2022-11-08

E-learning-przyszłość dla edukacji

Metody edukacji e-learningowej to już nie odległe, abstrakcyjne wizje co do tego, jak wyglądać będzie w przyszłości ta sfera. Zmiany te zaszły już nawet przed czasami pandemicznymi. E-learning to nie tylko rzeczywistość, w jakiej już teraz żyjemy, ale także i prawdopodobnie, opcja, która zyskiwać będzie tylko na sile. Przyszłość edukacji jest ściśle związana z e-learningiem, niewiadomą pozostaje jednak jakie miejsce w niej zajmie edukacja tradycyjna. Skąd ta zmiana w hierarchii?

Potrzeba

Pojawienie się nowej metody przekazywania wiedzy to w dużej mierze stanowienie alternatywy dla wcześniej monolitycznego, niezmiennego systemu edukacji tradycyjnej. Choć w różnych kulturach spotkać się możemy z jej odmianami, często różniącymi się od siebie, to jednak występują w niej cechy wspólne. Wiedza, powiązana była z autorytetem oraz ośrodkami kształtowania wiedzy. Obecnie, ulega to rozproszeniu. Wcześniej zbudowane systemy okazały się być niewystarczające, niedostateczne oraz także i zawodne. Na tej fali niezadowolenia powstała myśl o wprowadzeniu zmian. Wyobrażenie edukacji wcześniej ściśle związane było z placówkami kształcenia, kursy z certyfikatem online były czymś przekraczającym granicę wyobraźni.

Zapośredniczenie technologiczne

Prężnie rozwijane systemy technologicznie nie sposób by nie znalazły swojego miejsca także i w dziedzinie edukacji. Są one innowacyjnymi narzędziami zbudowanymi na pojawiające się potrzeby lub z myślą o dalszych, nadciągających zmianach. Drzemiący w nich potencjał do usprawnienia, automatyzacji, zbierania i wykorzystywania danych masowych stał się niezwykle atrakcyjny. Odmienił przecież sferę związaną z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem informacji – budowania i wykorzystywania wiedzy. Technologie te już od dawna przenikały nasze życia, teraz stały się natomiast nieoderwalnym sposobem nauki. Kursy i szkolenia online, edukacja w formie zdalnej, nauka języków na rozmówkach i aplikacjach językowych, oglądanie podcastów czy materiałów edukacyjnych? Technologia zmieniła tu wszystko.

Dostępność

Ta forma edukacji jest także bardziej dostępna. Nie należy zapominać o istniejącym wykluczeniu cyfrowym, jednak jego skala już teraz jest niska, a będzie tylko maleć. Dostępność do sieci komórkowej, Internetu, urządzeń mobilnych czy stacjonarnych jest współcześnie jednym z podstawowych zasobów. Pozwala to na połączenie się z każdego miejsca z dostępem do sieci, niezależnie od barier przestrzennych, różnic czasowych czy pory dnia. Spotykamy się z formą edukacji „na życzenie”. Nie jest ona uregulowana przez dostępność prowadzących, a coraz częściej, przez samą chęć nauki i czas na nią. Nie dyskryminuje one ze względu na kategorię wiekową, płeć czy klasę społeczną ją podejmujących. Nauka staje się coraz bardziej dostępna, a dostęp do niej również utożsamiany jest z wolnym, nieograniczonym dostępem.

Koszty

E-learining wypada korzystnie również i na tle kosztów. Po stronie organizatorów nauki odpadają koszty związane utrzymaniem placówek, wyposażeniu ich, zapewnieniu materiałów edukacyjnych, godziny pracy kadry pracowniczej, po stronie tych, podejmujących edukacje – koszty dojazdu, zasób czasowy. Edukacja ta też sama w sobie wyceniana jest korzystniej niż jej stacjonarne odpowiedniki. Koszty dotyczą głównie wytworzenia materiałów oraz zapewnienia dostępu do nich, wraz z osobami mentorującymi i sprawującymi kontrolę nad przebiegiem tej nauki.

Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

Nauczanie online daje także większe możliwości odejścia od sztywnie ustanowionych standardów. To w nim spotykamy się z większą swobodą, chęcią podejmowania nowych rozwiązań, wdrażania nowych technologii i metod na nich opartych. Możliwe staje się tutaj też zastosowanie większej swobody i elastyczności co do tempa nauki, jej „porcjowalności”, sposobów przyswajania i zapamiętywania informacji oraz, co niezwykle ważne, czasu i środowiska, w jakim się uczymy. Odpowiednie operowanie tymi zmiennymi, z myślą o dostosowaniu ich tak, aby były one jak najodpowiedniejsze dla uczonego, zapewnić może lepsze efekty niż jakakolwiek inna wcześniejsza forma nauki. Dodatkowo częstsze stają się przy tym rozwiązaniu indywidualne konsultacje lub formy pozwalające na kontakt z ekspertami w formie np. wideokonferencji.

Specyfika naszych czasów

E-learning to także odzwierciedlenie zmian zachodzących w innych sferach naszego życia. Nasze codzienne sprawy stają się zdigitalizowane. Wiedza, którą pozyskujemy, coraz częściej służy nam do zdalnej pracy, form aktywności cyfrowej – te kompetencje zyskały znacznie na znaczeniu. Uczenie się zatem powinno przebiegać w sposób, jaki jak najlepiej przygotowuje nas do późniejszego wykorzystywania tej wiedzy – tym właśnie jest zacieranie się granic wirtualności i rzeczywistości, także w nauce. Dodatkowo wspomnieć należy o naszym stosunku do informacji. Otaczają one nas z każdej strony, potrzebujemy technologii, metody, która pomoże nam w ich selekcji, skondensuje je i przedstawi w formie materiału do nauki. W tym wirze informacji edukacja online pomaga zapanować nad nimi i nadać im większego zrozumienia.

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *