Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych TV63-1000(SAT), TV70-1000(SAT), TV70-2000(Colani)

Tryby serwisowe

Tryb serwisowy OTVC Stassfurt TV63-1000 (SAT), TV70-1000 (SAT) i TV70-2000 (Colani)

Tryb serwisowy uruchamia się jednocześnie naciskając przyciski [-], [ + ] i włączając OTVC wyłącznikiem sieciowym. Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest komunikat OSD na ekranie “SERVICE” i wyświetlanie “S” na wyświetlaczu LED. Wyjście z trybu serwisowego poprzez wyłączenie OTVC wyłącznikiem sieciowym.

W trybie serwisowym reguluje się następujące parametry:

  • napięcie siatki 2 (G2/SCREEN)- nacisnąć przycisk [ P/C ] na pilocie i regulować potencjometrem R5330 “SCREEN” tak, aby w górnej połówce ekranu były widoczne linie powrotów lecz ekran nie był jeszcze czarny; ponownie nacisnąć przycisk [ P/C ],
  • balans bieli (wartości referencyjne R, G, B) – nacisnąć przycisk [ nasycenie ] – komunikat OSD “REFERENZ”
Tabela 1
Typ kineskopu Wartość referencyjna Wartość szczytowa prądu
R G B
A66 EAK 252 x 11 35 32 27 48
A59 EAK 252 x 11 35 31 28 48

na ekranie; przyciskami [ P+ ], [ P- ] ustawić odpowiednią dla kineskopu wartość referencyjną dla każdej katody zgodnie z tabelą 1; katody wybiera się przyciskiem [ nasycenie ]; zapamiętanie następuje po kolejnym naciśnięciu przycisku [ nasycenie ], ustawienie ogranicznika prądowego – wywołanie przyciskiem [ – ], komunikat na ekranie “S WEISS”, przyciskami [ P+ ], [ P- ] ustawić wartość prądu (tabela 1); zapamiętanie przyciskiem [ – ], ustawienie opóźnienia luminancji – wybrać żądany tryb pracy (TV, SAT, AV 1/2, SVHS), nacisnąć przycisk [ i ], komunikat na ekranie “VERZ”, przyciskami [ P+ ], [ P- ] ustawić czas opóźnienia z przedziału 190 … 1135ns, z krokiem 45ns, dla poszczególnych trybów pracy: TV -1090ns, SAT – 1135ns, AV 1/2 – 1045ns, SVHS – 1000ns, zapamiętanie ustawienia przyciskiem [ i ], przełączenie częstotliwości oscylatora konwertera z 9.75GHz na 10GHz; fabryczne ustawienie – 9.75GHz; przyciskiem [ <_f_> ] przełącza się częstotliwość oscylatora z 9.75GHz na 10GHz i odwrotnie.

Porównywarka cen sprzętu RTV