2017-03-14

Pojęcia i terminy dotyczące sprzętu telewizyjnego

Co znaczą niektóre terminy. Zebrano na podstawie informacji serwisowych. Obecnie w sklepach oferujących sprzęt telewizyjny znaczną ofertę stanowią odbiorniki telewizyjne wyposażone w ekran LCD lub plazmowe. W związku z coraz większą liczbą sprzedawanych tych odbiorników wzrasta liczba zgłaszanych usterek. W dostępnej dokumentacji pojawiają się nowe terminy i pojęcia związane z techniką stosowaną w produkcji ekranów LCD i plazmowych. Przedstawione w tym materiale opisy i wyjaśnienia powinny przyczynić się do uzyskania pełnej informacji o cechach i funkcjach sprzętu elektronicznego.

Active Addressing system (AA system) – system sterowania panelem wyświetlacza, który polega na jednoczesnym wysterowaniu wszystkich linii. Skutkiem takiego systemu sterowania jest uzyskanie lepszego kontrastu, ale wiąże się to z rozbudową układu sterowania.

Active matrix – system sterowania, który umożliwia precyzyjne włączanie lub wyłączanie określonych pikseli. Dla ekranów TFT takie sterowanie nazywane jest three terminal devices.

Advanced Super View LCD – bardzo dobra ostrość na całym ekranie i duży kontrast, co powoduje że jakość odtwarzanego obrazu nie ustępuje odtwarzanemu na tradycyjnym kineskopie.

Advanced TFT (LCD) /Multi scene display – ekran pełni funkcję elementu odblaskowego i jednocześnie przepuszczającego światło w zależności od jaskrawości, co zapewnia uzyskanie obrazu wysokiej jakości.

Alignment process – ustawianie molekuł ekranu w określonym kierunku.

Amorphous – ekrany LCD TFT wykonane są z półprzewodników bazujących na amorficznych silikonach.

Aperture rate – stosunek powierzchni, na której wyświetlany może być obraz do całkowitej powierzchni ekranu zajętej przez piksele.

Backlight – źródło światła umieszczone z tyłu ekranu. Źródło to stanowią lampy fluorescencyjne (HCFT lub CCFT).

Brightness Enhancement Film (BEF) – warstwa umożliwiająca dobre zogniskowanie światła na powierzchni ekranu.

Back TFT LCD – eliminacja interferencji i odbić światła w panelu LCD.

Cold Cathode Fluorescent Tubę (CCFT) – rodzaj lamp fluorescencyjnych. W lampach tych elektrody inicjujące świecenie nie są podgrzewane. Ich czas życia określa się na ponad 60000 godzin.

Chip on Glass (COG) – metoda produkcji układów dużej skali integracji, w której struktura układu umieszczona jest na szklanej powierzchni.

Color filter – filtr umożliwiający uzyskanie kolorów podstawowych (RGB).

Common driver – układ sterowania liniami magistrali na tej samej stronie co listwa panelu STN. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są trzy typy wyświetlaczy LCD, a mianowicie: TN (Twist Nematic), STN (Super Twist Nematic), FSTN (Film Super Twist Nematic). Molekuły w wyświetlaczach TN skręcane są o 90° i przy większych przekątnych maleje kontrast. W wyświetlaczach typu STN molekuły skręcane są 180o – 260o, co zapewnia dobrą charakterystykę kontrastu. Natomiast skręt molekuł o 360° możliwy jest w wyświetlaczach typu FSTN.

Counter electrode/Common electrode (pixel electrode) – elektroda, która jest po przeciwnej stronie filtra koloru nazywana jest counter electrode. Jest ona wspólna dla wszystkich warstw po przeciwnej stronie dlatego nazywana jest też elektrodą wspólną – common electrode.

Crosstalk – upływ sygnału do warstwy, która nie powinna być wysterowana, skutkiem tego są cienie na obrazie.

Dependency on viewing angle / viewing angle / viewing angle characteristic – zależność koloru i wartości kontrastu od kąta pod jakim patrzymy na ekran.

Double metal (DM) – oznacza dwie powierzchnie oddzielone izolatorem, czasami oznacza się to MIM (Metal Insulator Metal).

Dot inversion – jest to metoda polegająca na odwróceniu napięcia sterowania dla każdego piksela.

Dynamic drive – w porównaniu ze sterowaniem statycznym, gdzie każdy segment sterowany jest oddzielnie, sterowanie dynamiczne wymaga większej ilości wyprowadzeń i może być podzielone na dwie grupy: simple matrix drive i active matrix drive.

Electro Luminescence (EL) – materiał, który emituje promieniowanie fluorescencyjne pod wpływem przyłożonego napięcia. Ekrany wykonane z takiego materiału charakteryzują się: dobrym kontrastem, zapewniają dobrą widoczność z dość szerokiego kąta, szybką odpowiedź na pobudzenie oraz małym poborem mocy. Produkty, które nie zawierają cząstek węgla określane są mianem nieorganicznych EL, a te w których jest węgiel nazywane są organicznymi EL.

Elektro-Luminescent (Display) – funkcja powodująca optyczną zmianę oświetlenia pod wpływem napięcia lub prądu.

Flexible Printed Circuit (FPC) – elastyczna taśma, na której naniesiono paski miedzi. Taśmę taką stosuje się do elastycznego łączenie bloków i płyt różnych urządzeń.

Gamma correction – luminancja nie rośnie liniowo wraz ze wzrostem napięcia wejściowego (jest to zależność nieliniowa). Sposób korygowania tej nieliniowości określany jest mianem korekcji gamma.

Gate bus line – wspólna linia, do której podłączone są bramki tranzystorów TFT (dla ekranu LCD). W ekranach tych linie bramek i źródeł prowadzone są na tej samej warstwie.

Gate driver (source driver) – układ sterujący szyną, do której podłączone są bramki tranzystorów TFT LC.

Halftone level – środek między najwyższym i najniższym poziomem luminancji.

Hot Cathode Fluorescent Tubę (HCFT) – lampy fluorescencyjne, w których elektrody są podgrzewane. Umożliwiają one uzyskanie znacznej luminancji przy stosunkowo niskim napięciu. Czas życia tych lamp jest krótszy od lamp CCFT i wynosi 10000 godzin.

Homeotropic alignment – regulacja powodująca, że molekuły ekranu LC mieszczące się między dwoma płytkami ustawione zostaną pionowo do nich.

Homeogeneous alignment – regulacja powodująca, że molekuły ekranu LC mieszczące się między dwoma płytkami ustawione zostaną równolegle do nich.

Inverter circuit – układ zasilania lamp fluorescencyjnych. Jest to przetwornik DC-AC, którego częstotliwość pracy wynosi 55kHz.

Indium Tin Oxide (ITO) – przezroczysta i przewodząca warstwa połączona z masą służąca do eliminacji zakłóceń generowanych przez lampy CCFT.

Life of lamp – czas użytkowania lampy fluorescencyjnej określany jako okres, po którym luminancja lampy spada do połowy wartości początkowej.

Lighting curtain – ekran zabezpieczający przed rozproszeniem światła lamp podświetlających ekran LCD.

Low VoltageDifferentialSignaling (LVDS) – ilość połączeń z panelem LC jest zredukowana i amplituda sygnału interferencyjnego jest zgodna z Interface Technology TIA/EIA644.

Microprism – warstwa, której zadaniem jest kolimacja światła, jej zastosowanie powoduje zwiększenie jaskrawości o około 40%.

Multi Line Selection (MLS) – sposób sterowania paneli STN LC, który umożliwia sterowanie więcej niż jednej linii w tym samym czasie. Pozwala to na poprawę kontrastu odtwarzanego obrazu.

Plastic LC – zamiast tradycyjnych szklanych płyt używa się w ekranach LCD płyt plastikowych. W porównaniu do szklanych są one cieńsze i lżejsze. Ponadto czas ich użytkowania wydłużył się 10 razy.

Reflective LCD – typ ekranów, które nie mają wewnętrznego źródła światła podświetlającego ekran. Zamiast tego źródła stosuje się zewnętrzne oświetlenie. Dzięki temu wyświetlacz taki zużywa mniej energii.

Response time – jest to czas między momentem podania sygnału wejściowego a reakcją wyświetlacza na podane pobudzenie. Często podawana jest suma czasów reakcji na włączenie i wyłączenie pobudzenia.

Shadowing – pojawianie się cieni np. za literami zwłaszcza przy zwiększonym kontraście. Spowodowane jest to przenikaniem sygnału między warstwami.

Silica glass – szkło, którego głównym składnikiem jest Si02. Jego temperatura topnienia przekracza 1000°C. Jest ono odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników.

Source bus line – linia, do której podłączone są źródła tranzystorów TFT.

Wonderpix – termin ten używany jest przez firmę Sharp do określenia ekranu TFT LCD wykonanego z dużą precyzją zapewniającego dużą luminancję przy małym poborze mocy.

40 X ZOOM optyczny – wyróżnić można dwa rodzaje zoomu: cyfrowy i optyczny. Korzystając z zoomu cyfrowego uzyskuje się powiększenie obrazu, ale jego jakość ulega pogorszeniu. Natomiast funkcja zoomu optycznego realizowana jest za pośrednictwem obiektywu, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości obrazu.

SUPER STEADY SHOT (OPTICAL) – eliminacja zakłóceń spowodowanych niestabilną pozycją kamery w trakcie filmowania (drgania ręki).

5.1 KANAŁÓW – możliwość nagrywania dźwięku ?przestrzennego”. Funkcję taką mają np. kamery Handycam.

CLEAR VID CMOS – przetwornik obrazu wyróżniający się dużą światłoczułością i dobrym kontrastem.

HYNDYCAM STATION – stacja dokująca, która pełni funkcję podstawki pod kamerę. Umożliwia ona ładowanie akumulatora oraz łatwe połączenie z telewizorem lub komputerem.

iLINK – port, który zastępuje łącze USB. Umożliwia on szybkie przesyłanie danych do zaawansowanych komputerów.

AVCHD – format zapisu stosowany w kamerach Handycam. Format ten pozwala na nagrywanie filmów o wysokiej rozdzielczości na dysk twardy i płyty o średnicy 8cm.

HDV – informacja o możliwości nagrywania filmów w formacie HD 1080.

x.v.COLOR – standard zapisu danych koloru stosowany w kamerach HD firmy Sony.

CLEAR PHOTO LCD PLUS – technologia wytwarzania monitorów LCD do kamer, która zapewnia dobrą widoczność obrazu przy silnym oświetleniu.

Opracowano na podstawie miesięcznika SE.

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *