyciszania fonii.

SONY KV-2704E

Objaw uszkodzenia: odbiornik nieczynny, słychać terkot przetwornicy spowodowany przeciążeniem.

Pomiary omomierzem wykazały zwarcie w gałęzi zasilania stopnia mocy linii. Przyczyną tego był zwarty tranzystor Q803 2SD870. W przypadku braku oryginalnego można zastosować 2SD1555. Po jego wymianie odbiornik pracuje tylko w stanie czuwania. Przełączenie do stanu pracy powoduje przejście do stanu czuwania. Przyczyną był trafopowielacz T804. Po wstawieniu zamiennika HR6404 odbiornik pracuje poprawnie.

SONY KVM 2171K

Brak możliwości skorygowania geometrii przy pomocy dostępnych regulacji.

Przyczyną są zmiany wynikające z tolerancji elementów

Jeśli obraz w górnej krawędzi jest wygięty w prawo, wymienić rezystor R312 z 47k na 100k oraz kondensator C313 z 1500pF na 680pF.

Jeśli obraz jest wygięty w lewo. Zmienić rezystor R822 z 330k na 270k.

Jeśli obraz jest wygięty w prawo, a dolna krawędź prawej strony jest wygięta w lewo, zmienić rezystor R813 na 680k oraz kondensator C812 z 470pF na 10000pF.

Zakłócenia amplitudowe widoczne w postaci zwiększonej szerokości obrazu. Przyczyną jest przebicie do n. 8 układu scalonego IC301 podczas wyładowania w kineskopie. Wymienić IC301 na oryginalnie montowany układ MC44007P lub MC44002P. W miejsce zwory JW101 zamontować rezystor o wartości 470oM.

SONY KVM1400D

Brak fonii, słyszalny tylko szum.

Przyczyną może być wybranie złego standardu fonii.

SONY KV2092

 1. Objaw uszkodzenia: brak obrazu.

Sposób postępowania: wymienić tranzystor stopnia mocy odchylania poziomego Q802 2SD1398.

 1. O: widoczne odbicie na obrazie (podwójny obraz) wyraźnie widoczne w trybie teletekstowym.

S: wymienić YCM301 na module ?B? PCB.

 1. O: słyszalne przeskoki iskry

S: wymienić rezystor R811 na płytce B na rezystor 1k/1W.

4.O: zawinięcie pionowych linii przy ostrych przejściach z czerni na biel.

S: zmienić rezystor R350 na 1,2k, R554 na 220k, kondensator C349 na 470nF, C319 na 1mF.

 1. O: na obrazie widoczny efekt dzwonienia.

S: wymienić rezystor R811 na płycie ?B? zastosować rezystor 1k/1W.

 1. zbyt niski poziom dźwięku w trybie AV?SCART.

S: zmienić rezystor R124 na rezystor węglowy 22k, a R126 na węglowy 27k.

 1. O: zanika dźwięk.

S: przylutować lub wymienić kondensator C204.

 1. O: występują nieregularne zmiany dźwięku.

S: sprawdzić diodę D016 i tranzystor Q017.

SONY KV2092

O: Występują samoczynne zmiany głośności lub głośności nie daje się regulować.

S: Sprawdzić Q017 oraz prąd upływu diody D016.

O: Podczas włączania odbiornika sygnałem z nadajnika zasilacz startuje z piskiem

S: Sprawdzić element D013.

O: Odstrajanie się programów leżących w paśmie UHF.

S: Mierzyć napięcie na diodzie Zenera D0001 (33V), po pewnym czasie może zaczynać ono płynąć.

O: Odbiornik działa niepewnie ? zdarza się, że pracuje poprawnie, ale są sytuacje, gdy nie można go uruchomić w żaden sposób.

S: Poprawić punkty lutownicze L602 (elementu szukać przy D601).

O: Odbiornik nie działa.

S1: Przepalony bezpiecznik sieciowy i zwarty Q602 ? zamontować odpowiedni typ 2SD1497 i sprawdzić na zwarcie diody D605 i D614.

S2: Sprawdzić w zasilaczu Q602.

S3: Uszkodzenie tranzystora wyjściowego linii ? sprawdzić poprawność montażu transformatora linii.

O: Zmienia się jaskrawość obrazu i pojawiają się linie powrotów.

S: W obwodzie transformatora linii wymienić wadliwy kondensator C801 22mF/250V.

O: Widoczne przesunięcie obrazu w poziomie.

S: Wymienić kondensator C863 oraz rezystor R517.

SONY KVC?2910M, 2911M

Nie można zaprogramować stacji, w trakcie strojenia nie zatrzymuje się na znalezionych stacjach.

Przyczyną tego uszkodzenia był zimny lut przy nóżce cewki filtru AFC dołączonego do IC102 TDA4439.

SONY KVX2552 chassis AE?1C

Brak obrazu. Na ekranie widoczny był jedynie raster.

Przyczyną było uszkodzenie tranzystora Q305 (element SMD) typuTDA144EK, znajdującym się na płytce ?B? dekodera koloru.

SONY KV2092

O: Podczas włączania odbiornika przepala się tranzystor 2SD1497.

S: Wymienić diody D625 i D614.

O: zakrzywienie pionowych linii obrazu szczególnie widoczne przy przejściach na białe fragmenty obrazu.

S: Wymienić rezystor R350 na 1k2, rezystor R554 na 220k, kondensator C349 na 0,47mF, a kondensator C319 na 1mF.

O: Losowo zdarzające się uszkodzenia tranzystora wyjściowego linii 2SD1398.

S: Wymontować cewkę z obwodu sterowania bazą (L801), oczyścić i pocynować jej wyprowadzenia i wlutować.

O: Urządzenie losowo nie wychodzi ze stanu standby.

S: Sprawdzić rezystor bezpiecznikowy L602.

O: Odbiornik nie działa.

S: Wymienić Q602 2SD1497.

O: Odbiornik samoczynnie się przestraja, pojawiają się niebieskie rozbłyski i linie powrotów.

S: Wymienić C863 na płytce B 15nF/400V.

O: Nie można ustawić właściwej szerokości obrazu (regulacja E/W).

S: Wymienić potencjometr VR509.

SONY 27XRTU

Defekt odbiornika objawiał się całkowitą utratą synchronizacji.

Przeprowadzone pomiary oscyloskopowe wykazały brak obecności sygnału video na wejściu separatora impulsów synchronizacji (n.5 IC501).Poszukiwania prowadzone w kierunku źródła sygnału, ujawniły brak na n.1 SAA5230, znajdującego się na module teletekstu. Stwierdzono jednocześnie fakt wystąpienia silnego nagrzania obudowy SAA5230. Spowodowane to zostało uszkodzeniem stabilizatora 12V Q002, polegającym na wystąpieniu zwarcia wewnętrznego.

SONY KVM2171K

O: Pionowe drganie teletekstu.

S: Niewielkie pasożytnicze drganie na wyjściu V. Należy podłączyć dodatkowy kondensator o wartości 1500pF w miejsce C510.

O: Odbiornik martwy.

S: Uszkodzenie PS603 spowodowane prądem udarowym podczas włączania odbiornika. Należy wymienić uszkodzony 1.0A bezpiecznik elektroniczny CP-N25 PS603 na 2,5A CP-N-75. Konieczne jest również dodanie diody Zenera D613 typ MTZJ-T-77-5,6B między nóżkę 1 i 9 IC603, a także diody D614 typ MTZJ-T-77-5,6B między nóżkę 9 IC603 i masę.

SONY KV2553MT

Obraz jest normalny, natomiast dźwięk mimo regulacji poziomu na maksimum jest bardzo słaby.

Okazuje się, że na wejściu wzmacniacza mocy stereo m.cz. zbudowanego na układzie TDA2009 praktycznie brak sygnału. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony układ regulacji poziomu m. Cz. LM1036 firmy National Semiconductor.

SONY KVM1400D

O: Po pewnym czasie od momentu włączenia zmniejsza się kontrast ? obraz blaknie, fonia jest w szczątkowej postaci.

P: Uszkodzony jest tranzystor Q305 2SC2712?YG.

SONY KVM2171K

O: Zbyt ciemny obraz przy podaniu sygnałów na wejście RGB.

P: Poziom napięcia stałego podawany na nóżkę 16 złącza SCART (BLANKING) jest zbyt mały. Należy wykonać następujące zmiany na module A: zmienić wartość R318 z 56oM na 68oM, zmienić wartość R358 z22oM na 10oM.

O: Przy podaniu na n. 8 złącza SCART stanu wysokiego następuje przełączenie odbiornika z trybu 4:3 na 16:9.

P: Zachowanie to spowodowane jest błędem oprogramowania mikrokontrolera IC001. Należy zmienić ustawienie w trybie serwisowym. Jeśli w trybie serwisowym tryb 16:9 jest włączony należy go wyłączyć w następujący sposób: wejść w tryb serwisowy, nacisnąć klawisz menu, aż pojawi się menu obrazu. zmienić ustawienie 16:9 z ON na OFF, wyłączyć napięcie zasilania odbiornika, aby wyjść z trybu serwisowego ? zapewnia to zapisanie wyłączenia trybu 16:9 do pamięci układu scalonego IC001.

O: Słaba czułość odbiornika podczerwieni. Słaba reakcja na pilota z małej odległości (zależna od treści oglądanego obrazka).

P: Dzieje się tak z powodu zakłóceń na linii 5V doprowadzonej do nóżki 1 IC003 SBX1790-5A (płyta A). Zakłócenia można ograniczyć w następujący sposób: przeciąć ścieżkę między nóżką 1 IC003 a R008 (180oM), dodać rezystor R048 o wartości 100oM szeregowo między n. 1 IC003 a masę, dodać kondensator C036 o wartości 0,22mF między n. 1 ICC003 a masę.

SONY KV1612

Brak wizji i fonii, przy jednoczesnym występowaniu wszystkich napięć.

Przyczyną tej  usterki była przerwa rezystora bezpiecznikowego R811 4,7W na zasilaniu 12V.

SONY KVA2521K

Obraz w odbiorniku wygląda następująco: na czarnym tle widać niebieskie poziome pasy szerokości około 1 cm.

Okazuje się, że tylko katoda niebieska jest wysterowana. Pomiary napięć na n. 12, 13, 14 układu TDA4580 dają odpowiednio wyniki Ur=1.5V, Ug=2V, Ub=5V. Oznacza to, że katody R, G są źle wysterowane. Uszkodzony jest układ scalony TDA4580. Po jego wymianie należy ustawić balans bieli na bloku C.

SONY KV1984MKT

Po włączeniu brak zasilania ? nie pracuje przetwornica.

Przetwornica w tym odbiorniku jest oparta o układ typu STR50115B. Pomiary napięć dają następujące wyniki: 1-0V, 2-25V, 3-312V, 4-5,5V, 5-0V. Na podstawie wyników pomiarów widać, że uszkodzony jest układ STR50115B. Po jego wymianie na nowy, napięcia na jego wyprowadzeniach są następujące: 1-0V, 2-116V, 3-275V, 4-115V, 5-6,7V.

SONY KV2184MT

Po każdym przełączeniu z kanału na kanał następuje zjawisko odstrojenia od stacji telewizyjnej.
Po odłączeniu n.9 mikroprocesora IC002 PCA84C640P/016 od modułu p.cz. IF201-IFD-380A problem znika ? stacje TV pomimo przełączania kanałów są ciągle dobrze strojone. Po dokładnym przelutowaniu okolic związanych z ARCz i powtórnym podłączeniu n.9 mikroprocesora IC002 odbiornik działa poprawnie.

SONY KV2182MR

Odbiornik pracuje jednak obraz jest za wąski, słychać też głośny pisk.

Uszkodzony był kondensator C614 68nF.

SONY KV2584MT

Po dłuższym okresie eksploatacji występują uszkodzenia różnie się objawiające, a spowodowane wyłącznie przez wzrost napięcia przetwornicy. W naprawianych przeze mnie odbiornikach wystąpiły następujące uszkodzenia:

 1. Przepalenie się bezpiecznika PS801 (ICP-N20), zwarcie diody Zenera +135V (R2KY), zwarcie Q821 BU508AF. Ponadto po naprawie przetwornicy po kilkunastu minutach pracy nastąpiło zwarcie trafopowielacza T851 (wstawiono zamiennik HR7245).
 2. Uszkodzenie się układu scalonego IC551 mPC1488H. Ponadto przed tym uszkodzeniem następowały zmiany siły głosu. W tym wypadku ekran był ciemny, fonia była.
  Przyczyną wzrostu napięcia przetwornicy były tracące pojemność kondensatory elektrolityczne C611 47m/50V, C613 10m/160V i C620 22m/400V. Zaleca się wymianę wszystkich kondensatorów przetwornicy.

SONY KV-2184MT

Bardzo ciemny obraz.

Brak napięcia na siatce 2 kineskopu. Przepalony był rezystor R852 1k w obwodzie prostowania impulsów 1000V z kolektora tranzystora linii Zapobiegawczo można wymienić diodę ? tutaj D852.

SONY KV1602M7

Z układu przetwornicy słychać głośne świerszczenie.

Obraz lekko poszarpany. Uszkodzony był kondensator C614 2.2m/350V.

SONY KVM2141M chassis BE2A

Nieregularne zaniki koloru.

Uszkodzony trymer CT332 15pF. Zimne luty na stabilizatorze IC802 L78M12.

Brak koloru, obraz przesunięty na prawą stronę ekranu.

Uszkodzony kondensator C509 0,33m/25V dołączony do n.31 układu IC502 TDA8304B.

Brak koloru czerwonego.

Uszkodzony układ IC302 TDA3505-V9.

Rozmyty czerwony kolor.

Zimny lut na kondensatorze C819 4,7nF/2kV filtrującym napięcie siatki drugiej.

SONY KV25R2K

Odbiornik wyłącza się po kilku minutach pracy.

W momencie wyłączenia pomiar napięcia w gałęzi +135V wykazał wartość około 170V. Uszkodzone układy IC606 STRF6654 oraz IC603 SE135N.

SONY KVV2921K

Ciemny ekran, nie wyświetla znaków OSD, wysokie napięcie jest, brak fonii.

Ponieważ znaki OSD są podawane na układ scalony IC301 TDA4580 na module CHROMA DECODER, podejrzenie padło na ten układ. Po wstawieniu nowego układu, znaki OSD zaczęły pokazywać się na ekranie, ale nadal brak było wizji i fonii. Przy poruszaniu płytki p.cz. zaczął pojawiać się obraz. Okazało się, że były zimne luty. Tranzystor 2SA1162 (SMD) w przypadku uszkodzenia można zamienić na 2SA1015.

SONY KVC2521D

Niewyraźny obraz, tak jakby odstrojony był od stacji, sporadycznie znika.

Zimne luty na filtrach w module p.cz. Poza tym w tych modelach nagminnie występują zimne luty na tranzystorach oraz stabilizatorach scalonych i układach końcówek mocy m.cz.

Obraz zmniejszył swoją wysokość.

Uszkodzony kondensator C531 680m/50V.

SONY KV2764EC

Nie pracuje.

Uszkodzony tranzystor przetwornicy i bezpiecznik 3,15A. Zastosować tranzystor BU508A nieizolowany i pastę silikonową. Rezystor R604 odsunąć jak najdalej od radiator gdyż powoduje on grzanie się radiatora tranzystora.

SONY KV1553

Brak obrazu i dźwięku.

Zwarta dioda D667 R2K na wyjściu napięcia głównego. Uszkodzone kondensatory C613 10m/100V, C620 2,2m/400V, C611 47m/50V. Po wymianie ustawić napięcie +135V. Gdyby nastąpiło ponowne uszkodzenie diody D667 należy wymienić układ IC601 STR-S5941.

SONY KV25T1A chassis BE3B

Pracuje poprawnie 5¸30 minut, potem zanika wizja i fonia  – LED mruga 4, 6, 8 razy.

Ilość mrugnięć 4, 6 lub 8 razy sygnalizuje, że błąd znajduje się w układzie pamięci EEPROM lub jego otoczeniu. Winę za usterkę ponosi głowica BTP-EC411. Przyczyną były przerwy lutowania przegród ścieżek do masy.

SONY TC503

Okresowe zaniki koloru, ostatnio czarno-biały obraz.

Uszkodzony trymer CT332.

SONY KVC2501K

Zakłócenia obrazu i fonii, zrywanie synchronizacji.

Uszkodzenie może mieć różne fazy, które objawiają się następująco:

Wyrywanie poziomych linii, zakłócenia obrazu i dźwięku,

Zerwanie synchronizacji poziomej i pionowej,

Obraz jest zsynchronizowany, ale zaszumiony bez fonii, brak możliwości obsługi odbiornika, tzn. nie można przełączyć kanałów, brak regulacji głośności, jaskrawości itd.., błyska dioda standby: 4¸6 błysków i dłuższa przerwa, sugerując uszkodzenie pamięci NVM; stan ten można usunąć wyłączając i włączając odbiornik wyłącznikiem sieciowym,

Obraz przestraja się samoczynnie na kolejne stacje i w końcu zatrzymuje się w miejscu, gdzie nie ma żadnej stacji,

Nie można włączyć go do stanu pracy, a dioda standby błyska kilkakrotnie.

Efekty te są spowodowane rozstrajaniem się obwodu zewnętrznego pętli PLL p.cz. Obwód ten dołączony jest do n21 i 22 układu IC101 TDA9814T. Zestrojenie tego obwodu odbywa się następująco: generator w.cz. podłączamy do filtru SAW SWF102 na n.4 lub 5 i stroimy obwód dla częstotliwości 2xFp.cz.wizji = 77,8MHz ( tak aby wartość napięcia na n.20 TDA9814T wynosiła +2,4V).

SONY KVB2931D chassis BE-3B

Telewizor nie włącza się, mruga dioda standby, lub czarno-białe smugi na ekranie, trzaski w głośniku.

Telewizor natychmiast po załączeniu do stanu pracy włącza się do stanu standby; najpierw w normalny sposób, czyli zapalając diodę standby, potem (po ponownej próbie włączenia TV za pomocą pilota) wyłącza się już na dobre mrugając diodą raz 4 razy, innym zaś 6 razy. Po kilku próbach załączenia odbiornika (po wyłączeniu wyłącznikiem sieciowym) wreszcie TV włącza się, jednak po kilku minutach na obrazie pojawiają się czarno-białe smugi, aż do wygaszenia ekranu, następnie obraz pojawia się ponownie. OSD działa cały czas poprawnie. Przyczyna takiego zachowania był uszkodzony tuner TU101 typu BTP-EC411     8-598-045-01   . Wymieniłem go na zamiennik włoskiej firmy Siel: 00700287 / 920773 00 / 260701 FL2477-85.

SONY KV-C2501D chassis BE-3C

Odbiornik nie realizuje żadnych funkcji.

Zjawisko nie występuje, gdy w momencie włączenia odbiornika antena jest od niego odłączona. Pomiary i obserwacje stanów na wyprowadzeniach mikrokontrolera pozwoliły ustalić, że w stanie zablokowania na jego 8 nóżce wymuszany jest stan niski, powodujący unieruchomienie pracy procesora. Przyczyna tego stanu jest prąd upływowy drabinki rezystorowej RA2 4x10k na płycie A.

SONY KV-E2511C chassis AE-1A

Nie daje się włączyć.

Uszkodzenie układu IC601 TEA2260.

SONY KVA2521K chassis AE1C

Brak wizji I fonii.

Odbiornik startuje do stanu pracy, jednak brak jest wizji i fonii. Uszkodzony stabilizator 12V  IC608.

Problemy ze startem.

Uszkodzony kondensator C615 1500m/25V.

SONY KV2762ET chassis PE3

Brak odchylania pionowego.

Uszkodzony układ TDA3652. niestety układ ten jest nieosiągalny, ale w jego miejsce można wstawić TDA3654. Przy tej zmianie należy pamiętać o tym, że nóżki 7 TDA3654 nie należy podłączać, a wartość rezystora R518 należy zmienić z 6k8 na 1k5.

Przetwornica nie startuje.

Po włączeniu do sieci następuje trzykrotne mrugnięcie diody czuwania i wyłączenie przetwornicy. Napięcie na n.16 układuTEA2260 sterującego pracą przetwornicy wynosi około 7V zamiast 12V.Uszkodzony kondensator C617 100m/50V. Można posługiwać się schematem SONY KV-C2949D.

SONY KV-C2561D

Brak napięć wychodzących a przetwornicy.

Napięcia na n.15 i 16 układu sterowania przetwornicy TEA2260 względem masy lokalnej wynoszą +2¸3V zamiast +12V. Uszkodzony układ TEA2260 i rezystor R610 680k/0,5W. Napięcie linii powinno wynosić +135V.

SONY KVE2951D chassis AE2B

Po włączeniu startuje w.n., po 2 sekundach wyłącza się, 13 razy błyska LED.

Ponieważ odbiornik posiada system autodiagnozy błąd dotyczy zadziałania zabezpieczenia związanego z uszkodzeniem odchylania pionowego. Uszkodzony układ STV9379. Profilaktycznie wymieniono kondensator C1505 220m/50V.

SONY KV-M2540B/D/E/K, KV-M2541A/D/E/K/L/U chassis BE-3B

Raster i obraz słabo widoczne, brak fonii i OSD.

Uszkodzeniu uległ układ pamięci. Po zamontowaniu nowego układu pamięci należy przywrócić ustawienia wstępne pamięci EEPROM I przepisać ustawienia głośności. W tym celu należy wybrać za pomocą pilota kanał 59, a następnie wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym. Ponownie włączyć odbiornik I wprowadzić go w tryb serwisowy poprzez kolejne naciskanie przycisków [status], [5], [Vol+], [TV]. Przywrócić wstępne ustawienia pamięci EEPROM naciskając przyciski [4], [1] I przepisać ustawienia fabryczne głośności. Wyłączyć odbiornik do trybu standby I ponownie włączyć. Przeprowadzić regulację geometrii, balansu bieli, AFT, AGC I pozostałych nastaw zgodnie a trybem serwisowym chassis BE-3B

SONY chassis SX np.: KV21XRD, KV21XRDT, KV27XRD, KV27XRDT

Nie daje się włączyć lub zaraz po włączeniu wyłącza się

W kilku przypadkach uszkodzona dioda D602 RD12E lub/i układ sterujący mPC1394C.

UWAGA: przy obciążeniu zasilacza za pomocą żarówki, napięcie +B nie osiąga większej wartości niż około 122V.

Odbiornik nie działa, blok zasilacza pracuje prawidłowo.

Pomiary wykazały brak napięcia zasilającego wzmacniacz końcowy odchylania poziomego. Uszkodzony rezystor R822 1k2/0,5W.

SONY KV-X2531K

Cicha fonia po włączeniu.

Po upływie około 3¸5 minut fonia narasta do normalnego poziomu. Uszkodzony procesor fonii IC201 TDA6200.

SONY KV-29X5K

Po włączeniu dioda błyska dwa razy.

Oznacza to, że zadziałało zabezpieczenie wyłączające przetwornicę. Uszkodzony układ IC606 STRF6654. Napięcie powinno wynosić +135V.

SONY KV25C1A chassis BE3D

Sygnalizuje kod błędu nr 24.

Po około 10 sekundach odbiornik przechodzi w standby i dioda LED sygnalizuje kod błędu 24. Odłączenie szyny I2C n.8 ? SDA, n.9- SCL od procesora fonii IC202 MPS3410B PS-F7 (układ SMD) powoduje, że odbiornik nie wyłącza się. Uszkodzony procesor fonii.

SONY KV-25XSD

Zniekształcenia obrazu.

Uszkodzony kondensator C531 680m.

SONY KV-21XSD

Drganie linii.

Uszkodzony tranzystor Q598.

SONY KV2964MT

Obraz jest zawinięty w pionie.

Uszkodzony kondensator C531 680m/25V.

SONY KVB2911K chassis AE-2

Przypadkowe włączanie w stan pracy ze stanu czuwania i odwrotnie.

Jeśli odbiornik jest w stanie pracy wystarczy lekkie puknięcie w tylną ściankę obudowy i następuje wyrywanie poziomych linii w obrazie. Uszkodzony trafopowielacz     1-439-543-51   .

SONY KVX2531K

Brak odchylania pionowego.

Uszkodzone są następujące elementy: IC502 TDA8170, rezystor 1,2W, kondensatory C522 100m/35V i C801 1000m/35V.

SONY chassis BE4

Wyłącza się w tryb standby.

Dioda błyska 6 razy, oznaczając przeciążenie prądowe lub napięciowe. Po wymianie pamięci odbiornik włącza się w tryb normalnej pracy, ale z jaskrawo białym rastrem. Po zmniejszeniu napięcia siatki drugiej przez 2-3 minuty odbiornik pracuje prawidłowo. Uszkodzony okazał się procesor wizyjny IC301 MC44002.

SONY KV-M2540K chassis BE3B

Nie daje się włączyć.

Odłączanie poszczególnych obwodów doprowadziło do uszkodzonej diody D505 zasilającej odchylanie pionowe. Uszkodzony jest również układ IC500 STV9379.

SONY KVB2911K chassis AE2

Brak wizji, u dołu ekranu widać tylko parę linii.

Zimne luty na układzieIC501 TDA8179S.

SONY KVC2171K chassis BE3B

Przy włączaniu klawiszem odbiornik blokuje się.

Ekran jest ciemny (brak w.n.), dioda LED błyska cztery razy (błyskanie to powtarza się co kilkadziesiąt sakund), innym razem pojawia się obraz, ale zakłócony poziomymi pasami. Fonia też jest zakłócona trzaskami, odbiornik nie reaguje na żadne rozkazy z klawiatury i pilota. W tym przypadku pomiary napięć nic nie dały, gdyż zakłócenia lub blokada odbywały się po szynach danych cyfrowych. Uszkodzona okazała się głowica TU101.

SONY KV2182MR

Obraz jest za szeroki, nie działa układ korekcji EW.

Uszkodzony rezystor nastawny RV801 120W, bezpiecznik F800 800mA i dławik L803 10mH.

SONY KV27S42

Czerwony raster.

Po włączeniu pokazuje się czerwony raster z widocznymi liniami powrotów. Po krótkim czasie odbiornik przełącza się do trybu standby. Po przejściu w tryb standby dioda LED miga dwa razy co trzy sekundy, co oznacza, że uszkodzenia należy szukać w torze wideo. Uszkodzony okazał się wzmacniacz końcowy wideo IC1751 TDA6108.

SONY KV2965MTJ

Za mała szerokość obrazu.

Również korekcja zniekształceń EW działa nieprawidłowo. Uszkodzone kondensatory C830 1m i C831 1m.

SONY KV2965MTJ

Za mała szerokość obrazu.

Również korekcja zniekształceń EW działa nieprawidłowo. Uszkodzone kondensatory C830 1m i C831 1m.

SONY KVC2921D

Po włączeniu pojawia się w.n., po czym następuje powrót do stanu czuwania.

Ponieważ telewizor nie był otwierany, a był już leciwy (około 15 lat), naprawę rozpoczęto od profilaktycznej wymiany czterech elektrolitów po pierwotnej stronie przetwornicy., gdyż były trudności z włączaniem odbiornika. Po wymianie odbiornik nie chciał w ogóle ruszyć. Uszkodzona była dioda Zenera D609 MTZJ33A. Dodatkowo uszkodzony był układIC601 TEA2260. Po uruchomieniu obraz był zniekształcony, widoczne linie powrotu i brak liniowości. Usterkę usunięto wymieniając kondensatory C522 100m/50V, C531 680m/35V, C532 100m/50V.

SONY KV1982M9

Odbiornik włącza się, lecz nie reaguje na rozkazy z pilota i klawiatury lokalnej.

Na ekranie mleko, brak fonii. Okazało się, że brak napięcia +14v wychodzącego z zasilacza, napięcie to zasila wzmacniacz końcowy fonii IC251 mPC1241H i układ stabilizujący napięcie +5V dla pamięci IC002 CXK1004L i procesora IC001 M50431-611SP. Napięcie to podawane jest z n.4 transformatora zasilacza przez rezystor bezpiecznikowy R607 4,7W i diodę D608 RGP10G. Rezystor miał przerwę a układ IC251 zwarcie. Po wymianie tych dwóch elementów pokazał się obraz, ale fonii w dalszym ciągu nie było. Uszkodzony był elektrolit C255 470m/16V sprzęgający głośnik z końcówką.

SONY chassis AE1

Przypadkowe przerywanie fonii i wizji.

Zimne luty na wszystkich wyprowadzeniach Q608 2SD1548LB przetwornicy.

SONY NO KV2553MT

Po włączeniu odbiornika obraz zawinięty u dołu ekranu, u góry ekranu widoczny szeroki jasny pas (zła liniowość pionowa).

W trakcie pracy, mniej więcej po pięciu minutach, efekt zawijania ustępuje. Przyczyną usterki jest kondensator elektrolityczny C558 560mF\25V włączony w układzie odchylania pionowego.

Sony KV25C5K chassis FE-1

Brak wizji i fonii.

Brak również wysokiego napięcia, przetwornica pracuje prawidłowo, dioda LED mruga cztery razy. Uszkodzenie występuje przy włączaniu do pracy ze stanu czuwania, ale nie zawsze. Przy poruszaniu płytą główną pojawia się obraz i dźwięk, co jednoznacznie wskazuje na zimny lut. Korzystając z oscyloskopu stwierdzono brak sterowania stopniem linii z n.19 (HD) układu scalonego IC301 (CXA2060AS). Ale to nie jedyne uszkodzenie w tym odbiorniku, gdyż następują chwilowe zaniki koloru czerwonego, a dioda LED błyska pięć razy.

W tym czasie napięcie na n.22 (ROUT) IC301 maleje do zera, a na katodzie kolom czerwonego wzrasta do +198V. Uszkodzenie to też jest powodowane obecnością zimnego lutu, gdyż poruszanie płytą główną powoduje jego pojawienie lub zanik. Ponieważ wszystkie napięcia zasilania się nie zmieniają zdecydowano się na przelutowanie wyprowadzeń układu scalonego 1C301. Po tej czynności oba uszkodzenia ustąpiły, odbiornik pracował poprawnie i naprawę na tym zakończono.

Informacje serwisowe.

Przetwornica wytwarza stałe napięcia mierzone na katodach diod: D605 + 134.8V (0V), D610 +13.3V (+0.6V) i D614 +30.4Y (+2.5V).
Niektóre napięcia na procesorze ICOO1 (SAA5497PS/074) przydatne przy tej naprawie: n.49 (SDL) +3.3- +3.7 V (+3.6V), n.50 (SDA) +3.1V-+3.6V (+3.2), n.51 (0-STBY) +0.1V (+4.98V) i n.52 (0-XRAY PROT) 0V (+4.98V) oraz na IC301 (CXA2060AS) mierzone przy braku sygnału z anteny: n.21 (IKTN) +0.38V, n.22 (ROUT) +1.30V, n.23 (GOUT) +1.30V i n.24(BOUT)+1.24V.

Napięcia podane w nawiasach dotyczą stanu czuwania.

Trafopowielacz wytwarza następujące stałe napięcia mierzone na diodach: KD512 +199V, KD513 +12.8V, AD514 -13.7V i wypr.ll FBT(ABL) +5.5V (jest normalny obraz), a +6.8V dla ciemnego ekranu.

Sony KV21C1K chassis BE5

Brak odbioru.

Wyraźnym objawem uszkodzenia jest ciągłe miganie diody LED standby. Odbiornik ten trafił na warsztat podczas wizyty zaprzyjaźnionego serwisanta, który stwierdził, że miał już telewizor z takim objawem i dość długo szukał uszkodzenia. Stwierdził on, że należy sprawdzić obwód z tranzystorami Q602, Q603 i Q604. Okazało się, że miał rację, bo przyczyną usterki było uszkodzenie Q603 (2SC2389).

Sony KVX2161D chassis AE2

Okresowe zaniki dźwięku, przypominające ?czkawkę”.

Prawidłowy dźwięk uzyskano po wymianie rezystora R627 (27R).

Sony KV32FX65E chassis AE5

Przełączanie się do stanu standby.

Odbiornik po włączeniu zaraz wyłącza się do stanu standby. Początkowo podejrzewano, że powodem usterki jest uszkodzenie zasilacza lub przeciążenie go, ale przeprowadzone pomiary wykluczyły taką możliwość. Innym powodem wyłączania odbiornika jest usterką w układzie sterowania powodująca, że mikroprocesor nie wysyła właściwych rozkazów. Podczas sprawdzania procesora IC9109 i jego otoczenia stwierdzono, że nie dochodzi do niego sygnał resetu. Sygnał ten powstaje na nóżce 1 układu IC9104 (MB3793-42P). W aplikacji tego układu ustalono, że uszkodzeniu uległ kondensator C9110 (O.óSuF) dołączony do nóżki 2. Po jego wymianie nie było żadnych problemów ze startem odbiornika,

Sony KV29FX66E chassis AEÓB

Nieostre” są niewielkie szczegóły obrazu.

Klient twierdził, że od pewnego czasu odnosi wrażenie, że jakby rozmyte są drobne elementy obrazu, czego przedtem nie było. Ponieważ układ ostrości działał prawidłowo sprawdzono działanie modułu VM. Włączając i wyłączając ten moduł nie zauważono żadnych zmian na ekranie, co świadczyło o tym, że układ ten nie pracuje. Okazało się, że nie pracował stopień końcowy z tranzystorami Q7406 i Q7407, gdyż ich bazy nie były spolaryzowane, a powodem było uszkodzenie rezystora R7413 (560R).

Sony KV2185MT chassis G3E

Widoczne linie na ekranie.

Na tle treści wizyjnej widoczne były linie. Przypuszczano, że powodem może być niewłaściwe napięcie siatki drugiej, ale jego kontrola nie potwierdziła tych podejrzeń. Kolejnym obwodem, który sprawdzono był układ odchylania pionowego. W aplikacji układu IC551 (LA7S30) stwierdzono, że pojemność kondensatora C552 (1 OOuF) dołączonego do nóżki 7 uległa drastycznemu zmniejszeniu. Po jego wymianie nie było już zakłóceń.

Sony KV-M1450K chassis BE4

Ciemny obraz, nie reguluje jasnością.
Dodatkowo dostrzec można było niewielkie samoczynne zmiany jasności, Poszukiwania skierowano w okolice układu JC301 – MC44002P, a szczególnie sprawdzono nóżki 9 i 10 tego układu. Napięcie na nóżce 9 IC310 było mocno zaniżone. Dalsze pomiary ujawniły uszkodzony rezystor SMD R341 -12k – miał całkowitą przerwę. Wymiana rezystora przywraca sprawność odbiornika.

Sony KV-M2141K chassis BE2A

Jasny obraz – brak treści.

Uszkodzonym elementem jest dioda D504 – DAN202K, którą można zastąpić diodą 1N4148. Uszkodzenie tej diody nastąpiło na skutek ?zimnych lutów” pod trafopowielaczem.

Sony KV-29FX66E/K chassis AE-6B

Nie można włączyć odbiornika do pracy.

Przy próbie włączenia w stan pracy na moment wchodzi wysokie napięcie, a potem następuje przejście do stanu czuwania. Dioda LED błyska 3 razy. Działa zabezpieczenie przepięciowe.

Uszkodzony został układ 1C6003 – SE135N. Daje on napięcie odniesienia dla transoptora PH6001 – TCET1103G. Podczas działania zabezpieczenia na wyp. 13 złącza CNóOOó pojawia się napięcie, które podane na procesor zarządzający IC0002 – SAA5665 powoduje wyłączenie OTV do stanu czuwania.

Sony KVC2941D chassis AE1C

Odbiornik nie pracuje.

Pomiary wykazały uszkodzenie tranzystora kluczującego linii Q804 – 2SD1941. Po jego wymianie telewizor pracuje kilka minut, po czym tranzystor ponownie ulega uszkodzeniu. W opisywanym przypadku, za ten stan odpowiedzialny okazał się uszkodzony układ scalony IC501 – TEA2028A.

Sony KVM2170K chassis BE4A

Brak obrazu z gniazda skart.

Obraz i fonia z wyjścia głowicy nie budziły żadnych zastrzeżeń, natomiast jeśli źródło sygnału podłączone zostanie do gniazda scart, to brak jest obrazu przy prawidłowej fonii. Z wyprowadzenia 20 tego gniazda sygnał wideo doprowadzony jest do wejść układów 1C301 (MC44002) i IC001 (SAA5288). Niestety na żadnym wejściu nie było sygnału. Okazało się, że sygnał wideo zwierany był do masy przez diodę Zenera D407 (MTZJT776.8).

Brak odbioru.

W odbiorniku tym nic pracował zasilacz. Na nóżce 1 sterownika przetwornicy IC801S (KA5Q0765R) było prawidłowe, wyprostowane napięcie sieci, ale nie było ono kluczowane. Po stronie pierwotnej wszystkie elementy były sprawne. Dalsze poszukiwania doprowadziły do transoptora PC801S (PS2561), okazało się, że jego uszkodzenie było powodem blokady sterownika zasilacza.

Sony KV29F2A chassis BE3D

Nie można włączyć do stanu pracy, dioda miga 6 razy.

W tym przypadku, przyczyną były złe połączenia lutowane na głowicy. Przelutowanie wszystkich wyprowadzeń głowicy, usunęło usterkę. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to dość częste uszkodzenie w tym chassis.

Sony KV-2092MR chassis XE4

Odbiornik nie działa.

Pierwsze pomiary i mamy zwarty tranzystor w zasilaczu impulsowym Q601 – 2SC3679 (BU508A). przepalony bezpiecznik F602 2 A, zwarty końcowy tranzystor odchylania poziomego Q802 – 2SDI398 (BU508D). Po wymianie tych elementów słychać charakterystyczne „świerszczenie” w odbiorniku.

Dymi się rezystor R857 (n. ABL). Wyraźnie jest to przeciążenie występujące w bloku H. Na trafopowielaczu 1-439-363-11, występują nieokreślone przebiegi-oscylacje. Test rezonansowy, jak i dynamiczny wymontowanego trafopowielacza nie wykazuje wady. Cewki odchylania, sprawne. Test zasilacza impulsowego na żarówkę potwierdza tylko prawidłowość napięcia B II5V. Dopiero pomiar oporności trafopowielacza między sondą WN, a 3, 4 i 5 n.. wykazuje oporność rzędu 1k. Uszkodzone-zwarte są diody WN w trafopowielaczu. Zastosowano zamiennik HR7403.

Sony KV-M 2531K chassis AE1C

Nie można włączyć.

Po zaniku napięcia sieci, nie można włączyć odbiornika w stan prac> nie świeci dioda standby. Gdy po kolejnych próbach włączania start odbiornika się powiedzie, występuje strzał wysokiego napięcia i pojawia się cienka pozioma linia. Fonia jest normalna, a na linii widać treść obrazu. Trafopowielaez, sprawny. W pierwszej kolejności należy wymienić po pierwotnej stronie zasilacza impulsowego C611 – 47jaF 50V, C6I7 -100|aF50V oraz C220fiF/35V. Teraz już odbiornik włącza się bez problemu, nie strzela, ale nadal brak odchylania V. Należy wymienić jeszcze układ wykonawczy ramki TDA8I70. i waga: Przed jego wymianą koniecznie sprawdzić kondensator C532 – 100mF/50V pracujący w jego aplikacji i w przypadku spadku jego parametrów, wymienić w pierwszej kolejności. Unikniemy natychmiastowego uszkodzenia nowo wstawionego TDA8170.

Sony KV-25C1K chassis BE3D

Pojawia się fonia, ale ekran nie świeci.

Włączony odbiornik pracuje, ale wizja pojawia się dopiero po czasie kilkunastu minut. Po chwili ekran jest ponownie ciemny i tak na zmianę. Pomiary niczego nie wnoszą. To kineskop utracił zdolność emisyjną. Sposobem na przedłużenie jego pracy jest zbocznikowanie rezystora żarzenia R472 – 1.25R na pycie kineskopowej rezystorem o tej samej wartości oraz nie-wielkie podniesienie napięcia S2 (o ile nie pojawią się linie powrotów).

Sony chassis BE5

Nie działa.

Po włączeniu telewizora dioda LED świeci, ale próba włączenia go w tryb pracy nie udawała się. Poszukiwania przyczyny doprowadziły w końcu do kondensatora C617, podłączonego pomiędzy sygnał biegnący od wypr. 11 trafopowiclacza T602 do anody transoptora IC601 – PC 123 a masę. Kondensator według opisu na obudowie i na schemacie powinien mieć wartość 10uF 100V.

Ponieważ pomiar wykazał pojemność około 8uF, kondensator wymieniono na nowy, jednakże telewizor nadal nie dawał się włączyć. Wobec tego zamontowałem kondensator 33uF i telewizor „ruszył” bez problemu. Z ciekawości zacząłem zmniejszać wartość pojemności tego kondensatora i okazało się, że telewizor daje się włączyć do wartości 12uF, poniżej tej wartości już nie. Innych uszkodzeń me stwierdzono.

Sony chassis RX-1E (projektor tylny)

Jasny pas na środku ekranu.

Po włączeniu „zimnego” projektora (po dłuższej przerwie nieużywania) na środku ekranu pojawia się jasny poziomy pas. Pas ten znika po godzinie pracy urządzenia. W celu usunięcia tej wady należy cewkę („HM 102 Inductor”) zamontowaną na pozycji R236 na płycie B zastąpić cewką „HM601 Inductor” nr producenta 1-414-234-11. Nowy element należy zamontować od strony mozaiki. W tym celu należy najpierw zdemontować dużą płytę zabezpieczającą (16.5 * 14.5 cm), a następnie odlutować jeszcze mniejszą płytkę zabezpieczającą o wymiarach 6.0 x 5.5 cm znajdującą się poniżej dużej płyty. W tym momencie jest już swobodny dostęp do rejonu, w którym należy zamontować R236.

Migotanie obrazu.

Po dłuższej pracy projektora lub gdy temperatura otoczenia, w którym urządzenie pracuje jest stosunkowo wysoka (np. w lecie) dochodzi do migotania obrazu. Jednym z powodów tej nieprawidłowości może być zastosowanie jako matrycy RGB układu TDA4780 4 (układ IC408 na płycie B). Wada ustępuje po zastąpieniu zwory R598 – OR rezystorem 330R. Zwora ta znajduje się w kolektorze tranzystora Q424 -2SC2412K.

Opisywana nieprawidłowość została odnotowana w partiach produkcyjnych o następujących numerach serii:

 • KP-46S4: 4001882 – 4001922, 4002047 – 4002055, 4002183 -4002453,
 • KP-53S4: 4001375-4001528.

Tryb serwisowy.

1. Wejście w tryb serwisowy

Przed uruchomieniem trybu serwisowego należy wyłączyć projektor w tryb standby. Następnie należy nacisnąć na pilocie użytkownika RM831 po kolei następujące przyciski: | DISPLAY |, | 5 |, |

VOL+ |, | TV POWER |. Potwierdzeniem wejścia w tryb serwisowy jest wyświetlenie menu ekranowego.

2.  Funkcje przycisków pilota w trybie serwisowym

 • przyciski | 1 |   | 4 |    wybór parametru, którego wartość będzie regulowana (przyciskiem [ 1]w górę, | 4 |   w dół),
 • przyciski | 3 |    | 6 |    zmiana wartości wybranego parametru (przycisk | 3 | zwiększa wartość, | 6 |    zmniejsza),
 • w celu odczytania z pamięci ostatnio zapamiętanej wartości. należy nacisnąć przycisk | 7 |, a następnie | 0 |.
 • zapamiętanie ustawień odbywa się po naciśnięciu przycisku | MUTING | i | 0 |.
 • wyjście z trybu serwisowego następuje po wyłączeniu projektora.

3.  Grupy parametrów regulacyjnych

Parametry regulacyjne są pogrupowane ze względu na przeznaczenie i układy je realizujące. Nazwy tych grup są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu. Znaczenie tych nazw jest następujące:

 • VSP ogólna regulacja geometrii obrazu, regulacje związane z układem CXD20?8Q,
 • DP – oddzielna regulacja geometrii i zbieżności dla każdego z torów, regulacje te realizowane są przez układ CXP851I2B-6I3S; grupa DP jest podzielona na podgrupy związane z torami

kolorów, a ponadto w ramach kolorów na regulacje w poziomie i pionie:

– dla toru G (koloru zielonego)    R GH, R GV.

– dla toru R (koloru czerwonego)    R RH, R RV,

– dla toru B (koloru niebieskiego)    R BH, R BV,

 • D/A – ustawienia pracy przetwornika cyfrowo-analogowego, regulacja dotyczy układu CXA1315PM,
 • MCD regulacja odcienia obrazu głównego i opóźnienia luminancji, regulacje realizowane przez układy TDA9I41 iTDA9143,
 • SCD regulacja odcienia obrazka PIP, regulacja realizowana przez układ TDA9I60,
 • RGB – regulacje balansu bieli i ustawienia toru wizji, regulacja realizowana przez układ TDA4780.
 • PIP regulacje dotyczące obrazka PIP, regulacja realizowana przez układ SDA9188-3X,
 • 1PQ regulacje dotyczące poprawy jakości obrazu, regulacja realizowana przez układ 83C652,
 • TXT regulacje dotyczące wyświetlania teletekstu, regulacja realizowana przez układy TPU3040 TPU304I,
 • AP regulacje dotyczące fonii stereofonicznej analogowej w systemie z dwiema podnośnymi i fonii cyfrowej N1CAM, regulacja realizowana przez układ MSP3410.
 • CTU – regulacje dotyczące wyświetlania OSI) i ustawień systemów odbioru, regulacje realizowane przez układ CXP85460,
 • IP2 dodatkowe parametry toru wizji, ustawienia realizowane przez układ TDA9160.

Sony KV-2964MTT

Nie pracuje.

Odbiornik włącza się tylko włącznikiem sieciowym. Nie ma jednak obrazu i głosu. Ekran jest ciemny Wysokie napięcie jest. Kineskop żarzy. Nie świeci dioda standby. Z relacji klienta, wynikało że usterka powstała po włączeniu wychłodzonego odbiornika przy pomocy wyłącznika sieciowego. Rutynowo sprawdzono zasilacz impulsowy. W nim do wymiany dwa kondensatory elektrolityczne C613 – 100uF/50V i C611 -47uF/ 50V. Po ich wymianie jedynie napięcie +B przyjęło prawidłową wartość + 142V, które przy zimnym odbiorniku wynosiło ponad +155V.

Dalsze poszukiwania naprowadziły na spalony rezystor bezpiecznikowy R854 – 0.47R/0,5W oraz na uszkodzony (zewnętrznie wypalony) układ scalony IC551 -uPC1498H, który jest końcowym stopniem odchylania pionowego. Na szczęście dało się odczytać jego symbol. Wstawiono w jego miejsce LA7830, który jest idealnym odpowiednikiem. Należy tylko pozostawić pusty otworek nr 8 na druku płyty bazowej, a LA… musimy zamontować trochę ukośnie (inaczej nie da się zakręcić do radiatora wkrętu mocującego). Po wymianie tych elementów, ekran zaświecił z typowym śniegiem, ale bez treści obrazu. Fonii brak. Dioda standby nadal nie świeci. Brak także reakcji na pilota, a odbiornik bezpośrednio włącza się w stan pracy, tylko włącznikiem, czego robić nie powinien.

Zapowiadało się nieciekawie. Dalsze poszukiwania i mamy przepalone dwa bezpieczniki półprzewodnikowe PS652 i PS653 każdy po 0.4 A, po wtórnej stronie zasilacza impulsowego. Ich wymiana na tradycyjne bezpieczniki topikowe, kończy naprawę z upragnionym skutkiem pozytywnym.

Sony KV-29X5K chassis FE-1

W czasie pracy wyłącza się.

W trakcie tego wyłączania widać po bokach ekranu duże zniekształcenia obrazu. Najpierw sprawdzono tor sygnału E-W od układu 1C301 – CXA2060AS poprzez 1C531 – LM393 do bramki tranzystora Q532 – 2SK2251 (stopień końcowy korekcji E-W). Wszystkie elementy w tym układzie były sprawne. Okazało się, że uszkodzeniu uległ transformator T532. Znajduje się on między modulatorem diodowym (D536, D539) a cewkami odchylania H. Po naprawie należy wyregulować obraz w trybie serwisowym.

Sony chassis AE-3

Zaniki obrazu i fonii.

Ostukiwanie różnych bloków OTVC dało „namiar” na blok p.cz. Była to słuszna decyzja, bowiem oględziny bloku p.cz. wykazały „zimne lutowania” na masach tego układu.

Sony KV-21LT1K chassis FE2

Nie działa.

Jest napięcie ST-By, lecz po załączeniu nie startuje przetwornica główna. Przyczyna okazał się układ scalony 1C601 -MCZ300ID. Po jego wymianie odbiornik działa prawidłowo.

Sony KP53HS10, KP53XBR300, KP61HS10, KP61XBR300 chassis RA4B (projektor TV)

Brak synchronizacji, drżenie obrazu.

