wyposażenie emc

Laboratorium pomiarowe EMC – wyposażenie i wymogi

Niemal każde urządzenie elektroniczne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej podlega pod dyrektywę EMC 2014/30/UE, czyli musi spełniać określone normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Badania EMC, które potwierdzą zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC najlepiej wykonać w laboratorium EMC. Dlaczego warto zbadać urządzenie i w jaką aparaturę powinno być wyposażone laboratorium?

Dlaczego warto wykonać testy w laboratorium EMC?

Przeprowadzenie testów w laboratorium EMC nie jest obligatoryjne. Niemniej jednak, przed wprowadzeniem na rynek urządzenia, warto zbadać je pod względem zgodności z normami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Dzięki temu producent lub importer urządzenia elektronicznego będzie miał pewność, że sprzedawany przez niego sprzęt spełnia dwa zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE, tj.: nie zaburza pracy innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jest odporny na zaburzenia emitowane przez inne urządzenia pracujące w jego otoczeniu.

Producent lub importer urządzenia elektronicznego – wprowadzając je na rynek jest zobowiązany oznaczyć je znakiem CE oraz wystawić urządzeniu deklarację zgodności. Wystawiając deklarację zgodności i oznaczając urządzenie znakiem CE, jego producent lub importer potwierdza, że wprowadzane urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw dotyczące tego typu produktów.

Domniemanie zgodności z dyrektywą EMC 2014/30/UE można potwierdzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykonanie badań w laboratorium EMC według odpowiednich norm, które są zharmonizowane z dyrektywą EMC. Jeśli okaże się, że urządzenie nie spełnia tych norm, a co za tym idzie nie spełnia również zasadniczych wymagań dyrektywy, to producent może zostać ukarany karą pieniężną i nakazem wycofania produktu z rynku. Kara finansowa jest jednym z powodów dla których producenci wykonują badania w laboratorium EMC. Innym, ważniejszym powodem jest świadomość producentów, że produkt dobrej jakości będzie chętniej kupowany, a dzięki temu przyniesie więcej korzyści finansowych dla firmy.

Jakie wyposażenie powinno znajdować się w laboratorium EMC?

W Polsce znajduje się kilkadziesiąt akredytowanych laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej. Co oczywiste – nie każde z nich jest wyposażone tak samo i nie każde oferuje taki sam zakres badań.

Dobrze wyposażone laboratorium EMC to takie, które spełnia nasze oczekiwania pod względem zakresu oferowanych usług. Jednym z najdroższych elementów wyposażenia laboratorium jest komora bezodbiciowa. Jeżeli komora spełnia odpowiednie normy, wtedy jest to tzw. komora: „full-compliance”. Pomiary tzw. emisji promieniowanej wykonane w komorze full-compliance dają nam pewność, że pomiar został wykonany zgodnie z normą. Najbardziej popularnym i najbardziej uniwersalnym typem komory jest komora Semi Anechoic Chamber (SAC). Oczywiście są również inne typy komór jak np: GTEM (Gigahertz Transverse ElectroMagnetic cell), FAR (Fully Anechoic Room) czy stanowiska pomiarowe OATS (Open Area Test Side), które również mogą być w pełni zgodne z normami.

Właśnie dzięki swojej uniwersalności komora SAC jest najczęściej spotykanym typem komory w jaki są wyposażone laboratoria EMC. W niektórych laboratoriach dostępne są wyłącznie komory umożliwiające wykonanie badań wstępnych – pre-compliance, tzn. badania, które nie zostały wykonane całkowicie zgodnie z odpowiednimi normami, a wyniki uzyskane w takiej komorze mogą się różnić od wyniku uzyskanego w komorze full-compliance. Im bardziej zautomatyzowana jest komora i cały proces pomiarowy, tym lepiej, ponieważ automatyzacja pomiaru znacząco wpływa na czas i dokładność pomiaru. Zanim zdecydujemy się na wykonanie pomiarów w jakiejś komorze, należy również sprawdzić, w jakim zakresie częstotliwości możemy te pomiary wykonać.

Oprócz komory, laboratorium EMC powinno być również wyposażone w wiele generatorów, które symulują zaburzenia występujące w środowisku elektromagnetycznym. Istotne jest także zorientowanie się, w jakie typy i rodzaje sieci sprzęgających (LISN’y, CDN’y) wyposażone jest dane laboratorium. Nie wszystkie laboratoria posiadają sieci sztuczne (LISN) czy sieci sprzęgająco-odsprzęgające (CDN) pracujące w sieci trójfazowej.

Wybór odpowiedniego laboratorium EMC nie jest łatwy. Zanim zaczniemy poszukiwania, trzeba dokładnie wiedzieć, jakich testów wymaga urządzenie. Dopiero wtedy można sprawdzić, które laboratorium posiada niezbędne wyposażenie. Pełna lista akredytowanych laboratoriów EMC w Polsce znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zakresu badań EMC, sporządzeniu szczegółowego planu testów i wyborze laboratorium, to możesz skorzystać ze wsparcia firmy oferującej konsultacje EMC.

Artykuł powstał przy współpracy z laboratorium EMCSOLUTION

Laboratorium pomiarowe EMC – wyposażenie i wymogi
5 (100%) 2 votes

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *