2021-09-23

Czym są uprawnienia SEP? Wszystkie wymagania i kwalifikacje

Kandydaci ubiegający się o świadectwo upoważniające do nabycia uprawnień SEP powinni wykazać się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy w szeroko rozumianej energetyce. Jest to warunek sine qua non uzyskania zatrudnienia w przedsiębiorstwie energetycznym lub pokrewnym. Nic dziwnego, chodzi przecież o bezpieczeństwo ludzi oraz powierzonych im instalacji. Czym są uprawnienia SEP? Do czego uprawniają? Zapraszamy do lektury.

Czym są uprawnienia SEP?

Upoważniają do wykonywania obowiązków pracowniczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze energetyki.

Egzaminy zwykle poprzedzone są kursami prowadzonymi pod ścisłym kierownictwem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Stąd nazwa uprawnień. Kursy, między innymi szkolenia SEP – uprawnienia1kv.pltrwają od kilku do kilkunastu godzin i obejmują:

  • G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;
  • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych;
  • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Uprawnienia SEP dotyczą dwóch rodzajów wykonywanych prac. Mianowicie eksploatacji oraz dozoru.

Pod pojęciem eksploatacji rozumie się eksploatację instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych-oznaczenie E.

W drugiej grupie mieści się dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych-oznaczenie D.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP, okres ważności

Wynik pozytywny egzaminu upoważnia komisję do przyznania uprawnień SEP, które zachowują swoją ważność przez okres pięciu lat od daty zdania egzaminu.

Warto dodać, że szkolenia zapewniają nabycie wszystkich uprawnień bądź jedynie wybranych.

Kursy odbywają się dla indywidualnie zgłoszonych osób lub na podstawie zgłoszeń grupowych, wystawionych przez zakłady pracy.

Uprawnienia SEP do 1 kV uprawniają do prowadzenia wszelkiego rodzaju konserwacji oraz remontów sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem. Dotyczy to możliwości pracy między innymi w eksploatacji i dozorze urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz przy gazach fluorowych.

Uprawnienia SEP, okres ważności

Polskie świadectwa kwalifikacyjne, w tym także uprawnienia SEP kwalifikują osobę je posiadającą do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Wcześniej należy zapoznać się z warunkami uznania uprawnień zawodowych na terenie kraju docelowego.

Porównywarka cen sprzętu RTV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *