Naprawa i serwis telewizorów THOMSON

THOMSON chassis ICC9XYZ

Od czasu do czasu próbkuje przetwornica i wyłącza się.

Wymienić kable od wtyku BF01 do cewek odchylania ramki.

THOMSON chassis ICC9

W przypadkowy sposób zanika wizja.

– wymienić tranzystor TX09 BC858B (SMD).

THOMSON 55MS11TX

Nieczynny, napięcia na wyjściu przetwornicy równe 0V.

Odłączono stopień linii i przetwornica zaczęła pracować, stwierdzono m.in. zwarcie diody Zenera DL39 ZDP13, lecz dopiero wymiana trafopowielacza OREGA DST88B243 ? wstawiono zamiennik HR7128 spowodowała usunięcie zwierania przetwornicy. Mimo pojawienia się napięcia +B, stopień linii pracował tylko kilkanaście sekund prawidłowo, po czym wysokie napięcie malało. Pomiary wykazały brak +13V, a było to spowodowane obciążeniem przez uszkodzony układ IF01 TL082.

THOMSON chassis TX92

Podczas włączania odbiornika następuje próba startu przetwornicy, a następnie odbiornik powraca do stanu standby.
Efekt niepewnego załączania spowodowany jest zbyt wolnym narastaniem napięcia w linii zasilania 26,4V. Znaczną poprawę daje zastąpienie rezystora RL12 (wyprowadzenie 5 transformatora linii LL05) zworą.

THOMSON chassis TX92

W czasie włączania odbiornika, zwłaszcza po długim okresie pozostawania w stanie wyłączenia, sporadycznie mogą wystąpić wyładowania w kineskopie.

Zjawisko to powoduje samoczynne wyłączanie się odbiornika. Wyłączając go a następnie włączając odbiornik podejmuje normalną pracę. Dobre rezultaty przeciwdziałające temu zjawisku osiąga się powiększając wartości rezystorów w liniach portu P0 procesora sterującego IR01: rezystory RR05 (n.7 linia portu P0.5) i RR08 (n.10, linia portu P0.2) powiększyć z 220W do 1k5. Usunąć jednocześnie zworę JR53.

Dobre telewizory LED w przystępnej cenie

THOMSON chassis ICC94G

Nie działa układ korekcji E/W zbudowany na tranzystorze TL40 BD675 i elementach CL42 4,7m/160V, RL45 3,3W, CL45 3,3nF, oraz układzie STV2160. W prawidłowo działającym układzie, napięcie na kolektorze tranzystora BD675 powinno wynosić 19.3V (przy obrazie 16:9) i 21V (przy obrazie4:3). Brak korekcji E-W spowodowany był częściową utratą pojemności kondensatora CL42 (przy formacie4:3 napięcie na kolektorze wynosiło 18V, na bazie 0,3V). Wymiana CL42 i CL45 przywróciła normalne działanie odbiornika.

THOMSON chassis 10

O: Zasilacz nie startuje, dioda standby świeci.

P: Wadliwe działanie układu reset mikrokontrolera IR001 ST90R91.

N: sprawdzić poprawność działania układu reset, a w szczególności tranzystora TR001 BC848 i jego aplikacji.

O: Odbiornik czterokrotnie usiłuje wystartować, kod błędu 4.

P: Uruchomiony zostaje, przez diodę DL003 LS4148, układ zabezpieczenia. N: Sprawdzić kondensator CL014 27nF/400V pod kątem utraty pojemności.

O: Odbiornik usiłuje trzykrotnie wystartować, kod błędu 4.

P: Brak startu zasilacza.

N: sprawdzić na przerwę tranzystor TP131 BC858B.

THOMSON 29DU98MP chassis ICC9 ? 100Hz

O: Odbiornik nie daje się włączyć wyłącznikiem sieciowym ? zasilacz startuje, po czym zaczyna działać układ zabezpieczenia, dioda LED gaśnie. Zjawisko powtarza się nieregularnie, z różną częstotliwością.

P: Następuje omyłkowe wyzwolenie układu zabezpieczenia po stronie pierwotnej zasilacza ? przez n.8 układu IP60 TEA2261.

N: zmienić wartości rezystorów w aplikacji układu scalonego IP060 TEA2261, RP59 z 220k na 330k i RP065 z 12k na 11k.

THOMSON 72MT60TX chassis ICC94G

Po włączeniu włącznikiem sieciowym odbiornik próbuje wystartować.

Słychać wejście wysokiego napięcia, jednak po chwili wyłącza się i znowu próbuje wystartować, zielona dioda LED miga trzykrotnie i odbiornik wyłącza się. Nie świeci również czerwona dioda.

Uszkodzony okazał się tranzystor TP67 BC848 w układzie blokowania.

THOMSON 70DS70TX

Zły obraz, cykliczne kolorowe mignięcie na ekranie (co 2.5 sek.)

Uszkodzony jeden z trzech rezystorów 39k/1W we wzmacniaczu wizji na płytce kineskopu.

THOMSON 55MC16TXA chassis TX91

Po około 1 godzinie pracy zanika kolor zielony, a potem obraz ciemnieje całkowicie.

Uszkodzenie spowodowane jest zimnym lutem transformatora wysokiego napięcia.

Zniekształcona fonia.

Wymiana filtrów ceramicznych Q132 ?SFE6.5 i Q133 ? SFE5,5 przywróciła właściwą fonię w obu standardach.

THOMSON chassis ICC10 TELEFUNKEN chassis ICC10

Na ekranie odbiornika występuje czerwona, nie dająca się zlikwidować litera ?P?.

Nacisnąć i przez dłuższy czas przytrzymać wciśnięty [?] (siła głosu-) na klawiaturze lokalnej. Literka ?P? zniknie. Następnie, ażeby zatwierdzić na stałe dokonaną zmianę należy wyłączyć odbiornik do stanu standby.

THOMSON MA215GT chassis TX(!G

Brak koloru.

Uszkodzony kondensator CC20 100n w dwójniku RC20, CC20 podłączonym do n.4 układu IV01 STV2118B. W innym przypadku tego odbiornika przyczyną braku koloru było uszkodzenie rezonatora kwarcowego QC01 4,43MHx.

THOMSON FS533 chassis TX92

Samoczynne przełączanie się zasilacza.

Zjawisko powtarza się w sposób cykliczny. Uszkodzony tranzystor TP48 BC858B.

THOMSON DS2176H chassis TX92F

Świerszczenie zasilacza w trybie standby.

Uszkodzony tranzystor TP48 BC858 lub kondensator CP48 1nF/100V.

THOMSON 32WS88ME chassis ICC19-100Hz

Powtarzające się uszkadzanie tranzystora linii.

Należy dolutować dodatkowy dwójnik pomiędzy bazę tranzystora TL001 a 11 wyprowadzenie trafopowielacza LL108. Dodatkowy układ to szeregowo połączony rezystor 27k-0,25W i dioda 1N4148.

Katodę diody należy przylutować do bazy TL001.

THOMSON 55MT16TX

Nie można zmniejszyć siły głosu.

Uszkodzona klawiatura lokalna.

THOMSON chassis TX91G np.: MA215GT

Zakłócenia obrazu ? brak koloru.

Brak koloru ma miejsce w odbiorniku niewygrzanym. Uszkodzony rezonator QC01 4,43MHz, jak również kondensator CC20 100nF podłączony w szereg z RC20 do n.4 procesora.

Utrata zawartości pamięci EEPROM.

Za pierwszym razem winą za utratę zawartości pamięci obarczono układ pamięci IR03 X24C04, więc wymieniono go na nowy. Po pewnym czasie odbiornik wrócił z tą samą usterką. Przylutowano wtedy kondensator 47m/16Vpomiedzy zworę JR11 (okładzina dodatnia) a blachę ekranującą mikroprocesor.

Zakłócenia fonii.

Przy małym poziomie głośności wyraźnie słychać zakłócenia i szumy. Zakłócenia można zminimalizować poprzez zmianę wartości rezystora RA23 na wyjściu wzmacniacza mocy z 5k6 na 1k5.

Brak regulacji poziomu głośności.

Linijka OSD zachowuje się prawidłowo. Sygnał wykonawczy odpowiedzialny za regulację poziomu głośności wyprowadzony jest na n.10 procesora IV01 STV2118B. Sprawdzenie przebiegu tego sygnału doprowadziło do znalezienia uszkodzonego tranzystora TV02 BC858B.

Nie daje się włączyć.

Napięcie +300V z mostka dochodzi jednak przetwornica nie startuje. Uszkodzony rezystor RP19 47W/2W i dioda DP19 RGP10G, włączonych w szereg pomiędzy wyprowadzenia 4 i 6 transformatora LP03 SMT17.

THOMSON 51MT16TX

Sygnał luminancji pojawia się z przerwami.

Objawy sugerowały, ze uszkodzenia należy szukać w rejonie układu STV8224. Uszkodzony był tranzystor T131 BC858B.

THOMSON chassis ICC9

Brak fonii po nagrzaniu, nie działa zdalne sterowanie.

Sprawdzić mikroprocesor IR01 ST9093.

Po wymianie mikroprocesora odbiornik nie startuje.

Ponieważ istniej ą procesory z róznym oprogramowaniem należy sprawdzić kod TX na mikroprocesorze, czy jest zgodny z modelem odbiornika.

Brak wizji i fonii, brak wyświetlania OSD.

Po zwiększeniu napięcia siatki drugiej ekran świeci jednolitą poświatą, wydaje się być zablokowana magistrala I2C.Przyczyna może być uszkodzenie układu IS150 MSP3410 na płytce dekodera fonii stereo. Aby się upewnic, należy wyjąć dekoder i włączyć odbiornik ponownie. Jeżeli pojawi się obraz, uszkodzenia należy szukać w układzie procesora fonii.

Odbiornik nie daje się włączyc, nie reaguje na polecenia pilota, dioda standby świeci na czerwono.

Po sprawdzeniu magistrali I2C stwierdzono prawidłowe impulsy na szynie zegara, natomiast sygnał DATA jest niestabilny. Przyczyna leży prawdopodobnie w uszkodzeniu układu końcowego fonii TDA2516. Aby to sprawdzić należy odizolować zasilanie układu n.5 i n.7. Jeżeli po ponownym włączeniu na ekranie pojawi się obraz, należy wymienić układ. W zależności od modelu występują różne układy o różnej mocy, nie musi to być układ TDA2561.

THOMSON 70DS30TX

Brak fonii, a na ekranie swieci się linijka do regulacji poziomu fonii, reszta ekranu pozostaje ciemna.

Odbiornik nie reaguje ani na polecenia z pilota, ani z klawiatury. Uszkodzony mikrokontroler ST6391B1. Po wymianie procesora należy wykonać regulacje serwisowe.

THOMSON 51MT11TX chassis TX91/EM16

Brak odbioru.

Zestaw uszkodzeń: TP01 BUL310X, RP01 5,1W, RP20 0,27W spowodowany był upływnością wsteczną diody DP20 BYT13/800. Zastosowano BYW96E.

THOMSON 28WS23E

Po włączeniu słychać trzaski, a po chwili telewizor przechodzi w standby.

Uszkodzony trafopowielacz HR8317.

THOMSON TF6456

Odbiornik włączał się ? w momencie kiedy miał się ukazać obraz ? nagle ginęła fonia i ekran robił się ciemny.

Po wymianie ogniwa, trzeba było wejść w tryb serwisowy i ustawić parametry.

THOMSON chassis ICC9

Ciemny ekran, brak fonii, dioda standby świeci na zielono, odbiornika nie można wyłączyć pilotem

Przyczyną może być zablokowanie procesora pochodzące z modułu IF, albo uszkodzenie tranzystora TB18 BC558B na module kineskopu. Sprawdzić należy także tranzystor TR42 BC848 ? SMD w układzie procesora. Jeśli to nie przyniesie spodziewanego efektu, prześledzić należy tor magistrali I2C.

Brak wizji i fonii, dioda świeci na zielono.

Nie działa nadajnik zdalnego sterowania, brak komunikatów OSD, procesor zablokowany w funkcji teletekstu, układ RESET funkcjonuje prawidłowo.

Może być uszkodzony procesor IR01 ST92T93 lub pamięć IR02 X2404. Jeżeli oba układy pracują prawidłowo, sprawdzić napięcia na układzie IV01 STV2160, szczególnie na n.39 (powinno być około 3,3V. Jeśli brak tego napięcia, sprawdzić tranzystor TB18 BC558 na module kineskopu.

Na ekranie wyświetlane jest ciągle menu fonii.

Komunikat przesuwa się w różnych kierunkach, po czym znika, aby za chwilę pojawić się ponownie.

Przyczyną może być mechaniczne uszkodzenie klawiatury foliowej. Aby sprawdzić, należy wyjąć wtyk. Moiże być również zaniżone napięcie zasilające procesor. Wtedy sprawdzić napięcie na emiterze tranzystora TR80 BC368. Powinno być +5V.Jeżeli napięcie jest niższe, należy sprawdzić tranzystory TR80 BC368 i TR87 BC858. w innym przypadku należy sprawdzić moduł teletekstu lub procesor IR01.

Nie można włączyć włącznikiem, ani nadajnikiem, dioda pulsuje.

Prawdopodobnie odbiornik znajduje się w stanie zabezpieczenia przed niepowołanym włączeniem. Aby tę blokadę usunąć, należy nacisnąć przycisk [Standby] na pilocie przez okres dłuższy niż 7 sekund.

Po włączeniu trzy razy dioda pulsuje, odbiornik próbkuje trzy razy i przechodzi w standby.

Po odłączeniu tranzystora odchylania linii BU5117TH i po włączeniu dioda świeci na czerwono. Możliwe przyczyny uszkodzenia to uszkodzenie tranzystora linii, układu STV2160, tranzystora korekcji zniekształceń poduszkowych TL40 BD681, diody DP35 LL4148, układu odchylania ramki TDA8172, diody DP84 1N5817-Schotky, diody DL21 BY228, tranzystora TP69 BC848, TP66 BC858, TP67 BC848 w układzie zabezpieczenia. Jeśli nie to sprawdzić jeszcze diody DP54 BA157, DP72 ZPY82.

THOMSON chassis TX90

Nie działa, uszkodzony bezpiecznik po stronie wtórnej transformatora sieciowego.

Zwarte diody prostownicze oraz tranzystor linii T9064. dodatkowo uszkodzony pozystor.

Thomson 29DM400 chassis ETC210EN

Startuje na chwilę i sygnalizuje błąd 22.

Przyczyną jest pęknięcie szerokiej ścieżki masy przy krawędzi płyty w pobliżu DST. Znaleziono to przypadkowo gdy okazało się, że nie wszystkie radiatory są na masie (układ odchylania V nie był na masie). Prawdopodobnie w przypadku uszkodzenia w układzie odchylania V będzie zgłaszał się błąd 22, chociaż w opisie błędów nie występuje błąd 22.

Kopiowanie pamięci eeprom.

Kopiowanie pamięci jest dostępne z gniazda serwisowego (przeznaczonego tylko dla pamięci), znajdującego pod gniazdem antenowym głowicy.

Znaczenie nóżek gniazda: 1-blokada, 2-GND, 3-SCL, 4-SDA. Na czas kopiowania należy zewrzeć n.l i n.2 gniazda serwisowego.

Wykaz ważniejszych podzespołów.

Kineskop: A66ELA21X121, CPU: 92R195B9Q0/JAM, EPROM: nalepka 25764710 # V4.00, głowica: FE6230A, DST: 40351A-5(HR80001),VSP9402AB13,TDA9330H,MSP3410G C12, TDA7269, płyta zasilania i odchylania jak w chassis ICC20.

Test z gniazda serwisowego (przeznaczonego tylko dla pamięci).

W trybie standby magistrala pracuje w sposób ciągły. Odczytano:

RE 00000101 ???
WR 00010000 ???
RE 00010111 video decoder – nieobsadzony
WR 10100000 + EEPROM   PO
RE 10100001 -f EEPROM   PO
WR 10101100 + EEPROM   P6
WR 10101110 t- EEPROM   P7

W stanie pracy wynik jest identyczny.

Thomson chassis TX807C/CS

Nie pracuje przetwornica.

Uszkodzone zostały: tranzystor kluczujący przetwornicy TP020 – STP3NB90FP, DP021 – BZX55B15, rezystor RP020 -1 R/2.5W. Po wymianie tych elementów przetwornica startuje na moment, a potem ponownie następuje uszkodzenie tranzystora TP020 i rezystora RP020. Teraz sprawdzono wszystkie elementy półprzewodnikowe po stronie pierwotnej transformatora przetwornicy i okazało się, że są dobre. Po wymianie uszkodzonych elementów podano na przetwornicę przez autotransformator mocno zaniżone napięcie sieci. Wtedy okazało się, że mierząc prąd drenu TP020 na RP020 jest on większy od 5A. Przyczyną tego zjawiska jest transformator przetwornicy LP003 (wykryto zwarte zwoje). Ostatnim etapem naprawy jest pomiar napięcia systemowego na CP080 100uF/lóOV.

Po około 1 godz. pracy następuje zawężenie obrazu od góry.

Po wejściu w tryb serwisowy udaje się wyregulować wysokość obrazu, ale po kilku minutach znów wraca do poprzedniego stanu. Sprawdzono pamięć EEPROM IR001 – M22W04. Okazała się sprawna. Przyczyna tych zjawisk to układ IV001 -TDA9554.

Thomson 28VK26UW chassis ICC17

Po włączeniu w stan pracy dioda LED sygnalizuje błąd 27.

Przy włączeniu na około ls wchodzi wysokie napięcie, a potem następuje 3-krotne wyświetlanie kodu błędu nr 27 i OTV przechodzi w stan czuwania. Kod nr 27 oznacza uszkodzenie w układzie odchylania poziomego, ale w tym przypadku tak nie jest. W czasie wyświetlania kodu błędu nr 27 pomierzono napięcia wychodzące z trafopowielacza LL05. Okazało się, że brak jest napięcia Vsupp,y +15.7V zasilającego układ odchylania pionowego IF01 – TDA8351. Uszkodzony został bezpiecznik 630mA ZL13 w linii zasilania + 15.7Y Układ IF01 TDA8351 nie uległ uszkodzeniu. sprawdzić napięcie systemowe na 2551 – 47liF/1 60V. Dla kineskopu 21″ powinno ono wynosić 100V, a dla 17″ 96 V.

Thomson 28WF25EG chassis ICC17

Nie włącza się.

Po włączeniu w stan pracy dioda LED błyska 27 razy (kod nr 27). Oznacza to uszkodzenie trafopowielacza o symbolu 40330-64 firmy Orega. Przy wymianie zastosowano trafopowielacz firmy Diemen HR8521.

Thomson 28DF172 chassis ITC008

Zrywa synchronizację.

Podczas strojenia nie zatrzymuje się na stacjach o odpowiednim poziomie sygnału. Na kanałach dostrojonych do stacji TV i zapamiętanych zrywa synchronizację poziomą i pionową. Na n.27 układu IV001 – TDA9554 mamy napięcie 0.2V zamiast 3.2V. Jest to wyjście napięcia ARW, Przyczyna jest uszkodzenie kondensatora CH008 – 100(iF/16V. Jest on podłączony do wyp. 1 (ARW) głowicy w.czNHOOl CTF5511.

Thomson 44RW67US chassis ICC21

Buczenie z głośników.

Przy włączaniu z głośników wydobywało się niekontrolowane buczenie i wibrowanie. Pojawił się obraz, lecz szybko wyłączyłem odbiornik. Sprawdzenie go na ?zimno” wykazało, że układ scalony TA002 – TDA7269 (wzmacniacz mocy audio) miał zwarcie. Ten układ steruje centralnymi głośnikami. Poza tym nie znalazłem żadnych uszkodzonych elementów. Stwierdziłem jednak, że do zmontowania tego układu nie użyto żadnego radiatora, co mogło doprowadzić do jego uszkodzenia. Dlatego po wymianie założyłem niewielki radiator. Pilot: RCT4130S.

Thomson 51ML11 chassis TKC2

Brak obrazu. Po włączeniu w dolnej części ekranu widać poświatę oraz mały fragment treści obrazu.

Pomiary wykazały brak odchylania pionowego (układ V na tyrystorze). Przyczyną była przerwa przy kondensatorze CF25 (1.5|iF/160V)t jej usunięcie przywraca poprawną pracę odbiornika.

Thomson 21DG17E chassis TX807CS

Nie działa.

Widać wyraźne ślady naprawy zasilacza. Uszkodzony okazał się tranzystor TP20 (STP3N60) oraz bezpiecznik. Po wymianie tych elementów przetwornica startuje, lecz nie osiąga poprawnych napięć.

Usyst. jest zaniżone do 40V, napięcie U ST-by zamiast 7.9 V w trybie czuwania ma 3V, co uniemożliwia ‚poprawną pracę stabilizatora 3.3V. Sprawdzenie wielu elementów doprowadziło do znalezienia przyczyny. Uszkodzony okazał się kondensator CP0 9 (3.3 nF).

Thomson 29DF45EG chassisICC20

Trudności z włączeniem do stanu pracy.

Po włączeniu OTV do stanu pracy brak jest obrazu i fonii. Dioda LED sygnalizuje kod błędu 26. Trwa to około 15 minut, po czym pojawia się obraz i fonia. Oznacza to, że kineskop nie osiąga zadanych parametrów w czasie kilkudziesięciu sekund od włączenia. Żeby temu zaradzić trzeba wymienić pamięć EPROM IR002 – MX27C8000MC-10 na inną z oprogramowaniem uwzględniającym zużycie kineskopu.

Thomson T6307VT chassis ICC7

Brak odchylania pionowego.

Nie działają układy odchylania pionowego, na ekranie wyświetlana jest jedynie pozioma linia. Przyczyną okazał się znaczny wzrost oporności rezystora RF07 – 1.5M/0.25W polaryzującego bazę tranzystora TF08 – BC548B, będącego stopniem sterującym dla wejścia układu końcowego odchylania pionowego IF01 – TDA8178F.

Smużenie obrazu.

Poszukiwania przyczyny tej usterki doprowadziły do tunera. Problem polegał na niedostatecznym filtrowaniu napięcia V5 ??? +13V zasilającego poprzez wyprowadzenie 2 tuner -nastąpiła utrata pojemności kondensatora CH01 -1OOOu.F/25 V.

Zakłócenia obrazu.

Na obraz nałożone są słabo widoczne pionowe linie. Kondensator CL23 – 6.8nF w stopniu końcowym odchylania poziomego utracił swoje parametry.

Zakłócenia dźwięku.

Po krótkim czasie poprawnej pracy z prawidłową fonią pojawia się przydźwięk. Efekt ten powodowany jest przez niedostateczne filtrowanie napięcia U5 = + 13 V, zasilającego układ procesora regulacyjnego toru fonii ISóO – TDA6200. Kondensator CS67 – 1000 u.F/25V do wymiany z powodu znacznej utraty pojemności.

Thomson chassis ICC17

Problemy z szerokością obrazu.

W 32-calowym szerokoekranowym odbiorniku z chassis ICC17 pojawiły się problemy z geometrią obrazu w postaci rozszerzenia się obrazu do maksimum i braku możliwości regulacji szerokości. Sprawdzenie wytypowanych elementów ujawniło upływność diody DL22 – BYW76 w modulatorze diodowym oraz uszkodzenie tranzystora sterującego TL41 -BD241C, jednakże wymiana tych elementów w żadnym stopniu nie zmieniła sytuacji.

Dalsze poszukiwania przyczyny nieprawidłowości wykazały brak przebiegu parabolicznego na bazie tranzystora TL42 – BC546B – okazało się, że ten tranzystor był również uszkodzony. Jednakże wymiana tranzystora TL42 nie spowodowała pojawienia się sygnału o kształcie paraboli na jego bazie. Pomiary ?na zimno’1 ujawniły zwarcie diody Zenera DL42 – ZMM5.1 ? a tym samym zwarcie bazy TL42 do masy. Jednakże to nie uszkodzenie diody DL42 było przyczyną opisanych problemów. Głównym winowajcą okazał się układ TDA8855H (TV0l) – procesor wizji i sygnałów sterujących odchylaniem H i V. Wymiana tego układu przywróciła prawidłową szerokość obrazu.

Drżenie obrazu.

Widoczny jest efekt drżenia (?trzęsienia się”) obrazu w poziomic. Przyczyną jest niedostateczna filtracja napięcia+12V UTIMER zasilającego stopień sterujący układami końcowymi odchylania poziomego. Należy wymienić indukcyjność LL31 – lOuH na nowsze wykonanie o numerze 13078280.

Przełącza się w tryb pracy bezpiecznej.

Przy zmianie kanału, gdy obrazy na obu kanałach zawierają duże partie bieli niekiedy włączają się układy ochronne i zasilacz przełącza się w tryb pracy bezpiecznej. Nie można wówczas włączyć odbiornika za pomocą przycisków wyboru programów na pilocie, a jedynie poprzez wyłączenie i ponowne włączenie odbiornika. Należy w miejsce elementu ochronnego MP125 zamontowanego w miejscu oznaczonym jako ZL14 wstawić cewkę lOuH (w linii +5VON, 3. wyprowadzenie transformatora ).

Problemy z korekcję EW.

Nieprawidłowa geometria obrazu, nie daje się skorygować w trybie serwisowym. Pomiary ujawniają uszkodzenie tranzystora TL41 – BD241C – najprawdopodobniej w wyniku wyładowania elektrostatycznego w kineskopie. Oprócz wymiany tranzystora TL41 należy w celu zapobieżenia powtórnemu jego uszkodzeniu zamontować diodę RGP10G katodą do kolektora I TL41, a anodą do masy. Na płycie drukowanej jest dla tej diody przewidziane miejsce oznaczone jako DL41.Problemy z korek((q EW.

Usterka ta kilkakrotnie powtórzyła się w odbiornikach z kineskopem 21-calowym. W wyniku uszkodzenia diody DL2 I – BY228 przepala się również rezystor RL44 – IR.

W celu zapobieżenia tej usterki oprócz wymiany diody DL21 należy:

 • zastąpić indukcyjność LL22 – 650u.H nowszym wykonaniem SOOliH (nr 10230670),
 • zmniejszyć wartość pojemności kondensatora CL22 z 30nF do 27nF/400V,
 • zastąpić rezystor RL44 elementem ochronnym MP32 -0.315W/Ó5V (nr 25405650).

Efekt dzwonienia.

Efekt dzwonienia widoczny jest z lewej strony ekranu i został zaobserwowany w odbiornikach z kineskopem 16:9.

W celu wyeliminowania tego objawu należy:

 • zmniejszyć wartość rezystora RL26 z 1.5k do 330R (10%/ 0.5W),
 • zmniejszyć wartość pojemności kondensatora CL26 z 330nF do 22nF (20%/250V).

Problemy z włączeniem.

Po uaktywnieniu opcji automatycznego wyboru formatu obrazu zdarza się, że po wyłączeniu odbiornika w tryb standby na dłużej niż 30 minut pojawiają się problemy z ponownym włączenie w tryb pracy. Należy wówczas uaktualnić wersję programu sterującego na V3.30 lub wyższą, zmniejszyć pojemność kondensatora CR04 z 82pF na 47pF/50V i zamontować kondensator 47pF/50V w miejscu oznaczonym jako CR03,

Thomson 29DX400S (100Hz)

Przy próbie włączenia do stanu pracy słychać krótki ?strzał” i odbiornik powraca do stanu czuwania.

Nietrudno było się domyślić, że winowajcą był trafopowielacz OREGA 40351A-5. W górnej części jego obudowy widoczny był ślad nadpalenia (przebicie do rdzenia). Jako zamiennik zastosowano HR80001.

Thomson 25DG25EF chassis ICC17

Uszkodzenie poburzowe zasilacza.

Po wyładowaniach atmosferycznych uszkodzeniu uległa przetwornica czuwania. Do wymiany były następujące elementy: DPló, DP19 (1N4001) w mostku prostowniczym, DP22 (BZX55C5V6), T21 (BF423) oraz układ sterownika przetwornicy IP20 (TS3702CD). Po wymianie tych elementów przetwornica czuwania pracuje z napięciem wyjściowym 7.2V mierzonym na Rp76.

Thomson 32WH425 chassis ETC210

Brak oznak pracy.

Do mostka prostowniczego doprowadzone jest napięcie sieci 230V. Natomiast na kondensatorze CP010 (150uF/450V) brak jest napięcia. Przyczyną tego stanu jest termistor RP004 (10R/5 .IW), który zwiększył swoją rezystancję do 3k. Na kondensatorze CP010 napięcie powinno wynosić +382V względem masy lokalnej, bowiem między nim i termjstorem RP004 znajduje się układ PFC.

Thomson 29DX400S chassis ICC20

Podczas pracy 0TV często samoczynnie przechodzi do sianu czuwania.

Jeżeli OTV przejdzie w stan czuwania to dioda LED sygnalizuje różne kody błędów, za każdym razem inne. Przyczyną tego stanu są ?zimne lutowania” w pobliżu stopnia końcowego H TL010 (BU2525AX).

Thomson 28DR430 chassis ICC20

Przez około godzinę po włączeniu w stan pracy nie działa obsługa 07V.

W tym czasie można obsługiwać OTV klawiaturą lokalną. Sprawdzono zasilanie i wiele elementów wokół procesora zarządzającego IR001 (ST92R195B/JAM). Nie dało to żadnych efektów. Dopiero przylutowanie wyprowadzeń pamięci EPROM 1R002 (MX27C8000MC-1D), w której znajduje się program obsługowy, dało pozytywny skutek. Obsługa z pilota jest teraz prawidłowa w każdym momencie.

THOMSON 51ML11TX

Po włączeniu słychać strzały.

Uszkodzony trafopowielacz firmy Orega DST88B243. Można zamienić na trafopowielacz firmy Diemen HR7128. Po wymianie ekran świeci, ale brak jest możliwości dostrojenia do jakiejkolwiek stacji. Na szynie danych magistrali I2C napięcie wynosi +1,1V. Uszkodzony układ U6202 (PLL) w głowicy MTP-MM-2051-01.

Thomson chassis TX90

Odbiera tylko 2 stacje z pasma VHF.

W pierwszej kolejności sprawdzono napięcia zasilające głowicę w.cz. MM2015, tj.: +5V, + 12V, +33V. Przy próbie strojenia napięcie strojące wynosi około 2V i nie zmienia się. Pomiar testerem magistrali PC daje odpowiedź – uszkodzony został układ syntezy częstotliwości 1106 – SDA3202.

Thomson 29DF400 chassis ICC20

Obraz świeci na czerwono z powrotami.
Podczas tego efektu na ekranie OTVC, dioda LED sygnalizuje kod błędu „26”. Oznacza to, że w OTVC nie można uzyskać balansu bieli obrazu. Do wymiany jest kineskop.

Thomson 29DX1724 chassis ITC008

Brak obrazu.

Ekran świeci, brak odbioru jakiegokolwiek programu. Z informacji właściciela wynikało, że już wcześniej sporadycznie zanikał obraz. Pomiary wykazały brak napięcia +5V na głowicy w.cz. CTF5560. Przyczyną okazała się dioda (pomiary miernikiem wykazywały, że jest sprawna), przez którą podawane jest napięcie na stabilizator +5V IP031. Pilot RC111TA1G.

Thomson 32WB824S, 32WB843S chassis ITC222

Brzęczenie obudowy.

W niektórych modelach przy dużych poziomach głośności dochodzi do brzęczenia obudowy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy najpierw sprawdzić, czy wystarczająco pewnie dokręcone są wszystkie śruby pod spodem odbiornika śruby łączące chassis odbiornika z obudową. Następnie należy sprawdzić, czy źródłem tych niepożądanych trzasków i chrzęstów nie jest miejsce styku obudowy zestawu głośnikowego i dna obudowy odbiornika. Wskazane jest umieszczenie w miejscu tego styku (i przyklejenie do obudowy zestawu głośnikowego) dwóch przekładek piankowych.

Nie startuje przy niższej temperaturze.

Przy niższej temperaturze otoczenia po włączeniu następuje próba startu, jednakże odbiornik nie uruchamia się. Udało się ustalić, że powodem jest zmiana wartości rezystora RP900 na skutek kondensatu na jego obudowie. Rezystor ten jest włączony w linii napięcia systemowego Usvs, zmiana jego oporności wpływała na zmianę wartości tego napięcia powodując problemy ze startem.

Thomson RP46, RP52 (projektory z chassis 1CC9)

Zestaw naprawczy modułu konwergencji.

Na potrzeby napraw zasilacza modułu konergencji {Convergence power supply) został opracowany przez producenta i jego służby serwisowe zestaw naprawczy (kit serwisowy) o numerze 35171480.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

 • kondensator CP14 (Cl4K)    3.3nF   1.6kV
 • dioda ZeneraDI02,D103(CR2,CR3)    BZX85C18
 • dioda DI09 (CR9P)    1N4150
 • diodaZeneraDI14(CRI4) -ZPD24
 • dioda Zenera Dl 15 (CR 15) – BZX55C15
 • układ scalony 1S01 (U4V) – DL70018/T (UC3842/AT)
 • rezystor RPO1 (R1) – 75R / 1 % / 0.4W
 • rezystor RP02 (R2U) – 24R / 5% / 0.5W
 • rezystor RP05 (R5U)    1.5R / 5% / 2W
 • rezystor RP09 (R9U) – 100k / 5% / 2W
 • rezystor RP10 (R10V) – 560R / 10%/ IOW
 • rezystor RP18 (R18)    220k/10%/2\V
 • rezystor RP50(R50V)-  1.5k
 • tranzystor TP01 (QIF) – BUK446-I000B
 • tranzystor TP02 (Q2) – A1306
 • tranzystor TP03, TP06 (Q3. Q6)    2SC1815GR
 • tranzystor TP07 (Q7)     1101-01A

Oznaczenia w nawiasach dotyczą opisu elementów na płytce drukowanej. Elementy składowe zestawu zostały dobrane vna podstawie statystyki uszkadzania się.

Thomson 55MC 16TX-A chassis TX 91

Przypadkowo zanikają programy VHF i UHF.

Po czasie ok. 6 – 24 godzin postoju odbiornika zanikają programy. Porada jest o tyle zasadna że zanikanie i odstrajanie dotyczy także niższego pasma kanałów TV. W czasie prawidłowego odbioru, jest zauważalne silne odstrajanie się programów lub zaniki tychże programów w dość przypadkowy sposób. Nie ulega wątpliwości, że uszkodzona jest głowica zintegrowana. Jednak nie musimy jej wymieniać. Taka głowica nadaje się do regeneracji. Konieczny jest jej demontaż z płyty bazowej.

Regeneracja polega przede wszystkim na odświeżeniu połączeń lutowniczych wszystkich mas (w tym końcówek metalowych ekranów) na druku głowicy. W czasie lutowania (odświeżania) widać wyraźnie jak mocno odrysowały się pierwotne połączenia. Po regeneracji konieczne jest ponowne wstrojenie programów.

Thomson 21MG15ET chassis TX807C

Zaniżone napięcia wychodzące z przetwornicy.

Napięcia wychodzące z przetwornicy wynoszą 1/3 wartości nominalnej. Uszkodzone zostały: tranzystor TP054 -BC846B, dioda DP058 – IN 148, rezystor RP60 – 2.2k. Są to elementy w zasilaniu strony wtórnej transformatora IP050 -TCET1103G. Regulacja napięcia systemowego odbywa się za pomocą potencjometru PP051 – 470R.

Thomson chassis TX90

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Sprawdzono tranzystory: TL01 – S2055AF, TL02 – BC639. Okazały się sprawne. Sprawdzając przebieg sterujący TL02 stwierdzono jego brak na wypr. 17 IL01 – TDA8218. Okazuje się, że na tym układzie napięcia są mocno zaniżone. Tak na przykład napięcie na wypr. 1 IL0I (zasilanie) wynosi 6.2V zamiast 9.7V. Spowodowane jest to uszkodzeniem układu IL01 TDA8218. Po jego wymianie należy ustawić wymiary obrazu.

Thomson 29DX172

Nie można wyłączyć znaków OSD.

W pierwszej kolejności sprawdzono działanie nadajnika podczerwieni, a następnie sprawdzono zasilanie układów procesora zarządzającego IR001 i pamięci EPROM: IR004,1R002. Wszystko okazało się w jak najlepszym porządku. Dopiero wymiana procesora zarządzającego IR00I – ST92R195B dała możliwość prawidłowego działania znaków OSD.

Thomson 70DE32TX chassis TX92

Brak dźwięku, obraz prawidłowy.

Uszkodzony okazał się tranzystor TS90 – BC848. Po jego wymianie odbiornik pracuje poprawnie.

Thomson 29DH21E chassis ICC17

Nieczynny.

Po włączeniu odbiornika klawiszem sieciowym zapala się tylko dioda LED (czerwona), brak wizji i fonii, ekran ciemny. Po około 8 sekundach dioda raz mrugnie i nadal nic się nie dzieje, nie słychać nawet chwilowego wejścia wysokiego napięcia. Pomiary napięć wykazały, że odbiornik pracuje w stanie czuwania, tzn. napięcia przetwornicy głównej są równe zero, ale po około 8 sekundach.

Do tego czasu przetwornica główna pracuje w stanie TIMER wytwarzając następujące napięcia:

 • UJTIMER   +9V (katoda DP93),
 • USYS          +70V (katoda DP80),
 • +5VUP       +5.0V(n.9 TDA 8139),
 • +UA            +12.5V (katoda DP84),
 • UJVIDEO   +99.0V (katoda DP82).

Napięcia te świadczą o prawidłowej pracy przetwornicy głównej w trybie TIMER. Przetwornica trybu czuwania pracuje prawidłowo, napięcia stałe na katodzie DP21 = +45V, a na katodzie DP22 = +6.6V.

Uwaga: Tryb pracy TIMER można też wymusić na dłużej zwierając kolektor z emiterem tranzystora Tp7l(BC847B).

Z uwagi na chwilowe nawet pojawienie się wysokiego napięcia podejrzenie padło na uszkodzenie bloku odpowiedzialnego za wytwarzanie impulsu sterującego linii, którego głównym elementem jest procesor odchylania 1V01(TDA8855H). Pierwszą czynnością jest sprawdzenie napięć zasilania tego układu. Tu jest już problem, gdyż ten układ jest zasilany napięciami z układu IP95 (TDA8139), który dla prawidłowej pracy wymaga podania napięcia UP (+3.2V) podawanego z procesora IR01 (n.39 – stan niski).

Niestety z uwagi na obecność sygnału POWERFAIL (około +5V) sygnalizującego m.in. nieprawidłowości w odchylaniu poziomym procesor IR01 wyłącza przetwornicę do stanu czuwania. Prawidłową pracę IP95 możemy uzyskać blokując tranzystor TR60 (BC847B) i okazało się, że IV01 zasilany jest prawidłowymi napięciami na n.23 (VPI) oraz na n.53 (VP2) +7.9V. dokonano pozostałych sprawdzeń w otoczeniu tego układu i niestety uszkodzonym był układ TDA8855H. Przyczyną jego uszkodzenia był prawdopodobnie trafopowielacz LP50, którego uszkodzenie wykazał tester. Ponieważ klient zrezygnował z naprawy z uwagi na koszty odstąpiono od dalszych czynności serwisowych.

Thomson chassis IKC2

Brak napięć wyjściowych z przetwornicy.

Okazało się, że nie jest sterowana baza tranzystora kluczującego S2000AF. Dzieje się to na skutek uszkodzonych elementów: RP06 – 12k, DP18 – 1N4001, CP14 – 47uP/25V. Po uruchomieniu przetwornicy należy sprawdzić napięcie systemowe +110V na biegunie „+” kondensatora CP51 – l00uF/ 160V. Regulacja +110V odbywa się za pomocą potencjometru PP52 – 1k.

Thomson chassis ETC310

Obraz zdecydowanie za szeroki.

Uszkodzony został tranzystor wykonawczy korekcji E-W TL29 – IRF630FP. Oprócz tego wymieniono rezystory: RL021 – IR/IW, RL025 – 1.82R/1W. Znajdują się one w źródle tranzystora TL29.

Regulacja szerokości obrazu odbywa się w trybie serwisowym.

Thomson 55MC16Tx-A chassis TX91

Nie świeci dioda standby.

Pomiary w zasilaczu impulsowym wykazują przerwę rezystora RP01 – 5.1R/5W oraz zwarcie tranzystora TP01 -BUL310X1. Jak twierdził klient, odbiornik został zalany wodą i nieświadomie włączony. Porada dotyczy zamiany tranzystora TP01, który jest praktycznie nieosiągalny w hurtowniach. Jako zamiennika nie wolno stosować ani tranzystora BUT11AF, ani BU2508AF. One osiągają bardzo dużą temperaturę i uszkadzają się w dość krótkim czasie.

Za to dość niską (bezpieczną) temperaturę pracy osiąga BU508AF. Uwaga: Przed jego wstawieniem należy usunąć szlifierką z radiatora specjalne ograniczniki, które zabezpieczały oryginalny TP01 przed przypadkowym przesunięciem w czasie montażu i lutowania. Gdy tego nie zrobimy, Bi)508AF prawie natychmiast uszkodzi się termicznie z powodu braku odpowiedniego kontaktu z radiatorem. Ponadto pod sprężynkę dociskową, można zamontować dodatkowy mały plaski radiator, choć nie jest to aż tak bardzo konieczne.

Thomson 21MH15CL chassis TX807

Uporczywie sam się wyłącza.

Odbiornik po włączeniu sam się wyłącza po kilku kilkunastu sekundach, by ponownie się włączać w tym samym rytmie i cyklu. Może to trwać nawet kilka godzin, czyli do czasu, gdy odbiornik zacznie normalnie odbierać zaprogramowane stacje. Zwykle załącza się sam po włączeniu do sieci i początkowo nie odbiera żadnych programów. Na śnieżącym ekranie w jego dolnej części po prawej stronie, przez chwilę widoczny jest napis „OFF” i następuje wyłączenie.

Dioda LED zmienia kolor z zielonego na czerwony i odwrotnie przy każdym cyklu włączenia i wyłączenia. Wyłączenie posiadałoby czysty charakter awaryjny, gdyby nie ponowne samoczynne próby włączania. Usterce poświęcono kilkanaście godzin intensywnego wysiłku, ale opłaciło się. Zaowocowało to znalezieniem tej sprytnie ukrytej i wydawałoby się nieuchwytnej przyczyny. Po wyczerpaniu wszystkich typowych możliwości, dało się zauważyć, że w krytycznym momencie występuje zbyt niskie napięcie na n. 16 (FAULT) mikrokontrolera IR01 – TMP47C1637N-RA44.

Powinno wynosić około +3.3V, a było najwyżej +1.8V. Sledząc połączenia dochodzimy do aplikacji trafopowielacza, a dokładnie do punktu VTU(L,F) +86.5V. Tam napięcie osiąga tylko niecałe +50V. Oscyloskop w tym punkcie pokazuje okazałe oscylacje. Otóż mamy odpowiedź. To utrata parametrów kondensatora elektrolitycznego CL47 – 4.7uF/100V narobiła tyle nieporozumień i tyle zamieszania. Jego wymiana przywraca odbiornik do właściwego działania.

Thomson chassis ITC008

Brak wysokiego napięcia kineskopu.

Pomiary omomierzem wykazały zwarcie na napięciu systemowym 126V, Uszkodzony został tranzystor końcowy odchylania H TL035 – ST1803DHI. Oprócz tego uszkodzony został tranzystor TL032 – BC337-40 sterujący TL035. Regulacja geometrii obrazu odbywa się w trybie serwisowym.

Thomson chassis ICC20

Dioda LED sygnalizuje błąd „26”.

Kod błędu „26” oznacza, że kineskop nie osiąga właściwych parametrów w założonym czasie. Żeby OTVC nie wyświetlał błędu „26” i pracował normalnie, należy zmienić rezystory: RB021/41/61 o wartości 1.2k na rezystory o wartości 560R lub 470R.

Thomson 29DF25EG chassis ICC17

Kłopoty ze zniekształceniami EW.

Obraz miał duże zniekształcenia E-W. Sprawdzono układ korekcji zniekształceń E-W: tranzystor TL42 – BC548B, TL41 – BD241C, RL44 – 2.2R/0.5W, cewka LL22. Wszystkie te elementy okazały się sprawne. Okazało się, że na wyprowadzeniu 62 układu IV01 – TDA8855H brak przebiegu sterującego E-W. Uszkodzony został właśnie układ TDA8855H. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać regulacji obrazu.

Thomson 29DL21E chassis CC17

Nie działa.

Po włączeniu włącznikiem sieciowym odbiornik jest w trybie ST-by, po załączeniu odbiornika pilotem zasilacz przechodzi do pracy time. Pomiary wykazały, że zasilacza nie „puszcza” procesor. Po podstawieniu pamięci z nowym wsadem odbiornik załączył się. na ekranie pojawiło się menu instal. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu objawy jak na początku. Jeszcze raz podstawiam pamięć i przechodzę cały tryb instalacyjny.

Po wstrojeniu programów okazało się, że nie można regulować siły dźwięku graf. od dźwięku jest na minimum. I właśnie w zwartym mikroprzełączniku od regulacji tkwiła cała przyczyna złego działania odbiornika. Po wymianie przycisku odbiornik pracuje poprawnie.

Thomson 21MH15CL chassis TX807

Nie działa.

Po włączeniu widać, że dioda LED świeci pulsująco. Pomiary wykazały zaniżone napięci -12V zasilające między innymi stabilizator 5V. Przyczyną okazał się termistor. oznaczony na płycie FL01. Z braku oryginalnego zastąpiono go stabilizatorem 12V. Po wykonaniu tej przeróbki odbiornik działa prawidłowo.

Thomson chassis ITC008

Okresowo obraz ciemnieje, a potem jaśnieje.

OTV został zalany przez deszcz przy otwartym oknie. Po osuszeniu i włączeniu do pracy mamy ww. zjawisko. Przyczyna tkwi w uszkodzonym procesorze IV001 TDA9567. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Thomson 28DP25EG chassis ICC17

Brak obrazu.

Tuż przed uszkodzeniem obraz czasami zwęża) się. Uszkodzony został tranzystor końcowy linii TL34 BUH516 oraz kondensator impulsowy CL21 8.3nF 1600V Po wymianie ww. elementów należy wejść w tryb serwisowy i ustawić szerokość obrazu.

Thomson 21MF15CL chassis TX807

Nie działa.

Po włączeniu słychać próbkowanie. Przyczyną okazał się uszkodzony transformator W.N. Orega 40337-21 Jako zamiennik zastosowałem CT8314. Po jego wymianie telewizor działa poprawnie.

Brak fonii.

Po wymianie ..strzelającego” transformatora W.N. brak dźwięku. Na grafie silą głosu na minimum i brak możliwości jej zwiększenia. Po załadowaniu pamięci poprawnym wsadem OTVC działa bez zarzutu.

Thomson 28DG170G chassis TX807CS

Nie działa.

Kontrolka STANDBY świeci i zmienia na chwilę kolor po próbie załączenia, lecz odbiornik nie podejmuje prawidłowej pracy. Pomiary wykazały brak startu układów odchylania, brak impulsów sterujących H na tranzystorze TL035. Impulsy zanikały na tranzystorze TL031 – BC846 (SMD). Po wymianie tranzystora TL031 ujawniła się przyczyna jego uszkodzenia – przebicie transformatora W.N. (oryginalny to Orega 40348A-11). Po wymianie transformatora (jako zamiennik zastosowałem HR8629) telewizor działa prawidłowo.

Thomson chassis ITC222

Brak oznak pracy.

Na linii napięcia systemowego +118V panuje zwarcie do masy. Uszkodzeniu uległ: tranzystor TL010 – 2SC5717, kondensator CL031 – 10.8nF/1500V. Regulacja wymiarów obrazu odbywa się w trybie serwisowym.

Thomson chassis TX807

Samoczynnie w OTVC zmieniają się kanały TV.

Oprócz ww. zjawiska występuje samoczynne podwyższanie poziomu fonii. Przyczyną tego stanu są mikrowyłączniki SK101-SK104 znajdujące się na klawiaturze lokalnej KB2000.

Thomson chassis ICC17

Bardzo duża jasność obrazu.

Okazuje się, że napięcie +200V zasilające płytkę kineskopu wynosi +105V Przyczyna leży w układzie wzmacniacza wizji IB01 – TDA6107Q. Po jego wymianie należy ponownie ustawić balans bieli używając do tego trybu serwisowego.

Thomson chassis ITC008

Brak świecenia ekranu.

Przyczyną braku świecenia ekranu jest nieobecność wysokiego napięcia kineskopu. Występuje brak sterowania stopnia końcowego odchylania poziomego TL035 – ST1803DHI. Uszkodzeniu uległ tranzystor drivera TL033 – BC639.

Thomson chassis ETC210

Włącza się i wyłącza przypadkowo.

OTVC włącza się i wyłącza ze stanu pracy do czuwania i odwrotnie. Przyczyną tych zjawisk są „zimne lutowania” na transformatorze LL001. Jest to transformator sterujący stopniem końcowym TL010 – 2SC5588.

Thomson 55MT16TX chassis TX-91

Przerywa obraz i dźwięk.

Od czasu do czasu ginie obraz i dźwięk. Przyczyną tych zjawisk są ..zimne lutowania” wyprowadzeń 1. 2 trafopowielaczaLL05.

Thomson chassis IFC130 LCD

Po około 1 godzinie pracy ginie obraz.

W czasie, jak ginie obraz brak jest zasilania -12V panelu wyświetlacza LCD. Odpowiedzialnym za ten fakt jest układ IR 102 – STT4PF20V. Jest to tranzystor mocy MOSFET w obudowie układu scalonego.

Thomson 30LB020S4 chassis LD2-TC (LCD)

Okresowe zaniki obrazu i dźwięku.

Okazuje się, że zanika napięcie 3.3 V. Przyczyną tego stanu jest kondensator elektrolityczny C821 – 47uF/16V Znajduje się on na wyjściu stabilizatora IC805 – LD111733B.

Thomson 32WM402 chassis ETC210PTV

Po 3-krotnej nieudanej próbie włączenia wyświetla kod błędu „45”.

Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym słychać „wchodzenie” wysokiego napięcia, ale w tym momencie odbiornik się wyłącza. Dioda LED miga 2 razy przerwa, 2 razy przerwa i jeszcze 2 razy.

Następnie po krótkiej przerwie telewizor próbuje się włączyć, znowu słychać „wchodzenie” wysokiego napięcia i znowu następuje sekwencja migania diody LED jak opisano wcześniej. Po 3-krotnej próbie włączenia zostaje wyświetlony kod błędu „45”. Sprawdziłem elementy w układzie regulacji napięcia systemowego, wymieniłem na nowy rezystor RP185 – 56k ale bez rezultatu. Kod błędu „45” oznacza uaktywnienie zabezpieczenia układów odchylających w układzie TDA9330H (HOP) – bit FLS na n.5 (FLASH), napięcie większe od 2V.

Wiedza o tym co znaczy kod „45” nie na wiele się zdała, dopóki nie poradzono mi, aby sprawdzić kondensatory CL031-11.6nF i CL035 – 350nF/400V w stopniu końcowym odchylania poziomego. Jako pierwszy wymieniono kondensator CL035, odbiornik wystartował i zaczął pracować prawidłowo. Pojemność wylutowanego kondensatora wynosiła 346nF, oględziny pod szkłem powiększającym ujawniły jedynie lekkie przebarwienie jednego wyprowadzenia, mogące sugerować jego niesprawność.

Thomson 28DN420G chassis ETC210

Nie włącza się.

Przy próbie włączenia do pracy pojawia się wysokie napięcie kineskopu. Przyczyna leży w zasilaniu układu odchylania pionowego. Brak jest napięć ±15V. Uszkodzone zostały bezpieczniki 1.25A: ZL251, ZL221. Czasami, ale nie w tym przypadku, uszkadza się układ odchylania pionowego IF001 -TDA8177F.

Thomson chassis ICC11

Brak obrazu.

Brak obrazu wynika z tego, że tranzystor TL004 – ON4914 nie jest sterowany impulsami H. Uszkodzony został tranzystor TL006 – BC337-40 w stopniu drivera odchylania poziomego.

Thomson 28DN420G chassis ETC210

Nie można włączyć 0TVC.

Dioda LED sygnalizuje kod błędu „10”. Oznacza to, że włączona jest blokada rodzicielska. Spowodowane to może być uszkodzeniem pilota lub wyczerpaniem się baterii w pilocie. Aby wyjść z tego stanu należy przy włączonym do sieci OTVC nacisnąć na dowolny klawisz numeryczny przez co najmniej 2 sekundy na nadajniku podczerwieni.

Thomson 25DC182 chassis ITC008

Czasami nie można stroić OTVC.

OTVC przypadkowo można zestroić i zapamiętać stacje TV. Przyczyną tego stanu jest procesor TDA9567. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Thomson chassis IKC2

Nie włącza się.

Nie pracuje przetwornica. Okazuje się, że uszkodzone są kondensatory: CP14, CP24 – 47uF/35V (znaczna utrata pojemności). Znajdują się one po stronie pierwotnej transformatora przetwornicy LP36. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +1 10V na kondensatorze CP51 – 100uF/160V.

Thomson 32WF400G chassis ICC20

Wyłącza się w czasie pracy.

Wyłączenie OTVC następuje po około 15 minutach pracy. Przyczyną wyłączania są „zimne lutowania” na cewce LL033. Cewka ta znajduje się w układzie związanym z korekcją zniekształceń obrazu panoramicznego 16:9. Po przelutowaniu OTVC nie wyłącza się, ale co jakiś czas na ułamek sekundy następuje zwężenie obrazu . Odpowiedzialnym za to zjawisko jest tranzystor wykonawczy korekcji E-W TL029 -STP10NB20FP.

Thomson chassis ICC17

Brak odbioru stacji TV w paśmie UHF.

Sprawdzono napięcia zasilające głowicę w.cz. NH01 -CTT5010. Okazały się prawidłowe. Uszkodzenie dotyczy głowicy CTT5010. Po wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

Thomson chassis TX-807C

Chwilowa utrata zbieżności kolorów

Przy każdym włączeniu OTVC do pracy następuje przez około 10-15 sekund utrata zbieżności kolorów. Sprawdzono wielkość napięć na kineskopie. Były one w normie. Próby regulacji zbieżności kolorów nie dały rezultatów. Wystąpiła konieczność wymiany kineskopu CRT8000. Wtedy dopiero opisywane wyżej zjawisko ustąpiło.

Thomson chassis ITC008

Brak oznak pracy.

Nie pracuje przetwornica. Uszkodzone zostały elementy: bezpiecznik sieciowy FP001 – 1.6A. tranzystor kluczujący przetwornicy TP020 – 2SK2717. rezystor RP020 – 0.47R/2W. Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe 126V na kondensatorze CP080 – 220uF/160V.

Thomson 21DG17E chassis TX807CS

Brak odbioru.

Odbiornik uległ uszkodzeniu na skutek wyładowania atmosferycznego. Najpierw należało uruchomić uszkodzony zasilacz wymieniając następujące diody: DP021 (BZX55B16). DP027 (BZX55B27) i DP30 (BZX55B11). Odbiornik wystartował. ekran świeci i widać śnieżenie. Niestety odbiornik nie odbiera programów mimo programowania. Napięcia na głowicy NH001 są prawidłowe i tak: n.1 (AGO = -4.9V. n.2 = NC. n.3 (AS) = +2.6V, a.4 (CL) = +2.7 V. n.5 (DA) = +3.3V n.6 (-5V) = -4.9V. n.7 = +5V, n.8 = NC, n.9 (+30V) – +30.3V. n. 10 = 0V i n. 11 (IF) = +2.5V. Sugerowało to uszkodzenie głowicy CTF-3510A. Faktycznie po wstawieniu nowej odbiornik pracował prawidłowo i na tym naprawa została zakończona.

Informacje serwisowe.

Przetwornica wytwarza następujące napięcia stałe mierzone na katodach diod: DP080 = -108.5V (-137.3V). DP090 = +17.9V (-21.2V). DP092 = -9.9V (+10.8V) i na anodzie DP070 = -9.9V (-9.9V).

Napięcia w nawiasach dotyczą stanu czuwania.

Trafopowielacz LL005 w czasie pracy wytwarza następujące napięcia stałe mierzone na katodach diod: DL012 = +12.8V, DL 040 = +174.3V i na anodzie DL010 = -12.1 V. Napięcie na n.8 trafopowielacza zmienia się w zależności od kontrastu i jaskrawości obrazu wokół wartości -5.5Y

Thomson 29DJ74E chassis ICC19 100Hz

Dziwna praca funkcji „Programlnfo”.

Prawidłowe informacje o programie (w ramach funkcji „Programlnfo'”) są pokazywane tylko do południa, potem następują już informacje z dnia następnego. Brakuje emisji informacji o popołudniowych i wieczornych programach aktualnego dnia. Przyczyną okazał się rozrzut tolerancji układów pamięci magatekstu, przy czym do tej pory nieprawidłowość odnotowano tylko w układach wyprodukowanych przez firmę OKI. W celu wyeliminowania opisywanej wady należy uaktualnić oprogramowanie mikrokontrolera sterującego do wersji co najmniej 6.51.

Jaka jest różnica między funkcjq „NextView” i „Programlnfo”?

Zarówno „NextView”, jak i „Programlnfo” są elektronicznymi przewodnikami po programach. Różnica polega na źródle pokazywanych informacji.

Funkcja „NextView” wykorzystuje informacje EPG emitowane przez nadawcę w sygnale teletekstu.

Funkcja „Programlnfo” jest aktywowana w przypadku, gdy nadajnik nie emituje sygnału EPG. Wewnętrzne oprogramowanie sterujące telewizora automatycznie wyszukuje wówczas z odpowiedniej strony teletekstu (najczęściej ze stron od 300 w górę) dane dla przewodnika po programach i przedstawia je w tym samym formacie i z takimi samymi funkcjami jak „NextView”.

Funkcje „NextView” i „Programlnfo” nie funkcjonują.

Funkcje „NextView” i „Programlnfo” nie działają – dane nie są odnajdywane. Okazuje się, że niektóre stacje nadawcze wysyłają w teletekście nie dający się zinterpretować format danych. Wśród takich nadawców można wymienić m.in. stacje: RTL, SAT1, DSF, Eurosport, VIVA, VIVA2, ARTE, NTV, TM3, Onyx, TRTint. Gdy jeden z wymienionych programów jest ustawiony jako odniesienie dla czasu (zegara), funkcja „Programlnfo” może nie działać, ponieważ żadne dane nie mogą zostać znalezione. Jako odniesienie dla czasu należy ustawić program, przesyłającym prawidłowe dane – inny niż wyżej wymienione.

Thomson 25DT22E chassis ICC17

Telewizor nie włącza się – dioda LED pulsuje 2+7 razy (kod 27).

Na początku wydawało się, że naprawa będzie prosta i szybka, ale niestety poświęcono sporo czasu, zanim odbiornik zaczął normalnie pracować. Zlokalizowano zimny (wypalony lut) na jednej z końcówek kondensatora CL21 – 14.4nF/1600V) (podana wartość CL21 odnosi się tylko opisywanego uszkodzenia, tzn do wersji z kineskopem o oznaczeniu A59EHJ43X15). W związku z tym, sam kondensator został wypalony i nadawał się tylko do wymiany, uszkodzeniu uległ również tranzystor TL34 (BUH516).

Po wymianie ww. elementów, odbiornik „przeszedł na kod 26″ i w dalszym ciągu nie chce się włączyć. Słychać natomiast, że nastąpiła pewna zmiana – odbiornik próbuje trzykrotnie wejść w stan pracy, po czym milknie (słychać bardzo słaby „szelest” wysokiego napięcia). Wiadomo było, że uszkodzenie tkwi w obrębie odchylania poziomego lub ewentualnie pionowego, ale rutynowe pomiary miernikiem niczego nowego nie wniosły, podobnie jak oględziny wzrokowe elementów w tym rejonie. Wobec powyższego, zdecydowano się na ominięcie „blokady” i wymuszenie pracy odbiornika, zwierając kolektor TL71 (BC847C SMD) do masy.

Tranzystor ten znajduje się od spodu płyty, niedaleko blachy ekranującej procesor. Po włączeniu odbiornika okazało się, że napięcia wychodzące z przetwornicy w zasadzie nie odbiegają od normy, ale te wychodzące z trafopowielacza, są zaniżone około 50 %. Np. żarzenie kineskopu było ledwie widoczne, a napięcie siatki drugiej wynosiło niecałe 200V. Pomimo tego, udało się zobaczyć na ekranie pionową linię, co świadczyło o braku odchylania poziomego. Na tym etapie, dość szybko znaleziono lekko „spuchnięty” kondensator CL24 (440nF/250V), którego pojemność wynosiła zaledwie 8nF. CL24 zastąpiono dwoma kondensatorami połączonymi równolegle o pojemności 220nF/250V.

W tym momencie wydawało się, że to już koniec naprawy i odbiornik powinien się włączyć, ale po wymianie CL24 i włączeniu odbiornika dało się słyszeć jedynie głośny pisk przetwornicy. Stwierdzono zwarcie złącza E-C tranzystora TL41 (BD241C), który został uszkodzony dopiero po wymianie CL24. Stało się tak dlatego, że wymiana CL24 przywróciła poprawną pracę odchylania poziomego i napięcia nie były już zaniżone o połowę, ale znacznie wyższe. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie upływność diody DL21 (BY226) -po wylutowaniu miała rezystancję około 1.5k w obydwie strony. W końcu wymiana DL21 i TL41 pozwoliła zakończyć naprawę odbiornika.

Thomson 55MC16Tx-A chassis TX91

Nie można włączyć 0TV w stan pracy.

OTV dobrze włącza się w stan czuwania, ale nie można go włączyć w stan pracy. W chwili włączenia napięcia wyjściowe z przetwornicy są wartości nominalnej, ale po około 1 sekundzie opadają do zera. Przyczyną tego stanu jest rezystor RP20 – 1R/2.5W, który zwiększył swoją wartość do około 5R. Rezystor ten znajduje się w emiterze tranzystora kluczującego przetwornicy TP20 – BUL512HI.

Po naprawie należy sprawdzić napięcie systemowe +114V na CP80 100uF/160V.

Thomson chassis TX805

Trudności z obsługą 0TV.

OTV nie można włączyć w stan pracy. Przyczyną tego stanu jest procesor zarządzający IR01 -TMP47C834-R151. Po wymianie IR01 nie potrzeba żadnych regulacji. Procesor ten nie posiada trybu serwisowego.

Thomson 20MG10E chassis TX807C

Ekran ciemny. Fonia jest.

Blok odchylania poziomego pracuje poprawnie. Żarzenie jest. Katody kineskopu odcięte. Sygnały RGB dochodzą do modułu kineskopu. Jednak przy pomiarach napięć na tym module ekran rozjaśnia się i zaczyna być słabo widać obraz w odcieniu dowolnej barwy. Wszystko zależy od punktu pomiarowego. Elementy w aplikacji układu TDA6107Q, sprawne. Wymiana układu skutkuje poprawnym działaniem odbiornika. Można wstawić TDA6107JF. Odbiornik „zgotował” jednak niespodziankę. Po trzech dniach reklamacja i podobne objawy. TDA6107 jest dobry. Teraz można podejrzewać kineskop oraz główny procesor TDA9367N1.

Po dość długich poszukiwaniach natrafiono na nieprawidłowość. Na n.49 TDA9367N1 (BCL) występuje napięcie ok. +1V. Powinno być w granicach +3.6 (rozbieżność tego napięcia w czasie pracy odbiornika jest dość duża, ale nie spada nigdy poniżej +2.5V). Podanie z zasilacza zewnętrznego napięcia +4V na ten punkt, ożywia odbiornik. Napięcie to jest pobierane z trafopowielacza przez dzielnik oporowy, zabezpieczony diodąDL004 – 1N4148. To ona posiadała upływność w kierunku zaporowym i częściowo zwierała opisywane napięcie do masy. Najprawdopodobniej jej uszkodzenie nastąpiło w wyniku przypadkowego wyładowania w kineskopie.

Thomson 29DL21E

Wyłącza się.

Po włączeniu klawiszem sieciowym pojawia się obraz, ale po kilku minutach zanika. Dioda LED sygnalizuje kod błędu „27” (m.in. możliwość uszkodzenia trafopowielacza). Przede wszystkim obejrzano dokładnie stan lutów w okolicy tafopowielacza i stwierdzono zimny lut przy jednym z wyprowadzeń. Ponadto zauważono popękaną diodę, której brak na posiadanym schemacie chassis ICC17. W jej miejscu na schemacie figuruje RL26 (1k), dioda ta jest jeszcze szeregowo połączona z kondensatorem, którego też nie ujęto na schemacie. Ponieważ nie można było odczytać typu diody, dla próby wstawiono BA159, odbiornik zaczął pracować prawidłowo i na tym naprawę zakończono.

Thomson chassis TX807

Zniekształcenia obrazu zależne od odtwarzanej fonii.

Wymiary obrazu zmieniają się w takt odtwarzanej fonii. Efekt ten jest silnie uzależniony od poziomu głośności i częstotliwości (większe zniekształcenia przy większej zawartości tonów niskich) sygnału fonicznego.

Zjawisko to można zminimalizować wykonując następujące zmiany układowe:

 • zamontować rezystor 4.7k/5%/0.1 W na pozycji RP51,
 • kondensator CP050 zamienić z 470pF na 220pF/l 0%/50V.

Powtarzające się uszkodzenie tranzystora linii.

Przy powtarzającym się uszkadzaniu tranzystora stopnia wyjściowego odchylania poziomego TL02 oraz w celu zwiększenia odporności i niezawodności tego obwodu należy zmodyfikować w jego bazie układ sterujący w następujący sposób:

 • zastąpić zworę JL10 rezystorem 22R/5%/0.25W,
 • równolegle do tego rezystora przylutować cewek 3.9uH. Powyższa porada dotyczy odbiorników z płytą bazową o indeksie mniejszym niż 2, w płytach o indeksie 2 i wyższym modyfikacja tego układu sterującego została już wprowadzona fabrycznie w postaci nowego drivera LL01 (nr 20936440).

Białe plamki na ciemnym tle.

Na czerwonym albo ciemnym tle (obrazie) widoczne są białe plamki (kropki). Przyczyna tego efektu jest słaby sygnał z anteny. Znaczną poprawę można osiągnąć zamieniając rezystor (zworę) JH04 – OR rezystorem 1.5k/5%/0.1W,

Uszkadza się dioda DP01.

Przyczyną powtarzającego się uszkadzania mostka prostowniczego DP01 są najczęściej nadmierne impulsy („wyskoki” napięcia) występujące w sieci zasilającej. Na pozycji DPO1 można „spotkać” następujące typy mostka prostowniczego: RS205-K105 600V, RS205-K106 600V lub RS207L-K106 lkV. W przypadku uszkodzenia tego elementu zaleca się zastąpienie go mostkiem typu BI2M4S1 1kV firmy Fagor.

Thomson chassis TX92F

Zakłócenia liniowości pionowej linii.

Dotyczy odbiorników z kineskopami typu MP (Medium Planar typ AxxECY).

Zauważalne zakłócenia liniowości linii pionowych (możliwe nawet falowanie w zależności od treści obrazu), szczególnie w trybie odtwarzania tekstów (na przykład teletekstu). Przyczyną opisywanej nieprawidłowości jest niewydolność układów korekcji EW.

W celu usunięcia usterki należy wykonać następujące zmiany układowe:

 • cewkę LL22 zastąpić jej nowym wykonaniem o kodzie 10095060,
 • zamontować (dodać) kondensator 1.5uF/10%/160V na pozycji CL 15,
 • usunąć zworę oznaczoną jako JL24,
 • zmienić wartość kondensatora CL44 z 2.7uF na 4.7uF/ 20%/160V,
 • zmienić wartość kondensatora CL24 z 470nF na 560nF/ 5%/250V,
 • zmienić wartość rezystora RL42 z 5.36k na 5.9k/l%/0.1W,
 • zmienić wartość rezystora RL48 z 3l.6k na 29.4k/l%/ 0.1 W.

Thomson chassis ICC19 100Hz

Mora i odbicia przy odbiorze przez antenę pokojową.

Przy odbiorze sygnału za pomocą anteny pokojowej na ekranie pojawiają się mora i odbicia, spowodowane intermodulacją sygnałów m.cz.

Należy wykonać następujące zmiany:

 • zmienić wartość pojemności kondensatora CL032 z 24nF na 27nF/5%/400V,
 • zmienić wartość indukcyjności LL031 z 1 10uH na 130uH,
 • zewrzeć dławik LL031,
 • zewrzeć rezystor RL030 – 2.2R,
 • usunąć dławik LL030.

Thomson chassis TX92

Niedokładne wskazania zegara.

Wskazanie czasu nie odpowiada faktycznemu. Powodem jest niedostateczna jakość (a dokładnie dokładność prawdopodobnie z powodu utraty parametrów) rezonatora kwarcowego QR01 – 8MHz w aplikacji procesora IR01 – ST9291J7B1 na płycie głównej. Wymiana rezonatora przywraca dokładną pracę zegara i prawidłowe jego wyświetlanie.

Thomson chassis TX92G

Pozostaje poświata po wyłączeniu.

Dotyczy modeli odbiorników, w których końcowe wzmacniacze wizyjne na płytce kineskopu zostały wykonane na tranzystorach.

Po wyłączeniu odbiornika na ekranie pozostaje stopniowo gasnąca plamka lub poświata. Powodem tego efektu jest podwyższone napięcie anodowe utrzymujące się po wyłączeniu odbiornika.

W celu usunięcia tego efektu należy:

 • usunąć zworę oznaczoną jako JV91,
 • zamontować zworę na pozycji oznaczonej jako JV90,
 • na pozycji RT81 rezystor 1.8k zastąpić rezystorem 2.7k/ 5%/0.1W (dla modeli z kineskopem 14 i 15 cali),
 • na pozycji RT81 rezystor 2.2k zastąpić rezystorem 3.9k/ 5%/0.1W (dla modeli z kineskopem 20 cali).

Thomson RP46 chassis ICC9 (projektor tylny)

Brak obrazu po włączeniu.

Po włączeniu urządzenia wszystko jedno czy za pomocą wyłącznika sieciowego, czy za pomocą przycisku na pilocie projektor włącza się, jednakże brak obrazu (jest niewidoczny) lub w górnej części ekranu pojawiają się trzy linie powrotów, które są bardzo zniekształcone. Ponadto sygnalizowany jest kod błędu „49”. Powodem tego jest niewłaściwa praca tranzystora TP220 – za długi czas załączenia T0N. Wymieniając ten element należy zastosować tranzystor 2SK1460 firmy Sanyo.

Thomson chassis ICC19

Brak koloru.

Przez pewien czas po włączeniu odbiornika w tryb pracy (do około 10 sekund) obraz jest odtwarzany jako czarno-biały i następuje zrywanie synchronizacji. Powodem okazała się nieprawidłowa praca układu IR004 – MC14094BD – układ do wymiany.

Thomson chassis ICC17

Rozbłyski na ekranie.

Przy szybkim (energicznym) naciśnięciu klawisza włącznika sieciowego zarówno przy włączaniu, jak i wyłączaniu odbiornika na ekranie widoczne rozbłyski lub efekty wyładowania w kineskopie. Należy kondensator 2.2uF na pozycji CI157 zastąpić kondensatorem 1uF.

Thomson 21MN15CL chassis TX807

Fonia szumi, wizja prawidłowa.

Szum fonii jest dość dokuczliwy i występuje na każdej stacji, bez względu na poziom sygnału antenowego. Z relacji klienta wynikało że uszkodzenie powstało gwałtownie i było zasygnalizowane „pyknięciem” w głośniku. W tym przypadku ratuje wymiana rezonatora grzebieniowego QI32 – 6.5MHz.

Thomson chassis ITC222

Kody błędów.

11  – szyna danych (Data) magistrali PC Busl znajduje się cały czas na poziomie niskim

12 – szyna zegarowa (Clock) magistrali I2CBus_l znajduje się cały czas na poziomie niskim 13/95 – szyna danych (Data) magistrali 12C Bus_2 znajduje się cały czas na poziomie niskim 14/95 – szyna zegarowa (Clock) magistrali I2CBus_2 znajduje się cały czas na poziomie niskim

15 – szyna danych (Data) magistrali I2C Bus_3 znajduje się cały czas na poziomie niskim

16 – szyna zegarowa (Clock) magistrali I2CBus_3 znajduje się cały czas na poziomie niskim

17 – szyna danych (Data) magistrali I2CBus_4 znajduje się cały czas na poziomie niskim

18 – szyna zegarowa (Clock) magistrali FCBus_4 znajduje się cały czas na poziomie niskim

19 -detekcja nieprawidłowej wersji chassis

25 – brak odpowiedzi z tunera głównego (w.cz./p.cz.)

26 – brak odpowiedzi z tunera drugiego (PIP)

27 – brak odpowiedzi z układu 1X300 – TEA6415C

28 – brak odpowiedzi z układu 1V300 – TA 1360

29 – detekcja nieprawidłowego napięcia 9V z układu IV300 (za niskie napięcie pracy 9V)

31 – brak odpowiedzi z układu IV400 – TDA9330H

32 – detekcja nieprawidłowego napięcia 8V z układu IV400 (za niskie napięcie pracy 8V)

33 – złącze BV500 niepodłączone (przez to złącze podłączony jest moduł kineskopu)

34 – brak sygnału PHI2_REF na n. 13 układu IV400 – TDA9330 (NHF Flag)

35 – problem z „zaskokiem” pętli oscylatora układu IV400 -TDA9330 (NRF Flag)

36 – kineskop nie rozgrzewa się w określonym czasie (nieprawidłowy sygnał Icut)

37 – brak sygnału VGUARD na n.9 układu IV400 – TDA9330 (NDF Flag) lub jest on nieprawidłowy (za długi) 38-uaktywniony układ protekcji przepięciowej wysokiego napięcia (ochrona przed promieniowaniem X), XPR Flag 39 – pętla fazowa układu 1V400 – 9330 (HOP) nie „zaskakuje” w określonym czasie (PHI Flag)

41  – brak odpowiedzi z procesora audio MSP – IA001

42 – aktywny bit resetu procesora audio MSP – IA001

45 – nieprawidłowa wersja procesora audio MSP

46 – brak odpowiedzi z układów p.cz. tunera głównego

47 – nieprawidłowe (za niskie) napięcie zasilające układy p.cz. w tunerze głównym (za niskie napięcie 5V)

48 – brak odpowiedzi z układów p.cz. tunera PIP

49 – nieprawidłowe (za niskie) napięcie zasilające układy p.cz. w tunerze PIP (za niskie napięcie 5V)

54 – brak odpowiedzi z układu IV100 – VSP9407

55 – brak odpowiedzi z układu IR006 – PCF8574

56 – Bit FLS problem IV400 (TDA9330)

58 – błędne potwierdzenie kodu

59 – nieprawidłowa wersja mikrokontrolera IR001

61  – brak napięcia przełączanego 5VON

62 – brak napięcia 5V i 8V

63 – nieoczekiwany poziom sygnału POWER_FAIL (na linii NM1: w wyniku na przykład wyładowania w kineskopie lub zbyt niskiego napięcia sieciowego)

64 – regulacja XRP detekuje przepięcie (tylko dla wersji US)

65 – nie udaje się zapis do pamięci NVM (tylko dla wersji US)

66 – uszkodzeniu uległy dane zapisane w pamięci NVM (tylko dla wersji US)

68 – brak przełączanego napięcia 5V (w czasie, gdy sygnałPOWER_SAFETY jest aktywny, tzn. w stanie niskim)

69 – brak sygnałów H/V Synch, dla OSD

72 – brak odpowiedzi z układu 1X400 – CXA2151 (układu przełącznika wejść AV4)

93 – problem software procesora 1R001: problem z zainstalowaniem drivera dla magistrali I2CBus_l i I2C Bus_2

94 – problem software procesora 1R001: problem z zainstalowaniem drivera dla magistrali I2CBus_3 i I2C Bus_4

95 – problem software procesora IR00I: problem z zainstalowaniem drivera portu dla magistral FCBus

96 – problem software procesora 1R001: problem z zainstalowaniem drivera dla przetwornika ADC

97 – problem software procesora IR001: problem z zainstalowaniem drivera dla AV-link

98 – problem software procesora IR001: problem z zainstalowaniem taktowania pamięci SDRAM

99 – wyłączony timer układu alarmowego watchdog w mikrokontrolerze IR001.

Porównywarka cen sprzętu RTV