Procesor TDA955x/6x/8x

Tryby serwisowe

Sposoby wejścia w tryb serwisowy dla procesorów TDA955x/6x/8x w OTVC różnych producentów

Beko chassis 14.2

LG chassis 14.2 – 28CZ10RX, 32CZ10RX

Procesory: TDA9561, TDA9567 – kineskopy 90° TDA9563, TDA9565 – kineskopy 110° Beko chassis 14.2 Mono – 28C3T39TX

Procesor: TDA9555H/N1/1I

Uruchomienie trybu serwisowego

Do uaktywnienia trybu serwisowego potrzebny jest specjalny, serwisowy nadajnik zdalnego sterowania. Różni się on od pilota użytkownika tym, że posiada dodatkowy przycisk do wchodzenia (wychodzenia) w tryb (z trybu) serwisowego. Przycisk ten oznaczony jest jako [ SERVICE IN/OUT ].

Do wykonywania regulacji wykorzystuje się następujące przyciski:

 • [ P+ ] – poruszanie się „w górę” menu serwisowego,
 • [ P- ] – poruszanie się „w dół” menu serwisowego,
 • [ V+ ] / [ V- ] — zmiana wartości wybranego parametru lub opcji.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ SERVICE IN/OUT |.

Durabrand TV702ST chassis U99.190-06 (14.2 Beko)

Procesor: TDA9563H/N 1/31

Uruchomienie trybu serwisowego

Metoda aktywowania trybu serwisowego przy użyciu pilota uniwersalnego MAK40 lub NZS2040 i dalszej obsługi pilotem użytkownika lub MAK40 opisana przez p. Huzara. Wejście w tryb serwisowy jest możliwe po naciśnięciu przycisku [ -K ] na pilocie MAK40 lub NZS2040.

Sposób obsługi

Poruszanie się po menu serwisowym:

 • przy użyciu pilota użytkownika – za pomocą przycisków [ +/-P ] i [ +/-V ],
 • przy użyciu pilota uniwersalnego MAK40 – przyciskiem [ +K ] wybiera się opcje, przyciskiem [ SLEEP ] zmniejsza się wartość, przycisk [ STATUS ] przy wraca poprzednią wartość.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ -K ] na pilocie MAK40 lub NZS2040.

Grundig chassis 14.2

Greenville 7008/5 TOP, ST70-2405/5 TOP

Procesory: TDA9561, TDA9567 – kineskopy 90° TDA9563 / OM8363 – kineskopy 110° TDA9565 / OM8365 – kineskopy 110°

Orion chassis 14.2 TV798SI

Procesor: TDA9563

Schneider chassis 14.2 – STV2804T

Procesor: TDA9563H/N1/3ICBC365

Uruchomienie trybu serwisowego

W celu uaktywnienia trybu serwisowego należy nacisnąć przycisk [ i ] i wywołać menu główne, a następnie wprowadzić kod serwisowy „8 5 0 0” (po kolei naciskając przyciski numeryczne: [ 4 ], [ 6 ], [ 5 ] i [ 8 ]).

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ TXT ]. Po zakończeniu trybu zostaje wyświetlona wersja programu sterującego w postaci:

VER SB8973G_G02

CF13

T01031711

Thomson chassis ITC008

Procesory: TDA9567PS/N1/5I IVV3.16 – 21DC150S, 29DC220S

TDA9554PS/N1/IVV2.30 21DC220S

TDA9554PS/N1/3I 21DP135KG, 21DX175S, 29DX175S

TDA9554PS/N1/I SOFT ET1P (SI.05),

TDA9567 28DR222

Uruchomienie trybu serwisowego

Aby wejść w ten tryb serwisowy należy:

 • za pośrednictwem nadajnika zdalnego sterowania przełączyć odbiornik do stanu standby,
 • wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym,
 • poczekać aż zgaśnie dioda LED i nacisnąć na pilocie przycisk [ MAGENTA (text) ] i trzymając go włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym,
 • tak długo trzymać wciśnięty przycisk [ MAGENTA (text) ], aż odbiornik wejdzie w tryb serwisowy, co sygnalizowane jest pojawieniem się menu.

Sposób obsługi

Wyboru linii z menu serwisowego dokonuje się przyciskami [ GÓRA ] i [ DÓŁ ], a zmiana wartości wybranego parametru realizowana jest przyciskami [ LEWY ], [ PRAWY ].

Wartość wybranego aktualnie parametru wyświetlana jest w systemie szesnastkowym z prawej strony nazwy tego parametru. Zapamiętanie ustawionych wartości w pamięci nieulotnej następuje po wyłączeniu trybu serwisowego lub po przełączeniu odbiornika do stanu standby.

Po zaznaczeniu IN IT i naciśnięciu przycisku [ OK ] następuje skopiowanie wszystkich parametrów serwisowych z pamięci ROM do EEPROM. Kopiowanie takie stosuje się, gdy konieczna jest ponowna regulacja większości ustawień serwisowych.

Czasowe opuszczenie trybu serwisowego

Istnieje możliwość tymczasowego opuszczenia trybu serwisowego (bez konieczności wychodzenia z niego) poprzez naciśnięcie przycisku [ EXIT ] na pilocie. Żeby wejść w zwykłe menu należy nacisnąć przycisk [ MENU ]. Powrót do trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ MAGENTA (text) ].

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje po przełączeniu odbiornika do stanu standby lub wyłączeniu go wyłącznikiem sieciowym.

Philips chassis L01.1E, L01E AA

Procesory: TDA9555, TDA9563, TDA9565, TDA9563(5)H/N1/5 – L01.1E AA

TDA9565H/N1/5/0648, TDA9565H/N1/5/0739-L01.1E AB

TDA9552H/N1/3/0607-L01H.2E AA

TDA9570/71/72, TDA9550/52, TDA9551, TDA9561(7)H/N1/5Y L01.2E AA

Uruchomienie trybu serwisowego

W chassis L01.1E i LOLE AA do dyspozycji są dwa tryby serwisowe: Service Default Mode (SDM) i Service Alignment Mode (SAM) oraz jeden tryb Customer Service Mode (SCM) –odczytu ustawień i stanu odbiornika.

Service Default Mode (SDM)

Tryb ten służy do ustawienia określonych wartości nastaw parametrów i uzyskanie w ten sposób identycznych warunków pomiarowych do tych, jakie podane są w Instrukcji Serwisowej i na schemacie odbiornika. Tryb SDM może być również wykorzystywany do wyłączenia zabezpieczeń ochronnych odbiornika. Ma to miejsce wówczas, gdy SDM zostanie uaktywniony poprzez wykorzystanie złącza serwisowego 0356 na module SSP.

W trybie Service Default Mode odbiornik przyjmuje automatycznie następujące parametry pracy:

 • częstotliwość odbieranego kanału: 475.25MHz,
 • pozycja dekodera koloru: SECAM L dla Francji lub PAL B/G dla pozostałych krajów Europy,
 • wszystkie nastawy regulacyjne dotyczące obrazu i dźwięku przyjmują wartość 50% wartości maksymalnej (oprócz siły głosu, która ustawia się na 25%),
 • wyłączone zostają wszystkie funkcje specjalne: sleep timer, parental lock, blue mute, itd.

Uaktywnienie trybu SDM może nastąpić w trojaki sposób:

 • z pilota użytkownika po naciśnięciu przycisku [ MENU ] należy wprowadzić kod 062596 naciskając odpowiednie przyciski numeryczne (jeśli razem z komunikatem „Service Default” widoczne będzie również główne menu odbiornika, wówczas należy powtórnie nacisnąć przycisk [ MENU ]),
 • poprzez zwarcie punktów kontaktowych 9631 i 9641 na płycie sygnałowej i włączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym,
 • za pomocą pilota DST (RC7150) lub oprogramowania ComPair i wysłanie rozkazu [ DEFAULT ].

Potwierdzeniem wprowadzenia odbiornika w tryb SDM jest ciemny ekran z napisem „Service Default” w dolnym, prawym rogu ekranu.

W celu opuszczenia trybu SDM należy nacisnąć przycisk [ STANDBY ] nadajnika zdalnego sterowania. Wyłączenie odbiornika przyciskiem sieciowym nie spowoduje opuszczenia trybu SDM (przy ponownym włączeniu odbiornika tryb SDM będzie nadal aktywny).

Service Alignment Mode (SAM)

Tryb SAM umożliwia przeprowadzenie zmian wartości nastaw parametrów odbiornika wpływających na jakość odbioru oraz dokonanie zmian w opcjach przełącznikowych oprogramowania, tzn. umożliwia dopasowanie procedur software’owych do aktualnej konfiguracji układowej odbiornika i potrzeb użytkownika. Poza tym uaktywniając tryb SAM możliwe jest odczytanie aktualnej wersji programu obsługi, odczytanie licznika godzin pracy odbiornika, a także odczytanie zawartości bufora błędów i możliwość jego wyzerowania.

Tryb SAM uaktywnia się w dwojaki sposób:

 • po naciśnięciu przycisku [ OSD ] ([ i+ ]) na pilocie użytkownika należy, za pomocą przycisków numerycznych, wprowadzić kod serwisowy 062596,
 • poprzez wykorzystanie oprogramowania ComPair . Potwierdzeniem wprowadzenia odbiornika w tryb SAM jest pojawienie się na ekranie menu serwisowego.

W celu wyjścia z trybu SAM należy przełączyć odbiornik w tryb standby za pomocą pilota. Jeśli odbiornik zostanie wyłączony wyłącznikiem sieciowym, to po powtórnym włączeniu odbiornik „wejdzie” w tryb SAM.

Customer Service Mode (CSM)

Tryb ten służy do odczytu informacji na temat stanu odbiornika. Uaktywnienia trybu następuje po naciśnięciu przycisku [ MUTE ] na pilocie oraz dowolnego przycisk na klawiaturze lokalnej odbiornika i przytrzymaniu wciśniętych tych przycisków przez co najmniej 4 sekundy. Po uruchomieniu tego trybu zostaje wyświetlone menu trybu CSM, a w nim między innymi kody błędów.

Wyjście z trybu serwisowego

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez wyłączenie odbiornika do trybu standby z pilota.

Porównywarka cen sprzętu RTV