Procesor M37xxx, M3727xxx

Tryby serwisowe

Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów M37xxx w OTVC różnych producentów

Hitachi CL28500TAN, CL2995TAN CP28893TAN chassis A5WK

Procesor: M37270MF

Uruchomienie trybu serwisowego

W celu wejścia w tryb serwisowy należy jednocześnie nacisnąć przyciski [ VOL- ] i [ VOL+] na klawiaturze lokalnej i przytrzymując je wciśnięte włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym.

Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie menu:

MODE SW

REG1 xx

REG2 xx

W miejscach oznaczonych „xx” wyświetlana jest zawartość rejestrów konfiguracyjnych w postaci heksadecymalnej i jest ona zależna od modelu odbiornika.

W celu wyjścia z trybu serwisowego należy wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym.

Aiwa TV-CN202

Procesor: M37272M8-131SP Pilot: RC-6VT03

Uruchomienie trybu serwisowego

Do wejścia w tryb serwisowy jest potrzebny pilot serwisowy.

W przypadku braku takiego pilota należy pilot użytkownika przystosować do obsługi trybu serwisowego.

W tym celu należy „odsłonić” dwa przyciski [ TEST ] i | FINISH ], które są zasłonięte przez obudowę pilota i w ten sposób niedostępne dla użytkownika.

Przycisk [ TEST J znajduje się w środkowym rzędzie nad przyciskiem [ DISPLAY ], natomiast przycisk [ FINISH ], znajduje się na lewo od przycisku [ TEST].

W celu wejścia w tryb serwisowy należy nacisnąć przycisk [ TEST ].

Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie na ekranie następujących komunikatów:

AGING AFT OK

OOOOH

gdzie:

– AGING to funkcja wygrzewania odbiornika,

– AFT OK to funkcja ustawiania charakterystyki ARCz,

– OOOOH to licznik czasu eksploatacji odbiornika podawany w formacie heksadecymalnym.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ FINISH ].

Panasonic chassis Z-421V

Procesor: M37777EFQ Pilot: EUR51941

Uruchomienie trybu serwisowego

W celu wejścia w tryb serwisowy należy wybrać program 70, ustawić regulację sharpness na minimum, a następnie jednocześnie nacisnąć przyciski [ -V ] na klawiaturze lokalnej i [ VCR INDEX ] na nadajniku zdalnego sterowania.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ EXIT ].

Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów ” M3727xxx w OTVC różnych producentów

Daewoo chassis CM-915

Procesor: M37270EF-xxxSP Procesor: M37270MF-xxxSP Pilot: R-30F31

Uruchomienie trybu serwisowego

Wejście w tryb serwisowy może zostać przeprowadzone w dwojaki sposób: za pomocą pilota serwisowego lub za pomocą pilota użytkownika.

Za pomocą pilota serwisowego

Na pilocie serwisowym R-30SVC3 należy nacisnąć przycisk [ SERVICE |.

Za pomocą pilota użytkownika

Na pilocie użytkownika R-30F31 należy kolejno nacisnąć następujące przyciski: [ ENTER J, [ MUTE ], [ PR Λ ], [PR V], [prostokąt biało-czarny].

Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie głównego menu serwisowego.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku | ENTER |.

Sony chassis BA-4D

Procesor: M37273MF-xxxSP

Pilotv: RM-Y1S5,RM-Y165,RM-Y167

Uruchomienie trybu serwisowego

W celu wejścia w tryb serwisowy należy odbiornik wprowadzić w tryb standby, a następnie po kolei nacisnąć przyciski: | DISPLAY ], [ 5 ], [ VOL+ ] i 1 [POWER ON ]. Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie następującego menu serwisowego:

SERVICE     1 HSIZ          01

gdzie:

1 – numer regulowanego parametru,

HSIZ – nazwa regulowanego parametru, 01 – wartość regulowanego parametru.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ STANDBY ] lub po wyłączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

Porównywarka cen sprzętu RTV