2018-11-30

Na czym polega automatyka?

Automatyka jest dziedziną z pogranicza techniki oraz nauki, bez której nie byłby możliwy rozwój technologiczny, który nastąpił w ostatnich dekadach. Dzięki rozwiązaniom z dziedziny automatyki, możliwy jest rozwój technologii przemysłowych, wojskowych, internetowych i wielu innych.

Automatyka przyczynia się do rozwoju technologicznego w każdej gałęzi gospodarki na całym świecie.

Automatyka dotyczy wielu zagadnień związanych ze sterowaniem procesami z dziedziny technologii oraz przemysłu. Bardzo często automatyka pojawia się tam, gdzie możliwe jest ograniczenie udziału ludzkiego w realizacji wielu procesów, przez co często jest błędnie utożsamiana z automatyzacją. Obu pojęć nie należy traktować jako synonimów, choć pod wieloma kwestiami są one powiązane.

Zastosowanie automatyki jej gałęzie

Istnieje wiele kategorii, które są pośrednio lub bezpośrednio uzależnione od osiągnięć dokonywanych w ramach automatyki. Warto wyszczególnić co najmniej 5 kategorii: automatykę przemysłową, automatykę środków oraz systemów transportu, jak również automatykę systemów biologicznych, automatykę systemów biologicznych czy automatykę budynkową.

W ramach automatyki przemysłowej, warto dokonać podziału na mniejsze kategorie, w celu zrozumienia pełnego spektrum oddziaływania automatyki na współczesny przemysł. Automatykę przemysłową można podzielić na automatykę dla przemysłu wydobywczego, automatykę dla przemysłu metalurgicznego czy automatykę dla przemysłu chemicznego. Z tej kategorii automatyki korzyści czerpią m.in. platformy wiertnicze, cementownie, walcownie, kopalnie czy huty na całym świecie.

Ciekawe jest również zastosowanie automatyki przemysłowej dla sieci użyteczności publicznej. W jej ramach można korzystać z osiągnięć polegających m.in. na sieci dystrybucji wody, gazowni, sieci gazowniczych, sieci ciepłowniczych, sieci dystrybucji wody, sieci telekomunikacyjnych, a także elektrowni czy sieci energetycznych.

Warto wspomnieć również o automatyce w środkach transportu. Jedną z nich jest np. postępująca automatyka kolei, jak również automatyka pojazdów w postaci m.in. wspomagania układu kierowniczego, systemów kontroli trakcji, tempomatu czy adaptacyjnych systemów ruchu.

Dziedziny pokrewne w ramach automatyki

Z automatyką ściśle są powiązane co najmniej cztery inne dziedziny. Wśród nich można wyróżnić m.in. informatykę, mechatronikę, robotykę czy bionikę. Warto wspomnieć, że informatyka w ramach automatyki jest niejako subdyscypliną i wpływa na dwie istotne kwestie. Pierwsza to wykorzystywanie komputerów do analiz i syntez systemów, a druga to wykorzystanie samych urządzeń oraz systemów cyfrowych w sterowaniu konkretnymi obiektami lub procesami.

Czytaj także: Silniki elektryczne przyszłością motoryzacji

Na czym polega automatyka?
5 (100%) 1 vote

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *