2017-03-08

Funkcja „HDAVI Control” w zestawach kina domowego firmy Panasonic

„HDAVI Control” to nowy, inteligentny sposób zapewniania wysokiej jakości dźwięku i obrazu. Funkcja ta pozwala przesyłać sygnały audio i wideo oraz sygnały sterujące jednym kablem łączącym dwa elementy cyfrowe. Używając elementów zgodnych ze standardem „Panasonic HDAVI-Control”, jednym naciśnięciem przycisku można włączyć cały zestaw kina domowego i natychmiast rozpocząć odtwarzanie.

Nagrywarka DIGA

Obsługa nagrywarki DIGA także jest łatwiejsza i bardziej efektywna – można użyć tego samego pilota, który służy do obsługi kina domowego. Po włączeniu odtwarzania w nagrywarce DIGA wejście wideo telewizora VIERA (z wyświetlaczem LDC lub wyświetlaczem plazmowym) przełącza się automatycznie na odtwarzanie z DIGA. Dostępność tej funkcji zależy od użytego kabla. Zaleca się używanie kabli HDMI firmy Panasonic.

W uproszczeniu standard HDAVI umożliwia pobieranie programów z TV, łatwe odtwarzanie, automatyczne włączanie, automatyczne wyłączanie, bezpośrednie nagrywanie programów TV.

Funkcja „HDAVI Control” opracowana przez firmę Panasonic bazuje na standardzie HDMI i przeznaczona jest do stosowania w takich urządzaniach tej firmy, jak telewizory serii VIERA (zarówno z wyświetlaczem plazmowym, jak i LCD) i nagrywarki DVD rodziny DIGA. Stosunkowo słaba znajomość specyfikacji standardu „HDAVI Control” przez użytkowników (także potencjalnych nabywców) oraz osoby serwisujące ten sprzęt jest często powodem niepotrzebnego doszukiwania się uszkodzenia tych urządzeń.

W artykule zebrano najczęściej powtarzające się pytania i zamieszczono odpowiedzi na nie. W pierwszej części są to pytania zadawane przez potencjalnych nabywców dotyczące możliwości i parametrów standardu, natomiast w drugiej części są to pytania dotyczące określonych problemów eksploatacyjnych.

Najczęściej zadawane pytania przed kupnem urządzeń z funkcją „HDAVI Control”

Czy funkcja „HDAVI Control” jest protokołem międzynarodowym, sterowanym pilotem na podczerwień?

– Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Funkcja ta używa standaryzowanego protokołu, będącego jednym ze składowych standardu HDMI. Zastosowanie tej funkcji jest możliwe w urządzeniach kompatybilnych z HDMI. W styczniu 2006 roku została opublikowana specyfikacja w wersji 1.2a. Pojawiły się w niej ogólnodostępne specyfikacje testów, przez co producenci mogą uzyskać certyfikat z logo HDMI.

Czy protokół „HDAVI Control” jest podobny do systemu Q-Link (Europa) przesyłanego drogą kablową poprzez złącze SCART?

– Sygnał „HDAVI Control” wykorzystuje 13 przewodów w kablu HDMI. Jest on bardzo podobny do systemów Q- Link, AV-Link i Project 50, w których sygnał jest przesyłany kablem przez złącza SCART. W tym sensie więc odpowiedź na to pytanie brzmi – tak.

Czy funkcje „HDAVI Control” są takie same w telewizorach VIERA, nagrywarkach DIGA, amplitunerach i innych produktach firmy Panasonic?

– Poprzez łączenie produktów firmy Panasonic w różne kombinacje, udostępniane są funkcje charakterystyczne dla konkretnej konfiguracji. Jeśli połączy się urządzenia z tej samej kategorii produktów, funkcje „HDAVI Control” pozostaną takie same (dla modeli wyprodukowanych do wiosny 2006). Na przykład, łącząc telewizor VIERA i nagry-warkę DIGA, jeśli urządzenie DIGA zostanie zastąpione przez inny model tej samej serii, funkcje „HDAVI Control” pozostaną te same. Jeśli jednak użyje się telewizora LCD VIERA, wydanego później, funkcje mogą ulec nieznacznej zmianie.

Czy w zakesie sterowania funkcją „HDAVI Control” istnieją różnice między telewizorami plazmowymi PDP a LCD?

–  Telewizory plazmowe wyprodukowane w roku 2006 są wyposażone w funkcje „Theater System” i korzystają ze wszystkich funkcji „HDAVI Control”. W modelach telewizorów LCD LXD60 dla Wielkiej Brytanii i LX60 dla pozostałych krajów europejskich funkcja „HDAVI Control” działa tylko w kombinacji z TV VIERA i nagrywar-ką DIGA, ale nie współpracuje z funkcją „Theater System”, w zakresie na przykład przekierowywania wyjścia. W modelach 600 (LCD) „HDAVI Control” współpracuje z całym systemem.

Czy „HDAVI Control” będzie działało po połączeniu z urządzeniami innych producentów, ewentualnie czy wystąpiąja-kieś problemy?

–  W roku 2006 tylko firma Panasonic produkowała urządzenia z funkcją „HDAVI Control”. W urządzeniach kompatybilnych z HDMI CEC (jest on wymieniony jako jeden z warunków standardu HDMI), które będą produkowane w przyszłości (tzn. niekompatybilne z „HDAVI Control” a kompatybilne z CEC, przez co zgodne ze standardem HDMI), będą dostępne takie funkcje jak automatyczny wybór wejścia lub wyłączanie jednym przyciskiem. Funkcje związane z „Theater System” są unikalne dla „HDAVI Control”, a więc nie będą działały.

Jakie są różnice między standardowymi funkcjami HDMI a Panasonic „HDAVI Control”? Czy sąjakieś specjalne funkcje?

– Sygnały kontrolne w HDMI są standaryzowane dla całej branży. Na podstawie standardu HDMI powstał „HDAVI Control”, poprzez dodanie unikalnych sygnałów kontrolnych do standardu HDMI. Aby chronić te rozwiązania opracowane przez inżynierów z firmy Matsushita zastosowano patenty, chroniące własność intelektualną. Właścicielem praw do funkcji „Home Theater” jest firma Matsushita.

Czy istnieje możliwość nagrywania obrazów (programów) po naciśnięciu przycisku [ RECORD ] na pilocie do urządzeń serii DIGA?

–  Jeśli chce się nagrywać obrazy (programy) wyświetlane na odbiorniku VIERA poprzez wykorzystanie pilota do nagrywarki DIGA, należy ustawić w tunerze DIGA te same obrazy jak w tunerze telewizora VIERA. Dopiero wtedy można włączyć nagrywanie.

Co zostanie wyświetlone po zatrzymaniu trybu odtwarzania (trybu PLAY)?

– W modelach europejskich będzie wyświetlany obraz z tunera telewizyjnego.

System „HDAVI Control” działa ze standardem HDMI zarówno serii 1 jak i 2. Czy istnieje pomiędzy nimi jakiś priorytet?

– Automatyczny wybór wejścia nie ma ustawionych priorytetów w zakresie wejść HDMI. Zostanie wybrany ten podłączony najpóźniej.

Czy po ręcznym wyłączeniu wzmacniacza podczas oglądania filmu na DVD automatycznie włączy się wewnętrzny głośnik telewizora?

– W telewizorach serii VIERA głośnik włączy się automatycznie.

Czy po ręcznym włączeniu wzmacniacza podczas oglądania filmu na DVD i wybraniu wyjścia dźwięku będzie możliwe sterowanie poziomem głośności za pomocą pilota do telewizora?

– Nie, nie można sterować poziomem głośności dźwięku za pomocą pilota do telewizora serii VIERA. Można jednak wybrać w menu opcję „Output from the AV amplifier (Home Theater)” (wyjście dźwięku ze wzmacniacza), po czym możliwe będzie sterowanie poziomem głośności dźwięku za pomocą pilota do telewizora.

Czy są jakieś różnice między wzmacniaczami pod względem obsługi „HDAVI Control” na różnych rynkach?

– Nie, nie ma.

Dlaczego nawet w ramach tego samego rynku istnieją różnice w funkcjach „HDAVI Control” dla telewizorów plazmowych i LCD.

– Dzieje się tak z powodu różnych rozwiązań sprzętowych i programowych w tych urządzeniach.

Jak można się dowiedzieć, czy telewizor VIERA rozpozna urządzenia do niego podłączane?

– Należy włączyć wszystkie urządzenia „HDAVI Control”, a następnie wyłączyć telewizor VIERA. Te urządzenia które się wyłączą obsługują system „HDAVI Control” (oczywiście przy założeniu, że funkcja te nie jest wyłączona). Jeśli urządzenia nie wyłączą się, należy ponownie włączyć wszystkie urządzenia, po czym wyłączyć i włączyć telewizor i włączyć film na urządzeniu DIGA, aby sprawdzić, czy obrazy są prawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora. Wejście należy wybrać ręcznie.

Jeżeli telewizor zostanie wyłączony, gdy na nagrywarce będzie włączone nagrywanie, czy zostanie ono przerwane?

– Nie, nagrywanie nie zostanie przerwane. Specyfikacja na-grywarek serii DIGA zakłada pierwszeństwo tych urządzeń. Podczas dubbingowania, finalizowania nagrania, formatowania, ustawiania zabezpieczeń i czyszczenia płyty nagrywarka także nie zostanie wyłączona.

Czy funkcja „HDAVI Control” może być używana tylko w produktach firmy Panasonic? Dlaczego?

– Niestety, tylko produkty firmy Panasonic w pełni obsługują i są obsługiwane przez funkcję „HDAVI Control”. Dzieje się tak, ponieważ sygnał „HDAVI Control” powstaje w wyniku dodania specyficznych dla urządzeń firmy Panasonic sygnałów sterujących do charakterystycznych sygnałów bazujących na standardzie HDMI.

Są telewizory, które mogą być używane z „Theater System” i z „HDAVI Control” i takie, które nie mogą być używane. Jak je rozróżnić.

– Należy odczytać model urządzenia i sprawdzić jego specyfikację.

Które przyciski pilota nagrywarki DVD są wykorzystywane do automatycznej zmiany wejścia telewizora na odtwarzacz DVD?

– Są to przyciski [ PLAY ] i przycisk [ MENU ].

Jeśli wzmacniacz jest odłączony od prądu, to czy dźwięk z nagrywarki DVD może być przesłany do telewizora?

– Nie, nie może.

Telewizor włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku [ PLAY ] na pilocie nagrywarki DVD. Jeśli teraz DVD zostanie wyłączone, to czy telewizor także automatycznie się wyłączy?

– Nie, telewizor nie wyłączy się automatycznie, natomiast jeśli telewizor zostanie wyłączony, to wyłączy się także odtwarzacz DVD.

Najczęściej zadawane pytania przez użytkowników

Czy funkcja „HDAVI Control” działa podczas oglądania sygnału VHS na wejściu nr 1?

– Nie. „HDAVI Control” działa tylko z urządzeniami kompatybilnymi z tym systemem, podłączanymi za pośrednictwem kabla HDMI.

Zostało wymienione urządzenie DIGA, gdyż miało wady. Nowe urządzenie z tej serii nie współpracuje jednak z trybem „HDAVI Control”. Jak przywrócić poprawne funkcjonowanie?

–  „HDAVI Control” musi ponownie zapisać informacje o podłączonych urządzeniach. Należy włączyć wszystkie urządzenia, po czym wyłączyć i włączyć telewizor. Następnie należy włączyć film z nagrywarki DVD, aby sprawdzić, czy jest on prawidłowo wyświetlany. Źródło musi być wybrane ręcznie.

Wcześniej wszystkie urządzenia pracowały prawidłowo. Dlaczego tylko „HDAVI Control” nie działa tak jak trzeba?

– Zależy to od tego, co spowodowało nieprawidłowe działanie „HDAVI Control”.

Na co należy zwrócić uwagę przy kupowaniu kabla HDMI?

– Kabel powinien mieć na opakowaniu nalepkę informującą o zgodności z trybem HDMI.

Jeżeli DVD nie może być sterowane pilotem od telewizora, w jaki sposób można ustalić co jest przyczyną problemu: telewizor, nagrywarka DVD czy kabel?

– Najpierw należy ustawić wszystkie urządzenia tak, jak były podłączone zaraz po rozpakowaniu (zgodnie z instrukcja obsługi) i sprawdzić, czy dźwięk i wizja działają bez zarzutu. Następnie należy zatwierdzić ustawienia, po czym zidentyfikować źródło problemu.

Po naciśnięciu przycisku [ PLAY ] na nagrywarce DVD telewizor nie włącza się. Czy jest to prawidłowe działanie, ewentualnie jak można to naprawić?

– Należy sprawdzić, czy funkcja „Control with HDMI” (sterowanie HDMI) w telewizorze jest włączona. Należy także sprawdzić, czy włączona jest opcja „One Touch Power ON”. W modelach przeznaczonych dla Europy nie ma osobnej tej funkcji, jednak jeżeli poprzednia funkcja jest włączona, to telewizor się włącza po włączeniu nagrywar-kiDVD.

Nawet jeżeli telewizor został wyłączony pilotem, nagrywarka DVD i wzmacniacz AV nie wyłączają się. Czy jest to działanie prawidłowe, ewentualnie jak można to naprawić?

– Należy sprawdzić, czy funkcja „Control with HDMI” (ste-5, rowanie HDMI) w telewizorze jest włączona. Należy także także sprawdzić, czy włączona jest opcja „One Touch Power ON”. W modelach przeznaczonych dla Europy nie ma osobnej tej funkcji, jednak jeżeli poprzednia funkcja jest włączona, to telewizor się włącza po włączeniu na-grywarki DVD.

Chcę przekierować wyjście dźwięku na wzmacniacz przy użyciu pilota TV, jednak menu nie pokazuje się na telewizorze. Czy to jest usterka, czy problem kabla lub ustawień? Jak znaleźć przyczynę problemu?

– Należy włączyć wszystkie urządzenia, po czym wyłączyć i włączyć telewizor. Następnie należy sprawdzić, czy na telewizorze wyświetla się menu z opcją „Output audio from AV amplifier (Home Theater)” (wyjście audio ze wzmacniacza).

Po skierowaniu pilota wzmacniacza na telewizor i naciśnięciu przycisku [ PLAY ] nic się nie dzieje. Nie ma odtwarzania z DVD. Dlaczego? Jak włączyć odtwarzanie DVD?

– Należy skierować pilota na odtwarzacz DVD, a nie na telewizor.

Po przełączeniu wzmacniacza na wyjście dźwięku, obraz jest przerywany, mimo że operacja ta dotyczy tylko dźwięku.

– Dzieje się tak, gdy przełączenie zostanie dokonane podczas oglądania DVD na odtwarzaczu, nie dotyczy to oglądania telewizji z tunera. Aby zmienić kanał dźwięku, format sygnału wyjścia dźwięku musi się zmienić z dwuka-nałowego na wielokanałowy dla wzmacniaczy. Podczas konwersji sygnał wyjściowy jest na moment przerywany, zmieniany jest format, po czym sygnał jest przywracany. Stąd chwilowa przerwa w wyświetlaniu obrazu.

W moim zestawie kina domowego tylko wzmacniacz nie jest firmy Panasonic. Czy mogę korzystać z wszystkich funkcji „HDAVI Control”?

-Niektóre funkcje telewizora i nagrywarki będą działać. Ponieważ wzmacniacz nie obsługuje automatycznego przełączania, mogą się pojawić zakłócenia przy odtwarzaniu.

Kupiłem ostatnio telewizor i odtwarzacz DVD, jednak za jakiś czas chciałbym kupić także wzmacniacz. Czy „HDAVI Control” będzie współpracowało z przyszłymi urządzeniami?

– Firma Panasonic planuje wydawać urządzenia z obsługą tego standardu.

Jeżeli zgubię pilot nagrywarki DVD, czy mogę używać pilota od telewizora do jej obsługi?

– Owszem, podstawowe funkcje będą możliwe, jednak funkcje typowe dla DVD wymagają oryginalnego pilota.

Jeżeli zgubię pilota telewizora, czy mogę używać pilota nagrywarki DVD do jego obsługi?

– Pilotem nagrywarki DVD można regulować poziom głośność, przełączać kanały, dokonywać wyboru wejścia oraz włączać i wyłączać urządzenie. Do pozostałych funkcji potrzebny jest oryginalny pilot do telewizora.

Jaki jest najdłuższy dostępny kabel HDMI?

– Obecnie dostępny kabel ma 10 metrów.

Czy producent kabla HDMI jest w stanie stwierdzić, że jego produkt będzie obsługiwał standard „HDAVI Control”?

– Każdy kabel zgodny ze standardem HDMI jest w stanie obsłużyć standard „HDAVI Control”.

Dlaczego trzeba podłączyć telewizor i wzmacniacz cyfrowym przewodem optycznym lub analogowym przewodem audio, nawet jeśli podłączony jest kabel HDMI?

– Przekaz sygnałów audio/wideo w kablu HDMI odbywa się w jedną stronę. Tak więc, aby wyjście dźwięku z telewizji wychodziło ze wzmacniacza, wymagany jest przewód, którym mógłby być przesyłany sygnał dźwięku z telewizora do wzmacniacza.

Używam trybu nr 2 do obsługi nagrywarki DVD. Czy powoduje to zakłócenia przy korzystaniu z funkcji „HDAVI Control”?

– Tak.

Zwykle słucham płyt CD w odtwarzaczu DVD, z głośnikami podłączonymi do nagrywarki DVD. Jeżeli jednak wyłączę telewizor, zarówno wzmacniacz, jak i nagrywarka DVD są także wyłączane. Dlaczego? Czy istnieje możliwość aby po wyłączeniu telewizora wzmacniacz i nagrywarka DVD pozostawały cały czas włączone?

– Za wyłączanie wszystkich urządzeń po wyłączeniu telewizora odpowiedzialna jest funkcja „One Touch Power OFF” (wyłączanie wszystkiego jednym przyciskiem). Aby ją wyłączyć tylko na czas słuchania płyt CD należy wyciągnąć wtyczkę telewizora z kontaktu.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych producenta.

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *