Procesor MNxxx

Tryby serwisowe

Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów MNxxx w OTVC różnych producentów

Panasonic TC21GF10H/R, TC25V20R, TX21GF10P chassis MX-2

Procesor: MN152810TTZ3

Pilot: EUR641513

Panasonic TC25/29V50R, TX25/29V50T chassis MX-2A

Procesor: MN152810TZN

Pilot: EUR501325 (TC25V50R), EUR641952M (TC29V50R), EUR51970 (TX25/29V50T)

Uruchomienie trybu serwisowego

Wejście w tryb – Sub Adjustment Mode

W celu wejścia w tryb regulacji „Sub Adjustment” należy nacisnąć przycisk serwisowy S1101 – [ SERVICE ], znajdujący się na płycie chassis w okolicach trafopowielacza.

Odbiornik z trybu normalnej pracy wchodzi w tryb „Check Mode” sygnalizowany w prawym górnym rogu komunikatem „CHK.”.

W trybie tym za pomocą przycisku wyboru funkcji na klawiaturze lokalnej dostępne są następujące regulacje:

Sub-colour – ustawianie zakresu regulacji nasycenia koloru,

Sub-bright – ustawianie zakresu regulacji jaskrawości,

Sub-contrast – ustawianie zakresu regulacji kontrastu,

Sub-sharpness – ustawianie zakresu regulacji ostrości,

H-centre – centrowanie w poziomie.

W chassis MX-2A dostępne są dodatkowo regulacje: V

H – wysokość obrazu,

PA – zniekształcenia poduszkowe,

HW- szerokość obrazu, T

R – zniekształcenia trapezowe,

CR – zniekształcenia poduszkowe w rogach,

BASS- zakres regulacji tonów niskich,

TREBLE – zakres regulacji tonów wysokich,

BALANCE – zakres regulacji balansu.

Regulacji dokonuje się przyciskami zmiany poziomu głośności na klawiaturze lokalnej.

Zapamiętanie ustawień i powrót do trybu normalnej pracy następuje po dwukrotnym naciśnięciu przycisku [ NORMAL ] na pilocie.

Wejście w tryb CRT Adjustment Mode

W celu wejścia w tryb regulacji „CRT Adjustment” należy dwukrotnie nacisnąć przycisk serwisowy S1101 – [ SERVICE ), znajdujący się na płycie chassis w okolicach trafopowielacza.

Odbiornik z trybu normalnej pracy wchodzi bezpośrednio w tryb regulacji balansu bieli, w którym dostępne są następujące regulacje wybierane kolejno przyciskiem funkcyjnym na klawiaturze lokalnej:

  • R_ – poziom odcięcia katody R,
  • G_ – poziom odcięcia katody G,
  • B_ – poziom odcięcia katody B,
  • BR-jaskrawość,
  • R* – amplituda sygnału R,
  • G* – amplituda sygnału G.

Przy wybranej regulacji jaskrawości naciśnięcie przycisku serwisowego S1101 powoduje wyświetlenie poziomej linii przydatnej przy dynamicznej regulacji balansu bieli.

Zapamiętanie ustawień i powrót do trybu normalnej pracy następuje po dwukrotnym naciśnięciu przycisku [ NORMAL J na pilocie.

Wyjście z trybu serwisowego

W celu wyjścia z trybu serwisowego należy dwukrotnie nacisnąć przycisk [ NORMAL ] na pilocie.

Akai CT-1419/…, CT-2019/…, CT-2119/…, CT-2159/…, CT21Ó2/… chassis B20

Procesor: MN152810

Uruchomienie trybu serwisowego

W celu wejścia w tryb serwisowy należy jednocześnie nacisnąć przyciski [ VOL – ] i | VOL + ] na klawiaturze lokalnej i przytrzymując je wciśnięte włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym.

Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie menu „ADJUST MENU” zawierającego wykaz parametrów regulacyjnych.

Funkcje przycisków w trybie serwisowym

Przyciskami numerycznymi i przyciskiem [ MUTE | wybierane są następujące parametry regulacyjne:

[1 ]: AFT – automatyczna regulacja częstotliwości ARCz,

[2 ]: RF – automatyczna regulacja wzmocnienia ARW,

[3 ]: VCO – dostrojenie oscylatora,

[4 ]: C-R – poziom odcięcia katody R,

[5 ]: C-G – poziom odcięcia katody G,

[6 ]: C-B – poziom odcięcia katody B,

[7 ]: D-R – wzmocnienie toru R,

[8 ]: D-B – wzmocnienie toru B,

[9 ]: S-B – zakres regulacji jaskrawości,

[ 0]: VAD – poziom sygnału wideo,

[ MUTE ]: H-C – centrowanie w poziomie.

Regulacja wybranego parametru (zmiana wartości) odbywa się za pomocą przycisków regulacji poziomu głośności [VOL-]i[ VOL + J.

Zapamiętywanie ustawień przyciskiem [ PP ].

Wyjście z trybu serwisowego

W celu wyjścia z trybu serwisowego należy wyłączyć odbiornik przyciskiem [ STANDBY ].

Porównywarka cen sprzętu RTV