Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych TX21AV1 OTVC+VCR Panasonic

Tryby serwisowe

OTVC + VCR Panasonic TX21AV1

Chassis tego telewizora z wbudowanym magnetowidem to Z082FP. W celu wejścia w tryb serwisowy należy wybrać program 99 i dostroić go do kanału, na którym nadawany jest obraz kontrolny. Następnie przyciskiem [ MENU ] wybrać regulację ostrości (Sharpness) i ustawić ją na minimum (na „0”).

Przyciskiem [ MENU ] skasować wyświetlanie OSD na ekranie. Jednocześnie nacisnąć przycisk [ VCR INDEX ] na pilocie i przycisk [ -/v ] na klawiaturze lokalnej odbiornika i przytrzymywać je naciśnięte aż na ekranie pojawi się menu trybu serwisowego w postaci komunikatu „SVC” w lewym górnym rogu. Po pojawieniu się tego komunikatu przyciski [ VCR INDEX ] i [ -/v ] można zwolnić. Wyboru parametru regulacyjnego dokonuje się przyciskami [ CZERWONY ] / [ ZIELONY ], zmiany wartości regulowanego parametru wykonuje się przyciskami [ ŻÓŁTY ]/[ NIEBIESKI ]. Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ EXIT ] na pilocie.

W trybie serwisowym dostępne są regulacje dotyczące telewizora: balansu bieli, geometrii obrazu, napięcia automatycznej regulacji wzmocnienia tunera głównego i opcji dotyczącej drugiego tunera.

Porównywarka cen sprzętu RTV