Co jakiś czas następuje krótkotrwała utrata synchronizacji objawiająca się zakłóceniami odtwarzania obrazu dla kompletnego sygnału wizyjnego i w formacie 1080i albo obraz drży lub miga przy odtwarzaniu sygnału z DVD. Oba te objawy występują przy podawaniu sygnału poprzez wejście Video 5. Przyczyną tych nieprawidłowości jest niestabilna praca separatora impulsów synchronizacji w wyniku „tąpnięcia” dwupoziomowego sygnału synchronizacji i dużej składowej stałej przy gwałtownych zmianach treści obrazu z bieli na czerń.

Opisywane nieprawidłowości można usunąć wykonując poniżej podane zmiany układowe na płycie A

 • do kondensatorów C693, C694 i C696 (wszystkie 0.47uF/ 16V) dolutować równolegle kondensatory 22uF/50V,
 • rezystor R600 (470R lub 1k) zastąpić zworą (wymontować rezystor R600 i zewrzeć punkty lutownicze kroplą cyny),
 • wymontować tranzystory Q552 i Q553 oraz rezystor R698,
 • kondensator C638 – 0.47uF zastąpić kondensatorem 0.1 uF/ 25V,
 • dodatkowo zamontować rezystor 470R/0.1W przylutowując go do punktów lutowniczych po wymontowanym tranzystorze Q552 – pomiędzy emiterem i bazą.

Sony KVM1400D chassis BE2A

Brak dźwięku.

Odbiornik przywieziono z Niemiec(standard fonii BG) i sprawa niby wydawała się prosta, ale przy wstrojeniu kanałów telewizyjnych brak było charakterystycznego szumu, co sugerowało uszkodzenie toru fonii. Potwierdziło to podanie sygnału telewizyjnego z fonią BG (był to akurat magnetowid), więc należało ten tor uruchomić. Stopień m.cz. na układzie TDA7245 (IC201) pracował poprawnie, więc skoncentrowano się na poszukiwaniu usterki w stopniu zbudowanym na układzie scalonym TDA3827 (IC 102-FM.SIF). Okazało się, że uszkodzony był sam układ TDA3827 i po wstawieniu nowego fonia BG pracowała poprawnie. Pozostało tylko podłączenie fonii równoległej (wyjście OUT fonii równoległej łączymy z n.3 IC 102).

Uwaga:

W tym odbiorniku nie można było zmienić fonii korzystając z pilota, gdyż nie posiadał modułu oznaczonego na posiadanym schemacie modelu KVM1400K jako Al – on właśnie pozwala na przestrojenie pilotem.

Ponieważ na schemacie, z którego korzystano nie podano napięć przy IC102 (zresztą przy reszcie układów też ich nie było) zamieszczono je w tabeli 1.

Tabela 1
Nr Nazwa Napięcie [V] Nr Nazwa Napięcie [V]
1 E 0 10 DEMO 3.2
2 F.B 2.1 11 INT/EXT SW 0.2
3 IF IN 2.1 12 AFIN 2.3
4 LMT 2.1 13 INTAFOUT 2.3
5 DET OUT 2.9 14 DC REF 2.3
6 FM IN 2.3 15 rEXTAFIN 2.3
7 AM IN 0 16 VOL 1.9
8 FM/AM SW 2.5 17 AFOUT 2.3
9 DEMO 3.2 18 VCC 5.0

Informacje serwisowe.

Przetwornica wytwarza stałe napięcia mierzone na katodach diod: D604 = + 119.4V (+124.6V), D605 = +20.8V (+21. IV) i D606 = +8.3 V (+8.5V). Napięcia podane w nawiasach dotyczą stanu czuwania.

Trafopowielacz wytwarza stałe napięcia mierzone na katodach diod D805 = +192.6V, D806 = +856V, D807 = +25.6V i D808 = +15.9V. Na n.2 FBT napięcie waha się między -IV, a -3.2V w zależności od treści obrazu (dla ciemnego ekranu wynosi ono +2.8V).

Sony KV-25C1B chassis BE-3D

Dioda LED mruga 2 razy.

Dzieje się to od czasu do czasu. Kiedy dioda LED mruga 2 razy, oznacza to, że obwód zabezpieczający nie pozwala na normalną pracę OTVC. Okazuje się, że przyczyną tego zjawiska są „zimne lutowania” na trafopowielaczu T803.

Sony KV-21T5K chassis FE-1

Dioda LED błyska 2 razy.

Działa zabezpieczenie układów odchylania i zasilania. Na linii zasilania systemowego +135V panuje zwarcie do masy OTVC. Uszkodzony został tranzystor końcowy odchylania H Q533 – S2055N.

Przy wymianie tranzystora Q533 należy zwrócić szczególną uwagę na masy radiatorów, które są na ogół przyczyną uszkodzeń Q533.

Sony KD-28DX40 chassis FE2

Odbiornik nie działał. Miganie diod LED (czerwonej i zielonej).

Przyczyna: uszkodzenie tranzystora kluczującego odchylania poziomego Q533 (BU2515DX) i transformatora odchylania poziomego T511.

Sony KV-FX2920A

Ciemny obraz.

Po włączeniu fonia prawidłowa i po chwili pojawia się ciemny obraz. Przyczyną tych objawów jest brak napięcia G2. Uszkodzony rezystor R838 (1.8k), który uległ spaleniu w wynikli zwarcia diody

D816. Po wymianie uszkodzonego rezystora i diody odbiornik działa poprawnie.

Sony chassis AE-3

Duże trudności z obsługą 0TVC.

Przez pół godziny po włączeniu do pracy OTVC pracuje normalnie z dobrą obsługą zdalną i lokalną. Potem następuje mylenie funkcji obsługowych, a czasami niektóre z nich są całkowicie nieczynne. Przyczyną tego stanu jest pamięć ROM IC002 – TMS27PC020-15FMA. W pamięci tej jest zawarty program obsługowy OTVC.

Sony KV-32FX68K chassis AE6B

Przerywanie fonii.

W sposób przypadkowy następuje brak fonii. W pierwszej kolejności sprawdzono wzmacniacz mocy m.cz. IC2500 -TDA7497. Nie dało to żadnych efektów. Przelutowanie wyprowadzeń (80) procesora fonii IC2000 – MSP341 IG usunięto tę usterkę.

Sony KV-2184 chassis GP1A

Brak obrazu, fonia normalna.

Przyczyną braku obrazu jest awaria układu odchylania pionowego IC551 – uPC1488H. Regulacje obrazu w pionie odbywają się za pomocą potencjometrów: RY503, RY551.

Sony KVX2931D chassis AE1B

Brak wizji.

Po włączeniu klawiszem sieciowym pojawia się fonia, ekran jest ciemny, wysokie napięcie jest, LED świeci, a także funkcjonuje OSD. Zwiększenie Us2 powoduje pojawienie się obrazu, ale brak koloru niebieskiego. Jeśli odbiornik się wyłączy pilotem lub klawiszem sieciowym i ponownie włączy, to sytuacja się powtarza, czyli ekran jest ponownie ciemny.

Dokonano pomiarów na płytce kineskopu i były one następujące:

 • na katodach: U KR = +144.9V, U KB = +81.6V i U KG = + 177.3V,
 • na złączu C72: n. 1 (AUTO CUTOFF) = 0V, n.2 = (GND), n.3 = (R IN) +3.7V, n.4 = (G IN), n.5 (B IN) i n.6 = + 11.6V. Pomiary wskazały, że uszkodzenie jest w torze wizyjnym koloru niebieskiego, więc dokonano sprawdzenia elementów toru niebieskiego, ale nie stwierdzono uszkodzenia. Brak koloru może powodować też uszkodzone działo koloru niebieskiego.

Nie dysponowano miernikiem emisji kineskopu (naprawa u klienta), więc poradzono sobie inaczej. Odlutowano jednym końcem rezystory R715 i R726 (w ten sposób katody B i G „wisiały w powietrzu”). Napięcia stałe w obu torach były zbliżone, natomiast na katodach miały wartości: U KB = +3IV, a U KG = +137V. Dla upewnienia się katodę B podłączono do toru wzmacniacza wizji G (E Q707). a katodę G do toru wzmacniacza wizji B (E Q710). Napięcia na katodach kineskopu się nie zmieniły, jak i również kolory na kineskopie. Z uwagi na duże koszty wymiany kineskopu (odbiornik eksploatowany wiele lat) klient zrezygnował z naprawy i ograniczono się tylko do ww. diagnozy.

Sony KV21X4D chassis BE5

Brak wizji i fonii.

Po włączeniu klawiszem sieciowym słychać tylko stuk przekaźnika, brak wizji i fonii, ciemny ekran, dioda LED mruga 2 razy w odstępach kilku sekundowych (według procedury samodiagnostyki – układ procesora wizyjnego nie potwierdza transmisji, pamięć nielotna sprawna). Naprawę rozpoczęto od pomiarów napięć w przetwornicy – były one bardzo niskie, np. +B wynosiło zaledwie +37V.

Uwagę zwrócił kompletny brak napięć na stabilizatorze IC605, z wyjścia którego podawane jest m.in. napięcie +5V na procesor IC001 (SDA5255-A024). Pomiary elementów współpracujących z IC605 wykazały przerwę R630 (1.5R/2W). Identyczny objaw będzie jeśli przerwie R631 (1.8R/3W) połączony z R630 szeregowo. Po wymianie R630 na nowy odbiornik pracował popraw nie i na tym naprawa została zakończona.

Przerywa wizja w trybie AV.

Lokalizacja uszkodzenia była prosta, gdyż przerywanie następowało przy poruszaniu wtyku w gnieździe EURO. Przyczyną były zimne luty wyprowadzeń tego gniazda (które niestety nie jest przykręcane do płyty bazowej i łatwo o taką usterkę). Po przylutowaniu wyprowadzeń gniazda odbiornik już nie przerywał i naprawę zakończono.

Nieznacznie zmniejszona wysokość obrazu.

Sprawdzono napięcie zasilające ramkę (IC501) oraz elementy układu i nie stwierdzono usterek. Pozostała drobna regulacja wysokości obrazu, lecz niestety trzeba to zrobić w trybie serwisowym.

Skrócony tryb serwisowy do tej regulacji:

1. Odbiornik włączyć do sieci i pilotem przełączyć w stan czuwania

2.  Wysłać kolejno z pilota cztery następujące po sobie rozkazy:[i + l,[5],[VOL+]i[TV).

3.  Odbiornik jest w trybie serwisowym, co potwierdza informacja u góry ekranu:

100        DW        TT–

4.  Naciskamy przycisk [ MENU ] i zostaje wyświetlona lista regulowanych parametrów.

5. Wybieramy parametr „V SIZE” klawiszem [ NIEBIESKI ] lub [ZIELONY].

6.Właściwą wysokość ustawiamy klawiszem [ ŻÓŁTY ] -zwiększamy wysokość lub klawiszem [ CZERWONY ] -zmniejszamy wysokość.

7. Na koniec wychodzimy z trybu serwisowego poprzez wyłączenie odbiornika klawiszem sieciowym.

Sony KV14T1U chassis BE4

Nie działa.

Uszkodzenie odbiornika sygnalizowane jest 6-krotnym miganiem diody LED. Po odłączeniu napięcia zasilania linii +B od wyprowadzenia 4 transformatora odchylania poziomego dioda LED zaczęła migać czterokrotnie wskazując, że układ zasilania pracuje poprawnie. Uszkodzony jest transformator odchylania poziomego. Jeżeli transformator ma kolor czarny -jest on oznaczony numerem 145318611, jeżeli ma kolor szary – ma on numer 145326611.

Sony KD-32DX40U chassis FE2

Odbiornik nie działał.

Uszkodzeniu uległ tranzystor kluczujący odchylania poziomego (BU2515DX), kondensator C005 (1000uF/6.3V), diody D628 (P6KE200A) i układu scalonego w przetwornicy IC609 (TOP209P).

Sony KD-28DX40 chassis FE2

Nie działa, diody czerwona i zielona migają.

Przyczyną braku działania OTVC okazało się uszkodzenie tranzystora linii Q533 (BU2515DX) i transformatora odchylania poziomego T511.

Sony KP41S3 chassis REI (projektor)

Brak obrazu.

Uszkodzeniu uległy kondensatory Cl 15, C249, C316, C259, Cl29, C620, C623 (1uF) w torze w.cz.-p.cz..

Sony KV-32FQ80K chassis AE6A

Nie działa.

Po włączeniu startuje wysokie napięcie i TV wyłącza się sygnalizując błąd 4 – uszkodzenie układu odchylania V. Jak często bywa uszkodzenie tkwiło w całkiem innych obwodach. Dokładne pomiary wykazały, że odbiornik wyłączany jest z proteca z odchylania H. Zablokowanie tranzystora w protecu spowodowało, że pojawił się na chwile mocno powiększony obraz (przypominający w starszych modelach TV uszkodzony powielacz) i TV po chwili się wyłącza. Przyczyną okazał się tranzystor Q6817 2SB709 (wstawiłem zamiennie BC857) w układach HV OVERSHOOT Protec. Tranzystor przy pomiarach miernikiem zachowywał się prawidłowo, lecz mimo prawidłowego wysterowania bazy na kolektorze było 12 V. Po wymianie tranzystora telewizor działa prawidłowo.

Sony KV-25C1K chassis BE-3D

Po włączeniu zaraz wyłącza się.
Przyczyną tego stanu telewizora jest zużycie kineskopu V901 M68LCT60X. Układ automatycznego balansu bieli nie uzyskawszy go. kieruje OTV do stanu czuwania. W celu, aby kineskop uzyskiwał balans bieli, zmieniono prąd żarzenia zmniejszając R728 1,2R/1 W na 0,68R/2W. Jest to zabieg, który może dać pracę OTV do około 1 roku czasu, a potem należy kineskop V901 wymienić.

Sony KV-29CS60K chassis AE-6B

Nie działa, dioda błyska 4 razy.

Do wymiany rezystory R8896, R8895 – 0.47R/0.25W, tranzystory Q8803 – 2SC5698 i Q8804-2SC5696 oraz trafopowielacz T8800. Oryginalnie założony był trafopowielacz NX4522/ 12, założono TR-RO805K (HR8638). Po wymianie tych podzespołów i ustawieniu napięcia siatki drugiej G2 oraz ostrości telewizor zaczął działać prawidłowo.

Sony KV29K5V chassis FE1

Brak fonii oraz brak kanałów pasma I i III oraz części kanałów pasma S.

Po uruchomieniu odbiornika stwierdzono brak fonii (przy odbiorze programów z anteny, z gniazd źródeł zewnętrznych fonia była prawidłowa) oraz brak kanałów pasma I i III VHF oraz części kanałów pasma S. Klasyczny objaw dla odbiorników przywiezionych z Anglii, co zostało później przez właściciela telewizora potwierdzone. Procesor sterujący -SAA5497PS. Jest możliwość przestawienia opcji w trybie serwisowym na system K. W wyniku tej operacji pojawia się możliwość zmiany systemu fonii z I na DK w menu strojenia. Niestety w dalszym ciągu brak odbioru pełnego pasma kanałów. Do osiągnięcia tego celu konieczna była wymiana tunera. Wstawiono pełnozakresową głowicę firmy Thomson. Pilot użytkownika ma oznaczenie RM833.

Sony KV14T1K chassis BE4

Po włączeniu wyłącza się.

Po włączeniu słychać wejście wysokiego napięcia, po chwili następuje wyłączenie, po czym następują cykliczne, z regularną częstotliwością próby włączenia się transformatora linii.
Na ekranie zwężony ciemny raster z pionową podskakującą linią długości 10 cm. Sprawdzono transformator linii, lecz okazał się sprawny. Diody w aplikacji transformatora linii i kondensatory w odchylaniu poziomym są sprawne.

Podstawiłem tranzystor sterujący i transformator generatora linii. Sprawdziłem impulsy H z układu IC301 – MC44002 – pojawiają się one i w tym samym czasie słychać włączenie WN. Usterka, której objawy prowadziły do układów odchylania poziomego spowodowane były uszkodzeniem pamięci 24C02. Po wymianie pamięci na nową (wstawiłem 24C04) pozostało tylko jej zaprogramowanie.

Sony KV-21FQ10B chassis BX1

Brak obrazu.

W OTVC. mimo obecności wysokiego napięcia kineskopu. napięcia żarzenia obraz jest ciemny. Pomiary na podstawce kineskopu wykazują brak napięcia siatki 2. kineskopu. Przyczyną tego jest rezystor R795 – 100k 0.5W. Znajduje się on w linii zasilania Uu = 1000Y.

Sony KV-21K1 chassis G-3E

OTVC wyłącza się samodzielnie.

Wyłączanie odbywa się do stanu czuwania. Uszkodzeniu uległ rezystor R851 – 1.2R.

Sony KV-32FQ86K chassis AE-6BA

Dioda LED sygnalizuje błąd 16.

Oznacza to, że uszkodzenie jest w układzie wysokiego napięcia kineskopu. Tranzystory Q6802 i Q6803 nie są sterowane. Są to tranzystory końcowego stopnia przed trafopowielaczem. Uszkodzony został układ IC6802 – MCZ3001DA sterujący tranzystorami Q6802 i Q6803. Po naprawie należy ustawić w trybie serwisowym napięcie siatki drugiej UG: i ostrość w poziomie i w pionie.

Sony KV-25C1D chassis BE3D

Po włączeniu do stanu pracy odbiornik startował, słychać było W.N., ale po kilku sekundach powracał do „stanu czuwania”. W tym czasie dioda LED cyklicznie pulsowała (po 2 błyski).
W trakcie żmudnej analizy okazało się, że wszystkiemu winna jest pamięć 24E32 (SMD, na module tunera). Po wgraniu nowego wsadu do pamięci wydawało się, że wszystko jest już w porządku, bo telewizor włączył się i wykonywał wszystkie polecenia – słowem pracował normalnie.

Niestety najmniejszy wstrząs odbiornika, czy nawet stołu na którym stał. powodował, że sytuacja powtarzała się i najczęściej trzeba było na nowo programować pamięć. Wyglądało to ewidentnie na ..zimne luty”, ale w tym odbiorniku trudno było się ich doszukać nawet pod lupą. Mimo wszystko zdecydowano się na przelutowywanie do skutku podejrzanych obszarów, a w szczególności okolic odchylania poziomego, pionowego, zasilacza i złącza CN902 od strony płyty głównej i modułu. Po przelutowaniu ww. rejonów, odbiornik został poddany dwudniowym testom i okazało się. że wszystko jest w porządku. W naprawianym egzemplarzu, pamięć 24E32 w wersji SMD. zastąpiono dla wygody zwykłą pamięcią 24C32. podłączając podstawkę 8-nóżkową (na krótkich sztywnych drucikach.) do odpowiednich końcówek pamięci na płycie głównej.

Sony KV-M2541K chassis BE3B

Po włączeniu w stan pracy wyłącza się.

Stwierdzono „wypracowane” połączenia przy układzie odchylania pionowego STV9379. Ich poprawienie nie zmienia stanu rzeczy. Odbiornik dalej wyłącza się do trybu awaryjnego w czasie około jednej sekundy. Słychać krótkotrwałe wejście WN. Brak jest jakiejkolwiek sygnalizacji usterki za pomocą diody standby. Wymiana układu STV9379 rozwiązuje problem. Można wstawić STV9379A.

Sony KV-2584MT chassis GP1A

Fonia pojawia się z dużym opóźnieniem.

Uszkodzenie występuje po dłuższym braku napięcia sieciowego. Gdy odbiornik znajduje się w trybie standby i zostaje włączony pilotem, fonia pojawia się natychmiast. Takie zachowanie się odbiornika podpowiada uszkodzenie w zasilaczu impulsowym. Po stronie pierwotnej zasilacza należy wymienić kondensator C611 -47uF/50VorazC613- 10uF/100V. W wyniku ich uszkodzenia rosną napięcia wyjściowe zasilacza gdy ten jest zimny, a taki stan wywołuje zadziałanie protekcji w bloku sterowania do momentu, gdy zasilacz osiągnie dostatecznie wysoką temperaturę.

Uszkodzenie nie wywołuje zauważalnych zmian na ekranie.

Sony KV-25R2K chassis FE-1

Dymi rezystor w zasilaczu.

Jest to rezystor R601 – 3.3R/10W. Uszkodzony został mostek prostowniczy D801 – GBU4J (zwarcie). Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe 135V na kondensatorze C615 – 100uF/160V.

Sony KV-25T2K chassis FE-1

Brak oznak pracy.

Po w łączeniu do sieci stwierdzono w stanie czuwania brak napięcia -5YStb. Nie pracuje przetwornica czuwania. Przyczyną tego stanu jest układ sterownika przetwornicy czuwania IC609 – TOP209. Po naprawie należy sprawdzić napięcie +5VStb na kondensatorze C624 – 100uF/25V.

Sony KV-21M1D chassis BE-4A

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Napięcie systemowe spada z +135 V na + 100V. Silnie grzeje się tranzystor końcowy odchylania poziomego Q802 S2000N. Przyczyną tego stanu jest trafopowielacz T802 NX-1741. Przy wymianie zastosowano trafopowielacz HR7762 firmy Diemen.

Sony KV-32FX68E chassis AE-6B

Nie włqcza się w stan pracy.

Dioda LED błyskaniem sygnalizuje kod błędu „4”, Oznacza to uszkodzenie w układzie odchylania pionowego. Uszkodzony został układ odchylania pionowego IC5400 – STV9379. Po wymianie układu IC5400 należy wejść w tryb serwisowy i dokonać regulacji geometrii obrazu.

Sony KV-25C3D chassis AE-4

Brak obrazu i dźwięku.

Po włączeniu w stan pracy widać znaki OSD. Można zmieniać kanały i regulować np. jasność obrazu. Uszkodzony został tuner w.cz. + p.cz. o symbolu 1-693-338-14. Po naprawie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Sony KV-C2531D

0TVC pracuje tylko w systemie fonii DK.

Odbiornik został kilka lat wcześniej przestrojony na system fonii DK. Uszkodzenie dotyczyło właśnie układu fonii równoległej, służącej do przestrojenia OTVC (..zimne lutowania” na układzie TDA9800).

Sony chassis BE-4

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Został uszkodzony bezpiecznik sieciowy F601 – 4A. Na kondensatorze filtru sieciowego C606 180uF/400V panuje zwarcie. Uszkodzony został mostek prostowniczy D610 – GBU-4JL. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +118V na kondensatorze C620 – l00uF/ 160V.

Sony KV-29FX20E chassis FE-1A

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Na bazie tranzystora stopnia końcowego odchylania poziomego Q533 – 2SD2539 brak przebiegu sterującego (oscylogram 10). Okazuje się, że także brak jest oscylogramu nr 8 na bazie Q535 – 2SC2688 (driver H). Przyczyną tego jest utrata pojemności kondensatora C545 – 1uF/50V. Kondensator ten łączy wyjście HD wypr.19 IC301 – CXA2060AS z bazą tranzystora Q535.

Sony KV-M2141 chassis B2A

Zaniżone napięcie z zasilacza.

Uszkodzone zostały następujące elementy po stronie pierwotnej transformatora przetwornicy T601: sterownik przetwornicy IC601 – STR54041, rezystor R606 – 68R/0.25W, kondensator C618 – 22uF/50V. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +120V na kondensatorze C609 – 100uF/160V.

Sony KV-29XL71K chassis AE-6B

Nie włącza się.

Dioda LED sygnalizuje błąd nr 14. Uszkodzony został procesor RGB IC7002 – CXA2100AQ-TL. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać korekty balansu bieli.

Sony KV-25C1R chassis BE-3D

Wyłącza się, dioda LED miga 2 razy.

OTVC pracuje kilka sekund, a następnie przechodzi w stan czuwania. Przyczyną tego jest zwarcie między wyprowadzeniem 1 a 7 układu IC500 – STY93~’9.Regulacja obrazu w pionie odbywa się w trybie serwisowym.

Sony KV-29FX66K chassis AE-6B

Zaniżone napięcia wychodzące z przetwornicy.

Napięcie systemowe wynosi +100V zamiast +135 V. Uszkodzenie dotyczy toru sprzężenia zwrotnego przetwornicy. Uszkodzone zostały następujące elementy: rezystor R6037 – 100R 0.25Wi układ napięcia odniesienia IC6003 – SE 135 finny Sanken. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe + 135V na kondensatorze C6023 – 330pF 160V.

Sony chassis BE5

Nie działa.

Nie wykonuje żadnych funkcji. Poszukiwania przyczyny usterki ujawniły uszkodzenie kondensatora C810, rezystora R012 – 47k/5%/0.25W i diody Zenera D009 -DTZ5.1B na płycie głównej („A”)

Elementy te znajdują się w stopniu końcowym odchylania poziomego (w aplikacji kolektora tranzystora linii Q802 – S2055). Oprócz wymiany uszkodzonych elementów należy wymienić dodatkowo konensatory C809 i C815 – oba 470pF/2kV – przez te kondensatory jest podawany sygnał do uszkodzonych elementów.

Nie działa.

Stwierdzono uszkodzenie tranzystora Q802 w stopniu końcowym odchylania poziomego. Tranzystor S2000 zastąpiono tranzystorem S2055.

Problemy z włączeniem.

W niskiej temperaturze odbiornik nie chce dać się włączyć. Przyczyną okazał się kondensator elektrolityczny C623 – 56uF/ 25V po wtórnej stronie w linii napięcia, z którego tworzone jest między innymi napięcie STBY +5 V REG i impuls RESET dla mikrokontrolera sterującego. Kondensator ten zastąpiono kondensatorem o pojemności 220uT.

Nie działa lub brak teletekstu.

Odbiornik nie daje się włączyć, a gdy się to uda, wszystko działa oprócz teletekstu. Przyczyną jest wada mikrokontrolera IC001 – SDA5255-A031. Oprócz wymiany układu należy zamontować dodatkowo diodę D808 i DO 18 oraz zworę JR805.

Brak sygnału z tunera.

Zamiast obrazu na ekranie widoczny jest szum. To często-występująca usterka wynikająca z utraty kontaktu połączeń lutowanych wyprowadzeń (szczególnie tych połączonych z masą) bloku tunera TU 101 na płycie „A”. Poprawa lutowania przywraca dobrej jakości obraz.

Zakłócające linie na dole obrazu.

W dolnej części obrazu widoczne zakłócenia w postaci czarnych linii. Przyczyną są kondensatory C500 – 0.047uF/ 50V i ceramiczny C028 – 0.022uF. Przy ich wymianie w miejsce kondensatora C500 zamontowano kondensator o pojemności 0.057uF, a na miejsce C028 – 4700pF.

Sony 21C4R

0TV nie włącza się, dioda LED mruga 4 razy.

Przyczyną tego stanu są „zimne lutowania” na wyprowadzeniach stabilizatora typu 7805 +5V.

Sony chassis BE-2A

Zniekształcenia poduszkowe obrazu.

Przyczyną tych zniekształceń jest kondensator C806 -47nF/ 250V.

Sony KV-2553

Brak odchylania pionowego.

W czasie tego uszkodzenia następuje obniżenie napięcia zasilania układu scalonego typu uP1498H do 15V (norma to 28V). Wymiana ww. układu nic nie zmienia. Uszkodzona jest dioda D854 w układzie napięcia 28V.

Sony KV-32LS65E chassis AE-6B

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

W OTV było słychać kilka strzałów i nastąpił brak wysokiego napięcia kineskopu. W wyniku tych wydarzeń uszkodzony został tranzystor sterujący trafopowielacz T8800 – Q8806 STP5NB40FP. Do wymiany są: trafopowielacz T8800 i tranzystor Q8806.

Sony KV-29FX30K chassis FE-2

Brak oznak pracy.

Z przetwornicy nie wychodzą żadne napięcia. Uszkodzone zostały: R603 – 0.1R/0.5W, Q606, Q607- 2SK2640. Przyczyną tych uszkodzeń były „zimne lutowania” na transformatorze przetwornicy T603. Po naprawie w stanie pracy należy sprawdzić napięcie systemowe +135V na C630 – 220uF/160V.

Sony KV-M 2171K chassis BE4A

Odbiornik cyklicznie próbkuje.

Pomiary wykazują zwarcie końcowego tranzystora linii Q802 – S2000N. Po jego wymianie odbiornik startuje, ale brak jest fonii i OSD. Ekran słabo świeci w odcieniu niebieskim, a szerokość rastra ograniczona jest do ok. 18 cm w centralnej części ekranu. Z gniazda AV pojawiają się mocno zniekształcone zarysy obrazu. Pomiary i sprawdzenie podejrzanych elementów niczego nie wnoszą.

Jedyny punkt zaczepienia to częstotliwość generatora H, która oscyluje w granicach 30kHz. Przy tej częstotliwości tranzystor O802 dość szybko i niebezpiecznie się nagrzewa. Ponieważ procesor wizji MC4400x, w którym jest zaszyty generator H jest sterowany magistralą PC, uwagę skierowano na układ scalony pamięci. Po wgraniu prawidłowego pliku do nowego i czystego układu pamięci ST24C02, odbiornik podjął normalną pracę. Należało tylko ponownie zaprogramować stacje.

Brak OSD.

Wystąpiła niestabilna przerwa na druku przy kondensatorze C809 – lnF2kV (zamontowany blisko trafopowielacza). Jej usunięcie to nie wszystko. W tym przypadku był jeszcze przepalony rezystor R075

Porównywarka cen sprzętu RTV