Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych Chassis 11AK20

Obsługa opcji serwisowych chassis 11AK20 na przykładzie OTVC Schneider modele: STV360 i STV365

Jednostką sterującą chassis 11AK20 jest procesor ST6387. Należy tu wspomnieć, że w oparciu o wyżej wymienione chassis zbudowane są również odbiorniki Liftec model LT3730, Medion model MD3729, SEG CT1900 i CT1901, Watson FA3619 i FA3629.

Przed rozpoczęciem regulacji serwisowych należy skontrolować napięcie wyjściowe zasilacza, które mierzone w punkcie testowym J601 powinno wynosić 112V. W razie potrzeby skorygować wartość napięcia przy pomocy potencjometru VR801.

1. Wejście w tryb serwisowy
ilustracja wywołania trybu serwisowegoW celu wprowadzenia odbiornika w tryb serwisowy, należy kolejno, w ciągu 4 sekund, nacisnąć przyciski pokazane na rysunku 1.

Wszelkie regulacje w trybie serwisowym wykonywane są za pomocą pilota RC-222 będącego standardowym wyposażeniem opisywanych odbiorników. Przyciski [ P+ ] i [ P- ] służą do wyboru poszczególnych nastaw, natomiast przyciski siły głosu [ Vol +/- ] do zmiany wartości wybranej nastawy.
Wprowadzone zmiany należy każdorazowo zapamiętać czerwonym przyciskiem [ Memo ]. Opuszczenie trybu serwisowego następuje po naciśnięciu klawisza [ ? ].

Uwaga:

W żadnym przypadku nie należy zmieniać nastaw o numerach nie wymienionych w poniższych procedurach regulacyjnych (np. Adjust 7).

2. Regulacje w trybie serwisowym 2.1.

Regulacja poziomu bieli

 • do wejścia odbiornika doprowadzić sygnał kontrolny pasów kolorowych,
 • wybierając poniższe numery nastaw, regulować wzmocnieniem dwóch brakujących kolorów tak, aby biały pas obrazu testowego uzyskał optymalny kolor bieli:

Adjust 1 – regulacja katody R,

Adjust 2 – regulacja katody G,

Adjust 3 – regulacja katody B.

2.2. Regulacja geometrii obrazu

 • do wejścia antenowego odbiornika doprowadzić sygnał obrazu testowego,
 • wybierając poniższe numery nastaw uzyskać właściwą geometrię obrazu:

Adjust 4 – pozycja obrazu w pionie,

Adjust 5 – liniowość obrazu w pionie,

Adjust 6 – położenie obrazu w poziomie,

Adjust 9 – amplituda obrazu w pionie dla formatu 4:3,

Adjust 10 – amplituda w pionie dla formatu 16:9.

2.3. Regulacja napięcia ARW

 • do wejścia antenowego podać sygnał o częstotliwości 224.25MHz i poziomie 60dB(iV,
 • do punktu testowego J119 podłączyć woltomierz,
 • w trybie serwisowym wybrać nastawę Adjust 11,
 • przyciskami siły głosu ustawić maksymalne napięcie ARW (mierzone w punkcie J119), a następnie zmniejszyć wartość o około IV. Prawidłowa wartość napięcia ARW powinna wynosić około 2.7V.

3. Regulacje poza trybem serwisowym

3.1. Regulacja napięcia siatki drugiej G2

 • do wejścia antenowego odbiornika doprowadzić z generatora sygnał czarnego pola,
 • ustawić jaskrawość i kontrast obrazu na minimum,
 • wyselekcjonować najbardziej wydajną katodę i za pomocą regulatora SCREEN ustawić amplitudę poziomu czerni na poziomie 100V.

3.2. Regulacja obwodu ARCz

 • do cewki L101 doprowadzić sygnał z generatora PAL B/G o częstotliwości 38.9MHz i poziomie 80dB(iV,
 • do wyprowadzenia 9 układu scalonego IC501 podłączyć woltomierz cyfrowy,
 • regulując rdzeniem cewki VL101 ustawić napięcie z zakresu 2.2V- 2.8V.

Porównywarka cen sprzętu RTV