Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych OTVC Loewe chassis Q4040

Tryby serwisowe

opis klawiatury nadajnika zdalnego sterowania fb 300Tryb serwisowy odbiorników Loewe chassis Q4040

Przed przystąpieniem do regulacji w trybie serwisowym należy najpierw przeprowadzić regulacje wstępne.

1. Napięcie zasilania układu odchylania poziomego UB należy przy pomocy rezystora nastawnego P 633 ustawić dla kineskopów 24″ i 28″ na 142V ±0,5V, dla kineskopów 29″ i 28″ 16: 9 na 138V±0,5V.

2.  Na wejście odbiornika podać sygnał obrazu kontrolnego FuBK, przemiennie z sygnałem pasów kolorowych.

3. Przy pomocy rezystora nastawnego na transformatorze linii ustawić optymalną ostrość obrazu, zwracając uwagę zarówno na środek jak i boki ekranu.

4.  Przed przystąpieniem do regulacji w trybie serwisowym odbiornik musi być włączony przez co najmniej 10 minut.

5.  Ustalenie wartości „Cut-off musi nastąpić przed regulacją napięcia siatki drugiej kineskopu „Ug2″.

6. Wartość jaskrawości należy ustawić na 23, kontrastu na 50. nasycenia koloru na 32. wartości te należy zapamiętać.

Uwaga! Wszystkie regulacje, poza regulacją napięcia zasilania układu odchylania poziomego i regulacji ostrości wykonać można jedynie w trybie serwisowym.
Zarówno do obsługi odbiornika przez użytkownika, jak również do regulacji w trybie serwisowy służy nadajnik zdalnego sterowania FB 300. Funkcje poszczególnych przycisków w trybie serwisowym opisuje rys.1.

W zastosowanym w chassis Q 4040 rozwiązaniu tryb serwisowy umożliwia nie tylko regulacje parametrów odbiornika i wybór opcji według zamieszczonych w tabeli 2 danych, lecz także bezpośrednie ładowanie danych poprzez wejście „EAROM” znajdujące się w gnieździe SCART 2 przy pomocy odpowiedniego programatora. Dzięki tej właśnie funkcji istnieje możliwość dokonania pełnych regulacji, programowania parametrów odbioru, a także zaprogramowania wszystkich stacji telewizyjnych możliwych do odbioru na danym terenie w ciągu zaledwie kilku sekund.

Nie trzeba chyba dodawać jakie to ma znaczenie przy odbiornikach wyposażonych w tuner SAT. Należy jednak pamiętać, że dla każdego chassis przyporządkowany jest jeden programator dlatego też, należy używać ich odpowiednio do zastosowanego chassis. Informacje na ten temat zawarte są w pierwszym wierszu wyświetlanym po wejściu w tryb serwisowy.

Odbiorniki TV z chassis Q 4040 można wprowadzić w tryb serwisowy w następujący sposób: przycisk funkcyjny na klawiaturze lokalnej [kółko i strzałka] należy nacisnąć czterokrotnie (na ekranie pojawi się napis „SERVICE”) i nie zwalniając go nacisnąć przycisk [ Menu ] na klawiaturze pilota w ciągu 1 sekundy. Wejście w tryb serwisowy jest sygnalizowane pojawieniem się na ekranie odbiornika tabelki.

Wyboru funkcji dokonuje się przyciskami kursora [góra], [dół] na klawiaturze pilota, zmiana wartości funkcji następuje poprzez naciskanie przycisków [+],[-]. Do wybierania numerów bitów służą przyciski numeryczne od „0″ do „7″. Należy przy tym pamiętać, że każdorazowe naciśnięcie przycisku numerycznego powoduje przełączenie wartości bitu pomiędzy „0″ a „1″. Każdorazowa zmiana musi być zapamiętana poprzez naciśnięcie przycisku [ X ] na nadajniku zdalnego sterowania. Powrót do regulacji funkcji podstawowych następuje poprzez naciśnięcie przycisku [ Menu ] na klawiaturze nadajnika zdalnego sterowania. Aby odbiornik został wprowadzony w telewizyjny tryb serwisowy musi najpierw znajdować się w trakcie odbioru TV, dla trybu serwisowego teletekstu wymagany jest odbiór sygnału teletekstu. Opuszczenie trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie przycisku [ TV ] na nadajniku zdalnego sterowania.

W zależności od systemu w jakim pracuje odbiornik (50 Hz czy 60 Hz), od formatu obrazu w pamięci odbiornika zapamiętane są wartości poszczególnych parametrów.

Sytuacja ta odnosi się do następujących funkcji regulacyjnych:

a) Amplituda pionowa

b)  Symetria pionowa

c)  Liniowość pionowa

d) Amplituda pozioma

e) Korekcja E – W

f)  Korekcja E – W (góra)

g)  Korekcja E – W (dół)

h) Korekcja zniekształceń trapezowych

i) Vertical Bow

j) Vertical angle

Regulacje należy przeprowadzać oddzielnie dla formatu 4 : 3 i 16 : 9.

Uwaga! Aby ułatwić dokonywanie ustawień związanych z odchylaniem poziomym, podczas tych regulacji jest wylączana automatyczna korekcja szerokości obrazu.

Regulację ustawień geometrycznych jak również innych parametrów obrazu przedstawiono i opisano w tabeli 1. Software odbiornika zapisano w pięciu bajtach, ich opis. a także możliwości wyboru poszczególnych opcji znaleźć można w tabeli 2.

wykaz funkcji regulacyjnych cz1 tryb serwisowy

wykaz funkcji regulacyjnych tryb serwisowy otvc loewe

wykaz funkcji dostępnych w otvc z chassis q4040

Porównywarka cen sprzętu RTV