2017-03-08

Thomas Johann Seebeck

Thomas Johann Seebeck urodził się w 1770 w Reval (obecny Tallin) w rodzinie inflanckich Niemców.

W 1802 uzyskał dyplom w zakresie nauk medycznych na Uniwersytecie w Góttingen, jednak poświęcił się doświadczeniom fizycznym – od 1818 roku jako członek berlińskiej Akademii Nauk. Seebeck prowadził badania dotyczące głównie wzajemnych przemian ciepła i elektryczności, magnetycznego oddziaływania prądu elektrycznego, rozkładu temperatur w widmie światła widzialnego oraz polaryzacji chromatycznej.

thomas seebeck

W 1810 roku, po serii eksperymentów, Seebeck opisał efekt, jaki wywoływało działanie widma światła na tlenek srebra  w stanie nawilżonym. To odkrycie stało się jednym z kroków milowych dla rozwoju późniejszej fotografii. W tym samym roku fizyk opisał magnetyzm niklu i kobaltu.

Jako najważniejsze z odkryć J. Seebecka współczesna nauka uznaje opisanie w 1821 roku zjawiska nazwanego jego nazwiskiem. Zjawisko Seebecka dotyczy przepływu prądu elektrycznego w obwodzie zamkniętym, utworzonym z 2 różnych przewodów spojonych końcami, przy różnej temperaturze złącz. Jest to jedno ze zjawisk termoelektrycznych.

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *